Opprette en melding

 

Gjelder: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Emnet sist endret: 2011-11-23

Du kan opprette meldinger i skjemaet for nye meldinger. Dette er det samme skjemaet som brukes til å svare på og videresende meldinger.

Hvordan oppretter jeg en ny melding?

 1. Klikk Ny ny melding i en e-postmappe, eller trykk CTRL+N på tastaturet.

  Du kan også opprette en ny melding mens du viser adresseboken. Klikk Adressebok adressebok på verktøylinjen, og bruk deretter søketekstboksen til å søke etter personen eller gruppen du vil sende en melding til. Høyreklikk mottakerens navn i listen, og klikk deretter opprett melding til kontaktNy melding.

 2. Angi mottakerne på Til- og Kopi-linjene. Hvis du vil ha mer informasjon om mottakere, kan du se Legge til eller fjerne mottakere.

 3. Skriv inn et emne.

 4. Skriv inn meldingen i området for meldingsteksten.

 5. Når du er ferdig med å skrive meldingen, klikker du sendSend eller trykker ALT+S for å sende den.

Hva annet trenger jeg å vite?

 • Du kan bli gitt tillatelse av administratoren til å sende som en annen person i organisasjonen. Etter at tillatelse er konfigurert til å tillate deg å sende som denne personen, kan du bruke Fra-linjen til å opprette en melding med denne personen oppført som avsender. For å gjøre Fra-linjen tilgjengelig, klikk Alternativer i meldingsverktøylinjen, kryss av Vis Fra og klikk så OK for å gå tilbake til meldingsvinduet. For å bruke Fra-linjen, skriv inn navnet på personen du har fått rettigheter til å sende som eller klikk ned-pilen ved siden av Fra, velg Annen e-postadresse, og velg deretter adressen du vil sende som fra adresseboken.

  Du kan bruke delen Meldingsalternativer i Kategorien E-post for å aktivere Fra-linjen for alle meldinger.

 • Når du svarer på en melding, er overskriften (Til, Fra og Emne) fylt ut. Når du videresender en melding, gjenstår det å fylle ut Til. Du kan lære mer ved å gå til Svare på eller videresende en melding.

 • Når du oppretter en melding, kan du angi meldingsformatet til HTML eller Ren tekst ved å bruke listen øverst i meldingsskjemaet. Hvis du velger HTML, vises en verktøylinje for tekstformatering over meldingsteksten. Du kan bruke verktøylinjen til å endre skriften i hele meldingen eller i utvalgte deler. I tillegg til standardalternativene for formatering kan du legge til alternativer på verktøylinjen ved å klikke Tilpass visningsikon i enden av formateringsverktøylinjen, og deretter merke av for alternativet du vil legge til. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du formaterer meldinger, kan du se Formatere meldinger.

 • Hvis du har sendt et stort antall e-postmeldinger, eller noen få meldinger til en stor gruppe mottakere, kan du nå sendegrensen for din postboks. Sendegrensen er basert på antall mottakere du sender meldinger til over en 24-timers-periode og varierer avhengig av organisasjonens innstillinger. Hvis du har gått over den grensen, vil du se en advarsel neste gang du prøver å sende en melding.

  E-post som du oppretter når du er over sendegrensen, vil automatisk bli lagret i Kladd-katalogen. Etter å ha ventet en stund, kan du åpne e-posten fra Kladd-katalogen og prøve å sende den på nytt. Hvis du fortsatt er over sendegrensen, vil du se advarselen igjen. Meldingen vil være lagret i Kladd-katalogen til du sender den eller sletter den. Hvis du har ventet 24 timer og fortsatt mottar samme advarsel når du prøver å sende en melding, prøv å redusere antall mottakere.

 • Alternativene nedenfor er tilgjengelige på verktøylinjen når du oppretter en melding.

   

  Knapp Beskrivelse

  sendSend

  Sender meldingen til mottakerne.

  lagre

  Lagrer meldingen i Kladd-mappen, men sender ikke meldingen.

  vedleggsikon

  Legger ved en fil i meldingen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger ved filer, kan du se Arbeide med vedlegg.

  adressebok

  Åpner adresseboken slik at du kan finne mottakernavn.

  kontroller navn

  Kontrollerer navnene til meldingsmottakerne i adresseboken eller i Kontakter-mappen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du løser navn, kan du se Legge til eller fjerne mottakere.

  høy viktighet

  Angir viktigheten av meldingen til Høy.

  lav viktighet

  Angir viktigheten av meldingen til Lav.

  signatur

  Legger til en signatur på slutten av meldingen. Hvis du vil ha mer informasjon om signaturer, kan du se Legge til en signatur.

  Du må lage en signatur før denne knappen kan brukes.

  stavekontroll

  Stavekontrollerer meldingsteksten. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du stavekontrollerer, kan du se Lære om stavekontroll.

  Alternativer

  Viser dialogboksen Meldingsalternativer. Hvis du vil ha mer informasjon om meldingsalternativer, kan du se Angi meldingsalternativer.

  Meldingsformat-listen

  Angir formatet i meldingen til HTML eller Ren tekst. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du angir format, kan du se Formatere meldinger.

Hva om jeg vil vite mer?

 
Beslektede hjelpeemner
Laster inn ...
Finner ingen ressurser.