Menyambungkan Windows PowerShell ke Perkhidmatan

 

Digunakan bagi: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Topik terakhir diubah suai: 2013-01-24

Selepas anda memasang dan mengkonfigurasikan Windows PowerShell dan Windows Remote Management (WinRM) pada komputer anda, untuk menguruskan organisasi Outlook Live anda, anda perlu menyambungkan Windows PowerShell pada komputer tempatan anda ke perkhidmatan berasaskan awan untuk melakukan tugas dalam organisasi berasaskan awan anda.

Apabila anda memulakan Windows PowerShell, anda berada dalam sesi Windows PowerShell komputer setempat anda. Sesi ialah tika Windows PowerShell yang mengandungi semua perintah yang tersedia untuk anda.

Sesi Windows PowerShell komputer setempat anda yang dipanggil sesi pihak klien hanya mempunyai perintah Windows PowerShell asas yang tersedia untuknya. Dengan menyambung kepada perkhidmatan berasaskan awan, anda bersambung ke persekitaran pelayan pusat data Microsoft yang dipanggil sesi pihak pelayan. Ini mengandungi perintah yang digunakan dalam perkhidmatan berasaskan awan.

Sebelum anda bermula

Sebelum menyambung, pastikan anda telah memasang dan mengkonfigurasikan Windows PowerShell dan WinRM yang betul pada komputer anda. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila lihat Pasang dan Konfigurasi Windows PowerShell.

Sahkan bahawa akaun yang anda akan gunakan untuk membentuk sambungan telah disahkan untuk menyambung dengan Windows PowerShell. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila lihat Mengawal Capaian Pengguna pada Windows Remote Management.

Menyambungkan Windows PowerShell pada komputer tempatan anda ke perkhidmatan berasaskan awan

 1. Klik Mula, tuding ke Semua Program, klik Aksesori, klik Windows PowerShell kemudian klik Windows PowerShell.

 2. Jalankan perintah berikut:

  $LiveCred = Get-Credential
  
 3. Dalam tetingkap Permintaan Kelayakan Windows PowerShell, taipkan kelayakan akaun dalam organisasi berasaskan awan anda. Kemudian, klik OK.

 4. Jalankan perintah berikut:

  $Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $LiveCred -Authentication Basic -AllowRedirection
  
  noteNota:
  Parameter AllowRedirection membolehkan organisasi berasaskan awan dalam pusat data di seluruh dunia untuk menyambungkan Windows PowerShell ke perkhidmatan berasaskan awan menggunakan URL yang sama.
 5. Jalankan perintah berikut:

  Import-PSSession $Session
  

  Perintah yang digunakan dalam perkhidmatan berasaskan awan kini akan diimport ke dalam sesi pihak klien komputer setempat anda dan dijejak dengan bar kemajuan. Apabila proses ini selesai, anda boleh menjalankan perintah ini.

Memutuskan sambungan Windows PowerShell dari perkhidmatan berasaskan awan

Apabila anda selesai menggunakan sesi pelayan klien, sentiasa putuskan sambung Windows PowerShell dengan menjalankan perintah berikut:

Remove-PSSession <session variable>

Contohnya, untuk memutuskan sambungan dari sesi pihak klien yang ditentukan oleh pemboleh ubah $Session, jalankan perintah berikut:

Remove-PSSession $Session

Penting   Jika anda menutup tetingkap Windows PowerShell tanpa memutuskan sambungan dari sesi pihak pelayan, sambungan anda akan kekal terbuka selama 15 minit. Akaun anda hanya boleh mempunyai tiga sambungan pada sesi pihak pelayan pada satu masa.

Perlukan bantuan untuk tugas tertentu?

Selepas anda menyambung ke sesi pihak pelayan, anda bersedia untuk melakukan tugas dalam perkhidmatan berasaskan awan. Untuk arahan terperinci, sila lihat Menggunakan Windows PowerShell dalam Exchange Online.

Untuk maklumat penyelesaian masalah, sila tonton video berikut: Office 365: Menyelesaikan Masalah PowerShell untuk Exchange Online.

Untuk maklumat penyelesaian masalah yang lain, sila lihat Windows PowerShell: Soalan Lazim untuk Pentadbir.

 
Topik bantuan berkaitan
Memuat...
Tiada sumber ditemui.