Dasar Tugasan Peranan

 

Digunakan bagi: Office 365 for enterprises, Live@edu

Topik terakhir diubah suai: 2010-05-24

Dasar tugasan peranan adala koleksi satu atau banyak peranan pengurusan pengguna akhir yang membolehkan pengguna menguruskan seting akaun mereka dan untuk kumpulan pengedaran. Peranan pengurusan juga dipanggil peranan RBAC atau hanya perananmerupakan sebahagian daripada model keizinan peranan berasaskan kawalan capaian (RBAC). Mereka menentukan cmdlet Windows PowerShell skrip dan keizinan khas lain yang membolehkan pengguna melakukan tugas pengurusan sendiri yang khusus.

Gabungan semua peranan diperuntukan pada dasar pengurusan peranan menentukan segalanya yang boleh dikonfigurasi dan urus oleh pengguna untuk akaun mereka, Opsyen Aplikasi Outlook Web mereka, kumpulan yang mereka sertai dan keupayaan mereka untuk menyertai atau meninggalkan kumpulan.

Dalam perkhidmatan berasaskan awan, dasar tugasan peranan lalai adalah sebahagian daripada rancangan peti mel yang diperuntukan kepada pengguna apabila peti mel mereka dibuat. Terdapat beberapa cara anda boleh menggunakan dasar tugasan peranan untukmemperuntukkan dasar tugasan peranan yang berbeza:

  • Tukar peranan pengguna akhir diperuntukkan pada dasar tugasan peranan lalai. Untuk menukar kesan bagi semua peti mel sedia ada yang mempunyai dasar tugasan peranan diperuntukkan.

  • Cipta dasar tugasan peranan lazim baru, dan tetapkan sebagai lalai.

    Nota   Apabila anda menggantikan dasar tugasan peranan sedia ada dengan yang baru, peti mel yang diperuntukkan dasar tugasan peranan lalai lama tidak dikemas kini secara lalai. Jika anda hendak mengemas kini peti mel sedia ada, anda perlu memperuntukkan dasar tugasan peranan lalao baru secara manual padanya.

  • Cipta dasar tugasan peranan lazim dan peruntukkan secara terus pada peti mel pengguna. Anda boleh memperuntukkan pada pengguna sedia ada, atau memperuntukkan apabila anda mencipta pengguna baru.

Nota   Dalam organisasi Microsoft Live@edu, anda tidak boleh mencipta atau menghapuskan dasar tugasan peranan, anda tidak boleh menggantikan dasar tugasan peranan lalai yang berkaitan dengan rancangan peti mel, dan anda tidak boleh memperuntukkan dasar tugasan peranan secara terus kepada pengguna. Tetapi, anda memperuntukkan pelan peti mel kepada peti mel, dan dasar tugasan peranan yang berkaitan dengan pelan peti mel diperuntukkan kepada pengguna. Untuk maklumat lanjut, lihat Rancangan Peti Mel untuk Outlook Live.

Untuk melihat dasar tugasan peranan untuk organisasi anda dalam Panel Kawalan Exchange, pilih Uruskan Organisasi Saya > Peranan & Pengaudit > Peranan Pengguna. Untuk maklumat lanjut, lihat Tab Peranan Pengguna.

Bilakah anda menggunakan dasar tugasan peranan?

Anda menggunakan dasar tugasan peranan untuk menguntukkan kumpulan tertentu bagi pengguna keupayaan untuk menggunakan tugas pengurusan sendiri khusus dengan mengubah suai seting akaun khusus yang setiap kumpulan tersebut boleh uruskan.

Contohnya, katakan anda hendak mengelakkan pekerja biasa daripada menukar nama paparan mereka, tetapi anda ingin membenarkan pengurus menukar nama paparan mereka. Untuk melakukannya, anda boleh mengaitkan dasar akses penerima lalai dengan peti mel pekerja dan dasar akses penerima lazim dengan peti mel pengurus. Kemudian, anda konfigurasi dasar tugasan peranan lazim untuk membiarkan pengurus menukar nama paparan mereka, dan anda mengkonfigurasi dasar tugasan peranan lalai yang berkaitan dengan peti mel pekerja untuk mengelakkan mereka daripada menukar nama paparan mereka.

Nota   Dalam organisasi Live@edu, contoh berfungsi dengan cara yang sama. Bagaimanapun, daripada memperuntukkan dasar tugasan berbeza kepada pengguna, anda memperuntukkan rancangan peti mel berbeza kepada pengguna. Anda masih perlu mengkonfigurasi dasar akses penerima dalam rancangan peti mel.

Dasar Tugasan Peranan

Dalam kebanyakkan organisasi berasaskan awan, terdapat hanya satu dasar tugasan terbina dalam bernama Dasar Tugasan Peranan Lalai. Secara lalai, dasar tugasan peranan terbina dalam ini, diperuntukkan pada semua rancangan peti mel.

Dalam organisasi Live@edu, terdapat dua dasar tugasan peranan terbina dalam: RoleAssignmentPolicy-DefaultMailboxPlan dan RoleAssignmentPolicy-GalDisabledMailboxPlan. Nama dasar tugasan peranan yang sepadan dengan nama bagi rancangan peti mel berkaitan.

Mari lihat pada peranan pengurusan pengguna akhir diperuntukkan kepada setiap peranan.

Nota   Dalam organisasi Live@edu, nama peranan yang digunakan dalam dasar tugasan peranan bertindak balas pada peti mel biasa yang mengandungi dasar tugasan peranan. Sebagai contoh, terdapat dua peranan MyDistributionGroups: MyDistributionGroups_DefaultMailboxPlan dan MyDistributionGroups_GalDisabledMailboxPlan.

 

Peranan Apa pengguna boleh lakukan Diperuntukkan pada Dasar Tugasan Peranan Lalai? Diperuntukkan ke Live@edu RoleAssignmentPolicy-DefaultMailboxPlan? Ke Live@edu RoleAssignmentPolicyGalDisabledMailboxPlan?

MyBaseOptions

Diperlukan untuk pengguna untuk mengakses Opsyen Outlook Web App > daripada peti mel mereka sendiri.

Ya

Ya

Ya

MyContactInformation

Edit sama ada alamat dan nombor telefon dalam buku alamat dikongsi dalam Outlook Web App > Opsyen > Akaun >Akaun Saya.

MyContactInformation mempunyai peranan kanak-kanak berikut:

  • MyAddressInformation   Menukar semua elemen alamat mel, nombor telefon kerja dan nombor faks.

  • MyMobileInformation   Menukar telefon mudah alih dan nombor alat kelui.

  • MyPersonalInformation   Menukar nombor telefon rumah dan laman Web.

Jika anda rasa peranan MyContactInformation memberikan pengguna terlalu banyak kuasa, anda boleh mengeluarkan peranan daripada dasar tugasan peranan dan peruntukkan satu atau banyak peranan kanak-kanak. Untuk maklumat lanjut, lihat Tukar Dasar Tugasan Peranan.

Ya

Ya

Ya

MyDistributionGroupMembership

Sertai atau tinggalkan kumpulan pengedaran sedia ada dalam Outlook Web App > Opsyen > Kumpulan.

Ya

Ya

Tidak

MyDistributionGroups

Cipta kumpulan pengedaran baru, padam kumpulan mereka ada, ubah suai kumpulan yang mereka ada dan uruskan keahlian kumpulan untuk kumpulan mereka ada dalam Outlook Web App > Opsyen > Kumpulan.

Ya

Ya

Tidak

MyMailSubscriptions

Cipta langganan POP, IMAP atau langanan Hotmail kepada peti mel luaran dalam Outlook Web App > Opsyen > Akaun > Akaun Disambung.

Ya

Ya

Ya

MyProfileInformation

Edit nama pertama mereka, parap pertengahan dan nama paparan dalam buku alamat dikongsi dalam Outlook Web App > Opsyen > Akaun > Akaun Saya.

The MyProfileInformation mempunyai peranan kanak-kanak berikut:

  • MyDisplayName   Tukar nama paparan mereka.

  • MyName   Tukar nama pertama mereka, permulaan tengah, nama akhir dan medan Nota.

Jika anda rasa peranan MyProfileInformation memberikan pengguna terlalu banyak kuasa, anda boleh mengeluarkan peranan daripada dasar tugasan peranan dan peruntukkan satu atau banyak peranan kanak-kanak. Untuk maklumat lanjut, lihat Tukar Dasar Tugasan Peranan.

Ya

Ya

Ya

MyRetentionPolicies

Uruskan dasar pengekalan mereka dalam Outlook Web App > Opsyen > Susun E-mel > Dasar Pengekalan.

Nota   Ciri ini tidak tersedia kepada semua organisasi.

Ya

Ya

Ya

MyTextMessaging

Konfigurasi seting pemesejan teks dalam Aplikasi Web Outlook > Telefon > Pemesejan Teks.

Nota   Ciri ini tidak tersedia kepada semua organisasi.

Ya

Ya

Ya

MyVoiceMail

Kemas kini seting mel suara dalam Aplikasi Web Outlook > Opsyen > Telefon > Mel Suara.

Nota   Ciri ini tidak tersedia kepada semua organisasi.

Ya

Ya

Ya

 
Topik bantuan berkaitan
Memuat...
Tiada sumber ditemui.