Migrering og hybriddistribusjon for Exchange med Office 365

 

Gjelder: Office 365 for enterprises

Emnet sist endret: 2012-05-02

Hvis du for øyeblikket administrerer et lokalt e-postsystem og nå distribuerer Microsoft Office 365 for virksomheter, må du planlegge nøye. Vurder først dine langsiktige mål:

 • Hvis det langsiktige målet er å beholde postbokser både i den lokale organisasjonen og i skyen, bør du distribuere Exchange i den lokale organisasjonen i det som kalles en hybriddistribusjon.

  En hybrid anvendelse krever Microsoft Exchange Server 2010. Det er imidlertid ikke påkrevet med en full Exchange 2010 for å koble til hybrid bruk. Du kan installere en hybrid server for Exchange 2010 i en eksisterende Exchange 2003- eller Exchange 2007-organisasjon.

 • Hvis det langsiktige målet er å flytte alle postbokser til skyen, må du evaluere gjeldende lokale e-postinfrastruktur og velge overføringsverktøyet og -metoden som fungerer best for din organisasjon. Det finnes flere måter å overføre alle postbokser til Office 365 for virksomheter på. Hver metode har sine fordeler og ulemper for administratorer og brukere, og hver metode har bestemte krav og forutsetninger.

Dette emnet er utformet for å hjelpe deg til å forstå alle alternativene og planlegge distribusjonen. Det forklarer terminologien og beskriver distribusjonsalternativene og verktøyene som følger med Exchange Online and Office 365 for virksomheter som følger:

Terminologi: Den hemmelige dekoderringen

Ettersom du utforsker programmet og støttedokumentasjonen vil du se at vi har brukt uttrykk som "rik sameksistens" og "enkel sameksistens" og "tverrstedlig bruk" og "hybrid bruk." Disse uttrykkene representerer utviklingen av programmet til å kunne håndtere grunnleggende "tverrstedlige" scenarioer.

Vi arbeider med å fastsette terminologien. I mellomtiden håper vi denne tabellen hjelper deg med å forstå terminologien som brukes i programvaren og dokumentasjonen.

 

Begrep

Beskrivelse

hybriddistribusjon

En global distribuert Exchange-meldingsløsning med alle funksjoner, med Office 365 for virksomheter og Exchange Online. Funksjonene omfatter:

 • Ruting av e-post mellom lokale og skybaserte organisasjoner

 • Ruting av e-post med et delt domenenavneområde. For eksempel bruker både lokale og skybaserte organisasjoner SMTP-domenet @contoso.com.

 • En samlet global adresseliste, også kalt en delt adressebok

 • Deling av tilgjengelighetsstatus (ledig/opptatt) og kalendere mellom lokale og skybaserte organisasjoner

 • Sentralisert kontroll av e-postflyt. Den lokale organisasjonen kan kontrollere e-postflyten for lokale og skybaserte organisasjoner.

 • Én enkelt URL-adresse til Outlook Web App for både lokale og skybaserte organisasjoner

 • Mulighet til å flytte eksisterende lokale postbokser til den skybaserte organisasjonen

 • Sentralisert postboksadministrasjon med lokal EMC (Exchange Management Console)

 • Meldingssporing, e-posttips og søk i flere postbokser mellom lokale og skybaserte organisasjoner

hybrid

En forkortet form av "hybriddistribusjon"

tverr-stedlig

Et generelt ord som refererer til meldingsdistribusjon der e-postrutingen dekker både lokal distribusjon og en skybasert organisasjon.

rik sameksistens

Se "hybriddistribusjon". Begrepet "rik sameksistens" vil bli erstattet av "hybrid bruk".

enkel sameksistens

Et foreldet begrep som refererer til globale distribusjoner hvor Exchange 2010 ikke er distribuert i det lokale miljøet. I løpet av utviklingen har vi kommet frem til at dette begrepet er for vidt, så vi har besluttet ikke å fortsette med det. Du vil se referanser til "enkel sameksistens" i noe dokumentasjon og brukergrensesnitt.

Exchange-overføring

Exchange Online-funksjonaliteten som du kan bruke til å flytte postbokser, eller ved IMAP-e-postoverføring, innholdet i brukernes postbokser, fra den lokale Exchange-organisasjonen til skyen. Du finner Exchange Online-overføringsverktøyene på kategorien E-postoverføring i Exchange-kontrollpanelet. Det finnes tre Exchange-overføringstyper:

 • Enkel Exchange-migrering, referert til tidligere som enkel Exchange-migrering.

 • Trinnvis Exchange-overføring som lar deg opprettholde e-postruting på tvers av lokale distribusjoner og en skybasert organisasjon, på kort eller lang sikt

 • IMAP-e-postoverføring, brukes til å overføre innholdet i brukeres postbokser fra et IMAP-meldingssystem til den skybaserte postboksen

enkel pålogging

Prosessen som lar brukerne benytte sin eksisterende Active Directory-bedriftslegitimasjon (brukernavn og passord) for å få tilgang til tjenester i Office 365 for virksomheter. Enkel pålogging kalles også federering av identitet, og bruker i Microsoft Office 365 Active Directory Federation Services 2.0 (AD FS).

identitetsføderasjon

Denne termen brukes også til å beskrive enkel pålogging, og brukes i Microsoft Office 365-dokumentasjonen, men vil bli faset ut til fordel for "enkel pålogging". Se wiki-post Forbund i Office 365 og Exchange for å få en forklaring på bruken av føderasjonsuttrykket i Office 365.

hybrid-server

En datamaskin som kjører en hybrid versjon av Exchange Server 2010, og som er installert i en Exchange Server 2003 eller Exchange Server 2007-organisasjon for å muliggjøre hybridbruk. Dette ble tidligere referert til som en "sameksisterende server" i noe av dokumentasjonen.

Tilbake til toppen

Primære alternativer for langsiktig e-postdistribusjon

Planleggings- og distribusjonsverktøyene for Office 365 for virksomheter er utformet for å støtte en av følgende langsiktige alternativer for e-postdistribusjon:

 • Hybriddistribusjon   Postbokser for organisasjonen kan finnes lokalt i en Exchange-organisasjon og i skyen. I hybriddistribusjonsscenariet er meldingsfunksjonaliteten sømløs på tvers av den lokale distribusjonen og skydistribusjonen. Se "hybriddistribusjon" i foregående tabell for en fullstendig liste over hvilke funksjoner som støttes.

  Dette scenarioet med hybridbruk omfatter også enkel pålogging, som lar brukere benytte sin eksisterende Active Directory-bedriftslegitimasjon for å få tilgang til alle lokale og skybaserte ressurser.

 • Alle postbokser i skyen   Hvis ditt langsiktige mål ikke krever global meldingsfunksjonalitet, bør du planlegge å flytte alle postboksene til skyen. Det kan ta en uke eller kanskje månedsvis å fullføre overføringen, men det er det beste alternativet hvis det langsiktige målet er å overføre alle postbokser til skyen.

Som vi forklarer i neste del, kan mange av verktøyene for overføring og global bruk som er utviklet for å støtte disse to langsiktige postboksalternativene, brukes til å støtte andre globale scenarier. Planleggings- og distribusjonsverktøyene som er innebygd i Office 365 for virksomheter og Exchange Online er imidlertid utformet for å støtte flytting av alle postbokser til skyen og for å støtte hybriddistribusjon.

Tilbake til toppen

Ytterligere distribusjonsalternativer

Ved hjelp av verktøyene som beskrives i dette dokumentet, kan du sette sammen andre løsninger som kan fungere for din organisasjon, enten på kort sikt, bare under overføringen eller på lang sikt. La oss se raskt på disse alternativene.

Administrere lokale brukere med Office 365-verktøy

En alternativ overføringsmetode er å flytte alle postbokser til skyen, men fortsette å administrere brukere og ressurser fra eksisterende Active Directory. Når du har konfigurert enkel pålogging og installert verktøyet Microsoft Online Services Directory Synchronization, kan brukere bruke sin Active Directory-bedriftslegitimasjon (brukernavn og passord) for å få tilgang til de nye postboksene i skyen og de eksisterende lokale ressursene. Dersom din organisasjon kjører Exchange 2003 eller en senere versjon, og du har færre enn 1 000 postbokser, kan du kjøre en enkel Exchange-migrering for å flytte dine postbokser, og deretter konfigurere en enkel pålogging. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Enkel Exchange-overføring og enkel pålogging.

Eller, dersom du kjører Exchange 2003 eller Exchange 2007 lokalt, kan du bruke trinnvis Exchange-migrering for å muliggjøre dette scenarioet. Hvis du vil ha mer informasjon, se Plan for brukeridentitet i en Staged Exchange-migrering.

Klargjøre brukere fra lokal Active Directory til skyen

Hvis du ikke trenger enkel pålogging, vil distribusjon av Active Directory-synkronisering bare i den lokale organisasjonen la deg klargjøre brukere fra lokal Active Directory til skyen. Denne løsningen kan fungere for organisasjoner som beholder e-postruting mellom en skybasert organisasjon og et ikke-Exchange meldingssystem lokalt, eller for organisasjoner som simpelthen foretrekker å finne alle sine brukere i lokal Active Directory. Organisasjoner med mange brukere bør vurdere en egendefinert løsning for å synkronisere passord fra den lokale organisasjonen til skyen for dette scenarioet.

Utforske tredjepartsløsninger

Hvis du ikke kjører Exchange 2003 eller senere, eller hvis du kjører et webbasert meldingssystem eller et annet lokalt meldingssystem, må du kanskje samarbeide med en partner for å finne en løsning som tilfredsstiller dine behov ved hjelp av verktøyene som omtales her. IMAP-e-postoverføring kan for eksempel være tilstrekkelig som metode for å flytte postboksdata for brukerne dine, mens en tredjepartsløsning kan være svaret for å overføre meldingsbaserte arbeidsflytløsninger til Exchange Online.

Tilbake til toppen

Variablene: Ting som bør vurderes når du forbereder distribusjon

Når du har bestemt deg for ditt langsiktige alternativ for e-postdistribusjon, må du lære om verktøyene du kan bruke til å flytte postbokser til skyen og til å gjøre overføringsfasen til en bedre opplevelse for dine brukere og IT-ansatte. Du bør også ta ruting, e-postflyt og identitetsadministrasjon med i betraktningen når du planlegger overføring eller en hybriddistribusjon.

 • Identitetsadministrasjon

 • Verktøyet Microsoft Online Services Directory Synchronization

 • E-postruting

 • Overføringsmetoder og -verktøy

Identitetsadministrasjon

Hvordan vil du administrere identiteten til brukerne i skyen? Du har to alternativer:

 • Ikke-federert identitet

 • Enkel pålogging (også kjent som federering av identitet)

Ikke-federert identitet

Med ikke-federert identitet bruker alle brukere med postbokser i skyen Office 365-generert legitimasjon for tilgang til Office 365-ressurser. Du kan opprette nye brukerkontoer og passord for Office 365-brukere i Office 365-portalen. Alternativt kan du bruke katalogsynkronisering for å klargjøre brukere automatisk fra lokal Active Directory. Uansett genereres og administreres legitimasjon av Office 365 til slutt.

Hvis du har et lokalt system for identitetsadministrasjon, vil brukere ha ett sett med legitimasjon for Office 365-ressursene og ett sett med legitimasjon for lokale ressurser.

Fordelen med en ikke-federert løsning for identitetsadministrasjon er at det er mindre administrasjonskostnader ved distribusjon og konfigurasjon av identitetsløsningen. For enkelte små organisasjoner eller for organisasjoner som flytter alle brukerressurser til skyen i nærmeste fremtid, er en ikke-federert løsning for identitetsadministrasjon ideelt.

Ulempen med en ikke-federert identitetsløsning for organisasjoner som fortsatt har brukerressursene lokalt, er at brukeropplevelsen er oppdelt og krever mer brukerkunnskap om legitimasjonsadministrasjon. Kundestøtte kan bli kostbart hvis du forventer at brukere skal administrere to sett med legitimasjon for å få tilgang til mange ulike ressurser på tvers av to distribusjoner.

For mellomstore eller store organisasjoner vil de langsiktige administrasjons- og kundestøttekostnadene sannsynligvis gjøre en ikke-federert identitetsløsning dyrere enn enkel pålogging.

Enkel pålogging

Når du distribuerer enkel pålogging, bruker alle brukere med postbokser i skyen sin eksisterende lokale Active Directory-legitimasjon for å få tilgang til både skyen og lokale ressurser.

I et nøtteskall muliggjør du dette ved å installere en AD FS-server eller -servere i den lokale organisasjonen. AD FS-serveren federeres med Office 365-tjenesten i skyen, og gir delegert tilgang for de lokale identitetene til bestemte Office 365- og Exchange Online-ressurser i det skybaserte domenenavneområdet.

Fordelen med enkel pålogging er at brukere ikke må lære seg et nytt opplegg for identitetsadministrasjon. I tillegg til brukerfordelene er det mange fordeler for administratorer:

 • Policykontroll: Administratoren kan styre kontopolicyer gjennom Active Directory, noe som gir administratoren muligheten til å administrere passordpolicyer, arbeidsstasjonsrestriksjoner, utlåsingskontroll og annet, uten å måtte utføre ytterligere oppgaver i skyen.

 • Tilgangskontroll: Administratoren kan begrense tilgangen til Office 365, slik at tjenestene kan brukes fra bedriftsmiljøet, gjennom online-servere eller begge deler.

 • Færre kundestøttehenvendelser: Glemte passord er en vanlig årsak til kundestøttehenvendelser i alle bedrifter. Hvis brukerne har færre passord å huske, er det mindre sannsynlig at de glemmer dem.

 • Sikkerhet: Brukeridentiteter og -informasjon beskyttes fordi alle servere og tjenester som brukes til enkel pålogging, mestres og styres lokalt.

 • Støtte for sterk autentisitet: Du kan bruke sterk autentisitet, også kalt to-faktor autentisitet med Office 365. Men hvis du bruker sterk autentisitet, må du bruke enkel pålogging.

Når du har distribuert AD FS og katalogsynkronisering, administrerer du alle brukere og ressurser fra eksisterende lokal Active Directory.

Ulempen med enkel pålogging er at du må installere nye servere, noe som krever et sertifikat utstedt av en sertifiseringsinstans (CA) og øker kompleksiteten og kostnaden forbundet med brukeradministrasjon.

Obs!   Enkel pålogging anbefales, selv om det ikke kreves, i scenariet for hybriddistribusjon.

Enkel pålogging kan også være en god løsning for enkelte store organisasjoner som planlegger å overføre alle postbokser til Office 365 over mange måneder.

Over tid vil enkel pålogging være en god løsning for strømlinjeforming av brukeridentitet for de fleste organisasjoner som planlegger å beholde et lokalt sett med Active Directory-ressurser sammen med Office 365.

Viktig

 • Enkel pålogging med AD FS krever Active Directory lokalt.

 • Enkel pålogging krever at du installerer og kjører verktøyet Microsoft Online Services Directory Synchronization.

 • Hvis du planlegger å overføre alle postbokser til skyen og konfigurere enkel pålogging, kan du ikke distribuere AD FS eller katalogsynkronisering før du har kjørt en enkel Exchange-migrering i Exchange-kontrollpanelet. Du kan imidlertid kjøre en trinnvis Exchange-overføring etter at du har distribuert AD FS og katalogsynkronisering.

Hvis du vil ha mer informasjon, se følgende emner:

Tilbake til toppen

Verktøyet Microsoft Online Services Directory Synchronization

Verktøyet Microsoft Online Services Directory Synchronization brukes primært til å synkronisere den globale Exchange-adresselisten, også kjent som den delte adresseboken, til å støtte komplekse rutingsscenarier og til å klargjøre brukere i en global distribusjon. Katalogsynkronisering er et krav for hybriddistribusjonsscenariet og kan gi en bedre brukeropplevelse i enkelte overføringsscenarier, spesielt hvis du planlegger enkel pålogging.

Fra en brukeradministrasjonssynsvinkel er katalogsynkronisering ment for langsiktig bruk. Selv om du kan deaktivere (og reaktivere) katalogsynkronisering bør du vurdere å bruke katalogsynkronisering til langsiktig bruk. For mer informasjon om planlegging av deaktivering og reaktivering av katalogsynkronisering, se wiki-post, Katalogsynkronisering og autoritetskilde.

Som standard synkroniserer Directory Synchronization-verktøyet én vei, fra den lokale katalogen til skykatalogen ved å skrive bruker- og postboksinformasjon til skykatalogen for Office 365-organisasjonen.

Hvis du vil aktivere visse muligheter med hybriddistribusjon, må du gi skrivetilgang til Directory Synchronization-verktøyet for å synkronisere visse meldingsrelaterte brukerdata tilbake til lokal Active Directory. Følgende funksjoner aktiveres med synkronisering med skrivetilgang til lokal Active Directory:

 • Arkivering av lokale postbokser til skyen

 • Flytting av postbokser fra skyen til den lokale Exchange-organisasjonen

 • Synkronisering av brukeradministrerte lister over trygge og blokkerte avsendere fra skyen

 • Synkronisering av varsler om talemeldinger fra skyen

Viktig!   Katalogsynkronisering kreves for følgende: hybriddistribusjon, enkel pålogging og trinnvis Exchange-overføring.

Hvis du vil ha mer informasjon, se Katalogsynkroniseringsverktøy: Veikart.

Tilbake til toppen

E-postruting

Generelt er e-postruting for hybriddistribusjon rett frem. Verktøyene (hovedsakelig Directory Synchronization-verktøyet) optimalisert for å peke MX-posten til det lokale Exchange-systemet som autoritativt domene. E-post til skybaserte mottakere videresendes deretter fra den lokale Exchange-organisasjonen til skyen. Distribusjonsassistent for Exchange Server forklarer hvordan du konfigurerer dette ruteskjemaet for hybriddistribusjoner.

Du kan også konfigurere ruting for hybriddistribusjoner slik at MX-posten peker på skyen som autoritativt domene. For mer informasjon, se Hybridruting – Pek MX-posten til skyen.

Mer komplekse konfigurasjoner for e-postruting blir vanligvis aktuelle hvis du planlegger en langsiktig distribusjon der meldingssystemene går på tvers av lokale og skybaserte distribusjoner. Hvis du planlegger å overføre alle postbokser til skyen, vil du i de fleste tilfeller ikke behøve å vurdere komplekse scenarier for e-postruting. Unntaket her kan være for lange, trinnvise overføringer hvor avansert e-postruting kan være påkrevd for å opprettholde tjenestekvaliteten for e-post mens overføringen pågår.

Viktig   Både enkel Exchange-migrering og trinnvis Exchange-migrering håndterer kortsiktig e-postsynkronisering i migreringsfasen. Enkel Exchange-migrering synkroniserer e-post ved hjelp av abonnementer frem til migreringen er gjennomført. Trinnvis Exchange-overføring ruter e-post ved å stemple skyens måladresse på de lokale postboksene.

Tilbake til toppen

Overføringsmetoder og -verktøy

Følgende overføringsmetoder og -verktøy er tilgjengelige:

 • Flyttingsforespørsler med Mailbox Replication Service (MRS)

 • Enkel Exchange-overføring

 • Trinnvis Exchange-overføring

 • IMAP-e-postoverføring

 • PST-fangst

 • Tredjepartsløsninger

Brukerassistent for Exchange Server forklarer hvordan du bruker de fleste av disse løsningene.

Flyttingsforespørsler med Mailbox Replication Service (MRS)

Microsoft Exchange Mailbox Replication Service (MRS), som finnes på alle Exchange 2010-klientadgangsservere, er tjenesten som er ansvarlig for postboksflytting, import og eksport av PST-filer og gjenoppretting av deaktiverte og midlertidig slettede postbokser.

Flyttingsforespørsler krever en hybriddistribusjon. Flyttingsforespørsler lar deg flytte postbokser frem og tilbake mellom lokal Exchange-organisasjon og skyen. Dette gjør du i Exchange Management Console.

Hvis du planlegger å overføre og implementere en langsiktig hybriddistribusjon med Exchange lokalt, er flyttingsforespørsler den anbefalte måten å overføre postbokser.

For store organisasjoner som kjører Exchange 2003 eller Exchange 2007 lokalt, og som planlegger å flytte alle postbokser til skyen over et tidsrom på mange måneder, vil bruk av flyttingsforespørsler som et verktøy for en lang, trinnvis Exchange-migrering, som i bunn og grunn er en hybriddistribusjon, være fornuftig.

Viktig   Flyttingsforespørsler krever en minimumsinstallasjon med en Exchange 2010 hybrid server i den lokale Exchange-organisasjonen. Du må kjøre Exchange 2003 eller senere for å distribuere hybridløsningen. Distribusjonsassistenten for Exchange Server kan hjelpe deg med å lage en plan for hybriddistribusjon.

Hvis du vil ha mer informasjon, se følgende emner:

Enkel Exchange-overføring

Enkel Exchange-overføring er for små organisasjoner med færre enn 1 000 postbokser, som ønsker å flytte alle postbokser til skyen i en enkelt operasjon. Bruk E-postoverføring i Exchange-kontrollpanelet for å få tilgang til verktøyet.

Viktig

 • Enkel Exchange-overføring støtter bare Exchange 2003 eller senere. Hvis du kjører eldre versjoner av Exchange, må du bruke IMAP-e-postoverføring eller en tredjepartsløsning.

 • Hvis du kjører Exchange og har flere enn 1000 postbokser, bør du vurdere å bruke trinnvis Exchange-overføring.

 • Hvis du planlegger å bruke enkel pålogging, kjører du enkel Exchange-migrering først, og deretter konfigurerer du enkel pålogging (og katalogsynkronisering når migreringen er fullført). Hvis du kjører katalogsynkronisering før du kjører enkel Exchange-migrering, vil migreringen mislykkes.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du følgende Exchange Online-emner:

Tilbake til toppen

Trinnvis Exchange-overføring

Trinnvis Exchange-overføring er for større organisasjoner eller organisasjoner som ønsker å overføre postbokser til skyen over tid. I dette scenariet kan du overføre noen postbokser til skyen mens resten av postboksene beholdes i den lokale organisasjonen. Bruk E-postoverføring i Exchange-kontrollpanelet for å få tilgang til verktøyet.

Viktig

 • Trinnvis Exchange-overføring er utformet for organisasjoner som planlegger å flytte alle lokale Exchange-postbokser til skyen til slutt. Det er ikke ideelt å bruke trinnvis Exchange-overføring for å overføre en håndfull postbokser som en del av et lengre sameksistensscenario.

 • Trinnvis Exchange-migrering støtter bare Exchange 2003 eller Exchange 2007. Hvis du kjører eldre versjoner av Exchange, må du bruke IMAP e-postmigrering eller en tredjepartsløsning. Hvis du kjører Exchange 2010, må du implementere en hybridløsning og bruke flyttingsforespørsler for å overføre.

 • Trinnvis Exchange-overføring krever katalogsynkronisering.

 • Hvis du planlegger å distribuere enkel pålogging som en del av en langsiktig distribusjonsplan, konfigurerer du enkel pålogging og katalogsynkronisering før du kjører den trinnvise Exchange-overføringen.

Hvis du vil ha mer informasjon, se følgende emner:

IMAP-e-postoverføring

IMAP-e-postoverføring er utformet som et reserveverktøy for overføring av e-postinnhold for et stort utvalg e-postservere. Hvis du kjører Exchange 2000 Server eller Exchange Server 5.5 Service Pack 4 eller en annen kompatibel IMAP-server, som for eksempel Gmail, er IMAP-e-postoverføring et alternativ. Bruk E-postoverføring i Exchange-kontrollpanelet og en CSV-fil.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du følgende Exchange Online-emner:

PST-fangst

En annen metode for å migrere postbokselementer til postbokser i skyen er Microsoft Exchange PST-fangst. Med PST-fangst kan du søke etter og samle inn PST-filer på datamaskiner i din lokale organisasjon, og så importere PST-filene til postbokser i skyen. Du kan også bruke PST-fangst for å importere PST-filer til lokale primær- eller arkiv-postbokser. Hvis du vil ha mer informasjon, se Microsoft Exchange PST-fangst.

Tredjepartsløsninger

Her er noen tredjepartsverktøy og partnere som kan hjelpe til med Exchange-overføring fra ikke-Microsoft-plattformer:

 • Binary Tree   Leverandør av programvare for meldingsoverføring og sameksistens på tvers av plattformer, som tilbyr analyse av og sameksistens og overføring mellom lokale og online meldings- og samarbeidsløsninger basert på IBM Lotus Notes og Domino, samt Microsoft Exchange og Microsoft SharePoint.

 • BitTitan  Leverandør av selvbetjente e-postoverførings- og sameksistensløsninger for Exchange 2007 og Exchange Online.

 • Cemaphore   Leverandør av overføringsløsninger fra lokal Microsoft Exchange til Microsoft Online.

 • Quest   Leverandør av overføringsløsninger for Exchange Online og SharePoint Online, inkludert overføring fra Lotus Notes og Novell GroupWise til Exchange Online.

 • Metalogix   Leverandør av overføringsløsninger til Exchange Online og SharePoint Online.

Tilbake til toppen

 
Beslektede hjelpeemner
Laster inn ...
Finner ingen ressurser.