Masseutsendelse av e-post og daglige grenser for mottakerfrekvens

 

Gjelder: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Emnet sist endret: 2013-03-07

Nettskybaserte e-postkontoer har en mottakergrense, ofte kalt en grense for avsender eller grense for sending. Denne grensen angir maksimalt antall mottakere som kan motta e-postmeldinger som sendes fra én enkelt skybasert e-postkonto i løpet av 24 timer. Mottaker frekvensen grenser for ExchangeOnline er:

 

Microsoft Office 365 for eksperter og småbedrifter

10 000

Microsoft Office 365 for virksomheter

10 000

Microsoft Live@edu

1500*

noteObs!
*Når en Microsoft Live@edu organisasjon er oppgradert til Office 365 for utdanning, øker grensen for mottakerfrekvens til 10.000 mottakere per dag.

Grensen for mottakerfrekvens gjelder for meldinger til mottakere innenfor og utenfor organisasjonen. Etter at grensen er nådd, kan meldinger ikke sendes fra postboksen før antallet mottakere det ble sendt meldinger til i de siste 24 timene synker under grensen. Flere meldinger som sendes til den samme mottakeren telles separat. For eksempel, hvis en bruker sender 10 meldinger til samme mottaker i løpet av en 24 timers periode, vil disse 10 meldingene telle som 10 mottakere mot grensetallet på mottakere.

importantViktig!
Den beste måten å unngå overskridelse av mottakergrensen på er å bruke distribusjonsgrupper eller dynamisk distribusjonsgrupper når du sender meldinger til et stort antall mottakere. Grupper telles som en enkelt mottaker opp mot grensen for mottakerantall. Eksempel: Hvis du sender en melding til 100 mottakere ved å legge til hver av disse mottakerne i feltene Cc: eller Bcc: teller det som 100 mottakere opp mot mottakergrensen. Men hvis du legger de samme 100 mottakere til en distribusjonsgruppe eller dynamisk distribusjonsgruppe, og så sender den samme meldingen til gruppen, teller det som én mottaker opp mot mottakergrensen. Se Strategier for å støtte masseutsendelse av e-post.
Eksempler på mottakergrense

Mottakergrensen er basert på et 24 timers rullerende vindu. Dette innebærer at mottakergrensen beregnes opp mot antallet mottakere som det ble sendt en melding til i en 24 timers periode. Her er noen eksempler for å illustrere mottakergrensen.

 • På en mandag morgen, etter at du ikke har sendt noen e-post i løpet av helgen, bruker du et program som automatisk sender melding til 10 000 mottakere kl. 11.00. Du kan ikke sende en ny melding før kl. 11.00 neste dag.

 • På en annen mandag morgen sender du en melding til 500 mottakere kl. 9.00. Du sender en annen melding til 500 mottakere hvert 30. minutt deretter. Den siste meldingen sendes kl. 19.00. Du kan ikke sende en annen melding før 09.00 neste dag.

 • Du har ikke sendt noen meldinger i løpet av de siste 24 timene, og så sendte du en e-post til 500 mottakere kl. 7.30. Du fortsetter å sende e-poster til mange mottakere i løpet av dagen. Hvis du sender en melding til 10 000 mottakere kl. 17.00, så kan du ikke sende noen ny melding før kl. 7.30 neste dag.

Exchange Online godtar heller ikke en melding for delvis levering til noen mottakere. Hvis en bruker sender en melding til flere mottakere, og antallet mottakere for meldingen overstiger mottakergrensen, blokkeres meldingen for leveranse til alle mottakere.

Hvorfor har vi denne grensen?

Grensen for mottakerfrekvens bidrar til å bekjempe søppelpost og forhindre misbruk fra brukere innenfor organisasjonen, hackere eller personer som bruker en kapret konto. Misbruk av en konto kan påvirke tilgjengeligheten til organisasjonens tjeneste.

Microsoft gir ekstra beskyttelse, for eksempel tilkoblingsfiltrering og innholdsfiltrering, for meldinger til skybaserte mottakere. Se Filtrering av søppelpost og meldingshygiene hvis du vil ha mer informasjon.

Hva skjer når en postboks overskrider mottakergrensen?

Outlook Web App forhindrer brukeren i å sende meldingen og viser en feilmelding i informasjonslinjen som sier at brukeren har nådd mottakergrensen. Brukeren kan klikke Lagre for å lagre den usendte meldingen i Kladd-mappen. Når postboksen igjen er under grensen, kan brukeren åpne meldingen i Kladd-mappen og sende den igjen.

I Microsoft Outlook kan brukeren sende meldingen. Men meldingen blir sendt tilbake til brukeren med en feilmelding som sier at meldingen ikke kan leveres, og ikke kunne sendes. Denne u-leverbare meldingen inneholder imidlertid et valg om å sende meldingen igjen. Når postboksen er under grensen, kan brukeren klikke på Send igjen for å sende meldingen på nytt.

Strategier for å støtte masseutsendelse av e-post

Det er massevis av legitime grunner for å sende store mengder e-post på en kort periode. Det kan for eksempel hende at du må sende en velkomstmelding, fakturaoversikt, karakterer eller andre unikt adresserte meldinger, til mange studenter samtidig. Det kan også hende at organisasjonen bruker programmer for automatisk utsendelse som masseutsender e-post, for eksempel varsler for forfalte bibliotekbøker eller kunngjøringer kunder eller salgsannonser.

La oss se på strategiene for å støtte de vanligste scenariene for masseutsendelse av e-post.

 

Scenario Eksempler Løsning

Kringkastingsmeldinger   Send den samme meldingen til et stort antall brukere i den skybaserte organisasjonen.

 • Kunngjøringer for hele skoleområdet

 • Meldinger til alle ansatte fra administrerende direktør eller andre selskapsrepresentanter

Bruke dynamiske distribusjonsgrupper   Siden en dynamisk distribusjonsgruppe regnes som én mottaker, hjelper den deg med å holde deg under grensen for avsender. Se Sende kringkastingsmeldinger til alle brukere hvis du vil ha mer informasjon.

Bruke statiske distribusjonsgrupper   Vanlige distribusjonsgrupper, også kalt fellesgrupper, regnes som én mottaker. Bruk en distribusjonsgruppe hvis gruppemedlemskapet ikke vil endres mye.

Viktig!   For store distribusjonsgrupper og dynamiske distribusjonsgrupper må du passe på å begrense hvem som kan sende meldinger til gruppen, eller aktivere meldingsgodkjenning av en sensuransvarlig. Dette vil bidra til å forhindre svar til alle og sending av søppelpost til gruppen.

Masseutsendelse av e-post til skybaserte postbokser   Bruk utskriftsfletting eller programmer for automatisk utsendelse for å sende tilpassede meldinger til unikt adresserte mottakere i den skybaserte organisasjonen.

 • Bibliotekvarsler

 • Faktureringsinformasjon for studenter

 • Meldinger til alle ansatte fra administrerende direktør eller andre selskapsrepresentanter

Bruke en lokal e-postserver   Konfigurer programmer for automatisk utsendelse eller utskriftsfletting for å bruke en lokal server. Du må legge til IP-adressene for lokale servere i sikker-listene i skyen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Scenario med innkommende sikre lister.

Masseutsendelse av e-post til eksterne postbokser   Bruk utskriftsfletting eller programmer for automatisk utsendelse for å sende tilpassede meldinger til eksterne brukere.

 • Velkomstmeldinger med påloggingsakkreditiver til nye brukere

 • Meldinger til uteksaminerte eller foreldre

 • Meldinger til eksisterende eller potensielle kunder

 • Reklamer for salg eller spesialtilbud

Bruke en lokal e-postserver   Konfigurer automatisk utsendelse eller programmer til å bruke et lokalt system.

Bruke statiske eller dynamiske distribusjonsgrupper   Opprette eksterne kontakter for mottakere som foreldre, kunder eller leverandører og så legge til eksterne kontakter som medlemmer av en statisk eller dynamisk distribusjonsgruppe.

 
Beslektede hjelpeemner
Laster inn ...
Finner ingen ressurser.