Bez īpašnieka esošas pastkastes piekļuves pārskata darbināšana

 

Attiecas uz: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Tēma pēdējoreiz modificēta: 2011-11-23

Exchange vadības paneļa bez īpašnieka esošas pastkastes piekļuves pārskatā ir norādītas pastkastes, kurām ir piekļuvuši lietotāji, kas nav pastkastu īpašnieki. Ja pastkastei piekļūst lietotājs, kas nav tās īpašnieks, pakalpojumā Exchange Online tiek reģistrēta informācija par šo darbību pastkastes audita žurnālā, kas tiek glabāts kā e-pasta ziņojums auditētās pastkastes slēptajā mapē. Šī žurnāla ieraksti ir redzami kā meklēšanas rezultāti, un tajos ir iekļauts saraksts ar pastkastēm, kurām piekļuvuši lietotāji, kas nav īpašnieki, kuri lietotāji un kad piekļuva šai pastkastei, kādas darbības viņi veica un vai šīs darbības bija veiksmīgas. Pēc noklusējuma pastkastes audita žurnāla ieraksti tiek saglabāti 90 dienas.

Šajā tēmā paskaidrotas tālāk norādītās apakštēmas.

Kāpēc ir jāzina par bez īpašnieka esošas pastkastes piekļuvi?

 • Mākoņa arhitektūras uzņēmumi vēlas garantēt, lai viņu pastkastu datiem nepiekļūtu Microsoft datu centra personāls.

 • Jūs vēlaties ieviest atbilstības un privātuma noteikumus, uzraugot darbības, ko ar pastkastes datiem veic personas, kas nav pastkastes īpašnieki.

 • Jums jābūt gatavam sniegt informāciju, kas ir saistoša tieslietām, piemēram, pastkastes datu stāvokļa uzrādīšana par noteiktu laika posmu, kurš sūtīja e-pasta ziņojumu no pastkastes un vai noteikta persona skatīja pastkastes datus.

 • Jums ir jānosaka neautorizēta piekļuve pastkastes datiem, kuru veikuši lietotāju uzņēmumā un ārpus tā.

Pirms bez īpašnieka esošas pastkastes piekļuves pārskata darbināšanas

Pastkastes audita reģistrēšana ir jāiespējo katrai pastkastei, kam vēlaties izpildīt pastkastes piekļuves pārskatu par personām, kuras nav pastkastes īpašnieki. Ja pastkastes audita reģistrēšana nav iespējota, tad pārskata darbināšana nesniegs nekādus rezultātus.

Lai pastkastes audita reģistrēšanu iespējotu atsevišķai pastkastei, palaidiet tālāk norādīto Windows PowerShell komandu.

Set-Mailbox <Identity> -AuditEnabled $true

Lai, piemēram, iespējotu pastkastes auditu lietotājam ar vārdu Florence Flipo, izpildiet tālāk minēto komandu.

Set-Mailbox "Florence Flipo" -AuditEnabled $true

Lai iespējotu pastkastes audita reģistrēšanu visām uzņēmuma lietotāju pastkastēm, palaidiet tālāk norādītās komandas.

$UserMailboxes = Get-mailbox -Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')}
$UserMailboxes | ForEach {Set-Mailbox $_.Identity -AuditEnabled $true}
Kādi ir neīpašnieku piekļuves tipi?

Ja pastkastei iespējojat pastkastes audita reģistrēšanu, programma Microsoft Exchange reģistrē noteiktas darbības, kuras veikuši neīpašnieki, tostarp gan administratori, gan lietotāji, kas tiek saukti par deleģētiem lietotājiem, kuriem ir piešķirtas atļaujas uz pastkasti. Tāpat var sašaurināt meklēšanu līdz lietotājiem uzņēmumā vai ārpus tā.

Kas tiek reģistrēts pastkastes audita žurnālā?

Palaižot bez īpašnieka esošas pastkastes piekļuves pārskatu, Exchange vadības paneļa meklēšanas rezultātos ir redzami pastkastes audita žurnāla ieraksti. Katrā pārskata ierakstā ir iekļauta tālāk redzamā informācija.

 • Personas vārds, kas piekļuva pastkastei, un laiks, kad piekļuve veikta

 • Neīpašnieka veiktās darbības

 • Ietekmētais ziņojums un tā mapes atrašanās vieta

 • Informācija par to, vai darbība bija veiksmīga

Tālāk redzamajā tabulā ir aprakstīti reģistrēto darbību tipi un tas, vai šīs darbības tiek reģistrētas pēc noklusējuma par administratoru piekļuvi un deleģēto lietotāju piekļuvi. Tādu darbību, kas netiek reģistrētas pēc noklusējuma, izsekošanai ir jāizmanto Windows PowerShell, lai aktivizētu šo darbību reģistrēšanu.

 

Darbība Apraksts Administratori Deleģētie lietotāji

Atjaunināt

Ziņojums tika mainīts.

Kopēt

Ziņojums tika kopēts cita mapē.

Pārvietot

Ziņojums tika pārvietots uz citu mapi.

Pārvietot uz mapi Izdzēstie vienumi

Ziņojums tika pārvietots uz mapi Izdzēstie vienumi.

Nestingrā dzēšana

Ziņojums tika dzēsts no mapes Izdzēstie vienumi.

Stingrā dzēšana

Ziņojums tika iztīrīts no mapes Atkopjamie vienumi. Papildinformāciju skatiet sadaļā Izdzēsto vienumu atkopšana.

FolderBind

Pastkastes mape tika atvērta.

Sūtīt kā

Ziņojums tika sūtīts, izmantojot atļauju Send As. Tas nozīmē to, ka cits lietotājs nosūtīja ziņojumu tādā veidā, kā tas būtu sūtīts no pastkastes īpašnieka.

Sūtīt kāda vārdā

Ziņojums ir nosūtīts, izmantojot atļauju SendOnBehalf. Tas nozīmē, ka cits lietotājs nosūtīja ziņojumu pastkastes īpašnieka vārdā. Ziņojumā būs norādīts adresāts, kura vārdā ziņojums tika nosūtīts un kurš patiesībā nosūtīja ziņojumu.

MessageBind

Ziņojums tiek skatīts priekšskatījuma rūtī vai ir atvērts.

Bez īpašnieka esošas pastkastes piekļuves pārskata darbināšana

 1. Atlasiet Pārvaldīt manu organizāciju > Lomas un auditēšana > Auditēšana.

 2. Noklikšķiniet uz Darbināt bez īpašnieka esošas pastkastes piekļuves pārskatu.

  Programmā Microsoft Exchange tiek palaists pārskats par neīpašnieku piekļuvi jebkurai uzņēmuma pastkastei pēdējo divu nedēļu laikā. Meklēšanas rezultātos redzamās pastkastes ir iespējotas pastkastes audita reģistrēšanai.

 3. Lai skatītu neīpašnieka piekļuvi noteiktai pastkastei, sadaļā Meklēšanas rezultāti atlasiet pastkasti. Detalizētās informācijas rūtī skatiet meklēšanas rezultātus.

Vai vēlaties sašaurināt meklēšanas rezultātus?

Atlasiet sākuma datumu, beigu datumu vai abus šos datumus, kā arī atlasiet noteiktas pastkastes, kam veikt meklēšanu. Lai no jauna izpildītu pārskatu, noklikšķiniet uz Meklēt.

Piezīme Lai piekļūtu pārskatiem pakalpojuma Exchange vadības paneļa cilnē Auditēšanas pārskati, lietotājam ir jāpiešķir nepieciešamās atļaujas. Papildinformāciju skatiet raksta Auditēšanas pārskatu izmantošana pakalpojumā Exchange Online sadaļā “Auditēšanas pārskatu piekļuves nodrošināšana lietotājiem”.

Neīpašnieku piekļuves noteiktu tipu meklēšana

Varat norādīt meklējamo neīpašnieka piekļuves tipu, kas saukts arī par pieteikšanās tipu. Tālāk ir aprakstītas pieejamās opcijas.

 • Visi, kas nav īpašnieki   Meklējiet piekļuvi, ko veica administratori un deleģētie lietotāji organizācijas ietvaros un Microsoft datu centra administratori.

 • Ārējie lietotāji   Meklējiet piekļuvi, ko veica Microsoft datu centra administratori.

 • Administratori un deleģētie lietotāji   Meklējiet piekļuvi, ko veica administratori un deleģētie lietotāji jūsu uzņēmuma ietvaros.

 • Administratori   Meklējiet piekļuvi, ko uzņēmumā veica administratori.

 
Saistītās palīdzības tēmas
Notiek ielāde...
Netika atrasts neviens resurss.