Cari Laporan Penghantaran Mesej

 

Digunakan bagi: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Topik terakhir diubah suai: 2011-03-19

Anda boleh menggunakan tab Laporan Penghantaran untuk mendapatkan maklumat status penghantaran untuk mesej yang anda hantar atau yang dihantar kepada anda. Anda boleh melakukan yang berikut menggunakan Laporan Penghantaran:

 • Gelintar mesej yang anda hantar kepada seseorang.

 • Gelintar mesej yang seseorang hantar kepada anda.

 • Gunakan kotak Gelintar perkataan ini dalam baris subjek untuk memperhalusi gelintar anda.

noteNota:
UNRESOLVED_TOKEN_VAL(<rte:Alert_NotSupportedinLight>)
Bagaimana saya mendapatkan maklumat mengenai mesej?

 1. Daripada Outlook Web App, klik Opsyen > Lihat Semua OpsyenAtur E-mel > Laporan Penghantaran=.

 2. Pilih salah satu daripada kotak berikut:

  • Gelintar mesej yang saya hantarkan kepada   Biarkan kotak ini kosong untuk melihat laporan mengenai semua mesej yang anda hantar. Klik Pilih pengguna untuk memilih penerima dari buku alamat dikongsi atau taipkan setiap alamat e-mel penuh penerima yang dipisahkan dengan koma bertitik atau koma dalam kotak Kepada. Apabila anda selesai menambah penerima untuk gelintar, klik OK.

  • Gelintar mesej yang saya terima daripada   Anda boleh memasukkan hanya satu alamat untuk setiap gelintar. Klik Pilih pengguna untuk memilih alamat e-mel penghantar mesej daripada buku alamat dikongsi atau taipkan alamat e-mel penuh bagi penghantar dalam kotak Pilih. Apabila anda telah selesai memilih, klik OK.

  • Gelintar perkataan ini dalam baris subjek   Gunakan kotak ini untuk mengecilkan keputusan gelintar anda. Taipkan semua atau sebaagian baris subjek mesej yang anda inginkan maklumat penghantaran untuk dalam tanda petikan.

  Klik Gelintar atau klik Kosongkan untuk memulakan gelintar baru.

Bagaimana saya melihat maklumat penghantaran untuk mesej?

Dalam anak tetingkap Keputusan Gelintar, klik dua kali pada mesej untuk melihat maklumat penghantarannya. Atau, pilih mesej dan kemudian, klik Laporan Penghantaran. Untuk mengetahui lebih lanujut apa yang dimasukkan dalam laporan ini, lihat Apa di dalam Laporan Penghantaran. Jika anda tidak dapat melihat laporan penghantaran atau tidak dapat melihat tab Laporan Penghantaran di bawah pilihan e-mel anda dalam Outlook Web App, semak jika penyemak imbas anda disokong untuk Outlook Web App. Untuk maklumat lanjut, lihat Pelayar Sokongan Aplikasi Outlook Web.

Bagaimana jika saya ingin tahu lebih lanjut?

 
Topik bantuan berkaitan
Memuat...
Tiada sumber ditemui.