Søke etter og slette meldinger fra brukernes postbokser

[This topic is in progress.]  

Gjelder: Office 365 for enterprises, Live@edu

Emnet sist endret: 2011-11-23

Noen ganger må administratorer søke etter og slette upassende eller potensielt skadelige e-postmeldinger som er sendt til flere postbokser i organisasjonen. E-postmeldinger kan for eksempel inneholde virus eller koblinger til å laste ned et virus, upassende innhold, for eksempel materiale uegnet for barn, eller konfidensiell informasjon som er sendt til feil personer ved et uhell.

Du kan ikke bruke søk i flere postbokser i Exchange-kontrollpanelet til dette formålet, men du kan gjøre det i Windows PowerShell ved hjelp av cmdleten Search-Mailbox med bryterparameteren DeleteContent.

Viktig!   Når du bruker cmdleten Search-Mailbox med parameteren DeleteContent, slettes meldinger for godt fra brukerens postboks, og de kan ikke gjenopprettes.

Før du starter

UNRESOLVED_TOKEN_VAL(<rte:TA_RPSBeforeYouBegin>)

Tilordne de nødvendige RBAC-roller

Du må være tilordnet til følgende roller for å søke etter og slette meldinger i brukernes postbokser:

  • Mailbox Search   Med denne rollen kan du søke etter meldinger i flere postbokser i organisasjonen. Administratorer tilordnes ikke til denne rollen som standard. Du må legge til deg selv som et medlem i rollegruppen for søkeadministrasjon for å kunne søke i flere postbokser. Se Legge til eller fjerne medlemmer av rollegruppe.

  • Mailbox Import Export   Med denne rollen kan du slette meldinger fra en brukers postboks. Denne rollen tilordnes ikke til administratorer som standard. Hvis du vil slette meldinger fra brukernes postbokser, legger du til rollen Mailbox Import Export i rollegruppen for søkeadministrasjon. Se Redigere egenskaper for rollegruppe.

Samle inn informasjon for søkespørringen

Du må få tak i og se gjennom noen kopier av den infiserte eller upassende meldingen, slik at du kan opprette en søkespørring som finner den.

Øverst på siden

Alternativer for søking og sletting

Du kan bruke cmdleten Search-Mailbox med parameteren DeleteContent til å søke etter og slette meldinger i én operasjon. Når du gjør dette, kan du imidlertid ikke forhåndsvise søkeresultatet eller generere en logg som registrerer hvilke meldinger som ble returnert av søket. Dette betyr at du ikke kan vite hvilke meldinger som ble slettet.

Det er bedre å kjøre cmdleten Search-Mailbox med parameteren LogOnly først. Denne kommandoen genererer en logg som inneholder informasjon om alle resultatene som oppfyller søkekriteriene, men meldingene slettes ikke. Denne informasjonen finnes i en kommadelt fil (CSV) som er lagt ved en e-postmelding som er sendt til postboksen og mappen du har definert ved hjelp av parameterne TargetMailbox og TargetFolder med cmdleten Search-Mailbox. Når du har sett gjennom loggen, kan du avgrense søkekriteriene og returnere et søk bare i loggen etter behov, eller du kan kjøre søket med parameteren DeleteContent.

Et tredje alternativ er å kopiere den støtende meldingen først før du sletter den fra brukerens postboks, slik at du kan åpne den senere om nødvendig. Dette gjør du ved å inkludere parameterne TargetMailbox og TargetFolder i kommandoen du kjører for å slette meldingen.

Øverst på siden

Søke etter meldinger og loggføre søkeresultatene

La oss se gjennom noen eksempler på hva du kan gjøre med cmdleten Search-Mailbox. Hvis du vil ha en liste over meldingsegenskapene du kan inkludere i verdien for parameteren SearchQuery, kan du se Egenskaper for e-postmelding det skal søkes etter.

Søke i en enkelt postboks

Følgende kommando søker i en bestemt postboks i organisasjonen etter meldinger med en bestemt verdi i Emne-linjen, og sender deretter en melding med resultatet til målpostboksen. Meldingene slettes ikke fra postboksen det søkes i.

Search-Mailbox -Identity <name> -SearchQuery subject:"<verbatim subject line>" -TargetMailbox <name of mailbox> -TargetFolder <name of folder> -LogOnly -LogLevel Full

Eksempel   Følgende kommando søker i Pilar Pinillas postboks etter meldinger med setningen Download this file i Emne-feltet og loggfører søkeresultatet i SearchLogs-mappen i administratorens postboks.

Search-Mailbox -Identity "Pillar Pinilla" -SearchQuery subject:"Download this file" -TargetMailbox Administrator -TargetFolder SearchLogs -LogOnly -LogLevel Full
Søke i alle postbokser

Følgende kommando søker i alle postbokser i organisasjonen etter meldinger som har en bestemt fil vedlagt, og sender deretter en melding med resultatet til målpostboksen. Meldingene slettes ikke fra postboksene det søkes i.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery attachment:<filename> -TargetMailbox <name of mailbox> -TargetFolder <name of folder> -LogOnly -LogLevel Full

Eksempel   Følgende kommando søker i alle postbokser etter meldinger som har en hvilken som helst vedlagt filtype med navnet Trojan, og sender deretter en loggmelding til administratorens postboks.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery attachment:trojan* -TargetMailbox Administrator -TargetFolder SearchLogs -LogOnly -LogLevel Full

Øverst på siden

Søke etter og slette meldinger

Følgende kommando søker i alle postbokser og sletter enhver melding som har spesifikk tekst i Emne-linjen:

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery subject:<verbatim subject line> -DeleteContent

Eksempel   Følgende kommando søker i alle postbokser etter meldinger med emnelinjen Download this file og sletter dem deretter for godt.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery subject:"Download this file" -DeleteContent

Viktig!   Før du sletter meldinger for godt, anbefaler vi at du bruker parameteren LogOnly til å generere en logg over meldingene som ble funnet i søket, før de slettes, eller at du kopierer meldingene til en annen postboks før du sletter dem fra kildepostboksen.

Kopiere en melding før du sletter den

Følgende kommando søker i alle postbokser etter enhver melding med spesifikk tekst i Emne-linjen, kopierer det faktiske søkeresultatet til en mappe og sletter deretter alle meldingene som oppfyller søkekriteriene.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery subject:<verbatim subject line> -TargetMailbox <name of mailbox> -TargetFolder <name of folder> -DeleteContent

Eksempel   Følgende kommando søker i alle postbokser etter meldinger med emnelinjen Download this file, kopierer søkeresultatet til DeletedMessages-mappen i administratorens postboks og sletter deretter meldingene for godt fra brukernes postbokser.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery subject:"Download this file" -TargetMailbox Administrator -TargetFolder DeletedMessages -DeleteContent

Øverst på siden

Egenskaper for e-postmelding det skal søkes etter

Tabellen nedenfor viser vanlige egenskaper som du kan inkludere i verdien for SearchQuery.

 

Egenskap Eksempel Søkeresultater

Vedlegg

vedlegg:årsberetning.ppt

Meldinger som har et vedlegg med navnet årsberetning.ppt. Bruken av vedlegg:årsberetning eller vedlegg:års* returnerer det samme resultatet som bruk av hele navnet på vedlegget.

Kopi

kopi:"gurinder singh"

kopi:gurinders

kopi: gurinders@fineartschool.edu

Meldinger med Gurinder Singh i Kopi-feltet

Fra

fra:"Max Stevens"

fra:maxs

fra:maxs@contoso.com

Meldinger sendt av Max Stevens

Sendt

sendt: 19.10.2010

Meldinger som ble sendt 19. oktober 2010

Emne

emne:"Kvartalsregnskap"

Meldinger som inneholder det nøyaktige uttrykket "Kvartalsregnskap" på emnelinjen

Til

til:"Judy Lew"

til:judyl

til:judyl@contoso.com

Meldinger sendt til Judy Lew

 
Beslektede hjelpeemner
Laster inn ...
Finner ingen ressurser.