Rujukan kepada Cmdlet PowerShell yang Tersedia dalam Exchange Online

 

Digunakan bagi: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Topik terakhir diubah suai: 2012-10-31

Pentadbir organisasi berasaskan awan boleh menggunakan Windows PowerShell dengan Pengurusan Jauh Windows (WinRM) dalam Rangka Kerja Pengurusan Windows untuk menguruskan penerima dan seting domain, dan untuk menjana laporan atau membantu dalam penyelesaian masalah. Berikut adalah perihalan ringkas mengenai cmdlets yang tersedia untuk pentadbir ini. Anda boleh mendapatkan bantuan lanjutan mengenai cara menggunakan cmdlet individu pada baris arahan, seperti yang diterangkan kemudiannya dalam topik ini.

Nota   Buka semua cmdlets atau ciri tersedia dalam semua organisasi.

Sebelum anda mulakan

Untuk mengetahui cara memasang dan mengkonfigurasikan Windows PowerShell dan menyambung ke perkhidmatan, sila lihat Menggunakan Windows PowerShell dalam Exchange Online.

Pengurusan penerima

Gunakan cmdlets ini untuk melihat, mencipta, mengkonfigurasi, dan menghapuskan objek penerima.

Jika anda mempunyai organisasi e-mel Microsoft Office 365, anda mesti memperuntukkan lesen pada peti mel baru atau ia akan dinyahdayakan apabila tempoh yang diberikan tamat. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila lihat Peruntukkan Lesen Perkhidmatan Dalam Talian Microsoft kepada Peti Mel Baru.

Peti Mel

Gunakan cmdlets ini untuk melihat, menghapuskan dan mengkonfigurasi peti mel.

 

Cmdlet Perihalan

Get-Mailbox

Lihat maklumat tentang peti mel berasaskan awan.

New-Mailbox

Cipta pengguna baru dalam organisasi anda yang mempunyai peti mel dalam perkhidmatan e-mel berasaskan awan.

Remove-Mailbox

Hapuskan peti mel.

Get-RemovedMailbox

Lihat peti mel yang dihapuskan yang boleh dipulihkan.

Set-Mailbox

Tukar seting peti mel yang sedia ada.

Undo-SoftDeletedMailbox

Cmdlet ini disediakan hanya untuk Microsoft Live@edu dan Microsoft Office 365 bagi organisasi pendidikan. Gunakan cmdlet Undo-SoftDeletedMailbox untuk memulihkan peti mel yang telah dihapuskan. Peti mel boleh dipulihkan dalam masa 30 hari selepas dihapuskan.

Cmdlets tersedia sekarang untuk pentadbir Exchange Online

Kumpulan Pengedaran

Apabila anda mencipta kumpulan pengedaran dalam Panel Kawalan Exchange, anda boleh menjadikannya kumpulan didayakan keselamatan atau kumpulan keselamatan. Kumpulan pengedaran, juga dipanggil kumpulan umum, adalah koleksi dua atau lebih ramai orang yang muncul dalam buku alamat yang dikongsi. Untuk maklumat lanjut, lihat Distribution Groups.

 

Cmdlet Perihalan

Get-DistributionGroup

Lihat maklumat mengenai kumpulan edaran tertentu atau dapatkan kumpulan edaran yang disimpan dalam buku alamat dikongsi anda. Kumpulan edaran kadangkala dipanggil "kumpulan awam".

New-DistributionGroup

Cipta kumpulan edaran.

Remove-DistributionGroup

Hapuskan kumpulan edaran.

Set-DistributionGroup

Tukar ciri kumpulan pengedaran sedia ada.

Add-DistributionGroupMember

Tambah penerima pada kumpulan edaran yang sedia ada.

Get-DistributionGroupMember

Lihat ahli kumpulan edaran yang sedia ada.

Remove-DistributionGroupMember

Hapuskan penerima daripada keahlian kumpulan pengedaran.

Update-DistributionGroupMember

Tulis ganti keahlian semasa kumpulan pengedaran.

Get-Group

Lihat semua kumpulan pengedaran, kumpulan keselamatan dan kumpulan peranan dalam organisasi anda.

Set-Group

Tukar sifat kumpulan yang sebaliknya anda tidak boleh tukar dengan cmdlet Set-DistributionGroup.

Cmdlets tersedia sekarang untuk pentadbir Exchange Online

Kumpulan pengedaran Dinamik

Gunakan cmdlets ini untuk melihat, mencipta, menghapuskan dan mengkonfigurasi kumpulan pengedaran dinamik dalam organisasi anda. Tidak seperti senarai keahlian statik bagi kumpulan edaran tetap, senarai keahlian untuk kumpulan edaran dinamik dikira setiap kali mesej dihantar kepada kumpulan. Pengiraan ini berdasarkan pada penapis dan syarat yang anda takrifkan semasa anda mencipta kumpulan. Untuk maklumat lanjut, lihat Kumpulan pengedaran Dinamik.

 

Cmdlet Perihalan

Get-DynamicDistributionGroup

Lihat seting pada kumpulan pengedaran dinamik sedia ada.

New-DynamicDistributionGroup

Cipta kumpulan pengedaran dinamik.

Remove-DynamicDistributionGroup

Hapuskan kumpulan pengedaran dinamik.

Set-DynamicDistributionGroup

Tukar ciri kumpulan pengedaran dinamik sedia ada.

Cmdlets tersedia sekarang untuk pentadbir Exchange Online

Orang hubungan luaran

Gunakan cmdlets ini untuk melihat, mencipta, menghapuskan dan mengkonfigurasi orang hubungan luaran. Orang hubungan luaran mewakili orang di luar organisasi anda yang boleh dipaparkan di dalam buku alamat organisasi anda. Untuk maklumat lanjut, lihat Orang Hubungan Luaran dalam Buku Alamat.

 

Cmdlet Perihalan

Get-MailContact

Lihat maklumat mengenai orang hubungan luaran atau orang hubungan yang ditetapkan.

New-MailContact

Cipta penyenaraian buku alamat dikongsi untuk orang hubungan luaran.

Remove-MailContact

Hapuskan orang hubungan daripada buku alamat dikongsi.

Set-MailContact

Tukar seting orang hubungan luaran yang sedia ada.

Get-Contact

Lihat maklumat mengenai orang hubungan yang ditetapkan atau dapatkan senarai orang hubungan yang disimpan dalam buku alamat dikongsi anda.

Set-Contact

Tukar ciri orang hubungan yang sedia ada. Nota: Jika anda mahu menghantar e-mel kepada orang hubungan, gunakan cmdlets *-MailContact.

Cmdlets tersedia sekarang untuk pentadbir Exchange Online

Pengguna mel

Gunakan cmdlets ini untuk melihat, mencipta, menghapuskan dan mengkonfigurasi pengguna mel. Pengguna mel mempunyai akaun dalam organisasi anda tetapi tidak mempunyai peti mel. Sebaliknya, pengguna mel menerima e-mel pada alamat e-mel luaran. Untuk maklumat lanjut, lihat Mencipta Pengguna Mel.

 

Cmdlet Perihalan

Get-MailUser

Lihat maklumat mengenai pengguna mel organisasi anda.

New-MailUser

Cipta pengguna mel baru dalam organisasi anda.

Remove-MailUser

Hapuskan pengguna mel sedia ada.

Set-MailUser

Tukar seting pengguna mel yang sedia ada.

Cmdlets tersedia sekarang untuk pentadbir Exchange Online

Penerima cmdlets lain

 

Cmdlet Perihalan

Get-LinkedUser

Lihat maklumat tentang akaun pengguna dipautkan. Akaun pengguna dipautkan digunakan untuk pengesahan dalam senario penggunaan hibrid dan dengan Perkhidmatan Web Pengurusan Penerima Exchange. Pengguna dalam organisasi anda boleh dipautkan kepada pengguna luaran atau sijil.

Set-LinkedUser

Tukar ciri akaun pengguna yang dipautkan.

Get-SecurityPrincipal

Senaraikan prinsip keselamatan dalam organisasi anda. Prinsip keselamatan adalah entiti, seperti pengguna atau kumpulan keselamatan, yang boleh ditugaskan kebenaran dan hak pengguna.

Get-Recipient

Lihat maklumat mengenai objek yang didayakan e-mel daripada semua jenis dalam organisasi anda. Hasil yang dikembalikan termasuk peti mel, pengguna mel, kenalan, kumpulan edaran dan kumpulan pengedaran dinamik.

Get-User

Lihat maklumat mengenai peti mel dan pengguna mel organisasi anda.

Set-User

Tukar sifat peti mel atau pengguna mel yang sedia ada.

New-MailMessage

Cipta mesej e-mel dan tempatkan mesej e-mel dalam folder Draf untuk peti mel pengguna.

Test-MAPIConnectivity

Ujian untuk mengesahkan peti mel tertentu boleh bersambung menggunakan protokol MAPI, yang digunakan oleh Microsoft Office Outlook.

Cmdlets tersedia sekarang untuk pentadbir Exchange Online

Peruntukan

Gunakan cmdlets ini untuk memperuntukkan sebilangan besar peti mel baru dengan menggunakan fail nilai dipisahkan koma (CSV). Untuk maklumat lanjut, lihat Import Pengguna Exchange Online Baru dengan Fail CSV.

 

Cmdlet Perihalan

Get-ProvisioningRequest

Lihat maklumat status mengenai permintaan peruntukkan semasa. Permintaan peruntukkan mencipta peti mel berasaskan awan untuk pengguna yang ditentukan dalam fail CSV.

New-ProvisioningRequest

Hantar permintaan peruntukkan pukal baru untuk kelompok pengguna yang dikenal pasti dalam fail CSV. Fail CSV ditandakan dan jika berjaya disahkan, permintaan peruntukkan dicipta dalam keadaan dijeda. Anda boleh memulakan proses peruntukkan dengan menggunakan cmdlet Start-ProvisioningRequest.

Remove-ProvisioningRequest

Hentikan pemprosesan permintaan peruntukkan pukal yang sama ada belum selesai atau sedang berjalan.

Start-ProvisioningRequest

Memulakan permintaan peruntukkan yang belum selesai yang dicipta dengan cmdlet New-ProvisioningRequest.

Cmdlets tersedia sekarang untuk pentadbir Exchange Online

Pemindahan

Gunakan cmdlet ini untuk memindahkan e-mel dari sistem pemesejan di premis ke organisasi berasaskan awan anda. Untuk maklumat lanjut, lihat Gambaran Keseluruhan Pemindahan E-Mel.

 

Cmdlet Perihalan

Get-MigrationBatch

Lihat maklumat mengenai kelompok pemindahan e-mel semasa.

New-MigrationBatch

Cipta kelompok pemindahan baru untuk memindahkan data peti mel daripada pelayan IMAP di premis atau sistem pemesejan Microsoft Exchange untuk peti mel berasaskan awan. Daripada pemindahan IMPA, anda mesti mencipta peti mel berasaskan sebelum anda memindahkan data peti mel.

Remove-MigrationBatch

Hapus kumpulan pemindahan yang tidak berjalan atau yang telah selesai.

Set-MigrationBatch

Tukar sifat kumpulan pemindahan yang sedia ada.

Start-MigrationBatch

Mulakan proses pemindahan untuk kelompok pemindahan e-mel yang belum selesai.

Stop-MigrationBatch

Hentikan pemprosesan kelompok pemindahan yang sedang maju.

Test-MigrationServerAvailability

Mengesahkan bahawa anda boleh mengkomunikasikan dengan pelayan mel di premis yang menempatkan data peti mel yang anda mahu pindahkan ke peti mel berasaskan awan.

Get-MigrationStatus

Lihat maklumat mengenai pemindahan e-mel keseluruhan yang sedang berjalan.

Get-MigrationUser

Lihat maklumat status mengenai peti mel pengguna tunggal atau semua peti mel pengguna dalam kumpulan pemindahan yang sedang diproses.

Get-MigrationUserStatistics

Lihat maklumat status tentang pemindahan peti mel di premis individu ke awan.

Cmdlets tersedia sekarang untuk pentadbir Exchange Online

Keizinan

Gunakan cmdlets ini untuk melihat, memperuntukkan dan mengalih keluar keizinan yang diberikan kepada pengguna dalam domain anda.

Kumpulan peranan pentadbir

Gunakan cmdlets ini untuk melihat, mencipta, menghapuskan dan mengubahsuai kumpulan peranan. Sebuah kumpulan peraturan adalah kumpulan keselamatan universal dengan hak-hak pentadbiran diperuntukkan padanya. Untuk maklumat lanjut, lihat Kumpulan Peranan Pentadbir.

 

Cmdlet Parameter

Get-RoleGroup

Lihat maklumat mengenai kumpulan peranan tertentu atau dapatkan kumpulan peranan dalam organisasi anda.

New-RoleGroup

Cipta kumpulan peranan.

Remove-RoleGroup

Hapuskan kumpulan peranan.

Set-RoleGroup

Tukar sifat kumpulan peranan yang sedia ada.

Add-RoleGroupMember

Tambah penerima pada kumpulan peranan yang sedia ada.

Get-RoleGroupMember

Lihat ahli kumpulan peranan yang sedia ada.

Remove-RoleGroupMember

Hapuskan penerima daripada keahlian kumpulan peranan.

Update-RoleGroupMember

Tulis ganti keahlian semasa kumpulan peranan.

Cmdlets tersedia sekarang untuk pentadbir Exchange Online

Dasar Tugasan Peranan

Gunakan cmdlets ini untuk melihat, mencipta, mengubah suai dan menghapuskan dasar peruntukkan. Dasar tugasan peranan adalah koleksi satu atau banyak peranan pengurusan pengguna akhir yang membolehkan pengguna menguruskan seting akaun mereka dan untuk kumpulan pengedaran. Untuk maklumat lanjut, lihat Dasar Tugasan Peranan.

Nota   Dalam organisasi Live@edu, anda boleh mencipta, menghapuskan atau mengubahsuai sifat dasar peruntukkan peranan. Walau bagaimanapun, anda boleh menambah atau mengalih keluar peranan pengguna akhir yang diperuntukkan pada dasar peruntukkan peranan.

 

Cmdlet Perihalan

Get-RoleAssignmentPolicy

Lihat maklumat mengenai dasar peruntukkan peranan tertentu atau dapatkan senarai dasar peruntukkan peranan dalam organisasi anda.

New-RoleAssignmentPolicy

Cipta dasar peruntukkan peranan.

Remove-RoleAssignmentPolicy

Hapuskan dasar peruntukkan peranan.

Set-RoleAssignmentPolicy

Tukar sifat dasar peruntukkan peranan yang sedia ada.

Cmdlets tersedia sekarang untuk pentadbir Exchange Online

Kawalan akses berdasarkan peranan

Gunakan cmdlets ini untuk mengurus peranan kawalan akses berdasarkan peranan (RBAC) dalam organisasi anda. Anda gunakan RBAC untuk menguntukkan keupayaan kepada pengguna. Semua keizinan dan keupayaan ditakrifkan oleh peranan pengurusan. Peranan pengurusan, juga dipanggil peranan RBAC atau hanya peranan, mentakrifkan apa capaian seseorang dan apa tugas apa yang ia boleh lakukan. Untuk maklumat lanjut, lihat Kawalan Capaian Berasaskan Peranan.

 

Cmdlet Perihalan

Get-ManagementRole

Lihat peranan pengurusan yang tersedia dalam organisasi anda.

New-ManagementRole

Cipta peranan pengurusan yang baru berdasarkan peranan sedia ada.

Remove-ManagementRole

Alih keluar peranan pengurusan. Anda hanya boleh mengalih keluar peranan yang telah anda cipta. Anda tidak boleh mengalih keluar peranan terbina dalam.

Get-ManagementRoleAssignment

Lihat peranan pengurusan yang tugaskan kepada pengguna tertentu pada masa ini.

New-ManagementRoleAssignment

Tugaskan peranan pengurusan baru kepada pengguna.

Remove-ManagementRoleAssignment

Alih keluar peranan pengurusan daripada pengguna.

Set-ManagementRoleAssignment

Tukar seting penugasan peranan pengurusan, seperti skop pengurusan yang berkaitan.

Add-ManagementRoleEntry

Tambah akses kepada cmdlet tertentu dan parameter pada peranan pengurusan yang sedia ada.

Get-ManagementRoleEntry

Lihat cmdlet tertentu dan parameter yang tersedia untuk peranan pengurusan sedia ada.

Remove-ManagementRoleEntry

Alih keluar akses kepada cmdlet daripada peranan pengurusan yang sedia ada.

Set-ManagementRoleEntry

Tambah atau alih keluar akses kepada parameter.

Get-ManagementScope

Lihat skop pengurusan yang ditakrifkan untuk organisasi anda. Skop pengurusan menentukan objek yang tersedia kepada pengguna. Sebagai contoh, skop pengurusan untuk pengguna biasa dihadkan kepada akaun beliau. Skop pengurusan untuk pentadbir organisasi adalah semua objek dalam domain tersebut.

New-ManagementScope

Takrifkan skop pengurusan baru.

Remove-ManagementScope

Alih keluar skop pengurusan. Anda hanya boleh mengalih keluar skop pengurusan yang telah anda takrifkan.

Set-ManagementScope

Tukar definisi untuk skop pengurusan yang sedia ada.

Cmdlets tersedia sekarang untuk pentadbir Exchange Online

Kebenaran peti mel

Gunakan cmdlets ini untuk melihat, memberi dan menarik keizinan peti mel dan kebenaran folder peti mel.

 

Cmdlet Perihalan

Add-MailboxPermission

Berikan keizinan pengguna untuk mengakses peti mel pengguna lain.

Get-MailboxPermission

Lihat keizinan yang diperuntukkan pada peti mel pengguna.

Remove-MailboxPermission

Alih keluar keizinan daripada pengguna untuk mengalih keluar akses kepada peti mel pengguna lain.

Add-MailboxFolderPermission

Berikan keizinan pengguna untuk mengakses folder dalam peti mel pengguna lain. Contohnya, anda boleh memberikan keizinan kepada pengguna untuk mengurus kalendar pengguna lain. Folder sasaran ditetapkan dalam format ini: alias:\foldername.

Get-MailboxFolderPermission

Lihat keizinan yang diperuntukkan pada folder tertentu dalam peti mel pengguna.

Set-MailboxFolderPermission

Tukar keizinan yang diperuntukkan pada folder tertentu dalam peti mel pengguna.

Remove-MailboxFolderPermission

Alih keluar keizinan daripada pengguna untuk mengalih keluar akses ke folder tertentu dalam peti mel pengguna lain.

Cmdlets tersedia sekarang untuk pentadbir Exchange Online

Hantar Sebagai kebenaran

Gunakan cmdlets ini untuk melihat, memberi dan menarik keizinan Hantar Sebagai. Kebenaran Hantar Sebagai, juga dikenali sebagai kebenaran HantarSebagai, memberikan kebenaran kepada pengguna untuk menggunakan alamat e-mel penerima lain dalam alamat Daripada. Untuk maklumat lanjut, lihat Berikan Pengguna Kebenaran Hantar Sebagai.

 

Cmdlet Perihalan

Add-RecipientPermission

Berikan pengguna kebenaran Hantar Sebagai.

Get-RecipientPermission

Lihat kebenaran Hantar Sebagai yang diberi kepada pengguna.

Remove-RecipientPermission

Batalkan kebenaran Hantar Sebagai daripada pengguna.

Cmdlets tersedia sekarang untuk pentadbir Exchange Online

Pematuhan

Gunakan cmdlets ini untuk membantu organisasi anda mematuhi keperluan undang-undang atau perniagaan.

Carian peti mel berbilang

Gunakan cmdlets ini untuk mencari peti mel dalam organisasi anda untuk e-mel dan jenis mesej lain yang mengandungi kata kunci khusus. Cmdlets ini ditentukan dalam peranan Gelintar Peti Mel sahaja atau hendaklah diperuntukkan kepada pengurus penemuan. Untuk menggunakan cmdlets gelintar peti mel, anda mesti menjadi ahli kumpulan peranan Pengurusan Penemuan. Ketahui lebih lanjut di Berikan Pengguna Capaian ke Carian Berbilang Peti Mel.

 

Cmdlet Perihalan

Get-MailboxSearch

Lihat gelintar berbilang peti mel yang sedang dijalankan, lengkap atau dihentikan.

New-MailboxSearch

Cipta gelintaran berbilang peti mel baru. Anda menentukan parameter gelintaran dengan cmdlet ini, tetapi anda sebenarnya menjalankan gelintran dengan cmdlet Start-MailboxSearch.

Remove-MailboxSearch

Alih keluar gelintaran berbilang peti mel.

Search-Mailbox

Gelintar peti mel dan salin hasil untuk menentukan peti mel sasaran, hapuskan mesej daripada peti mel sumber, atau kedua-dua.

Nota   Cmdlet ini turut tersedia dalam peranan Import Eksport Peti Mel. Secara lalai, peranan Import Eksport Peti Mel tidak diperuntukkan terhadap sebarang kumpulan peranan.

Set-MailboxSearch

Tukar sifat gelintaran berbilang peti mel sedia ada.

Start-MailboxSearch

Mulakan atau teruskan gelintaran berbilang peti mel sedia ada yang anda cipta menggunakan cmdlet New-MailboxSearch.

Stop-MailboxSearch

Hentikan gelintaran berbilang peti mel yang sedang berjalan.

Cmdlets tersedia sekarang untuk pentadbir Exchange Online

Peraturan pengangkutan

Gunakan cmdlets ini untuk melihat, mengkonfigurasi, mencipta dan mengalih keluar peraturan pengangkutan. Anda boleh menggunakan peraturan pengangkutan untuk mengawal aliran mesej e-mel dalam organisasi anda. Anda menentukan atribut mesej tertentu, atau keadaan, dan tindakan yang anda hendak gunakan pada sebarang mesej yang mengandungi atribut tersebut. Ketahui lebih lanjut di Peraturan Meluas Organisasi.

 

Cmdlet Perihalan

Disable-TransportRule

Nyahdayakan peraturan pengangkutan.

Enable-TransportRule

Dayakan peraturan pengangkutan.

Get-TransportRule

Lihat maklumat mengenai peraturan pengangkutan tertentu atau dapatkan pengangkutan tertentu dalam organisasi anda.

New-TransportRule

Cipta peraturan pengangkutan.

Remove-TransportRule

Hapuskan peraturan pengangkutan.

Set-TransportRule

Tukar sifat peraturan pengangkutan.

Get-TransportRuleAction

Lihat maklumat mengenai tindakan peraturan pengangkutan tertentu atau dapatkan senarai semua tindakan peraturan pengangkutan sedia ada dalam organisasi anda.

Get-TransportRulePredicate

Lihat maklumat mengenai predikat peraturan pengangkutan tertentu atau dapatkan senarai semua predikat peraturan pengangkutan sedia ada dalam organisasi anda. Anda boleh menggunakan predikat peraturan pengangkutan sebagai syarat atau pengecualian dalam peraturan pengangkutan.

Cmdlets tersedia sekarang untuk pentadbir Exchange Online

Dasar penyeliaan

Gunakan cmdlets ini untuk melihat dan mengkonfigurasi dasar penyeliaan dalam organisasi Live@edu. Dasar penyeliaan mengawal siapa yang menghantar e-mel dan menerima e-mel daripada pengguna dalam organisasi anda dan menapis dan menolak e-mel yang mengandungi perkataan yang tidak menyenangkan. Untuk maklumat lanjut, lihat Dasar Pengawasan.

Nota   Dasar penyeliaan tidak tersedia dalam Microsoft Office 365.

 

Cmdlet Perihalan

Add-SupervisionListEntry

Tambah entri kepada senarai Benarkan atau senarai Tolak untuk pengguna yang ditetapkan.

Get-SupervisionListEntry

Lihat entri Benarkan dan entri Tolak yang ditakrifkan untuk pengguna yang ditetapkan.

Remove-SupervisionListEntry

Alih keluar entri daripada senarai Benarkan atau senarai Tolak pengguna yang ditetapkan.

Get-SupervisionPolicy

Lihat seting dasar penyeliaan untuk organisasi anda.

Set-SupervisionPolicy

Konfigurasi seting untuk dasar penyeliaan.

Cmdlets tersedia sekarang untuk pentadbir Exchange Online

Pengurusan hak maklumat

Gunakan cmdlets ini untuk melihat dan mengkonfigurasi ciri pengurusan hak maklumat (IRM) dalam organisasi anda. IRM menyediakan perlindungan berterusan untuk mengawal siapa yang boleh mengakses, memajukan, mencetak atau menyalin data sensitif di dalam mesej e-mel. Untuk maklumat lanjut, lihat Sediakan dan Uruskan Pengurusan Hak Maklumat dalam Exchange Online.

 

Cmdlet Perihalan

Get-IRMConfiguration

Lihat konfigurasi IRM dalam organisasi anda.

Set-IRMConfiguration

Tukar sifat konfigurasi IRM dalam organisasi anda.

Test-IRMConfiguration

Uji kefungsian konfigurasi IRM dalam organisasi anda.

Get-RMSTemplate

Lihat maklumat mengenai templat dasar hak Microsoft Active Directory Rights Management Services (AD RMS) yang ditentukan atau ambil senarai templat dasar hak AD RMS dalam organisasi anda.

Set-RMSTemplate

Tukar sifat templat dasar hak AD RMS sedia ada.

Get-RMSTrustedPublishingDomain

Lihat seting domain penerbitan dipercayai (TPD) sedia ada dalam organisasi anda. Domain penerbitan dipercayai mengandungi seting yang diperlukan untuk menggunakan ciri RMS dalam organisasi anda. Contohnya, pengguna boleh menggunakan templat dasar hak AD RMS pada mesej e-mel.

Import-RMSTrustedPublishingDomain

Import domain penerbitan dipercayai daripada pelayan di premis yang menjalankan AD RMS ke dalam organisasi anda.

Remove-RMSTrustedPublishingDomain

Alih keluar domain penerbitan (TPD) dipercayai sedia ada yang telah anda import ke dalam organisasi anda.

Set-RMSTrustedPublishingDomain

Tukar sifat domain penerbitan dipercayai sedia ada dalam organisasi anda.

Cmdlets tersedia sekarang untuk pentadbir Exchange Online

Peraturan perlindungan Outlook

Gunakan cmdlets ini untuk melihat dan mengkonfigurasi peraturan perlindungan Outlook. Peraturan perlindungan Outlook adalah peraturan yang dicipta pentadbir yang digunakan sebelum pengguna menghantar mesej menggunakan Outlook. Peraturan perlindungan Outlook menggunakan templat dasar Microsoft Active Directory Rights Management Services (AD RMS) secara automatik pada mesej sebelum mesej dihantar.

 

Cmdlet Perihalan

Disable-OutlookProtectionRule

Nyahdayakan peraturan perlindungan Outlook.

Enable-OutlookProtectionRule

Dayakan peraturan perlindungan Outlook.

Get-OutlookProtectionRule

Lihat maklumat mengenai peraturan perlindungan Outlook tertentu atau dapatkan senarai peraturan perlindungan Outlook dalam organisasi anda.

New-OutlookProtectionRule

Cipta peraturan perlindungan Outlook.

Remove-OutlookProtectionRule

Hapuskan peraturan perlindungan Outlook.

Set-OutlookProtectionRule

Tukar sifat peraturan perlindungan Outlook.

Cmdlets tersedia sekarang untuk pentadbir Exchange Online

Dasar pengekalan

Gunakan cmdlets ini untuk melihat, mencipta, mengalih keluar dan mengkonfigurasi dasar pengekalan dalam organisasi anda. Dasar pengekalan dikaitkan dengan tag dasar pengekalan kumpulan yang menentukan seting pengekalan untuk item dalam peti mel. Dasar mungkin mengandungi satu tag dasar pengekalan lalai dan berbilang tag dasar pengekalan bukan lalai. Peti mel hanya boleh mempunyai satu dasar pengekalan digunakan padanya. Untuk maklumat lanjut, lihat Sediakan dan Uruskan Dasar Pengekalan dalam Exchange Online.

 

Cmdlet Perihalan

Get-RetentionPolicy

Lihat maklumat mengenai dasar pengekalan peranan tertentu atau dapatkan senarai dasar pengekalan peranan dalam organisasi anda.

New-RetentionPolicy

Cipta dasar pengekalan.

Remove-RetentionPolicy

Hapuskan dasar pengekalan.

Set-RetentionPolicy

Tukar sifat dasar pengekalan.

Get-RetentionPolicyTag

Lihat maklumat mengenai tag dasar pengekalan peranan tertentu atau dapatkan senarai tag dasar pengekalan peranan dalam organisasi anda. Tag dasar pengekalan digunakan untuk menggunakan seting pengekalan mesej pada mesej atau folder.

New-RetentionPolicyTag

Cipta tag dasar pengekalan.

Remove-RetentionPolicyTag

Hapuskan tag dasar pengekalan.

Set-RetentionPolicyTag

Tukar sifat tag dasar pengekalan.

Start-ManagedFolderAssistant

Laksanakan dengan segera dasar pengekalan yang dikonfigurasikan pada peti mel yang ditentukan.

Cmdlets tersedia sekarang untuk pentadbir Exchange Online

Pengelasan mesej

Gunakan cmdlets ini untuk melihat, mencipta, mengalih keluar dan mengkonfigurasi pengelasan mesej dalam organisasi anda. Selepas anda mencipta pengelasan mesej, pengguna boleh menggunakannya pada mesej Outlook Web App atau anda boleh menggunakannya pada mesej menggunakan peraturan pengangkutan. Anda juga boleh menggunakan pengelasan sebagai syarat atau pengecualian dalam peraturan pengangkutan.

 

Cmdlet Perihalan

Get-MessageClassification

Lihat maklumat mengenai pengelasan mesej yang ditentukan atau dapatkan senarai pengelasan mesej dalam organisasi anda.

New-MessageClassification

Cipta pengelasan mesej.

Remove-MessageClassification

Hapuskan pengelasan mesej.

Set-MessageClassification

Tukar sifat pengelasan mesej.

Cmdlets tersedia sekarang untuk pentadbir Exchange Online

Pengarkiban dan jurnal

Gunakan cmdlets ini untuk melihat dan mengkonfigurasi seting pengarkiban dan jurnal untuk organisasi anda. Untuk maklumat lanjut, lihat topik berikut:

Nota   Pengarkiban tidak tersedia dalam organisasi Live@edu.

 

Cmdlets Perihalan

Disable-Mailbox

Nyahdayakan arkib untuk peti mel sedia ada menggunakan parameter Archive.

Enable-Mailbox

Dayakan arkib untuk peti mel sedia ada menggunakan parameter Archive.

Disable-JournalRule

Nyahdayakan peraturan jurnal. Peraturan jurnal digunakan untuk merekod, atau "jurnal", mesej e-mel yang dihantar ke atau daripada penerima tertentu. Apabila mesej sepadan dengan kriteria yang ditentukan oleh peraturan jurnal, mesej tersebut dijurnalkan.

Enable-JournalRule

Dayakan peraturan jurnal.

Get-JournalRule

Lihat maklumat mengenai peraturan jurnal tertentu atau dapatkan peraturan jurnal tertentu dalam organisasi anda.

New-JournalRule

Cipta peraturan jurnal.

Remove-JournalRule

Hapuskan peraturan jurnal.

Set-JournalRule

Tukar sifat peraturan jurnal.

Cmdlets tersedia sekarang untuk pentadbir Exchange Online

Pelaporan

Gunakan cmdlets ini untuk melihat laporan dan statistik untuk organisasi anda.

Log audit

Gunakan cmdlets ini untuk mengkonfigurasi log audit dan melihat log audit. Log audit merekod tindakan khusus yang dijalankan oleh pengguna khusus. Untuk maklumat lanjut, lihat Gunakan Log audit untuk Merekod Tindakan Pengguna.

 

Cmdlet Perihalan

Search-AdminAuditLog

Gelintar kandungan log audit pentadbir.

Write-AdminAuditLog

Tambah komen pada log audit pentadbir.

Get-AdminAuditLogConfig

Lihat seting konfigurasi untuk pengelogan audit pentadbir semasa.

New-AdminAuditLogSearch

Gelintar kandungan log pentadbir dan hantar keputusan kepada penerima yang anda tentukan.

Get-MailboxAuditBypassAssociation

Lihat akaun yang melangkau log audit peti mel.

Set-MailboxAuditBypassAssociation

Tentukan akaun yang melangkau log audit peti mel. Contohnya, anda boleh tentukan akaun perkhidmatan yang mencapai peti mel dengan kerap untuk mengurangkan hingar dalam log audit peti mel.

Search-MailboxAuditLog

Gelintar kandungan log audit peti mel.

New-MailboxAuditLogSearch

Gelintar kandungan log audit peti mel dan hantar keputusan kepada penerima yang anda tentukan.

Cmdlets tersedia sekarang untuk pentadbir Exchange Online

Penjejakan mesej

Gunakan cmdlets ini untuk menjejaki maklumat penghantaran mengenai mesej yang dihantar atau diterima dari sebarang peti mel khusus dalam organisasi anda. Untuk maklumat lanjut, lihat Laporan Penghantaran untuk Pentadbir.

 

Cmdlet Perihalan

Get-MessageTrackingReport

Kembalikan data untuk laporan penjejakan mesej khusus. Cmdlet ini memerlukan anda untuk menentukan ID untuk laporan penjejakan mesej yang anda mahu lihat. Oleh itu, mula-mula anda perlu menggunakan cmdlet Search-MessageTrackingReport untuk mencari ID laporan penjejakan mesej untuk mesej khusus. Anda kemudiannya menghantar ID laporan penjejakan mesej daripada output cmdlet Search-MessageTrackingReport ke cmdlet Get-MessageTrackingReport.

Search-MessageTrackingReport

Cari laporan penjejakan mesej unik berasaskan kriteria gelintaran yang disediakan. Anda kemudiannya boleh menghantar ID laporan penjejakan mesej ini ke cmdlet Get-MessageTrackingReport untuk mendapatkan maklumat laporan mesej.

Cmdlets tersedia sekarang untuk pentadbir Exchange Online

Cmldet laporan lain

 

Cmdlet Perihalan

Get-FailedContentIndexDocuments

Lihat senarai dokumen dalam peti mel yang tidak boleh diindeks oleh Exchange Search.

Get-LogonStatistics

Lihat maklumat mengenai sesi log masuk terbuka untuk peti mel yang ditetapkan, seperti nama pengguna, masa log masuk, dan masa akses terakhir. Pengguna mesti mendaftar keluar untuk menutup sesi log masuk; maka berbilang sesi mungkin muncul bagi pengguna yang baru menutup pelayar mereka.

Get-MailboxFolderStatistics

Lihat maklumat mengenai folder dalam peti mel yang ditentukan, termasuk bilangan dan saiz item dalam folder, nama folder dan ID dan maklumat lain.

Get-MailboxStatistics

Lihat maklumat mengenai peti mel yang ditentukan, seperti saiz peti mel, bilangan mesej di dalamnya masa, dan masa terakhir ia diakses.

Get-RecipientStatisticsReport

Lihat maklumat mengenai jumlah penerima dalam organisasi anda, termasuk bilangan peti mel, peti mel aktif, kenalan dan kumpulan edaran.

Cmdlets tersedia sekarang untuk pentadbir Exchange Online

Domain

Gunakan cmdlets ini untuk melihat dan mengkonfigurasi seting domain dalaman dan luaran yang ditentukan dalam organisasi anda.

Domain diterima

Gunakan cmdlet ini untuk melihat dan mengkonfigurasi domain yang diterima. Domain yang diterima adalah sebarang ruang nama SMTP untuk yang mana organisasi berdasarkan awan menghantar atau menerima e-mel. Untuk maklumat lanjut, lihat Domain Diterima.

 

Cmdlet Perihalan

Get-AcceptedDomain

Lihat maklumat konfigurasi untuk semua domain yang diterima atau untuk domain diterima yang ditentukan.

Set-AcceptedDomain

Konfigurasi seting domain diterima yang telah anda daftarkan dengan perkhidmatan e-mel berasaskan awan.

Cmdlets tersedia sekarang untuk pentadbir Exchange Online

Domain jauh

Gunakan cmdlets ini untuk melihat, mencipta, menghapuskan dan mengkonfigurasi domain. Domain jauh tentukan seting untuk mel berdasarkan domain destinasi setiap mesej e-mel. Untuk maklumat lanjut, lihat Domain Jauh.

 

Cmdlet Perihalan

Get-RemoteDomain

Lihat maklumat konfigurasi untuk semua domain jauh atau untuk domain jauh tertentu.

New-RemoteDomain

Cipta entri domain jauh baru supaya anda dapat mengkonfigurasi pemformatan mesej dan dasar untuk mesej yang dihantar kepada domain tersebut.

Remove-RemoteDomain

Alih keluar entri domain jauh.

Set-RemoteDomain

Konfigurasikan seting pemformatan mesej dan dasar untuk entri domain jauh sedia ada.

Cmdlets tersedia sekarang untuk pentadbir Exchange Online

Seting pet mel

Gunakan cmdlets ini untuk mengkonfigurasi dan mengawal bagaimana pengguna mencapai perkhidmatan e-mel berasaskan awan.

 

Cmdlet Perihalan

Get-CASMailbox

Lihat protokol yang didayakan untuk sambungan klien untuk satu atau lebih peti mel dalam organisasi anda.

Set-CASMailbox

Konfigurasikan protokol sambungan akses klien yang didayakan untuk peti mel tertentu.

Get-CASMailboxPlan

Lihat seting akses klien lalai yang digunakan untuk peti mel baru dalam organisasi anda.

Get-OWAMailboxPolicy

Lihat dasar yang boleh digunakan pada peti mel yang bersambung menggunakan Aplikasi Web Outlook Live dan seting yang dikonfigurasikan untuk dasar tersebut.

Get-MailboxPlan

Lihat maklumat mengenai rancangan peti mel yang tersedia untuk organisasi anda dan setingnya. Rancangan peti mel adalah templat peruntukan pengguna.

Set-MailboxPlan

Tukar nama paparan untuk rancangan peti mel, atau set rancangan peti mel alternatif sebagai yang lalai.

New-OWAMailboxPolicy

Cipta dasar baru yang boleh digunakan pada peti mel dalam organisasi anda untuk menguatkuasakan seting sambungan Aplikasi Web Outlook.

Remove-OWAMailboxPolicy

Alih keluar dasar sedia ada yang digunakan untuk menguatkuasakan seting sambungan Aplikasi Web Outlook.

Set-OwaMailboxPolicy

Konfigurasi seting dasar sedia ada yang digunakan pada peti mel dalam organisasi anda untuk menguatkuasakan seting sambungan Aplikasi Web Outlook.

Cmdlets tersedia sekarang untuk pentadbir Exchange Online

Seting organisasi

Gunakan cmdlets ini untuk melihat dan mengkonfigurasi seting seluruh organisasi.

 

Cmdlet Perihalan

Get-OrganizationConfig

Lihat maklumat mengenai pelbagai seting dalam organisasi anda.

Set-OrganizationConfig

Konfigurasi pelbagai seting organisasi anda.

Get-TransportConfig

Lihat seting konfigurasi pengangkutan seperti dalam bahasa apa Pemberitahuan Status Penghantaran (DSN) dihantar.

Set-TransportConfig

Tukar seting konfigurasi pengangkutan seperti bahasa DSN.

Cmdlets tersedia sekarang untuk pentadbir Exchange Online

Penyamaran aplikasi

Cmdlet ini diuntukkan pada peranan RBAC ApplicationImpersonation, dan ia menggunakan Perkhidmatan Web Microsoft Exchange (EWS) untuk membolehkan capaian programatik ke peti mel Exchange Online. Untuk maklumat lanjut, lihat topik MSDN ini.

 

Cmdlet Perihalan

Impersonate-ExchangeUser

Memberikan capaian programatik akaun perkhidmatan yang diuntukkan pada peti mel pengguna.

Cmdlets tersedia sekarang untuk pentadbir Exchange Online

Perwakilan persekutuan dan penggunaan hibrid

Gunakan cmdlets ini untuk melihat dan mengkonfigurasi perwakilan persekutuan dan ciri penggunaan hibrid untuk organisasi anda.

Perwakilan persekutuan

Gunakan cmdlets ini untuk melihat dan mengkonfigurasi seting perwakilan persekutuan untuk domain anda. Perwakilan bersekutu, jika dikenali sebagai perkongsian bersekutu, menggunakan Microsoft Federation Gateway, perkhidmatan berasaskan identiti awan yang ditawarkan oleh Microsoft, broker yang dipercayai di antara organisasi Microsoft Exchange Server 2010 pada premis anda dan organisasi penyewa anda berasaskan e-mel awan. Untuk maklumat lanjut, lihat Konfigurasi Perwakilan Persekutuan dalam Awan.

 

Cmdlet Perihalan

Get-FederatedOrganizationIdentifier

Lihat pengenal pasti organisasi persekutuan organisasi anda dan butiran berkaitan, seperti domain persekutuan, kenalan organisasi dan status.

Set-FederatedOrganizationIdentifier

Konfigurasi pengenal pasti organisasi persekutuan organisasi anda.

Get-FederationInformation

Lihat maklumat persekutuan, termasuk nama domain persekutuan dan URL sasaran, daripada organisasi Exchange luaran.

Get-FederationTrust

Lihat kepercayaan persekutuan yang dikonfigurasi untuk organisasi.

Get-OrganizationRelationship

Lihat seting untuk perhubungan perwakilan persekutuan untuk perkongsian lapang/sibuk atau penghantaran mesej selamat antara organisasi.

New-OrganizationRelationship

Cipta perhubungan perwakilan persekutuan antara organisasi.

Remove-OrganizationRelationship

Alih keluar perhubungan perwakilan persekutuan antara organisasi.

Set-OrganizationRelationship

Konfigurasi perhubungan perwakilan persekutuan antara organisasi.

Test-OrganizationRelationship

Sahkan perhubungan perwakilan persekutuan antara organisasi dikonfigurasikan dengan betul dan berfungsi seperti yang dijangka.

Cmdlets tersedia sekarang untuk pentadbir Exchange Online

Dasar perkongsian

Gunakan cmdlet ini untuk melihat dan mengkonfigurasi dasar perkongsian. Dasar perkongsian mengawal atur bagaimana pengguna di dalam organisasi anda boleh berkongsi maklumat kalendar dan kenalan dengan pengguna di luar organisasi.

 

Cmdlet Perihalan

Get-SharingPolicy

Lihat maklumat mengenai dasar perkongsian tertentu atau dapatkan senarai dasar perkongsian dalam organisasi anda.

New-SharingPolicy

Cipta dasar perkongsian baru.

Remove-SharingPolicy

Hapuskan dasar perkongsian. Sebelum anda boleh menghapuskan dasar perkongsian, anda perlu mengesahkan bahawa dasar tidak diperuntukkan pada sebarang peti mel.

Set-SharingPolicy

Ubah suai seting dasar perkongsian sedia ada.

Cmdlets tersedia sekarang untuk pentadbir Exchange Online

Maklumat ketersediaan

Gunakan cmdlet ini untuk melihat dan mengkonfigurasi maklumat ketersediaan lapang/sibuk yang organisasi anda kongsi dengan organisasi lain.

 

Cmdlet Perihalan

Add-AvailabilityAddressSpace

Takrifkan kaedah capaian dan kelayakan yang berkaitan yang digunakan untuk bertukar maklumat lapang/sibuk antara organisasi.

Get-AvailabilityAddressSpace

Lihat butiran tentang cara organisasi Exchange anda dikonfigurasi dalam hal pertukaran maklumat lapang/sibuk antara organisasi.

Remove-AvailabilityAddressSpace

Keluarkan ruang alamat ketersediaan yang telah ditakrifkan sebelum ini dan kelayakan yang berkaitan yang digunakan dalam permintaan untuk maklumat lapang/sibuk antara organisasi.

Get-AvailabilityConfig

Lihat akaun yang dipercayai dalam pertukaran maklumat lapang/sibuk antara organisasi.

New-AvailabilityConfig

Cipta pertukaran maklumat lapang/sibuk antara organisasi.

Remove-AvailabilityConfig

Keluarkan pertukaran maklumat lapang/sibuk antara organisasi yang dikonfigurasikan sebelum ini.

Set-AvailabilityConfig

Konfigurasi tahap capaian bagi maklumat lapang/sibuk.

Cmdlets tersedia sekarang untuk pentadbir Exchange Online

Pemindahan peti mel

Gunakan cmdlet ini untuk memindahkan peti mel antara organisasi berasaskan awan anda dan organisasi Exchange di premis anda. Memindahkan peti mel antara awan dan organisasi di premis anda memerlukan penggunaan hibrid. Untuk maklumat lanjut, lihat Atur Letak dan Pemindahan Hibrid Exchange dengan Office 365.

 

Cmdlets Perihalan

Get-MoveRequest

Lihat status pemindahan peti mel berterusan yang dimulakan oleh cmdlet New-MoveRequest.

New-MoveRequest

Cipta pemindahan peti mel baru.

Remove-MoveRequest

Batalkan pemindahan peti mel berterusan yang dimulakan oleh cmdlet New-MoveRequest.

Resume-MoveRequest

Sambung semula permintaan pemindahan yang digantung atau gagal.

Set-MoveRequest

Tukar ciri permintaan pemindahan yang sedia ada.

Suspend-MoveRequest

Gantungkan permintaan pemindahan sebelum ia mencapai status CompletionInProgress.

Get-MoveRequestStatistics

Lihat maklumat terperinci tentang permintaan pemindahan.

Cmdlets tersedia sekarang untuk pentadbir Exchange Online

Opsyen peti mel

Gunakan cmdlets ini untuk melihat dan mengkonfigurasi seting peti mel pengguna yang tersedia dalam Outlook Web App > Opsyen. Untuk mencapai halaman Opsyen pengguna, lihat Capai Halaman Opsyen Pengguna Lain.

 

Cmdlet Perihalan

Get-CalendarNotification

Lihat peraturan pemberitahuan kalendar dalam peti mel pengguna. Pengguna boleh menerima pemberitahuan mesej teks perubahan untuk acara dan agenda harian kalendar.

Get-CalendarProcessing

Lihat seting pemprosesan kalendar untuk peti mel yang ditentukan. Nilai biasa adalah AutoUpdate untuk pengguna peti mel dan AutoAccept untuk peti mel bilik atau peralatan.

Set-CalendarProcessing

Ubah seting pemprosesan kalendar untuk peti mel yang ditentukan. Anda juga mengkonfigurasi semua seting sumber untuk peti mel bilik atau peralatan.

Disable-InboxRule

Nyahdaya peraturan Peti Masuk dan peti mel pengguna. Peraturan Peti Masuk memproses mesej dalam Peti Masuk berdasarkan keadaan yang ditentukan dan mengambil tindakan seperti mengalih mesej ke folder yang ditentukan atau menghapuskan mesej.

Nota   Apabila anda mencipta, mengubah suai, mengalih keluar, mendayakan, atau menyahdayakan peraturan Peti Masuk, mana-mana peraturan pihak klien dicipta menggunakan Microsoft Outlook dialih keluar.

Enable-InboxRule

Dayakan peraturan Peti Masuk dan peti mel pengguna.

Get-InboxRule

Lihat maklumat mengenai peraturan Peti Masuk yang ditentukan atau dapatkan senarai peraturan Peti Masuk dalam peti mel pengguna anda.

New-InboxRule

Cipta peraturan Peti Masuk dalam peti mel pengguna.

Remove-InboxRule

Hapuskan peraturan Peti Masuk dalam peti mel pengguna.

Set-InboxRule

Ubah sifat peraturan Peti Masuk dalam peti mel pengguna.

Get-MailboxAutoReplyConfiguration

Lihat seting Balasan Automatik untuk peti mel pengguna.

Set-MailboxAutoReplyConfiguration

Mengkonfigurasi seting Balasan Automatik untuk peti mel pengguna.

Get-MailboxCalendarConfiguration

Lihat seting kalendar untuk peti mel pengguna.

Set-MailboxCalendarConfiguration

Konfigurasi seting kalendar pengguna. Seting ini melibatkan cara kalendar pengguna kelihatan dan bagaimana peringatan berfungsi dalam Outlook Web App. Seting ini juga mentakrifkan cara jemputan mesyuarat, respons dan pemberitahuan dihantar kepada pengguna.

Get-MailboxCalendarFolder

Lihat maklumat untuk folder kalendar pengguna. Maklumat ini termasuklah nama folder kalendar, sama ada folder diterbitkan atau dikongsikan buat masa ini, julat permulaan dan penamatan bagi hari kalendar diterbitkan, tahap butiran yang diterbitkan untuk kalendar, sama ada URL bagi kalendar yang diterbitkan boleh digelintar pada Web, dan URL yang diterbitkan untuk kalendar.

Set-MailboxCalendarFolder

Mengkonfigurasi seting penerbitan atau perkongsian pada folder kalendar dalam peti mel pengguna.

Get-MailboxJunkEmailConfiguration

Lihat konfigurasi peraturan e-mel sarap untuk peti mel pengguna.

Set-MailboxJunkEmailConfiguration

Mengkonfigurasi konfigurasi peraturan e-mel sarap untuk peti mel pengguna.

Get-MailboxMessageConfiguration

Lihat seting mesej e-mel untuk peti mel pengguna. Seting termasuklah tandatangan e-mel, format mesej, opsyen mesej, resit baca, anak tetingkap baca dan perbualan.

Set-MailboxMessageConfiguration

Konfigurasi seting mesej e-mel untuk peti mel pengguna.

Get-MailboxRegionalConfiguration

Lihat seting rantau untuk peti mel pengguna. Seting termasuklah zon masa, format masa, tarikh dan bahasa.

Set-MailboxRegionalConfiguration

Konfigurasi seting rantau untuk peti mel pengguna.

Get-MailboxSpellingConfiguration

Lihat seting menyemak ejaan Aplikasi Outlook Web bagi peti mel pengguna. Seting termasuklah bahasa kamus dan mengabaikan perkataan yang mengandungi digit dan semua perkataan dalam huruf besar.

Set-MailboxSpellingConfiguration

Konfigurasi seting menyemak ejaan Aplikasi Outlook Web bagi peti mel pengguna.

Get-MessageCategory

Lihat maklumat mengenai kategori mesej yang ditentukan atau dapatkan senarai peraturan kategori mesej dalam peti mel pengguna anda.

Get-SendAddress

Lihat alamat e-mel pada peti masuk pengguna boleh dikonfgurasi sebagai alamat Daripada lalai. Mengkonfigurasi alamat Daripada lalai hanya logik jika pengguna mempunyai langganan POP, IMAP, atau Hotmail dikonfigurasi pada peti mel mereka. Anda menetapkan alamat Daripada lalai pengguna dalam parameter SendAddressDefault pada cmdlet Set-MailboxMessageConfiguration. Pengguna boleh menulis ganti alamat Daripada lalai apabila mereka mencipta mesej e-mel dalam Aplikasi Outlook Web.

Get-TextMessagingAccount

Lihat seting perkhidmatan mesej ringkas (SMS) pengguna. Seting ini termasuklah sama ada Microsoft Exchange ActiveSync didayakan, ID negara atau rantau pengguna, ID operator mudah alih, ID pembekal khidmat, dan nombor telefon pemberitahuan.

Import-ContactList

Import orang hubungan mel pengguna kepada peti mel berasaskan awan dari fail nilai dipisahkan oleh koma (CSV).

Get-HotmailSubscription

Lihat seting langganan Hotmail yang dikonfigurasikan untuk peti mel yang ditetapkan.

Set-HotmailSubscription

Tukar seting langganan Hotmail yang dikonfigurasikan untuk peti mel yang ditetapkan.

Get-ImapSubscription

Lihat langganan IMAP, atau akaun bersambung, maklumat untuk peti mel yang ditetapkan. Gunakan arahan ini untuk membantu menyelesaikan masalah sambungan IMAP bagi pengguna.

Set-ImapSubscription

Konfigurasi seting langganan IMAP untuk peti mel.

Get-PopSubscription

Lihat maklumat langganan POP untuk peti mel yang ditetapkan. Gunakan arahan ini untuk membantu menyelesaikan masalah sambungan POP bagi pengguna.

Set-PopSubscription

Konfigurasikan seting langganan POP untuk peti mel yang ditetapkan.

Get-Subscription

Lihat langganan akaun e-mel luaran untuk peti mel yang ditetapkan. Gunakan arahan ini apabila anda tidak pasti langganan jenis apa yang telah dikonfigurasikan oleh pengguna.

Remove-Subscription

Alih keluar langganan untuk akaun e-mel luaran daripada peti mel pengguna.

Cmdlets tersedia sekarang untuk pentadbir Exchange Online

Exchange ActiveSync

Gunakan cmdlets ini untuk melihat dan mengkonfigurasi seting Exchange ActiveSync dalam organisasi anda. Untuk maklumat lanjut, lihat Uruskan Exchange ActiveSync untuk Organisasi Anda.

 

Cmdlet Perihalan

Clear-ActiveSyncDevice

Kosongkan kandungan peranti mudah alih yang menggunakan Exchange ActiveSync untuk menyambung ke peti mel dalam organisasi anda. Arahan ini biasanya digunakan apabila peranti hilang atau dicuri.

Get-ActiveSyncDevice

Lihat senarai peranti mudah alih yang menggunakan Exchange ActiveSync untuk bersambung kepada peti mel dalam organisasi anda.

Remove-ActiveSyncDevice

Alih keluar sambungan Exchange ActiveSync untuk peranti mudah alih dari peti mel. Anda perlu mengetahui nama peranti mudah alih dan peti mel pengguna.

Get-ActiveSyncDeviceAccessRule

Lihat peraturan capaian peranti Exchange ActiveSync yang anda telah cipta dengan New-ActiveSyncDeviceAccessRule cmdlet.

New-ActiveSyncDeviceAccessRule

Cipta peraturan capaian peranti Exchange ActiveSync untuk membolehkan pengguna menyegerakkan peti mel mereka dengan keluarga atau model peranti mudah alih tertentu.

Remove-ActiveSyncDeviceAccessRule

Alih keluar peraturan capaian peranti Exchange ActiveSync sedia ada dari organisasi anda.

Set-ActiveSyncDeviceAccessRule

Konfigurasi peraturan capaian peranti Exchange ActiveSync sedia ada.

Get-ActiveSyncDeviceClass

Lihat senarai peranti Exchange ActiveSync yang telah disambungkan kepada peti mel dalam organisasi anda.

Get-ActiveSyncDeviceStatistics

Lihat senarai telefon mudah alih yang dikonfigurasi untuk menyegerak dengan peti mel pengguna yang ditetapkan dan statistik penyegerakan untuk setiap peranti. Maklumat yang dikembalikan termasuk statistik seperti kali terakhir penyegerakan dicuba dan pengenalpastian peranti.

Get-ActiveSyncMailboxPolicy

Lihat dasar yang boleh digunakan pada peranti Exchange ActiveSync yang bersambung kepada peti mel dalam organisasi anda dan seting yang dikonfigurasikan untuk dasar tersebut.

New-ActiveSyncMailboxPolicy

Cipta dasar peti mel Exchange ActiveSync yang boleh digunakan pada peti mel dalam organisasi anda untuk menguatkuasakan seting peranti bersambung Exchange ActiveSync.

Remove-ActiveSyncMailboxPolicy

Alih keluar dasar peti mel Exchange ActiveSync sedia ada yang menguatkuasakan seting peranti bersambung Exchange ActiveSync.

Set-ActiveSyncMailboxPolicy

Konfigurasi seting dasar yang sedia ada yang digunakan pada peti mel dalam organisasi anda untuk menguatkuasakan seting peranti bersambung Exchange ActiveSync.

Get-ActiveSyncOrganizationSettings

Lihat seting Exchange ActiveSync untuk organisasi anda.

Set-ActiveSyncOrganizationSettings

Konfigurasi seting Exchange ActiveSync lalai untuk organisasi anda. Sebagai contoh, anda boleh menetapkan tahap capaian lalai untuk membenarkan, menghalang, atau mengkuarantin peranti baru.

Cmdlets tersedia sekarang untuk pentadbir Exchange Online

Pemesejan Disatukan

Gunakan cmdlets ini untuk melihat dan mengkonfigurasi seting Pemesejan Disatukan (UM) dalam Microsoft Office 365 untuk perusahaan. Untuk maklumat lanjut, lihat Gunakan Pemesejan Disatukan untuk Menghubungkan Exchange kepada Sistem Telefon Anda.

Nota   Pemesejan Disatukan tidak tersedia dalam organisasi Live@edu.

 

Cmdlet Perihalan

Disable-UMAutoAttendant

Menyahdayakan atendan auto UM sedia ada yang didayakan. Anda tidak boleh menyahdayakan atendan auto UM jika ia dipautkan atau berkaitan dengan kumpulan memburu UM yang dikaitkan dengan pelan dail UM lalai.

Enable-UMAutoAttendant

Dayakan atendan auto UM sedia ada yang dinyahdayakan. Apabila anda mencipta atendan auto UM, ia tidak didayakan secara lalai. Untuk atendan auto menjawab panggilan masuk, pertama sekali anda mesti mendayakannya.

Get-UMAutoAttendant

Lihat maklumat mengenai atendan auto UM atau dapatkan senarai atendan auto UM dalam organisasi anda.

New-UMAutoAttendant

Cipta atendan auto UM baru. Apabila anda mencipta atendan auto UM baru, ia dipautkan kepada pelan dail UM tunggal yang mengandungi senarai nombor sambungan.

Remove-UMAutoAttendant

Hapuskan atendan auto UM. Ini juga menghapuskan contoh atendan auto UM dari sebarang pelan dail UM yang berkaitan. Apabila atendan auto UM dihapuskan, panggilan telefon masuk kepada sambungan dikonfigurasi tidak lagi dijawab oleh atendan auto UM.

Set-UMAutoAttendant

Tukar seting atendan auto UM yang sedia ada. Beberapa nilai untuk atendan auto UM tidak boleh diubah atau diubah suai melainkan atendan auto UM dihapuskan dan atendan auto UM yang baru dicipta.

Export-UMCallDataRecord

Eksport rekod data panggilan UM untuk tarikh tertentu kepada nilai dipisahkan koma (CSV). Anda boleh menapis rekod data panggilan untuk pelan dail UM tertentu dan get laluan IP UM. Walau bagaimanapun, jika anda tidak menentukan get laluan IP UM, semua rekod data panggilan dikembalikan.

Get-UMCallDataRecord

Lihat semua rekod data panggilan UM untuk peti mel pengguna didayakan UM yang tertentu.

Get-UMCallSummaryReport

Lihat statistik teragregat mengenai semua panggilan diterima atau dibuat dalam organisasi termasuklah mesej suara, panggilan yang tidak dijawab, capaian pelanggan, atendan auto, atau panggilan faks.

Get-UMDialPlan

Lihat maklumat mengenai pelan dail UM tertentu atau dapatkan pelan dail UM dalam organisasi anda.

New-UMDialPlan

Cipta pelan dail UM.

Remove-UMDialPlan

Hapuskan pelan dail UM.

Set-UMDialPlan

Tukar ciri pelan dial UM yang sedia ada.

Get-UMHuntGroup

Lihat maklumat mengenai kumpulan memburu UM atau dapatkan senarai kumpulan memburu UM dalam organisasi anda. Untuk lihat kumpulan memburu UM tertentu, anda perlu menentukan nama get laluan IP UM yang berkaitan dengan kumpulan memburu UM, sebagai contoh, Get-UMHuntGroup MyUMIPGateway\MyUMHuntGroup1.

New-UMHuntGroup

Cipta kumpulan memburu UM baru yang digunakan untuk memautkan panggilan masuk ke pelan dail UM tertentu. Anda perlu mencipta kumpulan memburu UM untuk membenarkan komunikasi di antara get laluan IP UM dan pelan dail UM.

Remove-UMHuntGroup

Hapuskan kumpulan memburu UM. Kumpulan memburu UM juga dialih keluar dari get laluan IP UM.

Disable-UMIPGateway

Nyahdayakan get Laluan IP UM. Get laluan IP UM tidak lagi menjawab panggilan masuk atau membuat panggilan keluar.

Enable-UMIPGateway

Dayakan get laluan IP UM. Get laluan IP UM menjawab panggilan masuk dan membuat panggilan keluar melalui get laluan IP.

Get-UMIPGateway

Lihat maklumat mengenai get laluan IP UM atau dapatkan get laluan memburu UM dalam organisasi anda.

New-UMIPGateway

Cipta get laluan IP UM baru.

Remove-UMIPGateway

Hapuskan get laluan IP UM.

Set-UMIPGateway

Ubah suai seting konfigurasi get laluan IP UM.

Disable-UMMailbox

Nyahdayakan ciri UM untuk peti mel didayakan UM.

Enable-UMMailbox

Dayakan ciri UM untuk peti mel.

Get-UMMailbox

Lihat maklumat UM mengenai peti mel didayakan UM atau dapatkan senarai peti mel didayakan UM dalam organisasi anda.

Set-UMMailbox

Ubah suai seting konfigurasi UM bagi peti mel didayakan UM.

Get-UMMailboxPIN

Lihat maklumat yang dikira daripada data PIN disimpan dalam bentuk dienkripsi dalam peti mel pengguna didayakan UM. Cmdlet ini juga menunjukkan sama ada peti mel atau akses pengguna telah dikunci.

Set-UMMailboxPIN

Set semula PIN untuk peti mel didayakan UM.

Get-UMMailboxPolicy

Lihat maklumat mengenai dasar peti mel UM yang tertentu atau dapatkan senarai dasar peti mel UM dalam organisasi anda.

New-UMMailboxPolicy

Cipta dasar peti mel UM baru.

Remove-UMMailboxPolicy

Hapuskan dasar peti mel UM. Dasar peti mel UM tidak boleh dihapuskan jika ia telah dirujuk oleh mana-mana peti mel didayakan UM.

Set-UMMailboxPolicy

Ubah suai seting konfigurasi bagi dasar peti mel UM yang sedia ada. Seting termasuklah dasar PIN, seting teks mesej, dan sekatan dailan.

Export-UMPrompt

Eksport fail audio yang digunakan sebagai gesaan sapaan untuk pelan dail UM dan atendan auto.

Import-UMPrompt

Import fail audio tersuai supaya ia boleh digunakan oleh pelan dail UM dan atendan auto.

Cmdlets tersedia sekarang untuk pentadbir Exchange Online

Dapatkan bantuan pada baris arahan

Anda boleh mendapatkan bantuan untuk cmdlets individu pada baris arahan. Gunakan bantuan baris arahan untuk mengenal pasti parameter yang digunakan untuk setiap cmdlet dan sintaks yang bersesuaian.

Bantuan baris arahan boleh mengembalikan tahap butiran maklumat yang berbeza. Gunakan arahan yang berikut untuk mendapatkan bantuan yang lebih tertumpu pada baris arahan. Ketahui lebih lanjut mengenai cmdlet Get-Help dan sintaks yang berkaitan dengan bantuan Pelayan Microsoft Exchange: Dapatkan Bantuan. Walaupun topik ini merujuk kepada Exchange Management Shell yang dijumpai dalam aturan Exchange di premis, kandungan turut digunakan untuk perkhidmatan e-mel berasaskan awan dan Windows PowerShell dengan WinRM.

 

Arahan bantuan Perihalan Contoh

Get-Help <cmdlet>

Memberikan maklumat mengenai penggunaan dan sintaks cmdlet.

Get-Help Get-Mailbox

Get-Help <cmdlet> -Examples

Tunjukkan contoh penggunaan cmdlet yang lazim.

Get-Help Get-Mailbox -Examples

Get-Help <cmdlet> -Detailed

Menyediakan perihalan cmdlet, sintaks, senarai penuh parameter dan penggunaannya, dan contoh.

Get-Help Get-Mailbox -Detailed

Organisasi dalam awan mempunyai akses kepada subset semua cmdlets pengurusan Exchange. Juga, organisasi ini mempunyai akses kepada subset semua parameter yang tersedia untuk cmdlets tersebut. Bantuan baris arahan pada masa ini tidak membezakan antara aturan kedudukan di premis dan kedudukan berasaskan awan. Maka, anda akan dapat melihat beberapa cmdlets dan parameter dalam bantuan baris hadapan yang tidak digunakan untuk perkhidmatan e-mel berasaskan awan.

Pada umumnya, anda boleh mengabaikan sebarang parameter yang merujuk kepada sumber fizikal. Jika anda mendapat mesej ralat yang menyatakan parameter tidak dapat ditemui atau cmdlet tidak dikenali, kemungkinan anda cuba menggunakan parameter atau cmdlet yang tidak dibenarkan untuk penugasan peranan pengurusan anda atau tidak sah untuk organisasi anda.

Cmdlets tersedia sekarang untuk pentadbir Exchange Online

 
Topik bantuan berkaitan
Memuat...
Tiada sumber ditemui.