Lære om innboksregler

 

Gjelder: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Emnet sist endret: 2011-09-20

Du kan bruke regler til å sortere innkommende e-post i mapper automatisk, for eksempel basert på hvem avsenderen er, hvem meldingen ble sendt til, eller hvor viktig meldingen er. Du kan for eksempel opprette en regel slik at all e-post som sendes til en gruppe du er medlem av, flyttes automatisk til en bestemt mappe.

noteObs!
Denne informasjonen gjelder for standardversjonen av Outlook Web App. Funksjonen som er beskrevet, er ikke tilgjengelig i Light-versjonen av Outlook Web App.
Hvordan administrerer jeg regler?

Du administrerer regler ved å klikke Alternativer> Opprett en innboksregel.

Du kan bruke kategorien Innboksregler til å lage nye regler, eller til å redigere eller slette eksisterende regler.

Hva annet trenger jeg å vite?

 • Du lager en ny tom regel ved å gå til kategorien Innboksregler og klikke reglerNy.
 • Du trenger ikke å bruke kategorien Innboksregler for å lage en regel. Du kan også lage regler direkte fra meldinger. Slik lager du en regel direkte fra en melding:
  1. Høyreklikk meldingen i meldingslisteruten.
  2. Klikk Lag regel, eller åpne meldingen og klikk deretter reglerLag regel på verktøylinjen.
 • Regler kjøres fra topp til bunn i den rekkefølgen de har i Regler-vinduet. Hvis du vil endre rekkefølgen på regler, klikker du regelen du vil flytte, og deretter klikker du pilen opp forrige eller ned neste for å flytte regelen til ønsket posisjon i listen.
 • En del meldingstyper vil ikke utløse innboksregler, blant annet følgende:
  • Varsler om leveringsstatus, som inkluderer rapporter om manglende levering og systemmeldinger.
  • Lese- og leveringskvitteringer som genereres i en e-postklient.
  • Enkelte automatiske svarmeldinger (fraværsmeldinger).
 • Du kan lage mer kompliserte regler ved å klikke Flere alternativer. Følgende skjer etter du har klikket Flere alternativer:
  • Du kan angi flere enn én betingelse for regelen.
  • Du kan angi flere enn én handling for regelen.
  • Du kan legge til unntak ved å klikke Legg til unntak.
  • Du kan aktivere eller deaktivere Stopp bearbeiding av flere regler. Som standard er alternativet for å stoppe bearbeind av flere regler aktivert. Når dette alternativet er aktivert og det kommer inn en melding som oppfyller kriteriene til flere regler, brukes bare den første regelen. Uten denne innstillingen ville alle reglene som meldingen oppfylte kriteriene for, blitt brukt.
   Anta for eksempel at Stopp bearbeiding av flere regler ikke er valgt, og at du har en regel for å flytte alle meldinger som sendes til en fellesgruppe, til en bestemt mappe, og en annen regel for å flytte alt fra sjefen til en annen mappe. Hvis sjefen da sender en melding til denne gruppen, vil du finne en kopi av meldingen i begge mappene. Hvis du vil bruke regelen som flytter meldinger fra sjefen, legger du denne regelen høyere i listen enn regelen som flytter meldinger som sendes til gruppen, og deretter redigerer du den første regelen og legger til et alternativ som stopper behandling av flere regler.
  • Du kan redigere navnet på regelen ved hjelp av Navn-boksen.
 • Hver enkelt regel du lager, vil ta opp plass i en skjult del av postboksen. Denne delen er begrenset til 64 kB. Hvor mye plass en regel faktisk bruker, avhenger av flere faktorer, for eksempel hvor langt navnet er og hvor mange betingelser du har brukt. Når du når grensen på 64 kB, vil du få en advarsel om at du ikke kan lage flere regler. Hvis det skjer, må du slette eller forenkle noen av de eksisterende reglene før du kan lage flere. Her er noen metoder du kan bruke til å redusere plassen reglene tar opp:
  • Slett regler du ikke trenger lenger.
  • Forkort regelnavnene.
  • Kombiner regler som gjør det samme.
  • Fjern kriterier fra regler.
 • Når du oppretter en videresendingsregel, kan du legge til mer enn én adresse å videresende til. Antallet adresser du kan videresende til, kan være begrenset, avhengig av innstillingene for kontoen din. Hvis du legger til flere adresser enn det som er tillatt, vil ikke videresendingsregelen fungere. Hvis du oppretter en videresendingsregel med mer enn én adresse, test først for å være sikker på at det fungerer.

Hva om jeg vil vite mer?

 
Beslektede hjelpeemner
Laster inn ...
Finner ingen ressurser.