Koble Windows PowerShell til tjenesten

 

Gjelder: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Emnet sist endret: 2013-01-24

Når du har installert og konfigurert Windows PowerShell og Windows Remote Management (WinRM) på datamaskinen, må du koble Windows PowerShell på den lokale datamaskinen til den skybaserte tjenesten for å utføre oppgaver i den skybaserte organisasjonen.

Når du åpner Windows PowerShell på datamaskinen, er du i en Windows PowerShell-økt på den lokale datamaskinen. En økt er en Windows PowerShell-forekomst som inneholder alle tilgjengelige kommandoer.

Windows PowerShell-økten på den lokale datamaskinen, kalt en økt på klientsiden, har bare de grunnleggende Windows PowerShell-kommandoene. Når du kobler til den skybaserte tjenesten, kobler du samtidig til servermiljøet i Microsofts datasenter, kalt en økt på serversiden Denne inneholder kommandoer brukes i skybaserte tjenesten.

Før du starter

Før du kobler til, må du kontrollere at du har installert og konfigurert riktige versjoner av WindowsPowerShell og WinRM på datamaskinen. Se Installere og konfigurere Windows PowerShell hvis du vil ha mer informasjon.

Kontroller at kontoen du skal bruke til å koble til, er autorisert til å koble til ved hjelp av WindowsPowerShell. Se Styre brukeres tilgang til Windows Remote Management hvis du vil ha mer informasjon.

Koble Windows PowerShell på den lokale datamaskinen til den skybaserte tjenesten

 1. Klikk Start, Alle Programmer, Tilbehør, Windows PowerShell, og deretter Windows PowerShell.

 2. Kjør følgende kommando:

  $LiveCred = Get-Credential
  
 3. I Windows PowerShell-forespørselsvinduet som åpnes, skriver du inn legitimasjon til en konto i den skybaserte organisasjonen. Klikk deretter OK.

 4. Kjør følgende kommando:

  $Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $LiveCred -Authentication Basic -AllowRedirection
  
  noteObs!
  Parameteren AllowRedirection gjør det mulig for skybaserte organisasjoner i datasentre over hele verden å koble WindowsPowerShell til den skybaserte tjenesten ved hjelp av samme nettadresse.
 5. Kjør følgende kommando:

  Import-PSSession $Session
  

  Kommandoer som brukes i skybaserte tjenester blir nå importert til en økt på klientsiden på den lokale datamaskinen, som spores av en fremdriftslinje. Når denne prosessen er fullført, kan du kjøre disse kommandoene.

Koble Windows PowerShell fra den skybaserte tjenesten

Når du er ferdig med å bruke økten på serversiden, må du koble fra Windows PowerShell ved å kjøre følgende kommando:

Remove-PSSession <session variable>

Hvis du for eksempel skal koble fra økten på serversiden som er definert av variabelen $Session, kjører du følgende kommando:

Remove-PSSession $Session

Viktig!    Hvis du lukker Windows PowerShell-vinduet uten å koble fra økten på serversiden, vil tilkoblingen forbli åpen i 15 minutter. Kontoen kan bare ha tre tilkoblinger til økten på serversiden om gangen.

Trenger du hjelp til spesifikke oppgaver?

Når du har koblet til økten på serversiden, kan du begynne å utføre oppgaver i den skybaserte tjenesten. Hvis du vil ha detaljerte instruksjoner, kan du se Bruke Windows PowerShell i Exchange Online.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking, kan du se følgende video: Office 365 Feilsøke PowerShell for Exchange Online.

Se Windows PowerShell: vanlige spørsmål for administratorer hvis du vil ha informasjon om DNS-feilsøking.

 
Beslektede hjelpeemner
Laster inn ...
Finner ingen ressurser.