Ketahui Mengenai Kumpulan Awam

 

Digunakan bagi: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Topik terakhir diubah suai: 2011-03-19

Kumpulan awam dalam buku alamat dikongsi organisasi anda berfungsi seperti senarai mel e-mel. Orang boleh menghantar mesej e-mel ke alamat bagi kumpulan awam untuk mengedar mesej kepada semua ahli pada kumpulan. Anda boleh menyertai kumpulan sedia ada atau mencipta kumpulan anda sendiri di bawah Opsyen > Lihat Opsyen Semua > Kumpulan. Cipta dan uruskan kumpulan awam anda sendiri menggunakan anak tetingkap Kumpulan Awam Saya Miliki. Sertai atau tinggalkan kumpulan sedia ada dalam buku alamat dikongsi menggunakan Kumpulan Awam Saya Miliki Kepada.

noteNota:
UNRESOLVED_TOKEN_VAL(<rte:Alert_FeatureNotAvailable>)

Kumpulan awam boleh digunakan untuk tujuan berbeza. Ini adalah beberapa contoh:

  • Kumpulan yang dinamakan Bualkopi untuk orang untuk menyertai jika mereka ingin menghantar mesej kepada kumpulan mengenai subjek dan pengalaman berkaitan dengan kopi.

  • Kumpulan yang dinamakan BualInsurans hanya untuk agen insurans bagi syarikat insurans tertentu untuk berkongsi maklumat mengenai produk insurans mereka.

Mengenai Kumpulan Awam
Memahami Pengguna Berlainan dalam Kumpulan

Kumpulan awam mempunyai jenis pengguna berikut bergantung pada hubungan mereka pada kumpulan.

Pemilik   Jika anda mencipta kumpulan awam, anda adalah pemiliknya. Sebagai pemilik, anda boleh menghapuskan kumpulan, menambah atau mengalih keluar ahli, menambah atau mengalih keluar pemilik, menentukan siapa boleh menghantar kepada kumpulan dan mengeset opsyen kelulusan untuk mesej sebelum ia dihantar kepada kumpulan.

Pemilik lain   Jika anda ditambah sebagai pemilik kumpulan, anda mempunyai tahap kawalan terhadap kumpulan seperti pencipta kumpulan.

Ahli   Jika anda menyertai kumpulan dari buku alamat atau ditambah kepadanya sebagai ahli, anda boleh menghantar mesej kepada kumpulan dan menerima semua mesej yang dihantar kepada kumpulan. Anda boleh melihat pemiliknya, ahli, moderator dan maklumat kumpulan lain dari buku alamat dengan mengklik Butiran untuk kumpulan tersebut.

Moderator   Jika anda adalah pemilik kumpulan dan anda mencipta kumpulan, kemudian, anda adalah moderator secara lalai apabila anda menghidupkan Kelulusan Mesej untuk kumpulan. Jika anda ditambah sebagai pemilik tetapi tidak mencipta kumpulan, anda boleh menambah anda sendiri sebagai moderator untuk kumpulan tersebut. Sebagai moderator, anda boleh menambah moderator lain, meluluskan atau menolak mesej sebelum ia dihantar kepada kumpulan dan menentukan bagaimana untuk memberitahu penghantar mesej bila mesej mereka tidak diluluskan.

Penghantar   Anda tidak mempunyai ahli untuk menghantar mesej kepada kumpulan. Secara lalai, sesiapa (termasuk orang yang bukan sebahagian daripada buku alamat dikongsi) boleh menghantar mesej kepada kumpulan awam.

Mencipta atau Menghapuskan Kumpulan

Anda boleh menciptai kumpulan awam anda sendiri menggunakan anak tetingkap Kumpulan Awam Saya Miliki. Untuk mengetahui selanjutnya, lihat Cipta Kumpulan Awam. Untuk menghapuskan kumpulan yang anda miliki, lihat Hapuskan Kumpulan Umum yang Anda Miliki.

Menguruskan Kumpulan Anda

Apabila anda mencipta kumpulan, anda pilih beberapa opsyen pantas dan berikan nama paparan, alias dan perihalan. Untuk menguruskan semua seting kumpulan, klik Butiran. Untuk mengetahui mengenai semua seting yang tersedia, lihat Tukar Seting untuk Kumpulan Awam yang Anda Cipta.

Ini adalah beberapa seting tambahan yang anda boleh uruskan untuk kumpulan anda:

  • Pemilikan   Secara lalai, anda memiliki kumpulan yang anda cipta. Oleh sebab anda mencipta kumpulan, anda adalah pemilik primer dan tidak boleh mengalih keluar anda sendiri sebagai pemilik. Jika anda cuba, anda akan mendapat ralat. Tetapi, anda juga boleh menambah orang lain dari buku alamat anda sebagai pemilik. Sebagai pemilik kumpulan, anda boleh menambah dan mengalih keluar ahli, mengawal siapa yang boleh menghantar mesej kepada kumpulan, mengawal kelulusan untuk mesej yang dihantar kepada kumpulan dan banyak lagi. Anda mengeset seting ini dalam seksyen Pemilikan.

  • Keahlian   Dalam seksyan ini, anda boleh menambah ahli kepada kumpulan atau mengalih keluar ahli dari kumpulan.

  • Kelulusan Keahlian   Gunakan seksyen ini untuk memilih sama ada orang memerlukan kelulusan untuk menyertai atau meninggalkan kumpulan.

  • Pengurusan Penghantaran   Anda boleh mengawal siapa yang boleh menghantar mesej kepada kumpulan anda. Hadkan kelebihan penghantaran mesej kepada kumpulan dalam seksyen Pengurusan Penghantaran.

  • Kelulusan Mesej   Anda boleh menghidupkan kelulusan mesej untuk kumpulan anda. Apabila anda melakukan ini, mesej dihantar kepada kumpulan pergi ke Peti Masuk anda dahulu untuk kelulusan. Anda boleh meluluskan atau menolak mesej dari penghantar. Mesej penghantar tidak sampai kepada ahli kumpulan sehingga anda atau moderator kumpulan yang lain meluluskannya. Anda juga boleh menambah berbilang orang sebagai moderator kumpulan. Uruskan opsyen ini dalam seksyen Kelulusan Mesej.

Menyertai atau Meninggalkan Kumpulan

Anda boleh menyertai atau meninggalkan kumpulan sedia ada dalam buku alamat dikongsi anda menggunakan Kumpulan Awam Saya Miliki Kepada. Untuk mengetahui selanjutnya mengenai kumpulan, klik Butiran untuk kumpulan yang dipilih. Anda boleh mengetahui lebih lanjut mengenai kumpulan, contohnya, siapakah yang memiliki kumpulan tersebut dan siapakah ahli kumpulan. Anda juga boleh menyertai atau meninggalkan kumpulan dalam kotak dialog butiran. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat Sertai atau Tinggalkan Kumpulan Awam.

Membuatkan Peraturan Peti Masuk Berfungsi

Jika anda telah menyediakan peraturan Peti Masuk untuk bertindak terhadap mesej yang dihantar kepada kumpulan yang di mana anda adalah ahli, anda mungkin ingin memasukkan opsyen untuk menghentikan pemprosesan peraturan tambahan pada mesej ini. Ini adalah berguna jika anda hanya inginkan salah satu peraturan untuk bertindak pada mesej. Peraturan diproses secara berturutan dari atas senarai peraturan ke bawah. Jika mesej mencapai kriteria untuk lebih daripada satu peraturan, setiap peraturan akan bertindak pada mesej. Anda boleh mencipta peraturan untuk membantu mengatur mesej yang tiba dalam peti masuk anda. Untuk maklumat lanjut, lihat Ketahui Mengenai Peraturan Peti Masuk.

Bagaimana jika saya ingin tahu lebih lanjut?

 
Topik bantuan berkaitan
Memuat...
Tiada sumber ditemui.