Bruke Outlook til å flytte data mellom kontoer

 

Gjelder: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Emnet sist endret: 2010-09-13

Hvis du kan bruke Outlook 2007 eller Outlook 2010 til å få tilgang til en konto, kan du flytte e-post, kontakter, oppgaver og kalenderinformasjon fra en annen konto du får tilgang til via Outlook, til denne kontoen. Dette gjør du ved først å sikkerhetskopiere dataene fra den ene kontoen til en fil med personlige mapper (PST), og deretter importere dem til den andre kontoen.

Hvordan sikkerhetskopierer jeg Outlook-data slik at jeg kan flytte dataene til en annen konto?

 1. Klikk Fil > Importer og eksporter i Outlook.

 2. Gjør følgende i dialogboksen Veiviser for import og eksport:

  1. Velg Eksporter til en fil under Velg en handling som skal utføres, og klikk deretter Neste.

  2. Velg Fil med personlige mapper (*.pst) på siden Eksporter til en fil, og klikk deretter Neste.

  3. Velg Postboks -<brukernavn> under Velg mappen du vil eksportere fra på siden Eksporter personlige mapper. Merk av for Inkluder undermapper, og klikk deretter Neste.

  4. Noter deg plasseringen der filen Backup.pst blir opprettet, i boksen Lagre eksportert fil som på siden Eksporter personlige mapper. Standard lagringssted er C:\Users\<brukernavn>\AppData\Local\Microsoft\Outlook\backup.pst. Velg Erstatt like elementer med eksporterte elementer under Alternativer, og klikk deretter Fullfør.

  5. Klikk OK på siden Opprett Microsoft Personlige mapper for å opprette en PST-fil. Hvis du vil, kan du angi et passord for å beskytte PST-filen. Filen vil da få navnet Backup.pst. Passord er ikke obligatorisk.

Hvordan flytter jeg dataene til en annen konto?

 1. Koble til kontoen du vil flytte dataene til, ved hjelp av Outlook 2007 eller Outlook 2010. Se Koble Outlook til denne kontoen for mer informasjon. 

 2. Klikk Fil i Outlook, og klikk deretter Importer og eksporter.

 3. I dialogboksen Veiviser for import og eksport:

  1. Velg Importer fra et annet program eller fil under Velg en handling som skal utføres, og klikk deretter Neste.

  2. Velg Fil med personlige mapper (*.pst) på siden Importer til en fil, og klikk deretter Neste.

  3. Finn filen Backup.pst som du opprettet, under Fil som skal importeres på siden Importer personlige mapper. Velg Erstatt like elementer med importerte elementer under Alternativer, og klikk deretter Neste.

  4. Velg toppnoden under Velg mappen som skal importeres fra hierarkiet på siden Importer personlige mapper. Velg Inkluder undermapper, velg Importer elementer til samme mappe i, og velg deretter toppnoden for postboksen (Postboks - <brukernavn>). Klikk Fullfør.

  Når du har klikket Fullfør, importeres innholdet i filen Backup.pst til det lokale Outlook-datalageret på datamaskinen. Når dataene er kopiert til det lokale datalageret, lastes dataene opp til postboksen i Outlook. Hvis du har store mengder data i postboksen, kan dette ta mange timer. Sørg for at Outlook ikke lukkes, og at du er koblet til målkontoen under opplastingen.

Hva annet trenger jeg å vite?

 • Avhengig av innstillingene for kontoen kan det hende at du kan importere kontakter via Outlook Web App. Se Importere kontakter for mer informasjon. 

 
Beslektede hjelpeemner
Laster inn ...
Finner ingen ressurser.