Lære om samtaler

 

Gjelder: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Emnet sist endret: 2009-09-14

I Outlook Web App brukes som standard samtalevisning i alle e-postmapper når leseruten er aktivert. Samtalevisningen viser alle meldinger i en samtale i én visning.

Hvordan bruker jeg samtalevisning?

Samtalevisningen viser alle meldinger i en samtale, uansett hvilken mappe de er lagret i. Hvis du for eksempel har svart på en melding i innboksen, vil du se både den opprinnelige meldingen og svaret ditt i samtalevisningen.

I listevisningen bruker du pilen ved siden av en samtale til å vise eller skjule samtalen. Følgende vises i listevisningen:

 • Emnet øverst i samtalen.

 • Personen som sendte hver enkelt melding.

 • Tidspunktet meldingen ble mottatt, hvis den er lagret i gjeldende mappe.

 • Hvilken mappe meldingen ligger i, hvis det ikke er gjeldende mappe.

 • Relasjonen mellom meldingen og andre meldinger i samtalen, angitt med en loddrett linje og prikker.

Du kan klikke hvilken som helst melding i samtalevisningen for å vise den i leseruten.

I leseruten kan du bruke pilen ved siden av en melding til å vise eller skjule den aktuelle meldingen. Følgende vises i leseruten:

 • Emnet øverst i leseruten.

 • Avsenderen av hver enkelt melding.

 • Når hver enkelt melding ble mottatt.

Når du utvider en melding i leseruten, vil du også se følgende:

 • Hvilken melding den er et svar på (hvis meldingen er et svar).

 • Mappen meldingen ligger i, like under avsendernavnet, hvis meldingen ikke er lagret i gjeldende mappe.

 • Avsenderens og mottakerens tilgjengelighet for direktemeldinger, angitt med en farget prikk ved siden av navnene. Klikk prikken for å vise en liste over handlinger du kan utføre.

 • Handlinger-menyen. Klikk Handlinger for å vise en liste over ting du kan gjøre med meldingen.

 • Relasjonen mellom meldingen og andre meldinger i samtalen, angitt med en loddrett linje og prikker.

Hvordan svarer jeg på en melding i samtalevisning?

Når du klikker en melding i samtalevisning, utheves den nyeste meldingen. Hvis du klikker Svar svar, Svar til alle eller Videresend videresend, er det denne meldingen du svarer på eller videresender.

Hvis du vil svare på eller videresende en annen melding i samtalen, merker du meldingen før du klikker Svar svar, Svar til alle eller Videresend videresend. Du kan merke meldingen i listevisningen eller i leseruten.

Du kan også klikke Handlinger i en melding for å vise listen over ting du kan gjøre med meldingen, inkludert svare.

Hvordan aktiverer eller deaktiverer jeg samtalevisning?

Klikk Ordne etter i listevisningen, og klikk deretter Samtale for å aktivere (avmerket) eller deaktivere (ikke avmerket) samtalevisning.

Hva annet trenger jeg å vite?

 • Du kan slette en hel samtale eller bare deler av den. Du kan også ignorere en samtale. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slette en melding.

Hva om jeg vil vite mer?

 
Beslektede hjelpeemner
Laster inn ...
Finner ingen ressurser.