Pastkastu lielumu un kvotu skatīšana, izmantojot programmu Windows PowerShell

 

Attiecas uz: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Tēma pēdējoreiz modificēta: 2011-12-12

 

Pastkastes kvotas palīdz kontrolēt pastkastu lielumu. Pastkastes kvotas tiek automātiski iestatītas saskaņā ar pastkastei piešķirto pastkastes plānu. Tiek izmantotas tālāk norādītās pastkastes kvotas.

 • Brīdinājuma par problēmu kvota   Ja pastkastes lielums sasniedz vai pārsniedz norādīto ierobežojumu, lietotājs saņem aprakstošu brīdinājuma ziņojumu.

 • Sūtīšanas aizlieguma kvota   Ja pastkastes lielums sasniedz vai pārsniedz norādīto ierobežojumu, no pastkastes nevar nosūtīt jaunus ziņojumus, un lietotājs saņem aprakstošu kļūdas ziņojumu.

 • Sūtīšanas/saņemšanas aizlieguma kvota   Ja pastkastes lielums sasniedz vai pārsniedz norādīto ierobežojumu, no pastkastes nevar nosūtīt jaunus ziņojumus, kā arī tajā nevar saņemt jaunus ziņojumus. Visi uz pastkasti nosūtītie ziņojumi tiek atgriezti sūtītājam ar aprakstošu kļūdas ziņojumu.

  Piezīme.   Sūtīšanas/saņemšanas aizlieguma kvota efektīvi nosaka maksimālo pastkastes lielumu.

Live@edu organizācijām nevar modificēt pastkastu plānu vai atsevišķu pastkastu kvotas, taču pakalpojumā Microsoft Office 365 to var izdarīt. Papildinformāciju skatiet sadaļā Pastkastu kvotu iestatīšana pakalpojumā Office 365, izmantojot programmu Windows PowerShell.

Pat ja organizācijai nevar modificēt pastkastes kvotas, varat uzraudzīt mākoņa arhitektūras organizācijas lietotāju pastkastu lielumu un kvotu statusu. Piemēram, vai vēlaties uzzināt, kurām pastkastēm ir sasniegta sūtīšanas/saņemšanas aizlieguma kvota? Vai varbūt vēlaties skatīt noteiktas pastkastes lielumu un kvotu statusu? Nav nekādu problēmu!

Izmantojot Windows PowerShell cmdlet Get-MailboxStatistics, var veikt tālāk norādītās darbības.

Pirms darba sākšanas

 • Lai uzzinātu, kā instalēt un konfigurēt Windows PowerShell un izveidot savienojumu ar pakalpojumu, skatiet sadaļu Windows PowerShell izmantošana pakalpojumā Exchange Online.

 • Izmantojot cmdlet Get-MailboxStatistics, ņemiet vērā tālāk norādītos faktorus.

  • Noteikta tipa pastkastēm, piemēram, atklāšanas pastkastēm, aprīkojuma pastkastēm, kopīgotajām pastkastēm un arhīva pastkastēm, var tikt rādīti brīdinājumi un nerādītas vērtības, ja šajās pastkastēs neviens nekad nav pierakstījies. Šie brīdinājumi tiek tikai parādīti. Ierakstot rezultātus failā, vērtības tiek ierakstītas, bet brīdinājumi tiek atmesti.

  • Ja lieluma vērtība tiek noapaļota līdz tuvākajam megabaitu skaitam un rezultāti tiek ierobežoti līdz diviem cipariem aiz komata, īpaši mazas vērtības, kas ir izteiktas baitos vai kilobaitos, droši vien tiks rādītas kā nulle. Piemēram, 4 kilobaiti ir 0,0039 megabaiti, un, šo vērtību noapaļojot līdz diviem cipariem aiz komata, tiek iegūta nulle (4/1024).

 • Pastkastes lielums un pastkastes kvotas ir redzamas Exchange vadības paneļa pastkastes rekvizītu sadaļā Pastkastes lietojums.

 • Lietotāji savas pastkastes pašreizējo lielumu un kvotu statusu var apskatīt kādā no tālāk norādītajiem veidiem.

  • Outlook 2010   Izvēlnes Fails > Informācija sadaļā Pastkastes tīrīšana. Lai skatītu detalizētu informāciju par pastkastes lielumu, noklikšķiniet uz Tīrīšanas rīki > Pastkastes tīrīšana > Skatīt pastkastes lielumu.

  • Outlook Web App   Skatā Pasts novietojiet peles kursoru virs sava vārda mapju saraksta sākumā. Ņemiet vērā, ka šī iespēja nedarbojas lietojumprogrammas Outlook Web App versijā Light.

Noteiktas pastkastes lieluma un kvotu statusa skatīšana

Palaidiet tālāk norādīto komandu.

Get-MailboxStatistics <Identity> | Format-List StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Piemēram, lai skatītu lietotājas Tamāras Džonstones pastkastes pašreizējo lielumu un kvotu statusu, palaidiet tālāk norādīto komandu.

Get-MailboxStatistics "Tamara Johnston" | Format-List StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Uz lapas sākumu

Visu pastkastu lieluma un kvotu statusa skatīšana

Palaižot tālāk norādīto komandu, par visām pastkastēm tiek izgūta tālāk norādītā informācija.

 • Pastkastes parādāmais vārds.

 • Pastkastes kvotas statuss.

 • Pastkastes lielums megabaitos (MB), noapaļots līdz diviem cipariem aiz komata.

 • Mapes Atkopjamie vienumi lielums megabaitos (MB), noapaļots līdz diviem cipariem aiz komata.

 • Pastkastē esošo vienumu skaits.

 • Mapē Atkopjamie vienumi esošo vienumu skaits.

Rezultāti tiek glabāti atbilstoši pastkastes lielumam, sākot ar lielāko, un tiek eksportēti šādā CSV failā: C:\My Documents\All Mailboxes.csv.

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-CSV "C:\My Documents\All Mailboxes.csv" -NoTypeInformation

Uz lapas sākumu

Tikai to pastkastu skatīšana, kurām ir pārsniegtas pastkastes kvotas

Lai skatītu tikai to pastkastu lielumu un kvotu statusu, kuru lielums pārsniedz tām konfigurētās pastkastes kvotu vērtības, un eksportētu rezultātus šādā CSV failā: C:\My Documents\Exceeded Quotas.csv, palaidiet tālāk norādīto komandu.

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics | where {$_.StorageLimitStatus -notlike "BelowLimit*"} | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-CSV "C:\My Documents\Exceeded Quotas.csv" -NoTypeInformation

Uz lapas sākumu

Visu pastkastei piešķirto kvotu skatīšana

Palaidiet tālāk norādīto komandu.

Get-Mailbox <Identity> | Format-List *Quota

Piemēram, lai skatītu lietotājas Tamāras Džonstones pastkastei piešķirtās pastkastes kvotas, palaidiet tālāk norādīto komandu.

Get-Mailbox "Tamara Johnston" | Format-List *Quota

Piezīme.   Kā paskaidrots iepriekš, visas tālāk norādītās pastkastes kvotu vērtības tiek iestatītas saskaņā ar pastkastei piešķirto pastkastes plānu. Lai skatītu pastkastes plānam atbilstošās pastkastes kvotu vērtības, palaidiet šo komandu: Get-MailboxPlan | Format-List DisplayName,*Quota.

Uz lapas sākumu

Arhīva pastkastes

Piezīme.   Live@edu organizācijām nav pieejamas arhīva pastkastes.

Microsoft Office 365 organizāciju ietvaros varat skatīt arī arhīva pastkastu lielumu un kvotu statusu. Arhīva pastkastes lielums netiek ņemts vērā, aprēķinot lietotāja pastkastes lielumu. Arhīva pastkastei ir atsevišķas nekonfigurējamas kvotas, kas tiek iestatītas saskaņā ar lietotāja pastkastei piešķirto pastkastes plānu. Šīs kvotas ir parametrs ArchiveQuota un ArchiveWarningQuota.

Uz lapas sākumu

Arhīva pastkastes lieluma un kvotu statusa skatīšana

Palaidiet tālāk norādīto komandu.

Get-MailboxStatistics <Identity> -Archive | Format-List DisplayName,StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Piemēram, lai skatītu lietotāja Kims Akers arhīva pastkastes pašreizējo lielumu un kvotu statusu, palaidiet tālāk norādīto komandu.

Get-MailboxStatistics "Kim Akers" -Archive | Format-List DisplayName,StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Piezīme.   Parametra <Identity> vērtība ir lietotāja pastkastes identitāte nevis arhīva pastkastes identitāte.

Uz lapas sākumu

Visu arhīva pastkastu lieluma un kvotu statusa skatīšana

Palaižot tālāk norādīto komandu, par visām arhīva pastkastēm tiek izgūta tālāk norādītā informācija.

 • Arhīva pastkastes parādāmais vārds.

 • Arhīva pastkastes kvotas statuss.

 • Arhīva pastkastes lielums megabaitos (MB), noapaļots līdz diviem cipariem aiz komata.

Mapes Atkopjamie vienumi lielums megabaitos (MB), noapaļots līdz diviem cipariem aiz komata. Rezultāti tiek glabāti atbilstoši pastkastes lielumam, sākot ar lielāko, un tiek eksportēti šādā CSV failā: C:\My Documents\All Archive Mailboxes.csv.

Get-Mailbox -Archive -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics -Archive | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-Csv "C:\My Documents\All Archive Mailboxes.csv" -NoTypeInformation

Uz lapas sākumu

Cmdlet Get-MailboxStatistics atgriezto vērtību skaidrojums

Tālāk norādītas vērtības, ar kurām jums vajadzētu iepazīties.

 • StorageLimitStatus   Šī vērtība norāda pastkastes kvotas statusu. Tiek izmantotas tālāk norādītās vērtības.

  • BelowLimit   Pastkastes lielums ir mazāks nekā brīdinājuma par problēmu kvota.

  • IssueWarning   Pastkastes lielums pārsniedz brīdinājuma par problēmu kvotu vai ir vienāds ar to, taču tas ir mazāks par sūtīšanas aizlieguma kvotu.

  • ProhibitSend   Pastkastes lielums pārsniedz sūtīšanas aizlieguma kvotu vai ir vienāds ar to, taču tas ir mazāks par saņemšanas aizlieguma kvotu.

  • MailboxDisabled   Pastkastes lielums pārsniedz sūtīšanas/saņemšanas aizlieguma kvotu.

 • TotalItemSize un ItemCount   Šīs vērtības norāda pašlaik pastkastē esošo vienumu lielumu un skaitu. Parametra TotalItemSize vērtība norāda pastkastes lielumu. Šī vērtība tiek salīdzināta ar pastkastei konfigurētajām pastkastes kvotām.

 • TotalDeletedItemSize un DeletedItemCount   Šīs vērtības nenorāda mapē Izdzēstie vienumi esošo vienumu lielumu un skaitu. Tās norāda pastkastes mapē Atkopjamie vienumi esošo vienumu lielumu un skaitu. Mape Atkopjamie vienumi tiek saukta arī par urnu. Vienumi tiek pārvietoti uz mapi Atkopjamie vienumi vienā no tālāk norādītajiem veidiem.

  • Dzēšot vienumus no mapes Izdzēstie vienumi.

  • Izmantojiet taustiņu kombināciju Shift+Delete, lai neatgriezeniski dzēstu pastkastes vienumus.

  Mapes Atkopjamie vienumi lielums netiek ņemts vērā, aprēķinot lietotāja pastkastes lielumu. Mapei Atkopjamie vienumi ir atsevišķas nekonfigurējamas kvotas, kas tiek iestatītas saskaņā ar pastkastei piešķirto pastkastes plānu. Šīs kvotas ir parametrs RecoverableItemsQuota un RecoverableItemsWarningQuota.

  Piezīme.   Pēc noklusējuma izdzēstie vienumi tiek 14 dienas tiek glabāti mapē Atkopjamie vienumi un pēc tam tiek iztīrīti no programmas Microsoft Exchange. Ja pakalpojumā Microsoft Office 365 uzņēmumiem pastkastei tiek lietota aizturēšana saistībā ar tiesas procesu, mape Atkopjamie vienumi netiek tīrīta un šīs mapes vienumi tiek glabāti nenoteiktu laiku.

Uz lapas sākumu

 
Saistītās palīdzības tēmas
Notiek ielāde...
Netika atrasts neviens resurss.