Tømme en mobil enhet for en bruker

 

Gjelder: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Emnet sist endret: 2010-09-14

Hvis den mobile enheten til en bruker forsvinner eller blir stjålet, kan du tømme alle data fra enheten umiddelbart, slik at sensitive opplysninger, for eksempel personlig ID eller konfidensielle meldinger, ikke kan vises av andre enn eieren av postboksen. Du kan også tømme alle data fra en mobil enhet som organisasjonen eier, hvis du vil gi den til en annen bruker. Du kan bare tømme en mobil enhet for en bruker når Exchange ActiveSync brukes til å synkronisere innholdet i postboksen.

Tømming av en mobil enhet som du ikke har fysisk tilgang til, kalles for tømming av en ekstern enhet.

En mobil enhet kan tømmes på flere måter:

En mobiltelefon kan også tømmes automatisk av Exchange ActiveSync-enhetspolicyer hvis du har angitt alternativet for å tømme alle data på en enhet når brukeren har overskredet det maksimale antallet mislykkede påloggingsforsøk før enheten tømmes.

Før du starter

Du må være medlem av den innebygde rollegruppen for organisasjonsadministrasjon eller brukerstøtte for å kunne få tilgang til Alternativer-siden for en bruker. Hvis du vil vite hvordan du legger til en bruker i en rollegruppe, kan du se Legge til eller fjerne medlemmer av rollegruppe. RBAC-rollen User Options tilordner de bestemte tillatelsene som kreves for å få tilgang til Alternativer-siden for en bruker.

Obs!   Ikke alle enheter støtter ekstern enhetstømming. Du kan beskytte organisasjonens eiendomsrett ved å begrense bruken av enheter som ikke støtter det.

Forsiktig!   Ettersom ekstern enhetstømming er avhengig av at enheten kobler til serveren, bør du alltid bruke en enhetslås og et maksimalt antall mislykkede påloggingsforsøk ved hjelp av Exchange ActiveSync-enhetspolicyer. Slik gjør du det: Opprette en ny ActiveSync-enhetspolicy.

Forsiktig!   Gjenoppretting av data fra en enhet kan likevel være mulig ved hjelp av avanserte verktøy etter at en enhet er tilbakestilt med ekstern enhetstømming.

Be brukeren om å tømme sin egen mobile enhet

Hvis brukeren får tilgang til postboksen via Outlook Web App, kan du be brukeren om å tømme enheten ved å følge trinnene i Administrere mobiltelefonen.

Tømme en mobil enhet fra Postbokser-listen

 1. Velg Administrer Min organisasjon > Brukere og grupper > Postbokser i feltet Velg hva som skal administreres, i Exchange-kontrollpanelet.

 2. Merk brukeren i Postbokser-listen, og klikk deretter Detaljer.

 3. Velg Exchange ActiveSync under Telefon- og talefunksjoner, og klikk deretter Rediger.

 4. Velg den mobile enheten som er mistet, under Mobile enheter og klikk Tøm enhet.

 5. Klikk Lagre.

Du kan se tømmestatusen for en enhet ved å merke den og klikke Detaljer.

Obs!   Den mobile enheten får ikke kommandoen for ekstern tømming før neste forsøk på å synkronisere med Microsoft Exchange. Hvis du finner en mistet telefon før den tømmes, kan du reversere den eksterne enhetstømmingen, som forklart i Reversere tømming av en mobil enhet. Gi brukeren beskjed om at hvis telefonen blir funnet, må vedkommende kontakte deg for å reversere den eksterne tømmingen før forsøk på synkronisering. En e-postmelding med bekreftelse sendes til brukeren så snart tømmingen av den eksterne enheten er fullført.

Tilbake til toppen

Tømme en mobil enhet fra brukerens Alternativer-side

 1. Velg En annen bruker i feltet Velg hva som skal administreres i Exchange-kontrollpanelet.

 2. Velg brukerens konto i dialogboksen Velg postboks, og klikk deretter OK. Alternativer-siden for brukeren du valgte, vises. Øverst på siden vises en merknad som identifiserer postboksen du arbeider med.

 3. Velg Telefon > Mobiltelefoner.

 4. Velg enheten du vil tømme, og klikk deretter Tøm enhet.

 5. En dialogboks vises med meldingen Er du sikker på at du vil viske ut alt på enheten. Klikk Ja. Statusen for den mobile enheten vises som Sletting venter til enheten kobles til kontoen neste gang.

 6. Når tømmingen av den eksterne enheten er fullført, kan du fjerne den fra listen over mobiltelefoner.

 7. Når du er ferdig, lukker du vinduet for å gå tilbake til Exchange-kontrollpanelet for organisasjonen.

Obs!   Den mobile enheten får ikke kommandoen for ekstern tømming før neste forsøk på å synkronisere med Microsoft Exchange. Hvis du finner en mistet telefon før den tømmes, kan du reversere den eksterne enhetstømmingen, som forklart i Reversere tømming av en mobil enhet. Gi brukeren beskjed om at hvis telefonen blir funnet, må vedkommende kontakte deg for å reversere den eksterne tømmingen før forsøk på synkronisering. En e-postmelding med bekreftelse sendes til brukeren så snart tømmingen av den eksterne enheten er fullført.

Tilbake til toppen

 
Beslektede hjelpeemner
Laster inn ...
Finner ingen ressurser.