Feilsøke DNS

 

Gjelder: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Emnet sist endret: 2011-12-16

Hvis du får problemer med e-postflyten til den skybaserte Exchange-organisasjonen eller problemer med å åpne en skybasert postboks ved å bruke Outlook, kan du bruke Microsoft Exchange Remote Connectivity Analyzer (ExRCA) til å teste domenet. Eller du kan bruke kommandolinjeverktøyet Nslookup til å vise DNS-postene for domenet.

Teste domenet med Exchange Remote Connectivity Analyzer

Du kan bruke testene på https://www.testexchangeconnectivity.com (kan være på engelsk) til å feilsøke følgende problemer med domenet:

Obs!  ExRCA har flere andre tester du kan utføre for domenet. Noen av disse testene er imidlertid bare relevante for en lokal Microsoft Exchange-organisasjon.

Teste innkommende e-postflyt

Velg Inbound SMTP E-mail under Internet E-mail Tests hvis du vil teste innkommende e-postflyt ved å bruke ExRCA. Denne testen henter alle tilgjengelige MX-poster for domenet og utfører deretter følgende tester for hver MX-post:

 1. Den prøver å løse vertsnavnet som er angitt i MX-posten, til en IP-adresse.

 2. Den tester tilkobling på TCP-port 25 til vertsnavnet som er angitt i MX-posten. TCP-port 25 er porten som brukes av SMTP.

 3. Den sender en test-e-postmelding til en konto i domenet du angir.

 4. Den tester om vertsnavnet som er angitt i MX-posten, videreformidler fritt (open relay). En fri videreformidler gjør at meldinger kan sendes på nytt eller videresendes ved hjelp av en annen server som brukes til å skjule den sanne kilden til meldingen. Merk at denne siste testen er irrelevant for skybasert Exchange siden du ikke kan konfigurere den som en fri videreformidler, med eller uten hensikt.

Bruke testen Inbound SMTP Email til å teste e-postflyt og kontrollere MX-posten for e-postruting for domenet

 1. Åpne https://www.testexchangeconnectivity.com (kan være på engelsk).

 2. Velg Inbound SMTP E-mail under Internet E-mail Tests, og klikk deretter Next.

 3. Skriv inn e-postadressen for domenet, for eksempel admin@contoso.edu, under Inbound SMTP Email.

  Obs!  Testen prøver å sende en melding til e-postkontoen du angir. Hvis du ikke har noen fungerende kontoer i det skybaserte domenet, mislykkes denne delen av testen.

 4. Skriv inn bokstavene som vises i CAPTCHA-bildet, under Verification, og klikk deretter Perform Test.

 5. Når testen er fullført, kan du gjøre følgende:

  • Klikk Copy hvis du vil lagre informasjonen i rapporten. Du kan deretter lime inn informasjonen i en tekstfil.

  • Klikk Expand All hvis du vil vise testresultatene.

Hvis du også opprettet en MX-post for å bevise domeneeierskapet, vil den samlede Incoming SMTP E-Mail-testen alltid mislykkes. Hvis du vil lære hvordan du tolker testresultatene, kan du se delen Test Steps. For hver av MX-postene ser du to tester av typen Testing Mail Exchanger:

 • Testing Mail Exchanger <token>.mail.outlook.com.   Denne testen brukes til å teste MX-posten som brukes til e-postruting. Dette trinnet og alle undertrinnene skal normalt være vellykket.

 • Testing Mail Exchanger <token>.mail.outlook.com.   Denne testen brukes til å teste MX-posten som brukes til å bevise domeneeierskap. Denne testen mislykkes alltid, fordi denne MX-posten er ikke beregnet på ruting av e-post.

Øverst på siden

Teste Outlook-tilkobling til en postboks

Velg Outlook Autodiscover under Microsoft Office Outlook Connectivity Tests hvis du vil teste Outlook-tilkoblingen til en postboks ved å bruke ExRCA. Denne testen bruker tre ulike metoder til å kontakte Autosøk-tjenesten for domenet. Det er bare HTTP redirect method som forventes å være vellykket. Denne testen gjør det følgende:

 1. Den prøver å løse verten "autodiscover.<domenenavn>" til en IP-adresse.

 2. Den tester tilkobling på TCP-port 80 til verten "autodiscover.<domenenavn>". TCP-port 80 er porten som brukes av HTTP.

 3. Den tester om "autodiscover.<domenenavn>" gir et HTTP-omadresseringssvar.

 4. Den tester gyldigheten til URL-adressen for HTTP-omadresseringen fra forrige resultat.

Bruke testen Outlook Autodiscover til å teste Outlook-tilkoblingen til en postboks og kontrollere CNAME-posten for autosøk for domenet

 1. Åpne https://www.testexchangeconnectivity.com (kan være på engelsk).

 2. Velg Outlook Autodiscover under Microsoft Office Outlook Connectivity Tests, og klikk deretter Next.

 3. Angi følgende informasjon under Outlook Autodiscover:

  • E-mail Address   Skriv inn e-postadressen for en konto i det skybaserte domenet, for eksempel testuser@contoso.edu.

  • Domain\Username (or UPN)   Skriv inn samme e-postadresse som du angav i forrige felt, for eksempel admin@contoso.edu.

  • Password   Angi og bekreft passordet for kontoen du angav i de forrige trinnene.

  • Ignore Trust for SSL   Ikke merk av for dette alternativet.

 4. Merk av for å bekrefte sikkerhetsadvarselen.

  Obs!  Som beskrevet i sikkerhetsvarselet og under Notice anbefaler vi at du bruker en midlertidig testkonto for denne testen, hvis det er mulig, og at du sletter kontoen når du er ferdig med testingen.

 5. Skriv inn bokstavene som vises i CAPTCHA-bildet, under Verification, og klikk deretter Perform Test.

 6. Når testen er fullført, kan du gjøre følgende:

  • Du kan klikke Copy hvis du vil lagre informasjonen i rapporten. Du kan deretter lime inn informasjonen i en tekstfil.

  • Du kan klikke Expand/Collapse hvis du vil vise testresultatene.

Legg særlig merke til testresultatene under Attempting to contact the Autodiscover service using the HTTP redirect method. Alle testene skal være vellykkede hvis CNAME-posten for autosøk for det skybaserte domenet er riktig konfigurert.

Merk at de følgende testene under Attempting each method of contacting the AutoDiscover Service mislykkes selv om CNAME-posten for autosøk er riktig konfigurert:

 • Attempting to test potential AutoDiscover URL https://< domenenavn >/AutoDiscover/AutoDiscover.xml

 • Attempting to test potential AutoDiscover URL https://autodiscover< domenenavn >/AutoDiscover/AutoDiscover.xml

Øverst på siden

Vise DNS-poster med Nslookup

Du kan bruke Nslookup-verktøyet som kommer med alle versjoner av Microsoft Windows, til å vise DNS-postene for domenet.

Obs!  Brannmur- eller Internett-proxy-begrensninger som brukes på det interne nettverket i organisasjonen, kan føre til at Nslookup-verktøyet ikke fungerer som det skal.

Pass på at du i de følgende trinnene alltid skriver inn domenenavnet med et etterfølgende punktum. Det etterfølgende punktumet ( . ) angir et fullstendig domenenavn (FQDN). Når du bruker et etterfølgende punktum, unngår du at standard DNS-suffikser som konfigureres for nettverket, blir lagt til domenenavnet utilsiktet.

Vise MX-postene

Åpne en ledetekst, og kjør følgende kommando:

Nslookup -type=MX <domain name>.

Hvis domenenavnet for eksempel er contoso.edu, kjører du følgende kommando:

Nslookup -type=MX contoso.edu.

Legg merke til punktumet etter domenenavnet. Hvis du har to MX-poster, en for å bevise domeneeierskap og en for e-postruting, ligner utdataene for kommandoen på det følgende:

contoso.edu  MX preference=10, mail exchanger = e0e792760b25459f40912aae164e0a.mail.outlook.com
contoso.edu  MX preference=100, mail exchanger = msv1.invalid

Øverst på siden

Vise CNAME-posten for autosøk

Åpne en ledetekst, og kjør følgende kommando:

Nslookup -type=CNAME autodiscover.<domain name>.

Hvis domenenavnet for eksempel er contoso.edu, kjører du følgende kommando:

Nslookup -type=CNAME autodiscover.contoso.edu.

Legg merke til punktumet etter domenenavnet. Utdataene for kommandoen ligner på det følgende:

autodiscover.contoso.edu  canonical name = autodiscover.contoso.edu

Øverst på siden

Vise TXT-postene

Åpne en ledetekst, og kjør følgende kommando:

Nslookup -type=TXT <domain name>.

Hvis domenenavnet for eksempel er contoso.edu, kjører du følgende kommando:

Nslookup -type=TXT contoso.edu.

Legg merke til punktumet etter domenenavnet. Hvis du har to TXT-poster, en for å sikre at e-postmottakssystemer klarerer meldinger som sendes fra domenet, og en for å bevise domeneeierskap, ligner utdataene for kommandoen på det følgende:

contoso.edu  text = "v=spf1 include:outlook.com ~all"
contoso.edu  text = "v=msv1 t=e0e792760b25459f40912aae164e0a"

Øverst på siden

Vise SRV-postene

Obs!   SRV-posten beskrevet i dette eksemplet brukes bare i Live@edu.

Åpne en ledetekst, og kjør følgende kommando:

Nslookup -type=SRV _sipfederationtls._tcp.<domain name>.

Hvis domenenavnet for eksempel er contoso.edu, kjører du følgende kommando:

Nslookup -type=SRV _sipfederationtls._tcp.autodiscover.contoso.edu.

Legg merke til punktumet etter domenenavnet. Utdataene for kommandoen ligner på det følgende:

_sipfederationtls._tcp.contoso.edu  SRV service location:
  priority  = 10
  weight  = 2
  port  = 5061
  svr hostname  = federation.messenger.msn.com

Øverst på siden

Feilsøke resultatene av Nslookup

Hvis noen av DNS-postene ser ut til å være feil, eller hvis tjenestene som er knyttet til DNS-postene, ikke fungerer, kan dette være mulige årsaker:

 • Det er fort gjort å gjøre skrivefeil når du oppretter en post. Kontroller at du brukte riktige verdier da du opprettet DNS-postene.

 • Enkelte DNS-vertstjenester støtter administrasjon av flere domener ved hjelp av det samme webgrensesnittet for administrasjon, og krever derfor at du skriver inn @ for å angi det overordnede domenenavnet for enkelte typer DNS-poster. Hvis du angir det faktiske domenenavnet i stedet for @, kan du få uventede resultater i DNS-posten.

 • Enkelte DNS-vertstjenester støtter kanskje ikke verdien 0 for MX-prioritet. Prøv å bruke verdien 10 i MX-posten for e-postruting i stedet for 0.

Øverst på siden

 
Beslektede hjelpeemner
Laster inn ...
Finner ingen ressurser.