Komme i gang med Outlook Web App

 

Gjelder: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Emnet sist endret: 2013-01-11

Med Outlook Web App kan du bruke en nettleser til å få tilgang til postboksen fra en hvilken som helst datamaskin med Internett-tilkobling. Du kan bruke programmet til å lese og sende e-postmeldinger, ordne kontakter, opprette oppgaver og administrere kalenderen.

Innhold

Støttede nettlesere

Arbeide med meldinger

Bruke kalenderen

Kontakter og grupper

Tilpasse

Tilgjengelighet

Få hjelp

Logge av

Andre måter å koble til postboksen

Støttede nettlesere

Du får tilgang til postboksen med en hvilken som helst leser som støtter HTML 3.2 og ECMA. Dette omfatter Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari, Chrome og andre nettlesere på datamaskiner som kjører UNIX, Apple Macintosh eller Microsoft Windows. Se Støttede lesere for Outlook Web App hvis du vil ha mer informasjon. Outlook Web App Light er en enklere versjon av Outlook Web App Live som støtter nesten alle nettlesere.

Arbeide med meldinger

I tillegg til å lese og sende e-postmeldinger kan du tilpasse meldingene ved for eksempel å sette inn vedlegg, be om bekreftelse når en melding er lest eller levert, og legge til en kategori i en melding.

Du kan bruke mapper til å organisere meldingene dine, på samme måte som du ville brukt et arkiveringssystem til å ordne papirer. Du kan behandle meldingene du mottar, ved å bruke regler til å sortere dem i ulike mapper.

I Outlook Web App brukes som standard samtalevisning i alle e-postmapper når leseruten er aktivert. Samtalevisningen viser alle meldinger i en samtale i én visning. Se Lære om samtaler hvis du vil ha mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med meldinger, kan du se E-post.

Bruke kalenderen

Kalenderen er akkurat som en papirkalender på veggen, men den har en rekke tilleggsfunksjoner. Når du legger til en avtale i kalenderen, kan du tilpasse den på mange måter, for eksempel ved å sette inn vedlegg, fylle ut så mange detaljer du ønsker, angi en påminnelse eller gjøre den til en gjentakende avtale som automatisk legges inn i kalenderen jevnlig.

I tillegg til å opprette avtaler kan du planlegge møter. Et møte er som en avtale, bortsett fra at du sender en invitasjon til andre personer. Hver person du inviterer, mottar en e-postmelding som inneholder detaljene for møtet. Det kan hende at de kan bruke meldingen de mottar, til å legge til møtet i sin egen kalender, avhengig av e-posttjenesten de bruker.

Se Kalender hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du administrerer kalenderen.

Kontakter og grupper

Kontakter-mappen i postboksen er som en adressebok med en oppføring for hver person eller gruppe som du vil lagre informasjon om. Du kan opprette en kontakt for å lagre informasjon om en person eller virksomhet som du vil kommunisere med.

Ved hjelp av gruppene kan du opprette en enkeltoppføring som inneholder flere kontakter. Når du sender en melding til en gruppe, vil alle kontaktene i gruppen motta meldingen.

Hvis du vil ha mer informasjon om kontakter og grupper, kan du se Kontakter.

Hvis du har en skybasert postboks, kan du importere kontakter fra andre e-postkontoer. Se Importere kontakter hvis du vil ha mer informasjon.

Tilpasse

Postboksen er klar til bruk så snart du har logget på. Du trenger ikke å endre noen innstillinger eller slå noe på eller av for å starte sending og mottak av e-postmeldinger. Du vil imidlertid kanskje endre noen innstillinger slik at de tilpasses dine behov.

Du kan gjøre ting automatisk, for eksempel stavekontrollere e-postmeldingen før den sendes, legge til en signatur i meldingene du sender, og velge en standardskrift for meldingene.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tilpasser Outlook Web App, kan du se Referanse for Alternativer.

Tilgjengelighet

Det finnes en Light-versjon som er optimalisert for blinde eller svaksynte brukere. Se Outlook Web App Light hvis du vil ha mer informasjon.

Få hjelp

Hvis du vil ha hjelp i vinduet du arbeider i, klikker du hjelpeikonet hjelp på verktøylinjen.

Hvis du vet hvem som administrerer e-posten din, kontakter du dem for å få informasjon om hvordan du bruker Outlook Web App via intranettet eller Internett.

Logge av

Når du er ferdig med å bruke postboksen, må du passe på å klikke Logg av på verktøylinjen og deretter lukke alle nettleservinduer. Avlogging hindrer andre i å bruke datamaskinen til å åpne postboksen din. Selv om du har tenkt å fortsette å bruke datamaskinen til å besøke andre nettsteder, bør du klikke Logg av og lukke alle leservinduer etter hver økt.

Andre måter å koble til postboksen

 • Koble til postboksen ved hjelp av favorittprogrammet for e-post   I tillegg til Outlook Web App kan du få tilgang til postboksen med følgende:

  • Office Outlook 2007.

  • Mobiltelefoner som kjører Windows Mobile-programvare og støtter Exchange ActiveSync, inkludert Windows Mobile 5.0 og Windows Mobile 6.0. Se Konfigurere e-postkontoen på mobiltelefonen hvis du vil ha mer informasjon.

  • Mobiltelefoner som bruker POP3- eller IMAP4-e-postprogrammer, for eksempel Apple iPhone.

  • POP3- eller IMAP4-e-postprogrammer, for eksempel Outlook Express, Entourage for MAC OS X, Mozilla Thunderbird og Windows Mail

  Hvis du vil lære mer, se Oppsett av e-post.

 • Konfigurere talemeldinger   Du kan aktivere talemeldinger ved å legge til mobiltelefonnummeret i kontoen. Ved å aktivere talemeldinger kan du motta talemeldinger som sendes til mobiltelefonen din, i innboksen. Se Talemeldinger hvis du vil ha mer informasjon.

Hva annet trenger jeg å vite?

 • Avhengig av konfigurasjonen av serveren som er vert for postboksen, kan Outlook Web App lukke tilkoblingen til postboksen automatisk etter en tid uten aktivitet for å beskytte postboksen mot uautorisert tilgang.

 • Det kan hende at noen av funksjonene som beskrives i hjelpefilen, ikke er tilgjengelige. Dette avhenger av konfigurasjonen til serveren som er vert for postboksen din.

Hva om jeg vil vite mer?

 
Beslektede hjelpeemner
Laster inn ...
Finner ingen ressurser.