Oppgaver

 

Gjelder: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Emnet sist endret: 2009-08-14

Oppgaver-mappen inneholder gjøremål.

Hvordan arbeider jeg med oppgaver?

Med oppgaver kan du spore hva som helst. Du kan for eksempel opprette en oppgave for å skrive en rapport, og deretter legge til en påminnelse, startdato, forfallsdato og notater i oppgaven. Hvis du må gjøre samme oppgave flere ganger, kan du gjøre den til en gjentakende oppgave.

Du åpner oppgavene ved å klikke oppgaveOppgaver i Navigasjonsrute.

Hvordan velger jeg hvilke oppgaver som skal vises?

Ved hjelp av navigasjonsruten i Oppgaver kan du velge hvilke typer oppgaver du vil vise. Du kan også velge å vise alle Flaggede elementer og oppgaver eller bare Oppgaver.

Hvis du oppretter flere oppgavemapper, vises de også sammen med Flaggede elementer og oppgaver og Oppgaver.

Hvis du velger Flaggede elementer og oppgaver, vises alle elementer du flagger (e-postmeldinger, kontakter og oppgaver), i listen over elementer. Hvilke handlinger som er tilgjengelige for et element, avhenger av typen element. Hvis du for eksempel velger en flagget e-postmelding, kan du svare på eller videresende den fra verktøylinjen. Hvis du velger en flagget møteinnkallelse du har mottatt, kan du godta, godta foreløpig eller avvise den ved å bruke verktøylinjen.

Hvis du velger Oppgaver, begrenses listen til bare oppgaver.

I tillegg til å angi hvilke typer oppgaver du vil vise, kan du angi hvilke oppgaver du vil vise, basert på statusen, ved hjelp av alternativene i Vis-delen under Oppgaver. Du kan velge blant følgende alternativer:

  • Alle: Viser alle elementer.

  • Aktiv: Viser bare elementer som ikke er fullført.

  • Forfalt: Viser bare elementer som har forfalt.

  • Fullført: Viser bare elementer som er merket som Fullført.

Hva annet trenger jeg å vite?

  • Gjøremål lagres i Oppgaver-mappen. Gjøremålene kan være oppgaver, e-postmeldinger eller kontakter som er flagget for oppfølging. Alle oppgavene er som standard flagget for oppfølging når de opprettes, selv om de ikke har noen startdato eller forfallsdato. Det opprettes automatisk et gjøremål når du oppretter en oppgave eller flagger en e-postmelding eller en kontakt. Oppgaver kan forekomme én gang eller gjentas. Oppgaver kan oppdateres slik at fremdriften vises, ved å bruke % fullført-feltet.

Hva om jeg vil vite mer?

 
Beslektede hjelpeemner
Laster inn ...
Finner ingen ressurser.