Melihat Saiz Peti Mel dan Kuota Peti Mel Menggunakan Windows PowerShell

 

Digunakan bagi: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Topik terakhir diubah suai: 2011-12-12

 

Kuota peti mel membantu anda mengawal saiz peti mel. Kuota peti mel disetkan secara automatik oleh pelan peti mel yang diperuntukkan pada peti mel. Kuota peti mel berikut digunakan:

 • Kuota keluarkan amaran   Jika saiz peti mel mencapai atau melebihi had yang ditentukan, pengguna menerima mesej amaran deskriptif.

 • Kuota halang penghantaran   Jika saiz peti mel mencapai atau melebihi had yang ditentukan, mesej baru tidak boleh dihantar dari peti mel dan pengguna menerima mesej ralat deskriptif.

 • Kuota halang hantar terima   Jika saiz peti mel mencapai atau melebihi had yang ditentukan, peti mel tidak boleh menghantar atau menerima mesej baru. Sebarang mesej yang dihantar ke peti mel akan kembali kepada penghantar dengan mesej ralat deskriptif.

  Nota   Kuota halang hantar terima menentukan saiz maksimum peti mel secara berkesan.

Dalam organisasi Live@edu, anda tidak boleh mengubah suai kuota peti mel dalam pelan peti mel atau pada peti mel individu tetapi anda boleh berbuat demikian dalam Microsoft Office 365. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila lihat Setkan Kuota Peti Mel dalam Office 365 menggunakan Windows PowerShell.

Dalam organisasi yang anda tidak boleh mengubah suai kuota peti mel, anda masih boleh memantau saiz peti mel dan status kuota untuk pengguna dalam organisasi berasaskan awan anda. Contohnya, adakah anda ingin tahu peti mel yang telah mencapai kuota halang hantar terimanya? Atau melihat saiz peti mel, kuota dan status kuota bagi peti mel tertentu? Tiada masalah!

Berikut ialah perkara yang anda boleh lakukan menggunakan cmdlet Get-MailboxStatistics dalam Windows PowerShell:

Sebelum anda bermula

 • Untuk mengetahui cara memasang dan mengkonfigurasikan Windows PowerShell dan menyambung ke perkhidmatan, sila lihat Menggunakan Windows PowerShell dalam Exchange Online.

 • Apabila anda menggunakan cmdlet Get-MailboxStatistics, sila ambil perhatian terhadap kelakuan berikut:

  • Jenis peti mel tertentu, contohnya, peti mel penemuan, peti mel kelengkapan, peti mel kongsi dan peti mel arkib mungkin memaparkan amaran dan tiada nilai jika tiada sesiapa pun pernah mendaftar masuk ke peti mel. Amaran ini hanya untuk paparan sahaja. Apabila anda merekod keputusan pada fail, nilai akan direkodkan dan amaran akan dikecualikan.

  • Jika anda membundarkan nilai saiz kepada megabait terdekat dan mengehadkan keputusan kepada dua tempat perpuluhan, nilai teramat kecil yang diukur dalam bait atau kilobait akan muncul sebagai sifar. Contohnya, 4 kilobait ialah 0.0039 megabait, apabila dibundarkan pada dua tempat perpuluhan, akan menjadi sifar (4/1024).

 • Saiz peti mel dan kuota peti mel boleh dilihat dalam seksyen Penggunaan Peti Mel pada sifat peti mel dalam Panel Kawalan Exchange.

 • Pengguna boleh melihat saiz dan status kuota semasa peti mel mereka menggunakan salah satu kaedah berikut:

  • Outlook 2010   Dalam seksyen Pembersihan Peti Mel dalam Fail > Maklumat. Untuk mendapatkan maklumat saiz peti mel yang terperinci, klik Alat Pembersihan > Pembersihan Peti Mel > Lihat Saiz Peti Mel.

  • Outlook Web App   Dalam pandangan Mel, letakkan penuding pada nama anda di bahagian atas senarai folder. Ambil perhatian bahawa ini tidak berfungsi dalam versi ringan Outlook Web App.

Melihat saiz dan status kuota bagi peti mel tertentu

Jalankan perintah berikut:

Get-MailboxStatistics <Identity> | Format-List StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Contohnya, untuk melihat saiz dan status kuota semasa peti mel kepunyaan pengguna yang bernama Tamara Johnston, jalankan perintah berikut:

Get-MailboxStatistics "Tamara Johnston" | Format-List StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Halaman atas

Melihat saiz dan status kuota semua peti mel

Perintah berikut mendapatkan maklumat berikut bagi semua peti mel:

 • Nama paparan peti mel

 • Status kuota peti mel

 • Saiz peti mel dalam megabait (MB) dibundarkan pada dua tempat perpuluhan

 • Saiz folder Item Boleh Pulih dalam megabait (MB) dibundarkan pada dua tempat perpuluhan

 • Bilangan item dalam peti mel

 • Bilangan item dalam folder Item Boleh Pulih

Keputusan diisih mengikut saiz peti mel dari terbesar hingga terkecil dan dieksport kepada fail CSV bernama "C:\My Documents\All Mailboxes.csv".

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-CSV "C:\My Documents\All Mailboxes.csv" -NoTypeInformation

Halaman atas

Hanya melihat peti mel yang telah melebihi kuota peti mel

Untuk hanya melihat saiz dan status kuota peti mel yang lebih besar daripada nilai kuota peti mel yang dikonfigurasi dan untuk mengeksport keputusan kepada fail CSV bernama "C:\My Documents\Exceeded Quotas.csv", jalankan perintah berikut:

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics | where {$_.StorageLimitStatus -notlike "BelowLimit*"} | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-CSV "C:\My Documents\Exceeded Quotas.csv" -NoTypeInformation

Halaman atas

Melihat semua kuota yang ditugaskan pada peti mel

Jalankan perintah berikut:

Get-Mailbox <Identity> | Format-List *Quota

Contohnya, untuk melihat kuota peti mel yang diuntukkan pada peti mel pengguna yang bernama Tamara Johnston, jalankan perintah berikut:

Get-Mailbox "Tamara Johnston" | Format-List *Quota

Nota   Seperti yang dijelaskan tadi, semua nilai kuota peti mel berikut disetkan oleh pelan peti mel yang diuntukkan pada peti mel. Untuk melihat nilai kuota peti mel mengikut pelan peti mel, jalankan perintah berikut: Get-MailboxPlan | Format-List DisplayName,*Quota.

Halaman atas

Peti mel arkib

Nota   Peti mel arkib tidak tersedia dalam organisasi Live@edu.

Dalam organisasi Microsoft Office 365, anda juga boleh melihat saiz dan status kuota peti mel arkib. Saiz peti mel arkib tidak dikira dalam saiz peti mel pengguna. Peti mel arkib mempunyai kuota tersendiri yang berasingan serta tidak boleh dikonfigurasi yang disetkan oleh pelan peti mel yang diuntukkan pada peti mel pengguna. Kuota ini ialah ArchiveQuota dan ArchiveWarningQuota.

Halaman atas

Melihat saiz dan status kuota peti mel arkib

Jalankan perintah berikut:

Get-MailboxStatistics <Identity> -Archive | Format-List DisplayName,StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Contohnya, untuk melihat saiz peti mel dan status kuota semasa bagi peti mel arkib pengguna yang bernama Kim Akers, jalankan perintah berikut:

Get-MailboxStatistics "Kim Akers" -Archive | Format-List DisplayName,StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Nota   Nilai <Identity> ialah identiti peti mel pengguna dan bukannya identiti peti mel arkib.

Halaman atas

Melihat saiz dan status kuota semua peti mel arkib

Perintah berikut mendapatkan maklumat berikut bagi semua peti mel arkib:

 • Nama paparan peti mel arkib

 • Status kuota peti mel arkib

 • Saiz peti mel arkib dalam megabait (MB) dibundarkan kepada dua tempat perpuluhan

Saiz folder Item Boleh Pulih dalam megabait (MB) dibundarkan pada dua tempat perpuluhan. Keputusan diisih mengikut saiz peti mel dari terbesar hingga terkecil dan dieksport kepada fail CSV bernama "C:\My Documents\All Archive Mailboxes.csv".

Get-Mailbox -Archive -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics -Archive | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-Csv "C:\My Documents\All Archive Mailboxes.csv" -NoTypeInformation

Halaman atas

Penjelasan tentang nilai yang dikembalikan oleh Get-MailboxStatistics

Mari kita lihat nilai yang anda harus ketahui:

 • StorageLimitStatus   Nilai ini menunjukkan status kuota peti mel. Nilai berikut digunakan:

  • BelowLimit   Saiz peti mel kurang daripada kuota keluarkan amaran.

  • IssueWarning   Saiz peti mel lebih besar daripada atau bersamaan dengan kuota keluarkan amaran tetapi kurang daripada kuota larang hantar.

  • ProhibitSend   Saiz peti mel lebih besar daripada atau bersamaan dengan kuota halang hantar tetapi kurang daripada kuota larang hantar terima.

  • MailboxDisabled   Saiz peti mel lebih besar daripada atau bersamaan dengan kuota halang hantar terima.

 • TotalItemSize dan ItemCount   Nilai ini menunjukkan saiz dan bilangan item yang kini terdapat dalam peti mel. Nilai TotalItemSize ialah saiz peti mel. Nilai ini dibandingkan dengan kuota peti mel yang dikonfigurasikan pada peti mel.

 • TotalDeletedItemSize dan DeletedItemCount   Nilai ini tidak menunjukkan saiz dan bilangan item dalam folder Item Terpadam. Sebaliknya, ia menunjukkan saiz dan bilangan item dalam folder Item Boleh Pulih tersembunyi dalam peti mel. Folder Item boleh Pulih turut dikenali sebagai tong pengangkut. Item memasuki folder Item Boleh Pulih melalui salah satu cara berikut:

  • Memadamkan item daripada folder Memadamkan Item.

  • Menggunakan Shift+Delete untuk memadamkan item peti mel secara kekal.

  Saiz folder Item Boleh Pulih tidak dikira dalam saiz peti mel. Folder Item Boleh Pulih mempunyai kuota tersendiri yang berasingan serta tidak boleh dikonfigurasi yang disetkan oleh pelan peti mel yang diuntukkan pada peti mel tersebut. Kuota ini ialah RecoverableItemsQuota dan RecoverableItemsWarningQuota.

  Nota   Item dalam folder Item Boleh Pulih akan dikekalkan selama 14 hari secara lalai dan kemudian dikeluarkan oleh Microsoft Exchange. Dalam Microsoft Office 365 untuk perusahaan, apabila peti mel diletakkan pada penahanan litigasi, folder Item Boleh Pulih tidak akan dikeluarkan dan item dalam folder ini akan disimpan selama-lamanya.

Halaman atas

 
Topik bantuan berkaitan
Memuat...
Tiada sumber ditemui.