Dette emnet inneholder video Dette emnet inneholder video

Søke etter et element

 

Gjelder: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Emnet sist endret: 2013-07-23

Dette emnet, som inneholder video, viser deg hvordan du søker etter elementer i Outlook Web App. Ved hjelp av Outlook Web App kan du søke etter elementer i postboksen eller adresselistene. Kalender inneholder ikke et søkevindu, men møteinnkallelser og svar inkluderes i søkeresultatene for postmappene de er lagret i.

Hvordan søker jeg etter et element?

 • Det er et søkevindu øverst i listen over elementer i alle e-post-, kontakt- eller oppgavemapper. Klikk rullegardinpilen i søkevinduet for å angi hvor søket skal utføres:

  • Denne mappen

  • Denne mappen og undermapper

  • Alle mapper og elementer (E-post)

  • Søk i alle kontaktelementer (Kontakter)

  • Søk i alle oppgaveelementer (Oppgaver)

 • Du kan også angi hvilken som helst av disse bestemte plasseringene som standardplassering for søk.

 • Klikk vinkeltegnene visningsikon til høyre for søkevinduet for å velge flere alternativer, slik at du kan begrense søkeområdet. I e-post kan du begrense søket til følgende:

  • Resultater i emnet og meldingsteksten, bare meldingsteksten eller bare emnet.

  • Elementer som kommer fra eller sendes til en bestemt person eller gruppe.

  • Elementer i en bestemt kategori (når du søker i Kontakter eller Oppgaver, er bare dette alternativet tilgjengelig).

 • Når du har konfigurert søket, klikker du Enter eller SøkeikonSøk for å starte søket. Hvis du vil avbryte eller fjerne søket, klikker du avbryt søk.

Video: Søke etter et element

Denne videoen viser deg hvordan du bruker søkevinduet til å søke etter elementer i postboksen.

4873755a-8b1e-497e-bc54-101d1e75d3e7
noteObs!
Hvis du vil vise denne videoen, må du ha Silverlight installert. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du installerer Silverlight, kan du se Få Silverlight.
Hvordan søker jeg etter en adresse?

 • Bruk Finn en person øverst i Outlook Web App-vinduet. Skriv inn en del av navnet på personen du vil finne, og trykk deretter ENTER for å se en liste over mulige treff. Klikk navnet på personen for å se kontaktinformasjonen.

Hvordan bruker jeg et filter?

 1. Klikk pilen ved siden av Filter filter for å velge ett eller flere kriterier for filteret.

 2. Når du klikker pilen, vises det en rullegardinliste med kriterier. Klikk kriteriene du vil bruke, og klikk deretter Bruk.

 3. Hvis du vil fjerne filteret, klikker du Fjern filter fjern filter.

Hva annet trenger jeg å vite?

 • Du kan søke på begynnelsen av et ord eller navn ved å legge til en stjerne (*) etter søketermen. Hvis du for eksempel vil søke etter alt som begynner med bokstavene tele, skriver du inn tele* i søkevinduet.

 • Du kan også søke etter et element ved hjelp av en funksjon som kalles AQS (Advanced Query Search). Du bruker AQS ved å skrive inn et nøkkelord etterfulgt av et kolon og deretter det du vil søke etter, i søkevinduet. Hvis du for eksempel vil finne alt som har et emne som inneholder "tomorrow", skriver du inn "subject:i morgen".

   

  AQS-betingelse Beskrivelse

  From

  Søker i Fra-linjen.

  To

  Søker i Til-linjen.

  Cc

  Søker i Kopi-linjen.

  Bcc

  Søker i Blindkopi-linjen.

  Participants

  Søker i linjene Til, Kopi og Blindkopi.

  Subject

  Søker i emnet.

  Body or Content

  Søker i meldingsteksten.

  Sent

  Søker etter sendingsdatoen. Du kan søke etter en bestemt dato eller et datointervall atskilt med to prikker (..). Du kan også søke etter relative datoer: i dag, i morgen, i går, denne uken, neste måned, forrige uke, forrige måned. Du kan søke etter ukedag eller månedsnavn.

  Received

  Søker etter mottaksdatoen. Du kan bruke de samme søkebetingelsene som for Sent.

  Category

  Søker i kategorien.

  Attachment

  Søker etter det angitte vedlegget. Eksemplet "attachment:brev.doc" vil finne vedlegget med navnet brev.doc.

  Has

  Bruk "has:flag" til å finne elementer som er flagget.

 • Du kan søke etter flere betingelser når du bruker AQS. Når du angir flere søkebetingelser, kan du søke etter hvilke som helst, alle eller et nøyaktig uttrykk.

  • Subject: Produkt plan vil finne alle meldinger med "produkt" eller "plan" i emnelinjen.

  • Subject: (Produkt plan) vil finne alle meldinger med både "produkt" og "plan" i emnelinjen.

  • Subject: "planlagt produkt" vil finne alle meldinger med uttrykket "planlagt produkt" i emnelinjen.

 • Du kan finne en person ved å klikke Adressebok adressebok øverst i Filter filter-vinduet for å vise og søke i kontaktmappen eller i den delte adresseboken til organisasjonen.

 • Du kan også opprette en søkemappe basert på et filter ved å klikke Legg til filter i Favoritter legg til i favoritter. Når du klikker Legg til filter i Favoritter, vises det en søkemappe under Favoritter som bruker kriteriene for dette filteret. Hvis du for eksempel klikker Legg til filter i Favoritter når det aktive filteret er et filter som viser de flaggede meldingene i innboksen, legges det til en mappe som viser de flaggede meldingene i innboksen, under Favoritter. Se Favoritter hvis du vil ha mer informasjon om favoritter.

Hva om jeg vil vite mer?

 
Beslektede hjelpeemner
Laster inn ...
Finner ingen ressurser.