Grenser for meldinger og mottakere

[This topic is in progress.]  

Gjelder: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Emnet sist endret: 2014-01-31

Når du har registrert organisasjonen, kan brukerne ha følgende spørsmål som direkte påvirker e-postopplevelsen:

  • Er det noen grenser for hvor store e-postmeldinger som kan sendes?

  • Hvilke mottakergrenser gjelder for e-postmeldinger?

Grensene for meldinger, postbokser, mottakere og e-postklienter faller innenfor én av de to følgende kategoriene:

Viktig Vær oppmerksom på følgende:

  • Grensene som brukes på domenet ditt kan variere avhengig av hvor lenge domenet har vært registrert i tjenesten. Når en grense er endret i Microsofts datasentre, kan det ta litt tid før endringen trer i kraft for alle eksisterende kunder.

  • Du kan ikke endre disse grensene, men du og brukerne bør være klar over dem.

  • Disse grensene gjelder både interne og eksterne mottakere.

Meldingsgrenser

Disse grensene gjelder for hver e-postmelding.

 

Grense Verdi

Grense for meldingsstørrelse   Den samlede maksimumsstørrelsen på en e-postmelding. Den samlede størrelsen inkluderer meldingshodet, meldingsteksten og eventuelle filvedlegg.

Merk En e-postklient kan begrense størrelsen på et individuelt filvedlegg til en verdi langt mindre enn meldingens størrelsesbegrensning. For eksempel: I Outlook Web App er den maksimale størrelsen for individuelle filvedlegg 10 MB.

25 MB

Grense for filvedlegg   Maksimalt antall filvedlegg som er tillatt i en e-postmelding. Selv om den samlede størrelsen på alle filvedleggene ikke bryter grensen for meldingsstørrelse, er det likevel en grense for hvor mange vedlegg som er tillatt i hver melding.

125 vedlegg

Grense for emnelengde   Maksimalt antall teksttegn som er tillatt på emnelinjen i en e-postmelding.

255 tegn

Grense for melding med flere deler   Maksimalt antall meldingstekstdeler som er tillatt i en MIME-melding med flere deler.

250 deler

Dybdegrense for innebygde meldinger   Maksimalt antall videresendte e-postmeldinger som er tillatt i en e-postmelding.

30 innebygde meldinger

Øverst på siden

Grenser for mottaker og avsender

Disse grensene gjelder for meldinger, avsendere og mottakere for å bekjempe søppelpost og ormer eller virus som genererer masseutsendelser.

Obs!   Distribusjonsgrupper lagret i den delte adresseboken regnes som én mottaker. For distribusjonsgrupper lagret i Kontakter-mappen i en postboks, telles medlemmene av gruppen individuelt.

 

Grense Verdi

Mottakergrense   Maksimalt antall meldingsmottakere som er tillatt i feltene Til, Kopi og Blindkopi.

500 mottakere

Grense for meldingsfrekvens   Maksimalt antall e-postmeldinger som kan sendes fra én enkelt e-postklient per minutt. Klienten er identifisert av brukerkontoen.

30 meldinger per minutt

Grense for mottakerfrekvens   Maksimalt antall mottakere som kan motta e-postmeldinger som sendes fra én enkelt skybasert e-postkonto i løpet av 24 timer. Etter at grensen er nådd, kan meldinger ikke sendes fra postboksen før antallet mottakere det ble sendt meldinger til i de siste 24 timene synker under grensen. Grensen for mottakerfrekvens gjelder for meldinger til mottakere innenfor og utenfor organisasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Masseutsendelse av e-post og daglige grenser for mottakerfrekvens.

  • Microsoft Live@edu   1 500 mottakere per dag

  • Office 365 for eksperter og småbedrifter   10 000 mottakere per dag

  • Office 365 for virksomheter   10 000 mottakere per dag

Grense for videresending Det maksimale antall mottakere som kan konfigureres for en innboks eller transportregel med en omadresseringshandling. Hvis en regel er konfigurert til å omdirigere en melding til mer enn dette antallet mottakere, vil regelen ikke brukes og meldinger som tilfredsstiller regelbetingelsen vil ikke bli omdirigert til noen av mottakerne oppført i regelen.

10 mottakere

noteObs!
*Når en Microsoft Live@edu organisasjon er oppgradert til Office 365 for utdanning, øker grensen for mottakerfrekvens til 10.000 mottakere per dag.

Øverst på siden

Oppbevaringsgrenser

Disse grensene kontrollerer hvor lenge elementer i bestemte mapper i innboksen er tilgjengelige.

Du kan endre disse verdiene ved å endre de tilsvarende oppbevaringspolicykodene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere og administrere oppbevaringspolicyer i Exchange Online.

 

Grense Verdi

Oppbevaringsperiode for mappen Slettede elementer   Maksimalt antall dager elementer kan beholdes i mappen Slettede elementer før de fjernes automatisk.

30 dager

Oppbevaringsperiode for elementer som er fjernet fra mappen Slettede elementer   Maksimalt antall dager elementer som er fjernet fra mappen Slettede elementer, beholdes før de slettes permanent.

14 dager

Oppbevaringsperiode for Søppelpost-mappen   Maksimalt antall dager elementer kan beholdes i Søppelpost-mappen før de fjernes automatisk.

30 dager

Øverst på siden

Grenser for distribusjonsgrupper

Disse grensene gjelder for distribusjonsgrupper.

 

Grense Verdi

Maksimalt antall medlemmer av distribusjonsgruppe   Det totale antallet mottakere fastsettes etter utvidelse av distribusjonsgruppen.

100 000 medlemmer

Begrens sending av meldinger til store distribusjonsgrupper   Distribusjonsgrupper som inneholder det antallet medlemmer som er angitt i denne grensen, må ha konfigurert alternativer for leveringsadministrasjon eller meldingsgodkjenning. Leveringsadministrasjon angir en liste over avsendere som har tillatelse til å sende meldinger til distribusjonsgruppen. Meldingsgodkjenning angir én eller flere sensuransvarlige som må godkjenne alle meldinger som sendes til distribusjonsgruppen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Endre egenskaper for distribusjonsgrupper.

5 000 medlemmer eller flere

Maksimal meldingsstørrelse for store distribusjonsgrupper   Hvis en melding sendes til 5 000 mottakere eller flere, kan ikke meldingsstørrelsen overskride denne grensen. Hvis meldingsstørrelsen overskrider grensen, leveres ikke meldingen, og avsenderen mottar en rapport om manglende levering (NDR). Det totale antallet mottakere fastsettes etter utvidelse av distribusjonsgruppen.

2 MB

Øverst på siden

Grenser for transportregler

Disse grensene styrer organisasjonsomfattende regler, også kalt transportregler.

 

Grense Verdi

Maksimalt antall transportregler   Det maksimale antallet regler som kan finnes i organisasjonen.

100 regler

Maksimal størrelse på en individuell transportregel   Det maksimale antallet tegn som kan brukes i én transportregel. Tegnene brukes i betingelsene, unntakene og handlingene.

4,000 tegn

Tegngrense for alle regulære uttrykk som brukes i alle transportregler   Det totale antallet tegn som brukes i alle de regulære uttrykkene i betingelsene og unntakene for transportregler i organisasjonen. Du kan ha noen få regler som bruker lange og sammensatte regulære uttrykk, eller du kan ha mange regler som bruker enkle regulære uttrykk.

20 000 tegn

Maksimalt antall mottakere som legges til i en melding av alle transportregler   Når en melding utsettes for forskjellige transportregler, kan bare et begrenset antall mottakere legges til i meldingen. Når grensen er nådd, blir ikke eventuelle gjenværende mottakere lagt til i meldingen. Distribusjonsgrupper kan heller ikke legges til i en melding av en transportregel.

100 mottakere

Antall ganger en melding omdirigeres Antall ganger en melding vil bli omdirigert, videresendes, eller svart på automatisk basert på innboksregler. For eksempel har Bruker A en innboksregel som omdirigerer meldinger til Bruker B, basert på avsender. Bruker B har en innboksregel som videresender e-post til Bruker C basert på nøkkelord i emnelinjen. Hvis en melding tilfredsstiller begge disse betingelsene, blir meldingen bare sendt til Bruker B; den blir ikke videresendt til Bruker C fordi kun én omadressering er tillatt. I dette tilfellet sendes meldingen uten at en rapport om manglende levering (NDR) blir sendt til Bruker B om at meldingen ikke ble levert til Bruker C. På samme måte, hvis Bruker B har konfigurert et automatisk svar (også kjent som en fraværsmelding), vil en melding som omdirigeres eller videresendes til Bruker B, ikke generere et automatisk svar.

Denne grensen hindrer e-postsløyfer som kan resultere i fylle opp en brukers postboks til maksimal kapasitet.

1 omadressering

Øverst på siden

Sensurgrenser

Disse grensene styrer sensurinnstillingene som brukes til meldingsgodkjenning for distribusjonsgrupper og transportregler.

 

Grense Verdi

Maksimal størrelse på postboksen for konfliktløsing   Hvis postboksen for konfliktløsing overskrider denne grensen, vil meldinger som krever sensurvurdering, bli returnert til avsenderen med en rapport om manglende levering (NDR).

10 GB

Maksimalt antall sensuransvarlige   Det maksimale antallet sensuransvarlige du kan tilordne til én distribusjonsgruppe med sensurvurdering, eller som kan legges til i en melding med én transportregel. Vær oppmerksom på at du ikke kan angi en distribusjonsgruppe som sensuransvarlig.

10 sensuransvarlige

Utløp for meldinger som venter på sensurvurdering   En melding som venter på sensurvurdering, utløper som standard etter to dager. Behandlingen av utløpte sensurerte meldinger kjøres imidlertid hver sjuende dag. Det betyr at en sensurert melding kan utløpe når som helst mellom to og ni dager.

2 dager

Maksimalt antall varselsmeldinger for utløpte sensurerte meldinger   Denne grensen angir det maksimale antallet varselsmeldinger for utløpte sensurerte meldinger i løpet av én time. Denne grensen angis i hver postboksdatabase i datasenteret.

I perioder med mye bruk kan det hende at enkelte avsendere ikke får varselsmeldinger for sensurerte meldinger som har utløpt. Disse varslene kan imidlertid fortsatt oppdages ved hjelp av leveringsrapporter.

300 utløpsvarsler per time

Øverst på siden

 
Beslektede hjelpeemner
Laster inn ...
Finner ingen ressurser.