Jalankan Laporan Capaian Peti Mel Bukan Pemilik

 

Digunakan bagi: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Topik terakhir diubah suai: 2011-11-23

Laporan Capaian Peti Mel Bukan Pemilik dalam Panel Kawalan Exchange menyenaraikan peti mel yang telah dicapai oleh seseorang selain daripada orang yang memiliki peti mel.Apabila peti mel dicapai oleh bukan pemilik, Exchange Online merekodkan maklumat mengenai tindakan ini dalam log audit peti mel yang disimpan sebagai mesej e-mel dalam folder tersembunyi dalam peti mel yang sedang diaudit.Ebtri daripada log ini dipaparkan sebagai hasil carian dan termasuk senarai peti mel yang diakses oleh bukan pemilik, yang mengakses peti mel dan semasa, tindakan dilakukan oleh bukan pemilik, dan sama ada tindakan berjaya.Entri dalam log audit peti mel dikekalkan selama 90 hari secara lalai.

Topik ini menerangkan yang berikut:

Mengapa anda perlu tahu mengenai capaian peti mel bukan pemilik?

 • Organisasi berdasarkan awan mahu memastikan data peti mel mereka tidak dicapai oleh kakitangan pusat data Microsoft.

 • Anda mahu menguatkuasakan pematuhan dan peraturan privasi dengan memantau tindakan yang dilakukan pada data peti mel oleh bukan pemilik.

 • Anda perlu bersedia untuk memberikan maklumat relevan kepada kes undang-undang, seperti menunjukkan keadaan data peti mel pada masa yang diberikan, siapa yang menghantar e-mel daripada peti mel, dan jika orang tertentu melihat data peti mel.

 • Anda perlu mengenal pasti akses tidak dibenarkan ke data peti mel oleh pengguna di dalam dan di luar organisasi anda.

Sebelum anda boleh menjalankan laporan capaian peti mel bukan pemilik

Anda perlu mendayakan log audit peti mel untuk setiap peti mel yang anda mahu jalankan laporan capaian peti mel bukan pemilik.Jika log audit peti mel tidak didayakan, anda tidak akan mendapat sebarang hasil semasa anda menjalankan laporan.

Untuk mendayakan log audit peti mel untuk peti mel tunggal, jalankan arahan Windows PowerShell yang berikut:

Set-Mailbox <Identity> -AuditEnabled $true

Contohnya, untuk mendayakan audit peti mel untuk pengguna bernama Florence Flipo, jalankan arahan berikut:

Set-Mailbox "Florence Flipo" -AuditEnabled $true

Untuk mendayakan audit untuk semua pengguna peti mel dalam organisasi anda, jalankan arahan berikut:

$UserMailboxes = Get-mailbox -Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')}
$UserMailboxes | ForEach {Set-Mailbox $_.Identity -AuditEnabled $true}
Apakah jenis capaian bukan pemilik?

Apabila anda mendayakan log audit peti mel untuk peti mel, Microsoft Exchange melog tindakan khusus oleh bukan pemilik, termasuk kedua-dua pentadbir dan pengguna, dipanggil pengguna diwakilkan, yang telah diperuntukkan kebenaran kepada peti mel.Anda juga boleh menyempitkan carian kepada pengguna di dalam atau di luar organisasi anda.

Apa yang dilog masuk dalam log audit peti mel?

Apabila anda menjalankan laporan capaian peti mel bukan pemilik, entri daripada log audit peti mel dipaparkan dalam hasil carian dalam Panel Kawalan Exchange.Setiap entri laporan mengandungi maklumat ini:

 • Siapa yang telah mengakses peti mel dan bila

 • Tindakan yang dilakukan oleh bukan pemilik

 • Mesej yang terlibat dan lokasi foldernya

 • Sama ada tindakan berjaya

Jadual yang berikut menerangkan jenis tindakan yang dilog, dan sama ada tindakan ini dilog secara lalai untuk capaian oleh pentadbir dan untuk capaian oleh pengguna perwakilan.Jika anda mahu mengesan tindakan yang tidak dilog secara lalai, anda perlu menggunakan Windows PowerShell untuk mendayakan log tindakan ini.

 

Tindakan Perihalan Pentadbir Pengguna perwakilan

Kemas kini

Mesej telah diubah.

Ya

Ya

Salin

Mesej telah disalin kepada folder lain.

Tidak

Tidak

Alih

Mesej telah dipindah kepada folder lain.

Ya

Tidak

Pindah Ke Item Dihapuskan

Mesej telah dipindahkan ke folder Item Dihapuskan.

Ya

Tidak

Soft-delete

Mesej telah dihapuskan daripada folder Item Dihapuskan.

Ya

Ya

Keras-hapus

Mesej telah disingkirkan daripada folder Item Dipulihkan.Untuk maklumat lanjut, lihat Pulihkan Semula Item Dihapuskan.

Ya

Ya

FolderBind

Folder peti mel telah dicapai.

Ya

Tidak

Hantar sebagai

Mesej telah dihantar menggunakan kebenaran SendAs.Ini bermakna pengguna lain menghantar mesej seperti ia datang daripada pemilik peti mel.

Ya

Ya

Hantar bagi pihak

Mesej telah dihantar menggunakan kebenaran SendOnBehalf.Ini bermakna pengguna lain menghantar mesej bagi pihak pemilik peti mel.Mesej akan menunjukkan kepada penerima siapa mesej telah dihantar bagi pihak dan siapa sebenarnya menghantar mesej.

Ya

Tidak

MessageBind

Mesej dilihat dalam anak tetingkap pratonton atau dibuka.

Tidak

Tidak

Jalankan laporan capaian peti mel bukan pemilik

 1. Pilih Uruskan Organisasi Saya > Peranan & Mengaudit >Mengaudit.

 2. Klik Jalankan laporan capaian peti mel bukan pemilik

  Microsoft Exchange menjalankan laporan untuk sebarang perubahan penahanan litigasi yang dibuat kepada sebarang peti mel dalam dua minggu lepas.Hanya peti mel penemuan dipaparkan dalam senarai peti mel untuk menyimpan keputusan carian.

 3. Untuk melihat perubahan untuk peti mel tertentu, di bawah Hasil Carian, pilih peti mel.Lihat hasil carian dalam anak tetingkap butiran.

Mahu mengurangkan hasil carian?

Pilih tarikh mula, tarikh akhir, atau kedua-duanya, dan pilih peti mel tertentu untuk mencari.Klik Cari untuk menjalankan semula laporan.

Nota Untuk mencapai dan menjalankan mana-mana laporan pada tab Laporan Pengauditan dalam Panel Kawalan Exchange, pengguna perlu diperuntukkan keizinan yang diperlukan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila lihat seksyen "Memberikan pengguna capaian ke Laporan Pengauditan" bagi Gunakan Laporan Pengauditan dalam Exchange Online.

Cari jenis khusus capaian bukan pemilik

Anda boleh menentukan jenis capaian bukan pemilik, juga dipanggil jenis log, untuk mencari.Ini adalah opsyen anda:

 • Semua bukan pemilik   Cari capaian oleh pentadbir dan pengguna perwakilan di dalam organisasi anda, dan oleh pentadbir pusat data Microsoft.

 • Pengguna luaran   Cari capaian oleh pentadbir pusat data Microsoft.

 • Pentadbir dan pengguna perwakilan   Cari capaian oleh pentadbir dan pengguna perwakilan di dalam organisasi anda, dan oleh pengguna luaran.

 • Pentadbir   Cari capaian oleh pentadbir dalam organisasi anda.

 
Topik bantuan berkaitan
Memuat...
Tiada sumber ditemui.