Lære om tilkoblede kontoer

 

Gjelder: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Emnet sist endret: 2011-11-23

Du kan koble til opptil fem e-postkontoer fra den skybaserte kontoen. Dermed kan du sende, motta og lese e-postmeldinger fra de tilkoblede kontoene i Outlook Web App. Kom i gang ved å gå til Alternativer > Vis alle alternativer > Konto > Tilkoblede kontoer.

noteObs!
Det kan hende at denne funksjonen ikke er tilgjengelig for din konto.
Koble til andre e-postkontoer

Kontoen du kobler til, tillater sannsynligvis POP- eller IMAP-tilgang. Enkelte e-posttjenester krever at du aktiverer POP- eller IMAP-tilgang ved å logge på kontoen. Andre tjenester gir deg POP- eller IMAP-tilgang automatisk. Før du kobler til fra Outlook Web App, må du kontrollere at du har aktivert POP- eller IMAP-tilgang for kontoen du kobler til. Hvis du vil ha informasjon om du må aktivere POP- eller IMAP-tilgang for e-posttjenester du bruker ofte, kan du se Aktivere POP- eller IMAP-tilgang for å koble til en annen konto.

Med Post Office Protocol (POP) versjon 3 kan et e-postprogram hente informasjon fra en e-postserver via Internett og laste ned denne informasjonen i et e-postprogram på datamaskinen eller mobiltelefonen din. Internet Message Access Protocol (IMAP) versjon 4, utgave 1 henter ikke bare e-post fra den tilkoblede kontoen, men kopierer også enhver mappe- eller navnestruktur fra den tilkoblede kontoen din til datamaskinen eller mobiltelefonen. Hvis du vil ha mer informasjon om POP og IMAP, kan du se Bruke POP3- og IMAP4-e-postprogrammer.

Hent e-post fra andre kontoer
Sende e-post ved å bruke adressen til den tilkoblede kontoen

Du kan svare på eller sende e-post fra den skybaserte kontoen ved å bruke adressen til en tilkoblet konto. Velg e-postadressen for den tilkoblede kontoen fra rullegardinlisten Fra i e-postmeldingen. Når du sender en melding ved å bruke adressen til den tilkoblede kontoen, sendes meldingen av den skybaserte kontoen på vegne av e-postadressen til den tilkoblede kontoen. Hvis du ikke kan sende e-post ved å bruke adressen til en tilkoblet konto, må du kontrollere at du har bekreftet eierskap av denne kontoen, slik at du kan sende ved å bruke adressen til kontoen. Velg Alternativer > Konto > Tilkoblede kontoer, og klikk koblingen for den tilkoblede kontoen som vises i kolonnen Handling, for å sende en bekreftelses-e-post på nytt til den tilkoblede kontoen. Deretter logger du på denne kontoen og klikker koblingen i bekreftelses-e-posten for å aktivere tilgang til å sende og svare ved å bruke denne adressen fra den skybaserte kontoen.

Bruke innboksregler til å sortere nedlastede meldinger

Når du har lagt til en tilkoblet konto, kan du bruke innboksregelen Mottatt via denne kontoen for å flytte meldinger fra denne kontoen til mappen du angir.

 1. Du oppretter regelen ved å klikke Alternativer > Opprett en innboksregel.

 2. Klikk Ny.

 3. Klikk Flere alternativer i vinduet Ny innboksregel.

 4. Klikk Den ble sendt eller mottatt under Når meldingen mottas, og, og klikk deretter Mottatt via denne kontoen.

 5. Velg den tilkoblede kontoen du oppretter regelen for.

 6. Velg Flytt meldingen til mappe under Gjør følgende, og følg deretter ledetekstene for å velge eller opprette en mappe å flytte meldingene til.

 7. Klikk Lagre for å fullføre regelen.

Kontrollere statusen for tilkoblede kontoer og nedlastingshyppighet for e-post

Hvis du raskt vil sjekke statusen til den tilkoblede kontoen, kan du se i Status-kolonnen under Alternativer >Se alle alternativer >Konto >Tilkoblede kontoer. Du kan også klikke Detaljer for kontoen hvis du vil vise detaljert informasjon om tilkoblingsstatusen under Gjeldende status. Gjeldende status-delen inneholder nyttig informasjon om den tilkoblede kontoen. Hvis den tilkoblede kontoen ikke laster ned e-post, kan denne delen gi deg informasjon om hvordan du kan løse problemet. Etter at du har gjort endringene som anbefales under Gjeldende status, klikker du Lagre. Dermed prøver Outlook Web App å koble til kontoen på nytt. Vi anbefaler at du løser problemet med den tilkoblede kontoen ved å bruke informasjonen under Gjeldende status, i stedet for å slette kontotilkoblingen. Hvis du sletter og deretter oppretter en tilkobling på nytt, blir meldinger du har lastet ned tidligere, lastet ned på nytt.

Når du først legger til en tilkoblet konto, lastes e-post ned umiddelbart. Etter den første nedlastingen blir e-post lastet ned fra tilkoblede kontoer hver time når du ikke er logget på Outlook Web App. Når du er logget på Outlook Web App, lastes e-poster ned oftere. Du kan laste ned e-post fra tilkoblede kontoer til enhver tid ved å klikke på knappen Sjekk Meldinger øverst i meldingslisten.

Hva annet trenger jeg å vite?

 • Hvis du kobler til en konto som tillater POP-tilgang, er standard virkemåte at e-postmeldinger beholdes både i postboksen på den tilkoblede kontoen og i e-posten på den skybaserte kontoen. Enkelte tjenester vil imidlertid ikke beholde en kopi i innboksen med mindre du går til kontoinnstillingene og velger alternativet for å beholde en kopi der.

 • Hvis du er koblet til en Hotmail-konto for å sende og motta e-post for kontoen, kan det være lurt å logge på Hotmail-kontoen hver 120. dag, slik at den ikke slettes. (Hotmail sletter inaktive kontoer for å bekjempe søppelpost.)

 • Du kan bare legge til en Hotmail-konto eller en IMAP- eller POP-aktivert e-postkonto. Hvis du vil motta e-post fra en konto som ikke er en Hotmail-konto, og som ikke støtter POP- eller IMAP-tilgang, må du konfigurere videresending av e-post. Kontakt e-postleverandøren for å finne ut om de har støtte for videresending av e-post. Hvis de har det, kan du videresende e-postmeldingene dine fra den andre kontoen til den skybaserte kontoen.

 • Når du kobler til en konto ved hjelp av POP-tilgang, mottar du kanskje ikke alle meldingene i innboksen for den andre kontoen. Hvis du ikke gjør det, kontrollerer du innstillingene for POP-tilgang for den andre kontoen.

 • Hvis du ikke ser det innholdet du forventet fra en tilknyttet konto, kan det være at du har konfigurert to kontoer med samme brukernavn og passord. Se «Jeg konfigurerte en tilkobling for en annen konto enn en Hotmail-konto, men Outlook Web App koblet til en Hotmail-konto» under Vanlige spørsmål: Laste ned e-post fra tilkoblede kontoer.

Hva om jeg vil vite mer?

 
Beslektede hjelpeemner
Laster inn ...
Finner ingen ressurser.