Støttede e-postprogrammer og funksjoner

 

Gjelder: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Emnet sist endret: 2012-11-01

Du kan få tilgang til e-postkontoen på mange ulike måter. De vanligste måtene er å bruke Outlook Web App eller en installert versjon av Microsoft Office Outlook eller Microsoft Entourage. Disse programmene gir e-posttilgang og mange andre samarbeidsfunksjoner. I tillegg til disse programmene kan du koble til e-postkontoen ved hjelp av Outlook Voice Access, en rekke andre e-postprogrammer og mobiltelefonen.

Hvis du vil ha flere instruksjoner, kan du se Veiviser for hjelp til oppsett av e-post og Veviser for oppsett av mobiltelefon.

Koble til e-postkontoen

Figuren nedenfor viser noen av måtene du kan koble til e-postkontoen på.

Metoder du bruker til å koble deg til postboksen.

Følgende liste inneholder mer informasjon om hver tilkoblingsmetode.

 • Webleser   Bruk Outlook Web App og light-versjonen av Outlook Web App med lesere som Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome og Apple Safari.

 • E-postprogrammer for Internett   Bruk et hvilket som helst program som støtter IMAP4 eller POP3, for eksempel Mozilla Thunderbird, Outlook Express eller Windows Live Mail.

 • Exchange kontotilgang med Outlook eller Entourage   Programmene som støtter Exchange kontotilgang inkluderer Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013, Outlook 2011 for Mac, og Entourage 2008 Web Services Edition.

 • Exchange kontotilgang med Windows 8 Mail og Apple Mail   Windows 8 Mail støtter Exchange kontotilgang med Exchange ActiveSync. Apple Mail 10.6 Snow Leopard og Apple Mail 10.7 Lion støtter også Exchange-kontotilgang. Versjoner av Apple Mail 10.5 Leopard og eldre versjoner av Apple Mail bruker IMAP4 eller POP3. Outlook 2003 støttes kun hvis du bruker IMAP4 eller POP3.

 • Mobiltelefoner med Internett-tilgang   Du kan koble til med Android, BlackBerry, iPhone, IPad, iPod Touch, Nokia (Symbian), Windows Phone, Windows Mobile og andre telefoner og tavle-PCer med Internett-tilgang.

 • Alle telefoner   Bruk Outlook Voice Access med alle telefoner til å få tilgang til e-post, kalender og kontakter.

Sammenligning av funksjoner i støttede programmer

Følgende tabell gir en oversikt over noen av forskjellene du bør vurdere før du velger e-postprogrammet du vil bruke til å koble deg til e-postkontoen.

 

E-postprogram Redigere og vise kontakter, kalenderelementer, oppgaver og e-postmeldinger Redigere og vise e-postmapper i tillegg til innboksen Lytte til talemeldinger Få tilgang til informasjon i frakoblet modus Automatisk oppsett Tilgjengelighet for blinde eller svaksynte brukere

Outlook Web App

Ja

Ja

Ja

Nei

Ikke aktuelt

Nei

Light-versjonen av Outlook Web App

Ja

Ja

Ja

Nei

Ikke aktuelt

Ja

Outlook 2007, Outlook 2010 eller Outlook 2013

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Windows 8 Mail

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Outlook 2011 for Mac

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Entourage 2008, Web Services Edition

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Programmer som bruker Exchange ActiveSync

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Noen programmer støtter kanskje tilgjengelighetsfunksjoner.

Outlook Voice Access

Ja

Ja

Ja

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke tilgjengelig

Programmer som bruker POP3

Nei

Nei

Nei

Ja

Nei

Noen programmer støtter kanskje tilgjengelighetsfunksjoner.

Programmer som bruker IMAP4

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Noen programmer støtter kanskje tilgjengelighetsfunksjoner.

Outlook Web App

Du kan få tilgang til e-postkontoen via mange ulike weblesere. Du kan bruke en hvilken som helst datamaskin som er koblet til Internett eller et lokalt intranett, uansett om du er hjemme, på kontoret eller på reisefot. Du kan vise og redigere e-postmeldinger, avtaler, møter, kontakter og oppgaver. Du kan også høre på talemeldinger og lese tekstmeldinger. Andre ting du kan gjøre med Outlook Web App:

 • Stavekontrollere

 • Bruke en rekke skrifter, farger og størrelser i e-postmeldingene

 • Gruppere e-postmeldingene på mange ulike måter

 • Motta påminnelser om forestående hendelser

Light-versjonen av Outlook Web App inneholder noen av de samme funksjonene som Outlook Web App. Light-versjonen er utviklet for blinde og svaksynte og kan kjøres med en hvilken som helst webleser. Flere funksjoner er ikke tilgjengelige i Light-versjonen, blant annet disse:

 • Påminnelser

 • Vise kalenderen med én uke om gangen

 • Endre alternativer for talemeldingene

 • Endre fargevalget

Leserversjoner som brukes med Outlook-webprogrammet

Se Støttede weblesere hvis du vil ha informasjon om hvilke weblesere som støttes.

Outlook 2003, Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013, og Outlook 2011 for Mac

Hvis du bruker Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013 eller Outlook 2011 for Mac, kan du konfigurere en tilkobling til e-postkontoen via en Exchange-server eller ved å bruke IMAP4 eller POP3. Hvis du kobler til Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013 eller Outlook 2011 for Mac via en Exchange-konto, får du tilgang til flere funksjoner enn med IMAP4 eller POP3, blant annet:

 • Tilgang til e-posten, kontaktene og kalenderen når du ikke er koblet til Internett.

 • Muligheten til å foreslå nye tidspunkt for møteinnkallelser du mottar.

 • Muligheten til å importere, eksportere og arkivere kontaktene og annen informasjon som er lagret i Outlook.

Dersom postboksen er skybasert (f.eks. i Microsoft Office 365 for virksomheter eller Office 365 for eksperter og småbedrifter), og du vil koble kontoen til Outlook 2003, må du velge POP3- eller IMAP4-alternativet når du konfigurerer kontoen. Hvis du vil ha mer informasjon om støtte for Outlook 2003, kan du se Kan jeg bruke Outlook 2003 til å koble til e-postkontoen min? i Vanlige spørsmål: E-postprogrammer.

Entourage 2008, Web Services Edition

Du kan koble Microsoft Entourage 2008 for Mac OS X til kontoen ved å bruke Entourage 2008, Web Services Edition. Du må først installere Entourage 2008, Web Services Edition for å kunne gjøre dette. Denne versjonen av Entourage er tilgjengelig som en oppdatering for Microsoft Office 2008 for Mac.

Hvis du vil laste ned denne oppdateringen og lære mer om Web Services Edition, kan du gå til websiden Microsoft Entourage 2008 for Mac, Web Services Edition.

Selv om du også kan koble Entourage for Mac OS X til kontoen (Entourage 2004 eller Entourage 2008) ved å bruke POP3 eller IMAP4, får du ikke alle funksjonene som er tilgjengelige når du bruker en Exchange-konto til å koble til. Hvis du for eksempel kobler til ved å bruke Entourage 2008, Web Services Edition, kan du synkronisere notater, oppgaver, kalenderelementer og kategorier mellom Outlook Web App og Entourage 2008.

Bruke Outlook Voice Access for å få tilgang til e-postkontoen

Outlook Voice Access kan brukes fra en hvilken som helst telefon til å høre på talemeldinger, få tilgang til informasjon om en personlig kontakt og bruke kalenderen. Du kan bruke stemmen eller telefontastaturet til å navigere i menyene i Outlook Voice Access.

Hurtigreferansen for Outlook Voice Access inneholder informasjon om alle menyalternativene og hvordan du navigerer i menyene. Du kan laste ned en kopi av hurtigreferansen fra Microsoft Download Center.

Bruke mobiltelefonen til å få tilgang til e-postkontoen

Mange mobiltelefoner kan konfigureres til å få tilgang til e-postkontoen. Hvis du har en mobiltelefon med Windows Mobile eller en Apple iPhone, kan du bruke Exchange ActiveSync til å få tilgang til e-postmeldinger, kalenderen, kontakter og oppgaver på telefonen. Andre mobiltelefoner støtter både IMAP4- og POP3-protokollen, som gjør det mulig å sende og motta e-postmeldinger på telefonen.

Bruke andre e-postprogrammer til å få tilgang til e-postkontoen

Hvis du har et e-postprogram som støtter IMAP4 eller POP3, kan du konfigurere programmet til å sende og motta e-post. Du kan ikke bruke IMAP4 eller POP3 til å få tilgang til kontaktene, oppgavene eller kalenderen. Her er noen av programmene du kan bruke til å få tilgang til e-postkontoen med IMAP4 eller POP3:

 • Microsoft Outlook Express

 • Windows Mail

 • Microsoft Entourage

 • Mozilla Thunderbird

 • Mac Mail for Mac OS X

noteObs!
Hvis du kjører Mac OS 10.6 Snow Leopard, bruker du ikke IMAP eller POP til å koble til e-postkontoen. Tilkobling til kontoen med Mail for Mac OS 10.6 Snow Leopard krever mindre manuell konfigurasjon. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere Mail for Mac OS 10.6 Snow Leopard-tilgang til e-postkontoen.

Hva annet trenger jeg å vite?

 • Det er ikke støtte for å bruke Outlook Web App på en mobiltelefon.

 • Hvis du prøver å åpne Outlook Web App på en datamaskin eller i en webleser som ikke støttes, åpnes Light-versjonen av Outlook Web App i stedet.

Hva om jeg vil vite mer?

 
Beslektede hjelpeemner
Laster inn ...
Finner ingen ressurser.