Mel

 

Digunakan bagi: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Topik terakhir diubah suai: 2011-11-23

Mesej e-mel dihantar ke pelayan yang mengehos peti mel anda. Secara lalai, mesej disimpan dalan Peti Masuk peti mel anda.

Bagaimana saya menguruskan mesej?

 

Cipta Mesej

Buka Peti Mel Lain

Tutup Mesej

Buka Mesej

Pulihkan Semula Item Dihapuskan

Hapuskan Mesej

Simpan Mesej

Ketahui Mengenai Item Dihapuskan

Balas atau Kemukakan Mesej

Tambah atau Alih keluar Penerima

Nota

Buku Alamat

Formatkan Mesej

Cari Item

Bendera dan Peringatan

Alih atau Salin Item

Susun Item

Tambah Tandatangan

Bekerja dengan Lampiran

Kegemaran

Ketahui Mengenai Pemesejan Teks

Ketahui Mengenai Perbualan

Sembang dalam Aplikasi Outlook Web

Ketahui Mengenai Mesej E-mel Sarap

Ketahui Mengenai Peraturan Peti Masuk

Ketahui Mengenai Ejaan

   

Apa lagi yang perlu saya tahu?

 • Sesetengah ciri yang disenaraikan dalam topik ini mungkin tidak tersedia daripada peti akaun anda.

 • Bilangan mesej e-mel yang belum dibaca dalam Peti Masuk muncul dalam parentesis bersebelahan dengan Peti Masuk. Peti Masuk memaparkan mesej yang belum dibaca dalam taip tebal. Setelah mesej e-mel dibuka atau ditanda sebagai Baca, mesej kembali menjadi taip normal.

 • Untuk menanda mesej yang anda telah buka sebagai Belum Baca, klik kanan mesej, dan kemudian klik e-mel belum dibacaTanda sebagai Belum Baca pada menu.

 • Untuk menambah penghantar mesej kepada Senarai Penghantar Selamat anda, klik kanan mesej, arahkan ke e-mel remehE-Mel Sarap, dan kemudian klik Tambah Penghantar kepada Senarai Penghantar Selamat. Untuk melayan semua mesej berikutnya daripada penghantar seperti e-mel sarap, klik kanan mesej, arahkan ke e-mel remehE-Mel Sarap, dan kemudian klik Tambah kepada Senarai Penghantar yang Disekat.

 • Untuk membuka folder dalam peti mel anda, klik nama folder yang anda ingin buka dalam Anak Tetingkap Navigasi.

 • Mencipta dan membaca mesej e-mel adalah tugas yang paling kerap anda lakukan dalam e-mel. Mesej e-mel boleh dihantar kepada individu atau kumpulan. Anda mempunyai banyak opsyen untuk menguruskan mesej e-mel.

 • Perkara lain yang anda boleh lakukan dengan akaun anda:

   

  Kuota Peti Mel

  Setkan Opsyen Mesej

  Setkan Pengelasan Mesej

  Penerimaan Mesej

  Folder Carian

  Folder Terurus

  Mengalih Keluar Entri yang Tidak Dikehendaki daripada Cache Nama

  Cari Laporan Penghantaran Mesej

  Gunakan Kategori

  Setkan Kepentingan Mesej

  Bekerja dengan Folder

  Buka Peti Mel Lain

  Cetak

Bagaimana jika saya ingin tahu lebih lanjut?

 
Topik bantuan berkaitan
Memuat...
Tiada sumber ditemui.