Vise postboksstørrelser og postbokskvoter med Windows PowerShell

 

Gjelder: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Emnet sist endret: 2011-12-12

 

Postbokskvoter hjelper til med å kontrollere størrelsen på postboksene. Postbokskvotene stilles automatisk av postboksplanen som er tilordnet postboksen. Følgende postbokskvoter brukes:

 • Kvote for utsteding av advarsel   Hvis postboksen når eller overskrider den angitte grensen, mottar brukeren en beskrivende advarsel.

 • Kvote for forhindring av sending   Hvis postboksen når eller overskrider den angitte grensen, kan ikke nye meldinger sendes fra postboksen, og brukeren mottar en beskrivende advarsel.

 • Kvote for forhindring av sending og mottak   Hvis postboksen når eller overskrider den angitte grensen, kan ikke postboksen sende eller motta nye meldinger. Alle meldinger som sendes til postboksen, returneres til avsender med en beskrivende feilmelding.

  Obs!   Kvoten for forhindring av sending og mottak fastsetter effektivt maksimumsstørrelsen for postboksen.

I Live@edu-organisasjoner kan du ikke endre postbokskvotene i postboksplanene eller for enkeltstående postbokser, men det kan du i Microsoft Office 365. Se Angi postbokskvoter i Office 365 med Windows PowerShell hvis du vil ha mer informasjon.

Også i organisasjoner der du ikke kan endre postbokskvotene, kan du fortsatt overvåke størrelsen på postboksene og kvotestatusene for brukerne i den skybaserte organisasjonen. Vil du for eksempel vite hvilke postbokser som har overskredet kvoten for forhindring av sending og mottak? Eller vise postboksstørrelsen og kvotestatusen for en bestemt postboks? Ikke noe problem.

Dette er hva du kan gjøre ved å bruke cmdleten Get-MailboxStatistics i Windows PowerShell:

Før du starter

 • Hvis du vil lære hvordan du installerer og konfigurerer Windows PowerShell og kobler til tjenesten, kan du se Bruke Windows PowerShell i Exchange Online.

 • Når du bruker cmdleten Get-MailboxStatistics, vær oppmerksom på følgende virkemåte:

  • Noen postbokstyper, for eksempel søkepostbokser, utstyrspostbokser, delte postbokser og arkivpostbokser, kan vise advarsler eller ingen verdier hvis ingen har logget på postboksen tidligere. Disse advarslene er bare for visning. Når du registrerer resultatene til en fil, registreres verdiene og advarslene utelates.

  • Hvis du runder av en størrelsesverdi til nærmeste megabyte og begrenser resultatet til to desimalplasser, vises små verdier målt i byte eller kilobyte, antakelig som null. For eksempel blir 4 kilobyte som er 0,0039 megabyte, null når du runder av til to desimalplasser (4/1024).

 • Postboksstørrelsen og postbokskvotene er synlige i delen Bruk av postboks under postboksegenskapene i Exchange-kontrollpanelet.

 • Brukere kan vise gjeldende størrelse og kvotestatus for sin postboks ved å bruke én av følgende metoder:

  • Outlook 2010   I delen Opprydding i postboks under Fil > Informasjon. Klikk Verktøy for opprydding > Opprydding i postboks > Vis størrelsen på postboksen hvis du vil se detaljert informasjon om postboksstørrelse.

  • Outlook Web App   Beveg musepekeren over navnet ditt øverst på mappelisten i visningen E-post. Vær oppmerksom på at dette ikke fungerer i Light-versjonen av Outlook Web App.

Vise størrelsen og kvotestatusen for en bestemt postboks

Kjør følgende kommando:

Get-MailboxStatistics <Identity> | Format-List StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Hvis du for eksempel skal vise gjeldende størrelse og kvotestatus for postboksen som tilhører brukeren med navnet Tamara Johnston, kjører du følgende kommando:

Get-MailboxStatistics "Tamara Johnston" | Format-List StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Øverst på siden

Vise størrelsen og kvotestatusen for alle postbokser

Følgende kommando henter følgende informasjon for alle postbokser:

 • Visningsnavnet for postboksen

 • Kvotestatusen for postboksen

 • Postboksstørrelsen i megabyte (MB) rundet opp til to desimalplasser

 • Mappen for gjenopprettelige elementer i megabyte (MB) rundet opp til to desimalplasser

 • Antallet elementer i postboksen

 • Antallet elementer som er i mappen for gjenopprettelige elementer

Resultatene sorteres etter postboksstørrelse fra størst til minst og eksporteres til en CSV-fil kalt C:\Mine dokumenter\All Mailboxes.csv.

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-CSV "C:\My Documents\All Mailboxes.csv" -NoTypeInformation

Øverst på siden

Vise bare postbokser som har overskredet postbokskvotene

Hvis du vil vise størrelsen og kvotestatusen for bare de postboksene som er større enn de konfigurerte verdiene for postbokskvote, og eksportere resultatene til en CSV-fil kalt C:\Mine dokumenter\Exceeded Quotas.csv, kjører du følgende kommando:

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics | where {$_.StorageLimitStatus -notlike "BelowLimit*"} | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-CSV "C:\My Documents\Exceeded Quotas.csv" -NoTypeInformation

Øverst på siden

Vise alle kvotene som er tilordnet en postboks

Kjør følgende kommando:

Get-Mailbox <Identity> | Format-List *Quota

Hvis du for eksempel vil vise postbokskvotene tilordnet postboksen til en bruker med navnet Tamara Johnston, kjører du følgende kommando:

Get-Mailbox "Tamara Johnston" | Format-List *Quota

Obs!   Som forklart tidligere er alle de følgende verdiene for postbokskvoter angitt av postboksplanen som er tilordnet postboksen. Hvis du vil vise verdiene for postbokskvotene i postboksplanen, kjører du kommandoen: Get-MailboxPlan | Format-List DisplayName,*Quota.

Øverst på siden

Arkivpostbokser

Obs!   Arkivpostbokser er ikke tilgjengelig i Live@edu-organisasjoner.

I Microsoft Office 365-organisasjoner kan du også vise størrelsen og kvotestatusen for arkivpostbokser. Størrelsen på en arkivpostboks telles ikke i størrelsen på brukerens postboks. Arkivpostboksen har egne separate kvoter som ikke kan konfigureres, angitt av postboksplanen tilordnet brukerens postboks. Disse kvotene er ArchiveQuota og ArchiveWarningQuota.

Øverst på siden

Vise størrelsen og kvotestatusen for en arkivpostboks

Kjør følgende kommando:

Get-MailboxStatistics <Identity> -Archive | Format-List DisplayName,StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Hvis du for eksempel vil vise gjeldende postboksstørrelse og kvotestatus for arkivpostboksen til en bruker med navnet Kim Akers, kjører du følgende kommando:

Get-MailboxStatistics "Kim Akers" -Archive | Format-List DisplayName,StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Obs!   Verdien for <Identity> er identiteten til brukerens postboks, ikke identiteten til arkivpostboksen.

Øverst på siden

Vise størrelsen og kvotestatus for alle arkivpostbokser

Følgende kommando henter følgende informasjon for alle arkivpostbokser:

 • Visningsnavnet for arkivpostboksen

 • Kvotestatusen for arkivpostboksen

 • Størrelsen for arkivpostboksen i megabyte (MB) rundet opp til to desimalplasser

Mappen for gjenopprettelige elementer i megabyte (MB) rundet opp til to desimalplasser. Resultatene sorteres etter postboksstørrelse fra størst til minst og eksporteres til en CSV-fil kalt C:\Mine dokumenter\All Archive Mailboxes.csv.

Get-Mailbox -Archive -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics -Archive | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-Csv "C:\My Documents\All Archive Mailboxes.csv" -NoTypeInformation

Øverst på siden

En forklaring av verdiene returnert fra Get-MailboxStatistics

La oss se på verdiene du bør kjenne til:

 • StorageLimitStatus   Denne verdien angir kvotestatusen for postboksen. Følgende verdier brukes:

  • BelowLimit   Postboksstørrelsen er mindre enn kvoten for utsteding av advarsel.

  • IssueWarning   Postboksstørrelsen er større enn eller lik kvoten for utsteding av advarsel, men mindre enn kvoten for forhindring av sending.

  • ProhibitSend   Postboksstørrelsen er større enn eller lik kvoten for forhindring av sending, men mindre enn kvoten for forhindring av sending og mottak.

  • MailboxDisabled   Postboksstørrelsen er større enn eller lik kvoten for forhindring av sending og mottak.

 • TotalItemSize og ItemCount   Disse verdiene angir størrelsen og antallet elementer som ligger i postboksen. Verdien TotalItemSize er størrelsen på postboksen. Verdien er sammenlignet med postbokskvotene som er konfigurert i postboksen.

 • TotalDeletedItemSize og DeletedItemCount   Disse verdiene angir ikke størrelsen og antallet elementer i mappen Slettede elementer. I stedet for angir disse verdiene størrelsen og antallet elementer i den skjulte mappen Gjenopprettelige elementer i postboksen. Mappen Gjenopprettelige elementer kalles også avfallscontaineren. Elementer havner i mappen Gjenopprettelige elementer på én av følgende måter:

  • Slette elementer fra mappen Slettede elementer.

  • Bruke Shift+Delete for å slette postbokselementer permanent.

  Størrelsen på mappen Gjenopprettelige elementer telles ikke i størrelsen på postboksen. Mappen Gjenopprettelige elementer har egne separate kvoter som ikke kan konfigureres, angitt av postboksplanen tilordnet postboksen. Disse kvotene er RecoverableItemsQuota og RecoverableItemsWarningQuota.

  Obs!   Elementene i mappen Gjenopprettelige elementer beholdes i 14 dager som standard og slettes deretter av Microsoft Exchange. Når en postboks er satt under rettslig sperre i Microsoft Office 365 for virksomheter, slettes ikke mappen Gjenopprettelige elementer, og elementene i mappen beholdes på ubestemt tid.

Øverst på siden

 
Beslektede hjelpeemner
Laster inn ...
Finner ingen ressurser.