Parauga sveiciena ziņojums

 

Attiecas uz: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Tēma pēdējoreiz modificēta: 2012-12-05

Šajā tēmā ir ietverts jauniem lietotājiem sūtāmā sveiciena e-pasta ziņojuma parauga teksts. Izmantojiet sveiciena ziņojumu, lai informētu lietotājus par viņu jauno mākoņa arhitektūras e-pasta kontu un piešķirtu viņiem lietotāja ID un paroli, kas ir nepieciešami, lai pirmo reizi pierakstītos kontā.

Norādījumi

Šis sveiciena ziņojums ir paredzēts izmantošanai ar programmas Microsoft Office Word pasta sapludināšanas procesu un datu avotu, piemēram, CSV importēšanas failu, kurā ir ietverta ar sveiciena ziņojumu sapludināmā informācija. Teksts ietver vietturus, kas paredzēti lietotājam raksturīgas informācijas ievietošanai pasta sapludināšanas laukos. Papildinformāciju skatiet sadaļā Sveiciena ziņojuma sūtīšana jauniem lietotājiem.

Parauga teksts ietver arī vietturus un vietrāžus URL, lai jūs varētu ievietot hipersaites uz palīdzības resursiem vietnē help.outlook.com.

 1. Parauga teksta blokā noklikšķiniet uz Kopēt kodu.

 2. Ielīmējiet tekstu jaunā Word dokumentā un pēc tam formatējiet tekstu.

 3. Ja nepieciešams, pielāgojiet sveiciena ziņojumu.

 4. Ievietojiet hipersaites uz tīmekļa lapām un pēc tam dzēsiet vietrāža tekstu.

 5. Saglabājiet Word dokumentu.

 6. Izmantojiet sveiciena ziņojumu kā sākuma dokumentu programmas Word pasta sapludināšanā.

<Insert FirstName merge field>, welcome to <Type your organization's name>!
We've created an e-mail account (<Insert EmailAddress field>) for you! This helps ensure the flow of official e-mail from <Type your organization's name> to you and won't be affected by changes in your e-mail addresses, mail programs, or your Internet service provider. We encourage you to use this account as your primary e-mail address.
With your new account, you get:
Access from anywhere. Use a Web browser to access your mailbox from any computer that has an Internet connection.
Access to your other e-mail accounts. Use this account to send and receive mail from your other e-mail accounts. You can also use other e-mail programs to connect to your mailbox.
Voice mail in your mailbox. Receive and listen to voice mail messages in your mailbox.
Access your mail from your mobile phone. Use your mobile phone to access your e-mail, voice mail, contacts, and calendar information.
Chat with friends and family. Use your account to chat with friends, family, and colleagues, just as you would with any instant messaging service.
Sign in for the first time
Your account is ready to go. Just sign in, register your account, and you'll be up and running.
To connect:
1. Go to https://outlook.com/domain <for example, if your domain is contoso.edu, you would use https://outlook.com/contoso.edu. Also, insert a hyperlink so users can click to sign in.>
2. Use the following credentials to sign in:
User ID: <Insert EmailAddress merge field>
Password: <Insert Password merge field>
3. Click Sign in.
4. Complete the account registration by verifying your account information. If you forget your password, this information will help verify your identity.
Tip: Add https://outlook.com/<your domain name> to your favorites list to make it easy to sign in.
Change your password
We created the temporary password that you use to sign in for the first time, but we recommend that you change this password as soon as possible so you're the only one who knows your password. 
Get help setting up your e-mail
To quickly connect to your new e-mail account, see E-Mail Setup Wizard <Insert hyperlink to http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=165885>.
Get help with Outlook Web App
Go to Outlook Web App <Insert hyperlink to http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=147068> for help on using your new account.
Get help with <Type name of your organization's IT services > at <Your organization name>
<Add hyperlink to the Web page for your organization's computing and communication resources for users>
Formatēta sveiciena ziņojuma paraugs

Tālāk sniegtais piemērs ir formatēts sveiciena ziņojums Live@edu uzņēmuma lietotājiem. Tajā ir ietverta ar lietotāju un uzņēmumu saistīta informācija. Tālāk sniegtajā tabulā norādītas katrā pasta sapludināšanas laukā ievietotās vērtības.

 

Pasta sapludināšanas lauks Vērtība

FirstName

Tamāra

EmailAddress

tamaraj@contoso.edu

Password

10241987

Sveicam Contoso universitātē, Tamāra!

Esam jums izveidojuši e-pasta kontu (tamaraj@contoso.edu)! Tas palīdzēs nodrošināt, lai jūs saņemtu Contoso universitātes oficiālos e-pasta ziņojumus neatkarīgi no jūsu e-pasta adrešu, pasta programmu vai interneta pakalpojumu sniedzēja izmaiņām. Mēs iesakām Jums izmantot šo kontu kā primāro e-pasta adresi.

Izmantojot jauno kontu, Jūs iegūstat tālāk minētās priekšrocības.

 • Piekļuve no jebkuras vietas. Izmantojiet tīmekļa pārlūkprogrammu, lai piekļūtu savai pastkastei no jebkura datora ar interneta savienojumu.

 • Piekļuve citiem e-pasta kontiem. Izmantojiet šo kontu, lai sūtītu un saņemtu e-pasta ziņojumus no citiem saviem e-pasta kontiem. Varat izmantot arī citas e-pasta programmas, lai izveidotu savienojumu ar savu pastkasti.

 • Balss pasts jūsu pastkastē. Saņemiet un klausieties balss pasta ziņojumus savā pastkastē.

 • Piekļuve pastam, izmantojot mobilo tālruni. Izmantojiet mobilo tālruni, lai piekļūtu e-pastam, balss pastam, kontaktpersonām un kalendāra informācijai.

 • Tērzēšana ar draugiem un ģimenes locekļiem. Izmantojiet savu kontu, lai tērzētu ar draugiem, ģimenes locekļiem un kolēģiem, tāpat kā izmantojot jebkuru tūlītējās ziņojumapmaiņas pakalpojumu.

Pierakstīšanās pirmo reizi

Jūsu konts ir gatavs lietošanai. Vienkārši pierakstieties, reģistrējiet savu kontu, un varat sākt to izmantot.

Lai izveidotu savienojumu, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Apmeklējiet vietni https://outlook.com/contoso.edu.

 2. Lai pierakstītos, izmantojiet šādus akreditācijas datus:

  • lietotāja ID: tamaraj@contoso.edu;

  • parole: 10241987.

 3. Noklikšķiniet uz Pierakstīties.

 4. Pabeidziet konta reģistrāciju, pārbaudot konta informāciju. Ja aizmirsīsit paroli, šī informācija palīdzēs pārbaudīt jūsu identitāti.

Padoms: pievienojiet vietni https://www.outlook.com/contoso.edu izlases sarakstam, lai atvieglotu pierakstīšanos.

Paroles maiņa

Esam izveidojuši pagaidu paroli, kas lietojama pirmajā pierakstīšanās reizē, taču šo paroli ir ieteicams pēc iespējas ātrāk nomainīt, lai paroli zinātu tikai jūs.

Palīdzības saņemšana saistībā ar e-pasta iestatīšanu

Informāciju par to, kā ātri izveidot savienojumu ar savu jauno e-pasta kontu, skatiet sadaļā E-pasta iestatīšanas palīdzības vednis.

Palīdzības saņemšana saistībā ar Outlook Web App

Apmeklējiet pakalpojumu Outlook Web App, lai iegūtu palīdzību saistībā ar jaunā konta izmantošanu.

Palīdzības saņemšana no Contoso universitātes saistībā ar informācijas tehnoloģijām un sakariem

<Hipersaite uz studentiem paredzēto Contoso universitātes informācijas tehnoloģiju un sakaru resursu tīmekļa lapu.>

 
Saistītās palīdzības tēmas
Notiek ielāde...
Netika atrasts neviens resurss.