Filtrering av søppelpost og meldingshygiene

 

Gjelder: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Emnet sist endret: 2012-12-04

Alle versjoner av den skybaserte e-posttjenesten fra Microsoft bruker Forefront Online Protection for Exchange (FOPE) til å bekjempe søppelpost og phishing. Når meldinger mottas på gatewayserveren for den skybaserte e-posttjenesten, evalueres de og tilordnes en SCL-verdi (Spam Confidence Level). SCL-rangeringen tilordnet meldingen indikerer sannsynligheten for at meldingen er søppelpost, basert på karakteristikker slik som innhold, meldingshode og så videre. SCL blir lagt til meldingens metadata når meldingen går igjennom infrastrukturen for den skybaserte e-posttjenesten.

SCL-verdien er er nummerverdi mellom 0 og 9. En høyere rangering betyr at meldingen er mer sannsynlig søppelpost. Infrastrukturen for den skybaserte e-posttjenesten har faste SCL-terskler som angir hvilke handlinger som utføres ved en bestemt SCL-verdi.

 

SCL-terskel

Handling

SCL er 5 eller større.

Meldingen leveres til den skybaserte e-posttjenesten, hvor den leveres til brukerens Søppelpost-mappe.

SCL er 4 eller mindre.

Meldingen leveres til den skybaserte e-posttjenesten, hvor den leveres til brukerens Innboks.

Sluttbrukere kan konfigurere lister over sikre avsendere, som sender e-post som aldri behandles som søppelpost, og blokkerte avsendere, som sender e-post som alltid behandles som søppelpost.

Brukeradministrert filtrering av søppelpost

Filtrering av søppelpost aktiveres som standard på alle postbokser i den skybaserte e-posttjenesten. Brukerne kan administrere enkelte søppelpostinnstillinger for sin egen postboksen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan brukere kan administrere søppelpost, kan du se Innstillinger for søppelpost.

Meldingshygiene med FOPE som administreres av administrator

Selv om alle Microsofts skybaserte e-postsystemer er beskyttet av FOPE-infrastrukturen, er muligheten for å administrere funksjoner for meldingshygiene med FOPE Administration Center begrenset til Microsoft Office 365 for virksomheter og Live@edu-administratorer.

Følgende tabell beskriver funksjonene for meldingshygiene som du kan administrere i FOPE Administration Center.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du administrerer disse funksjonene for Microsoft Office 365 for virksomheter, kan du se FOPE i Office 365 Funksjonsforskjeller.

 

Område

Beskrivelse

Søppelpostbeskyttelse

Tilkoblingsfiltrering med Microsofts DNS-baserte blokkeringsliste.

Søppelpostbeskyttelse

Innholdsfiltrering fra Microsofts team for søppelpostanalyse for sanntids-SPAM-oppdateringer

Søppelpostbeskyttelse

Støtte for sikre avsendere

Antivirus

Flere antivirusmotorer som skanner på FOPE-gatewayen

Kontroll av innkommende e-post

Sikker-lister, hopp over-lister

Kontroll av innkommende e-post

Konfigurasjon og håndheving av TLS-kryptering

Kontroll av innkommende e-post

Tilkobling, innhold og policyfiltrering

Kontroll av utgående e-post

Egendefinert utgående SMTP-ruting

Kontroll av utgående e-post

Konfigurasjon og håndheving av TLS-kryptering

Filtreringen av søppelpost

Det brukes to typer filtrering av søppelpost før e-post leveres til de skybaserte postboksene:

  • Tilkoblingsfiltrering   Meldingene som sendes fra én enkelt IP-adresse, overvåkes. Tilkoblinger fra én enkelt IP-adresse som sender store mengder e-post til én eller flere mottakere i domenet, kan bli mistenkt for å sende søppelpost.

  • Innholdsfiltrering   Meldingsemnet og -teksten blir undersøkt for nøkkelord og uttrykk som kan tyde på at meldingen er søppelpost.

Meldinger som oppfyller filtreringskriteriene, kan blokkeres eller leveres til brukerens Søppelpost-mappe. Du kan også bruke organisasjonsomfattende regler til å styre flyten av e-postmeldinger i organisasjonen. En regel kan for eksempel avvise all e-post som inneholder bestemte nøkkelord eller er fra en bestemt kilde.

Nødmeldinger og kringkastingsmeldinger

I nødsituasjoner kan det hende at organisasjonen må sende en kringkastingsmelding til alle brukere i den skybaserte e-posttjenesten. Enkelte organisasjoner bruker nødvarslingstjenester fra tredjepart til dette.

For å kan sikre at disse meldingene ikke behandles som søppelpost i FOPE, og at alle brukerne mottar meldingene så raskt som mulig, ved å ta følgende forholdsregler:

Hvis du sender kringkastingsmeldinger til svært mange brukere samtidig, må du huske at bare 100 meldinger godtas per tilkobling. Hvis det er flere enn 100 meldinger i kø for levering til den skybaserte e-posttjenesten, avbrytes tilkoblingen etter 100 meldinger, og de lokale e-postserverne må opprette tilkoblingen på nytt for å sende neste bunke med 100 meldinger. Du må derfor utarbeide en plan for nødkringkastingsmeldinger som gjør at du raskt kan sende ut e-post til alle brukere uten å overskride grensen på 100 meldinger per tilkobling. Den beste måten å gjøre dette på, er å bruke distribusjonsgrupper eller en dynamisk distribusjonsgruppe til å redusere antall meldinger som sendes på en gang. Når det gjelder begrensning av e-postlevering, behandles en gruppe som én mottaker. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sende kringkastingsmeldinger til alle brukere.

Hvis du bruker en nødvarslingstjeneste fra tredjepart til å kringkaste nødmeldinger til brukerne, kontakter du representanten for den skybaserte e-posttjenesten for å kontrollere at tjenesten overholder reglene for Windows Live.

 
Beslektede hjelpeemner
Laster inn ...
Finner ingen ressurser.