Arbeide med mapper

 

Gjelder: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Emnet sist endret: 2011-11-23

Som standard oppbevares meldinger som sendes til deg, i innboksen. Du kan imidlertid ordne meldingene i et hierarkisk mappesystem som du justerer etter hvert som behovene endres.

Hvordan oppretter jeg en ny e-postmappe?

 1. Klikk e-postE-post i Navigasjonsrute for å vise listen over alle mapper i innboksen.

 2. Høyreklikk mappen der du vil opprette en ny mappe. Hvis du for eksempel vil opprette en undermappe i innboksen, høyreklikker du Innboks. Hvis du vil opprette en ny mappe på samme nivå som innboksen, høyreklikker du navnet øverst i mappelisten.

 3. Klikk Opprett ny mappe.

 4. Skriv inn et navn for den nye mappen.

 5. Trykk ENTER for å lagre endringene.

Hvordan oppretter jeg en ny kalendermappe?

 1. Klikk KalenderKalender i navigasjonsruten.

 2. Klikk Opprett ny kalender.

 3. Skriv inn et navn for den nye kalenderen.

 4. Trykk ENTER for å lagre endringene.

Hvordan oppretter jeg en ny kontaktmappe?

 1. Klikk kontaktKontakter i navigasjonsruten.

 2. Klikk Opprett ny mappe.

 3. Skriv inn et navn for den nye kontaktmappen.

 4. Trykk ENTER for å lagre endringene.

Hvordan oppretter jeg en ny oppgavemappe?

 1. Klikk oppgaveOppgaver i navigasjonsruten.

 2. Klikk Opprett ny mappe.

 3. Skriv inn et navn for den nye oppgavemappen.

 4. Trykk ENTER for å lagre endringene.

Hvordan sletter jeg en mappe?

 1. Klikk e-postE-post i navigasjonsruten for å vise listen over alle mapper i postboksen.

 2. Høyreklikk mappen du vil slette.

 3. Klikk Slett Slett på menyen.

Hvordan gir jeg nytt navn til en mappe?

 1. Klikk e-postE-post i navigasjonsruten for å vise listen over alle mapper i postboksen.

 2. Høyreklikk mappen du vil gi nytt navn, og klikk deretter Gi nytt navn.

 3. Skriv inn det nye navnet på mappen, og trykk deretter ENTER.

Hvordan flytter eller kopierer jeg en mappe?

Du kan flytte eller kopiere mapper på to forskjellige måter.

Ved å dra

 1. Klikk e-postE-post i navigasjonsruten for å vise listen over alle mapper i postboksen.

 2. Du kan flytte en mappe ved å dra den til den ønskede plasseringen.

 3. Du kan kopiere en mappe ved å holde nede CTRL-tasten mens du drar mappen til plasseringen du vil kopiere den til. Det vises et plusstegn ved siden av pekeren mens du drar mappen.

Ved hjelp av høyreklikkmenyen

 1. Klikk e-postE-post i navigasjonsruten for å vise listen over alle mapper i postboksen.

 2. Høyreklikk mappen du vil flytte eller kopiere, og klikk deretter flytt mappeFlytt mappe eller kopier mappeKopier mappe på menyen. Det åpnes et nytt vindu som viser mappene du kan flytte eller kopiere til. Velg mappen du vil flytte eller kopiere til, og klikk deretter Flytt eller Kopier.

 3. Du kan også opprette en ny mappe du vil flytte eller kopiere til, ved å klikke Opprett ny mappe i vinduet Flytt til en mappe eller Kopier til mappe.

Hva annet trenger jeg å vite?

 • Mappene du oppretter, kan være på samme nivå som standardmappene, for eksempel innboksen eller Sendte elementer-mappen, eller du kan opprette undermapper i eksisterende e-postmapper. Du kan for eksempel opprette undermapper i innboksen. Mapper som opprettes i Kalender, Kontakter eller Oppgaver, opprettes som undermapper i de overordnede mappene. Undermapper blir av samme type som den overordnede mappen. Hvis du for eksempel oppretter en undermappe i Kalender-mappen, vil den nye mappen også være en kalendermappe.

 • Du må kanskje oppdatere leseren for å se en nyopprettet mappe i mappelisten.

 • Hvis du vil opprette en mappe for personlig informasjon som en undermappe i en e-postmappe, kan du opprette mappen og deretter flytte den til den ønskede plasseringen. Enkelte mapper, for eksempel innboksen, kan ikke flyttes til en annen plassering.

 • Enkelte mapper, for eksempel innboksen, kan ikke gis nytt navn. Hvis mappen ikke kan gis nytt navn, er alternativet Gi nytt navn på menyen nedtonet.

 • Når du har slettet en mappe, flyttes den til Slettede elementer-mappen. Mappen slettes ikke for godt før du tømmer Slettede elementer-mappen eller sletter mappen manuelt fra Slettede elementer-mappen.

Hva om jeg vil vite mer?

 
Beslektede hjelpeemner
Laster inn ...
Finner ingen ressurser.