Atsauce uz pieejamajām PowerShell cmdlet pakalpojumā Exchange Online

 

Attiecas uz: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Tēma pēdējoreiz modificēta: 2012-10-31

Mākoņa arhitektūras uzņēmumu administratori programmu pakotnē Windows Management Framework var izmantot programmu Windows PowerShell kopā ar Windows Remote Management (WinRM), lai pārvaldītu adresātus un domēnu iestatījumus un lai izveidotu atskaites vai palīdzētu ar problēmu novēršanu. Šeit sniegts īss apraksts par cmdlet komandām, kas ir pieejamas minētajiem administratoriem. Papildu palīdzību par katras atsevišķas cmdlet komandas lietošanu varat saņemt komandrindā, kā tālāk aprakstīts šajā tēmā.

Piezīme   Ne visas cmdlet komandas vai līdzekļi ir pieejami visām organizācijām.

Pirms sākat

Lai uzzinātu, kā instalēt un konfigurēt Windows PowerShell un izveidot savienojumu ar pakalpojumu, skatiet sadaļu Windows PowerShell izmantošana pakalpojumā Exchange Online.

Adresātu pārvaldība

Izmantojiet šos cmdlet, lai apskatītu, izveidotu, konfigurētu un dzēstu adresātu objektus.

Ja jums ir Microsoft Office 365 e-pasta organizācija, jaunām pastkastēm jāpiešķir licences, citādi pēc pagarinājuma perioda beigām tās tiks atspējotas. Papildinformāciju skatiet sadaļā Microsoft tiešsaistes pakalpojumu licences piešķiršana jaunām pastkastēm.

Pastkastes

Izmantojiet šos cmdlet, lai apskatītu, izveidotu, dzēstu un konfigurētu pastkastes.

 

Cmdlet Apraksts

Get-Mailbox

Apskatiet informāciju par mākoņa arhitektūras pastkastēm.

New-Mailbox

Izveidojiet savā uzņēmumā jaunu lietotāju, kam ir pastkaste mākoņa arhitektūras e-pasta pakalpojumā.

Remove-Mailbox

Dzēsiet pastkasti.

Get-RemovedMailbox

Skatiet dzēstās pastkastes, kuras var atkopt.

Set-Mailbox

Mainiet esošas pastkastes iestatījumus.

Undo-SoftDeletedMailbox

Šī cmdlet komanda ir pieejama tikai Microsoft Live@edu un Microsoft Office 365 izglītības iestādēm. Izmantojiet cmdlet Undo-SoftDeletedMailbox, lai atkoptu dzēstu pastkasti. Pastkastes var atkopt 30 dienu laikā pēc dzēšanas.

Pašlaik Exchange Online administratoriem pieejamie cmdlet

Adresātu grupas

Izmantojiet šos cmdlet, lai apskatītu, izveidotu, dzēstu un konfigurētu adresātu grupas, kas dažreiz tiek dēvētas par “publiskajām grupām”, un adresātu grupas ar iespējotu drošību. Adresātu grupa, saukta arī par publisku grupu, ir divu vai vairāku cilvēku kopa, kas tiek parādīta koplietojamā adrešu grāmatā. Papildinformāciju skatiet sadaļā Distribution Groups.

 

Cmdlet Apraksts

Get-DistributionGroup

Apskatiet informāciju par norādītajām adresātu grupām vai izgūstiet sarakstu ar adresātu grupām, kas saglabātas jūsu kopīgotajā adrešu grāmatā. Adresātu grupas dažreiz tiek dēvētas par “publiskajām grupām”.

New-DistributionGroup

Izveidojiet jaunu adresātu grupu.

Remove-DistributionGroup

Dzēsiet adresātu grupu.

Set-DistributionGroup

Mainiet esošas adresātu grupas rekvizītus.

Add-DistributionGroupMember

Pievienojiet adresātu jau esošai adresātu grupai.

Get-DistributionGroupMember

Apskatiet esošas adresātu grupas dalībniekus.

Remove-DistributionGroupMember

Dzēsiet dalībnieku no dalības adresātu grupā.

Update-DistributionGroupMember

Pārrakstiet pašreizējo adresātu grupas dalību.

Get-Group

Apskatiet visas uzņēmuma adresātu grupas, drošības grupas un lomu grupas.

Set-Group

Mainiet grupas rekvizītus, kurus citādi nevar mainīt, izmantojot cmdlet komandu Set-DistributionGroup.

Pašlaik Exchange Online administratoriem pieejamie cmdlet

Dinamiskās adresātu grupas

Izmantojiet šos cmdlet, lai apskatītu, izveidotu, dzēstu un konfigurētu uzņēmuma dinamiskās adresātu grupas. Atšķirībā no parastas adresātu grupas nemainīga dalībnieku saraksta dinamiskās adresātu grupas dalībnieku saraksts tiek aprēķināts ikreiz, kad grupai tiek nosūtīts ziņojums. Šis aprēķins ir balstīts uz filtriem un nosacījumiem, kas tiek definēti, izveidojot grupu. Papildinformāciju skatiet sadaļā Dinamiskās adresātu grupas.

 

Cmdlet Apraksts

Get-DynamicDistributionGroup

Apskatiet esošas dinamiskās adresātu grupas iestatījumus.

New-DynamicDistributionGroup

Izveidojiet dinamisko adresātu grupu.

Remove-DynamicDistributionGroup

Dzēsiet dinamisko adresātu grupu.

Set-DynamicDistributionGroup

Mainiet esošas dinamiskās adresātu grupas rekvizītus.

Pašlaik Exchange Online administratoriem pieejamie cmdlet

Ārējās kontaktpersonas

Izmantojiet šos cmdlet, lai apskatītu, izveidotu, dzēstu un konfigurētu ārējās kontaktpersonas. Ārējās kontaktpersonas ir cilvēki ārpus jūsu uzņēmuma, kas var tikt parādīti uzņēmuma adrešu grāmatā. Papildinformāciju skatiet sadaļā Adrešu grāmatā esošās ārējās kontaktpersonas.

 

Cmdlet Apraksts

Get-MailContact

Apskatiet informāciju par norādīto ārējo kontaktpersonu vai kontaktpersonām.

New-MailContact

Izveidojiet kopīgotu adrešu grāmatu uzskaitījumu ārējai kontaktpersonai.

Remove-MailContact

Dzēsiet kontaktpersonu no kopīgotās adrešu grāmatas.

Set-MailContact

Mainiet esošas ārējās kontaktpersonas iestatījumus.

Get-Contact

Apskatiet informāciju par norādītajām kontaktpersonām vai izgūstiet sarakstu ar kontaktpersonām, kas saglabātas jūsu kopīgotajā adrešu grāmatā.

Set-Contact

Mainiet esošas kontaktpersonas rekvizītus. Piezīme: ja vēlaties, lai būtu iespējams sūtīt kontaktpersonai e-pasta ziņojumu, izmantojiet cmdlet komandu *-MailContact.

Pašlaik Exchange Online administratoriem pieejamie cmdlet

Pasta lietotāji

Izmantojiet šos cmdlet, lai apskatītu, izveidotu, dzēstu un konfigurētu pasta lietotājus. Pasta lietotājam jūsu uzņēmumā ir konts, bet nav pastkastes. Tā vietā pasta lietotājs saņem e-pasta ziņojumus ārējā e-pasta adresē. Papildinformāciju skatiet sadaļā Pasta lietotāju izveide.

 

Cmdlet Apraksts

Get-MailUser

Apskatiet informāciju par uzņēmuma pasta lietotājiem.

New-MailUser

Izveidojiet uzņēmumā jaunu pasta lietotāju.

Remove-MailUser

Dzēsiet esošu pasta lietotāju.

Set-MailUser

Mainiet esoša pasta lietotāja iestatījumus.

Pašlaik Exchange Online administratoriem pieejamie cmdlet

Citi adresātu cmdlet

 

Cmdlet Apraksts

Get-LinkedUser

Apskatiet informāciju par saistītā lietotāja kontu. Saistītā lietotāja konti hibrīda izvietojuma scenārijos, kā arī ar Exchange adresātu pārvaldības tīmekļa pakalpojumos tiek izmantoti autentificēšanas nolūkos. Uzņēmuma lietotāju var saistīt ar ārēju lietotāju vai sertifikātu.

Set-LinkedUser

Mainiet saistītā lietotāja konta rekvizītus.

Get-SecurityPrincipal

Izveidojiet uzņēmuma drošības vadītāju sarakstu. Drošības vadītāji ir entītijas, piemēram, lietotāji vai drošības grupas, kuriem var piešķirt atļaujas un lietotāju tiesības.

Get-Recipient

Apskatiet informāciju par visu veidu e-pasta iespējotiem objektiem savā uzņēmumā. Sniegtajos rezultātos ir iekļautas pastkastes, pasta lietotāji, kontaktpersonas, adresātu grupas un dinamiskās adresātu grupas.

Get-User

Apskatiet informāciju par uzņēmuma pastkastēm un pasta lietotājiem.

Set-User

Mainiet esošas pastkastes vai pasta lietotāja rekvizītus.

New-MailMessage

Izveidojiet e-pasta ziņojumu un pievienojiet e-pasta ziņojumu lietotāja pastkastes mapē Melnraksti.

Test-MAPIConnectivity

Pārbaudiet, lai pārliecinātos, ka noteiktā pastkaste var izveidot savienojumu, izmantojot MAPI protokolu, kas tiek izmantots programmā Microsoft Office Outlook.

Pašlaik Exchange Online administratoriem pieejamie cmdlet

Nodrošināšana

Izmantojiet šos cmdlet, lai nodrošinātu daudzas jaunas pastkastes, izmantojot komatatdalīto vērtību failu (CSV). Papildinformāciju skatiet sadaļā Jaunu Exchange Online lietotāju importēšana, izmantojot CSV failu.

 

Cmdlet Apraksts

Get-ProvisioningRequest

Apskatiet pašreizējā nodrošināšanas pieprasījuma statusa informāciju. Nodrošināšanas pieprasījums izveido jaunas mākoņa arhitektūras pastkastes CSV failā norādītajiem lietotājiem.

New-ProvisioningRequest

Tiek iesniegts jauns lielapjoma nodrošināšanas pieprasījums lietotāju paketei, kas identificēta CSV failā. CSV fails tiek pārbaudīts un, ja validācija ir sekmīga, tiek izveidots nodrošinājuma pieprasījums, kura stāvoklis ir pauzēts. Sāciet nodrošināšanas procesu, izmantojot cmdlet komandu Start-ProvisioningRequest.

Remove-ProvisioningRequest

Apturiet tāda lielapjoma nodrošināšanas pieprasījuma apstrādi, kura statuss ir gaidošs vai darbojas.

Start-ProvisioningRequest

Palaidiet gaidošu nodrošināšanas pieprasījumu, kas izveidots, izmantojot cmdlet komandu New-ProvisioningRequest.

Pašlaik Exchange Online administratoriem pieejamie cmdlet

Migrācija

Izmantojiet šos cmdlet, lai migrētu e-pastu no lokālās ziņojumapmaiņas sistēmas uz mākoņa arhitektūras uzņēmumu. Papildinformāciju skatiet sadaļā E-pasta migrēšanas pārskats.

 

Cmdlet Apraksts

Get-MigrationBatch

Apskatiet pašreizējās e-pasta migrācijas paketes statusa informāciju.

New-MigrationBatch

Izveidojiet jaunu migrācijas paketi, lai migrētu pastkastu datus no lokālā IMAP servera vai Microsoft Exchange ziņojumapmaiņas sistēmas uz mākoņa arhitektūras pastkastēm. Lai veiktu IMAP migrāciju, pirms pastkastu datu migrācijas ir jāizveido mākoņa arhitektūras pastkastes.

Remove-MigrationBatch

Tiek izdzēsta migrācijas pakete, kas pašlaik netiek migrēta vai jau ir pabeigta.

Set-MigrationBatch

Mainiet esošas migrācijas paketes rekvizītus.

Start-MigrationBatch

Palaidiet migrācijas procesu e-pasta migrācijas paketei, kuras statuss ir “gaida”.

Stop-MigrationBatch

Apturiet veikto migrācijas paketes apstrādi.

Test-MigrationServerAvailability

Pārbaudiet, vai ir iespējams izveidot savienojumu ar lokālo pasta serveri, kurā tiek viesoti pastkastu dati, kurus vēlaties migrēt uz mākoņa arhitektūras pastkastēm.

Get-MigrationStatus

Apskatiet informāciju par kopējo veikto e-pasta migrāciju.

Get-MigrationUser

Skatiet statusa informāciju par vienu lietotāja pastkasti vai visām lietotāju pastkastēm migrācijas paketē, kas pašlaik tiek apstrādāta.

Get-MigrationUserStatistics

Skatiet statusa informāciju par atsevišķas lokālās pastkastes migrāciju uz mākoni.

Pašlaik Exchange Online administratoriem pieejamie cmdlet

Atļaujas

Izmantojiet šos cmdlet, lai apskatītu, piešķirtu un noņemtu atļaujas, kas deleģētas lietotājiem jūsu domēnā.

Administratoru lomu grupas

Izmantojiet šos cmdlet, lai apskatītu, izveidotu, dzēstu un modificētu administratoru lomu grupas. Lomu grupa ir universāla drošības grupa, kurai ir piešķirtas administrēšanas tiesības. Papildinformāciju skatiet sadaļā Administratoru lomu grupas.

 

Cmdlet Parametrs

Get-RoleGroup

Apskatiet informāciju par norādītajām lomu grupām vai izgūstiet sarakstu ar uzņēmumā esošajām lomu grupām.

New-RoleGroup

Izveidojiet lomu grupu.

Remove-RoleGroup

Dzēsiet lomu grupu.

Set-RoleGroup

Mainiet esošas lomu grupas rekvizītus.

Add-RoleGroupMember

Pievienojiet adresātu jau esošai lomu grupai.

Get-RoleGroupMember

Apskatiet esošas lomu grupas dalībniekus.

Remove-RoleGroupMember

Dzēsiet dalībnieku no dalības lomu grupā.

Update-RoleGroupMember

Pārrakstiet pašreizējo lomu grupas dalību.

Pašlaik Exchange Online administratoriem pieejamie cmdlet

Lomu piešķiršanas politikas

Izmantojiet šos cmdlet, lai apskatītu, izveidotu, modificētu un dzēstu lomu piešķiršanas politikas. Lomu piešķiršanas politika ir krājums, kurā ir ietvertas viena vai vairākas lietotāju pārvaldības lomas, kas ļauj lietotājiem pārvaldīt savu kontu un adresātu grupu iestatījumus. Papildinformāciju skatiet sadaļā Lomu piešķiršanas politikas.

Piezīme   Live@edu uzņēmumos nevarat izveidot, dzēst vai modificēt lomu piešķiršanas politikas rekvizītus. Tomēr varat pievienot vai noņemt lietotāju lomas, kas piešķirtas lomu piešķiršanas politikai.

 

Cmdlet Apraksts

Get-RoleAssignmentPolicy

Apskatiet informāciju par norādītajām lomu piešķiršanas politikām vai izgūstiet sarakstu ar uzņēmumā esošajām lomu piešķiršanas politikām.

New-RoleAssignmentPolicy

Izveidojiet lomu piešķiršanas politiku.

Remove-RoleAssignmentPolicy

Dzēsiet lomu piešķiršanas politiku.

Set-RoleAssignmentPolicy

Mainiet esošas lomu piešķiršanas politikas rekvizītus.

Pašlaik Exchange Online administratoriem pieejamie cmdlet

Lomai pielāgotas piekļuves vadība

Izmantojiet šos cmdlet, lai pārvaldītu lomai pielāgotas piekļuves vadību (RBAC) savā uzņēmumā. Izmantojiet RBAC, lai lietotājiem piešķirtu iespējas. Visas atļaujas un iespējas tiek noteiktas, izmantojot pārvaldības lomas. Pārvaldības loma, dēvēta arī par RBAC lomu vai vienkārši lomu, nosaka to, kam lietotājs var piekļūt un kādus uzdevumus var veikt. Papildinformāciju skatiet sadaļā Lomai pielāgotas piekļuves vadība.

 

Cmdlet Apraksts

Get-ManagementRole

Apskatiet savā uzņēmumā pieejamās pārvaldības lomas.

New-ManagementRole

Izveidojiet jaunu pārvaldības lomu, kas ir pamatota uz esošu lomu.

Remove-ManagementRole

Noņemiet pārvaldības lomu. Jūs varat noņemt tikai tās lomas, ko esat izveidojis jūs. Nevar noņemt iebūvētās lomas.

Get-ManagementRoleAssignment

Apskatiet pārvaldības lomas, kas pašlaik piešķirtas noteiktam lietotājam.

New-ManagementRoleAssignment

Piešķiriet lietotājam jaunu pārvaldības lomu.

Remove-ManagementRoleAssignment

Noņemiet lietotājam pārvaldības lomu.

Set-ManagementRoleAssignment

Mainiet pārvaldības lomas piešķiršanas iestatījumus, piemēram, saistīto pārvaldības tvērumu.

Add-ManagementRoleEntry

Pievienojiet esošajai pārvaldības lomai piekļuvi noteiktam cmdlet un parametriem.

Get-ManagementRoleEntry

Apskatiet esošajai pārvaldības lomai pieejamos cmdlet un parametrus.

Remove-ManagementRoleEntry

Noņemiet esošam pārvaldības kontam piekļuvi cmdlet.

Set-ManagementRoleEntry

Pievienojiet vai noņemiet piekļuvi parametram.

Get-ManagementScope

Apskatiet savā uzņēmumā definētos pārvaldības tvērumus. Pārvaldības tvērums nosaka objektus, kas ir lietotājam pieejami. Piemēram, pārvaldības tvērums tipiskam lietotājam ir ierobežots līdz viņa vai viņas kontam. Pārvaldības tvērums uzņēmuma administratoram ir visi domēna objekti.

New-ManagementScope

Norādiet jaunu pārvaldības tvērumu.

Remove-ManagementScope

Noņemiet pārvaldības tvērumu. Jūs varat noņemt tikai tos pārvaldības tvērumus, ko esat definējis jūs.

Set-ManagementScope

Mainiet definīciju esošam pārvaldības tvērumam.

Pašlaik Exchange Online administratoriem pieejamie cmdlet

Pastkastes atļaujas

Izmantojiet šos cmdlet, lai apskatītu, piešķirtu un atsauktu pastkastu un pastkastu mapju atļaujas.

 

Cmdlet Apraksts

Add-MailboxPermission

Piešķiriet lietotājam atļauju piekļūt cita lietotāja pastkastei.

Get-MailboxPermission

Apskatiet atļaujas, kas piešķirtas lietotāja pastkastei.

Remove-MailboxPermission

Noņemiet lietotājam atļaujas, lai noņemtu piekļuvi cita lietotāja pastkastei.

Add-MailboxFolderPermission

Piešķiriet lietotājam atļauju piekļūt mapei cita lietotāja pastkastē. Piemēram, varat piešķirt lietotājam atļauju pārvaldīt cita lietotāja kalendāru. Mērķa mape tiek norādīta šādā formātā: aizstājvārds:\mapesnosaukums.

Get-MailboxFolderPermission

Apskatiet atļaujas, kas piešķirtas noteiktai mapei lietotāja pastkastē.

Set-MailboxFolderPermission

Mainiet atļaujas, kas piešķirtas noteiktai mapei lietotāja pastkastē.

Remove-MailboxFolderPermission

Noņemiet lietotājam atļaujas, lai noņemtu piekļuvi noteiktai mapei cita lietotāja pastkastē.

Pašlaik Exchange Online administratoriem pieejamie cmdlet

Atļauja Sūtīt kā

Izmantojiet šos cmdlet, lai apskatītu, piešķirtu un atsauktu atļaujas Sūtīt kā. Atļauja Sūtīt kā, kas zināma arī kā atļauja SendAs, lietotājam nodrošina atļauju adreses laukā No: izmantot cita adresāta e-pasta adresi. Papildinformāciju skatiet sadaļā Atļaujas Sūtīt kā piešķiršana lietotājiem.

 

Cmdlet Apraksts

Add-RecipientPermission

Piešķiriet lietotājiem atļauju Sūtīt kā.

Get-RecipientPermission

Apskatiet lietotājiem piešķirtās atļaujas Sūtīt kā.

Remove-RecipientPermission

Atsauciet lietotājiem piešķirto atļauju Sūtīt kā.

Pašlaik Exchange Online administratoriem pieejamie cmdlet

Atbilstība

Izmantojiet šos cmdlet, lai palīdzētu uzņēmumam nodrošināt atbilstību juridiskajām vai uzņēmējdarbības prasībām.

Meklēšana vairākās pastkastēs

Izmantojiet šos cmdlet, lai uzņēmuma pastkastēs meklētu e-pasta un citu tipu ziņojumus, kas ietver noteiktus atslēgvārdus. Šie cmdlet tiek definēti tikai lomā Pastkastes meklēšana, un tie ir jāpiešķir atklāšanas pārvaldniekiem. Lai izmantotu pastkastu meklēšanas cmdlet komandas, jums ir jābūt lomu grupas Atklāšanas pārvaldība dalībniekam. Uzziniet vairāk sadaļā Lietotāju piekļuves nodrošināšana vairāku pastkastu meklēšanai.

 

Cmdlet Apraksts

Get-MailboxSearch

Apskatiet veikto, pabeigto vai apturēto meklēšanu vairākās pastkastēs.

New-MailboxSearch

Izveidojiet jaunu meklēšanu vairākās pastkastēs. Izmantojot šo cmdlet, tiek definēti meklēšanas parametri, bet meklēšana faktiski tiek palaista ar cmdlet komandu Start-MailboxSearch.

Remove-MailboxSearch

Noņemiet vairāku pastkastu meklēšanu.

Search-Mailbox

Meklējiet pastkastē un kopējiet rezultātus norādītajā mērķa pastkastē, dzēsiet ziņojumus no avota pastkastes vai veiciet abas darbības.

Piezīme   Šis cmdlet ir pieejams arī lomā Pastkastu importēšana un eksportēšana. Pēc noklusējuma loma Pastkastu importēšana un eksportēšana netiek piešķirta nevienai lomu grupai.

Set-MailboxSearch

Mainiet esošas meklēšanas vairākās pastkastēs rekvizītus.

Start-MailboxSearch

Sāciet vai atsāciet esošu meklēšanu vairākās pastkastēs, kas tika izveidota, izmantojot cmdlet New-MailboxSearch.

Stop-MailboxSearch

Apturiet notiekošu meklēšanu vairākās pastkastēs.

Pašlaik Exchange Online administratoriem pieejamie cmdlet

Transporta kārtulas

Izmantojiet šos cmdlet, lai apskatītu, konfigurētu, izveidotu un noņemtu transporta kārtulas. Lai kontrolētu e-pasta ziņojumu plūsmu savā uzņēmumā, varat izmantot transporta kārtulas. Definējiet konkrētus ziņojumu atribūtus vai nosacījumus, kā arī darbības, ko vēlaties lietot visiem ziņojumiem, kuros šie atribūti ir ietverti. Uzziniet vairāk sadaļā Uzņēmuma līmeņa kārtulas.

 

Cmdlet Apraksts

Disable-TransportRule

Atspējojiet transporta kārtulu.

Enable-TransportRule

Iespējojiet transporta kārtulu.

Get-TransportRule

Apskatiet informāciju par norādītajām transporta kārtulām vai izgūstiet sarakstu ar uzņēmumā esošajām transporta kārtulām.

New-TransportRule

Izveidojiet transporta kārtulu.

Remove-TransportRule

Dzēsiet transporta kārtulu.

Set-TransportRule

Mainiet transporta kārtulas rekvizītus.

Get-TransportRuleAction

Apskatiet informāciju par norādītajām transporta kārtulas darbībām vai izgūstiet sarakstu ar visām uzņēmumā pieejamām transporta kārtulas darbībām.

Get-TransportRulePredicate

Apskatiet informāciju par norādītajiem transporta kārtulas predikātiem vai izgūstiet sarakstu ar visiem uzņēmumā pieejamiem transporta kārtulas predikātiem. Transporta kārtulas predikātus var izmantot kā transporta kārtulu nosacījumus vai izņēmumus.

Pašlaik Exchange Online administratoriem pieejamie cmdlet

Uzraudzības politikas

Izmantojiet šos cmdlet, lai apskatītu un konfigurētu uzraudzības politikas Live@edu uzņēmumos. Uzraudzības politikas kontrolē, kurš var sūtīt un saņemt e-pasta ziņojumus no lietotājiem jūsu uzņēmumā, kā arī filtrē un noraida e-pasta ziņojumus, kuros ietverti nevēlami vārdi. Papildinformāciju skatiet sadaļā Uzraudzības politikas.

Piezīme.   Uzraudzības politikas nav pieejamas produktā Microsoft Office 365.

 

Cmdlet Apraksts

Add-SupervisionListEntry

Pievienojiet ierakstu norādītā lietotāja sarakstā Atļaut vai Noraidīt.

Get-SupervisionListEntry

Apskatiet ierakstu Atļaut un ierakstu Noraidīt, kas definēts noteiktam lietotājam.

Remove-SupervisionListEntry

Noņemiet ierakstu no norādītā lietotāja saraksta Atļaut vai saraksta Noraidīt.

Get-SupervisionPolicy

Apskatiet uzraudzības politikas iestatījumus savam uzņēmumam.

Set-SupervisionPolicy

Konfigurējiet uzraudzības politikas iestatījumus.

Pašlaik Exchange Online administratoriem pieejamie cmdlet

Informācijas piekļuves tiesību pārvaldība

Izmantojiet šos cmdlet, lai apskatītu un konfigurētu informācijas piekļuves tiesību pārvaldības (IRM) līdzekļus savā uzņēmumā. Izmantojot IRM, tiek nodrošināta pastāvīga aizsardzība, lai kontrolētu, kurš e-pasta ziņojumā var pārsūtīt, drukāt vai kopēt konfidenciālus datus, kā arī piekļūt tiem. Papildinformāciju skatiet sadaļā Informācijas tiesību pārvaldības iestatīšana un pārvaldība pakalpojumā Exchange Online.

 

Cmdlet Apraksts

Get-IRMConfiguration

Apskatiet IRM konfigurāciju savā uzņēmumā.

Set-IRMConfiguration

Mainiet IRM konfigurācijas rekvizītus savā uzņēmumā.

Test-IRMConfiguration

Pārbaudiet IRM konfigurācijas funkcionalitāti savā uzņēmumā.

Get-RMSTemplate

Apskatiet informāciju par norādītajām Microsoft Active Directory tiesību pārvaldības pakalpojumu (AD RMS) tiesību politikas veidnēm vai izgūstiet sarakstu ar uzņēmumā esošajām AD RMS tiesību politikas veidnēm.

Set-RMSTemplate

Mainiet esošas AD RMS tiesību politikas veidnes rekvizītus.

Get-RMSTrustedPublishingDomain

Apskatiet esoša uzticamā publicēšanas domēna (TPD) iestatījumus savā uzņēmumā. Uzticamais publicēšanas domēns ietver iestatījumus, kas nepieciešami, lai organizācijā varētu lietot RMS līdzekļus. Piemēram, lietotāji var piemērot AD RMS tiesību politikas veidnes e-pasta ziņojumiem.

Import-RMSTrustedPublishingDomain

Importējiet savā uzņēmumā uzticamo publicēšanas domēnu no lokālā servera, kas izmanto AD RMS.

Remove-RMSTrustedPublishingDomain

Noņemiet esošu uzticamo publicēšanas domēnu, kas tika importēts jūsu uzņēmumā.

Set-RMSTrustedPublishingDomain

Mainiet esoša uzticamā publicēšanas domēna rekvizītus savā uzņēmumā.

Pašlaik Exchange Online administratoriem pieejamie cmdlet

Outlook aizsardzības kārtulas

Izmantojiet šos cmdlet, lai apskatītu un konfigurētu Outlook aizsardzības kārtulas. Outlook aizsardzības kārtulas ir administratora izveidotas kārtulas, kas tiek piemērotas, pirms lietotājs nosūta ziņojumu, izmantojot Outlook. Izmantojot Outlook aizsardzības kārtulas, ziņojumam automātiski tiek piemērota Microsoft Active Directory tiesību pārvaldības pakalpojumu (AD RMS) politikas veidne, pirms tas tiek nosūtīts.

 

Cmdlet Apraksts

Disable-OutlookProtectionRule

Atspējojiet Outlook aizsardzības kārtulu.

Enable-OutlookProtectionRule

Iespējojiet Outlook aizsardzības kārtulu.

Get-OutlookProtectionRule

Apskatiet informāciju par norādītajām Outlook aizsardzības kārtulām vai izgūstiet sarakstu ar uzņēmumā esošajām Outlook aizsardzības kārtulām.

New-OutlookProtectionRule

Izveidojiet Outlook aizsardzības kārtulu.

Remove-OutlookProtectionRule

Dzēsiet Outlook aizsardzības kārtulu.

Set-OutlookProtectionRule

Mainiet Outlook aizsardzības kārtulas rekvizītus.

Pašlaik Exchange Online administratoriem pieejamie cmdlet

Saglabāšanas politikas

Izmantojiet šos cmdlet, lai apskatītu, izveidotu, noņemtu un konfigurētu saglabāšanas politikas savā uzņēmumā. Saglabāšanas politika ir saistīta ar saglabāšanas politikas atzīmju grupu, kas norāda pastkastes vienumu saglabāšanas iestatījumus. Politikā var būt ietverta viena noklusējuma saglabāšanas politikas atzīme un vairākas saglabāšanas politikas atzīmes, kas nav noklusējuma. Pastkastei var tikt lietota tikai viena saglabāšanas politika. Papildinformāciju skatiet sadaļā Saglabāšanas politiku iestatīšana un pārvaldība pakalpojumā Exchange Online.

 

Cmdlet Apraksts

Get-RetentionPolicy

Apskatiet informāciju par norādītajām saglabāšanas politikām vai izgūstiet sarakstu ar uzņēmumā esošajām saglabāšanas politikām.

New-RetentionPolicy

Izveidot saglabāšanas politiku.

Remove-RetentionPolicy

Dzēsiet saglabāšanas politiku.

Set-RetentionPolicy

Mainiet saglabāšanas politikas rekvizītus.

Get-RetentionPolicyTag

Apskatiet informāciju par norādītajām saglabāšanas politikas atzīmēm vai izgūstiet sarakstu ar uzņēmumā esošajām saglabāšanas politikas atzīmēm. Saglabāšanas politikas atzīmes tiek izmantotas, lai ziņojumiem vai mapēm piemērotu saglabāšanas iestatījumus.

New-RetentionPolicyTag

Izveidojiet saglabāšanas politikas atzīmi.

Remove-RetentionPolicyTag

Dzēsiet saglabāšanas politikas atzīmi.

Set-RetentionPolicyTag

Mainiet saglabāšanas politikas atzīmes rekvizītus.

Start-ManagedFolderAssistant

Nekavējoties ieviesiet norādītajām pastkastēm konfigurētās saglabāšanas politikas.

Pašlaik Exchange Online administratoriem pieejamie cmdlet

Ziņojumu klasifikācija

Izmantojiet šos cmdlet, lai apskatītu, izveidotu, noņemtu un konfigurētu ziņojumu klasifikāciju savā uzņēmumā. Kad ir izveidota ziņojumu klasifikācija, lietotāji to var piemērot ziņojumiem, izmantojot Outlook Web App, vai jūs varat tās piemērot ziņojumiem, izmantojot transporta kārtulas. Klasifikāciju var izmantot arī kā transporta kārtulu nosacījumus vai izņēmumus.

 

Cmdlet Apraksts

Get-MessageClassification

Apskatiet informāciju par norādīto ziņojumu klasifikāciju vai izgūstiet sarakstu ar ziņojumu klasifikāciju savā uzņēmumā.

New-MessageClassification

Izveidojiet ziņojumu klasifikāciju.

Remove-MessageClassification

Dzēsiet ziņojumu klasifikāciju.

Set-MessageClassification

Mainiet ziņojumu klasifikācijas rekvizītus.

Pašlaik Exchange Online administratoriem pieejamie cmdlet

Arhivēšana un žurnalēšana

Izmantojiet šos cmdlet, lai apskatītu un konfigurētu arhivēšanas un žurnalēšanas iestatījumus savā uzņēmumā. Papildinformāciju skatiet tālāk norādītajās tēmās.

Piezīme.   Arhivēšana nav pieejama Live@edu organizācijās.

 

Cmdlet Apraksts

Disable-Mailbox

Atspējojiet arhīvu esošai pastkastei, izmantojot parametru Archive.

Enable-Mailbox

Iespējojiet arhīvu esošai pastkastei, izmantojot parametru Archive.

Disable-JournalRule

Atspējojiet žurnāla kārtulu. Žurnāla kārtulas tiek izmantotas, lai ierakstītu jeb “žurnalētu” noteiktiem adresātiem sūtītus vai no konkrētiem adresātiem saņemtus e-pasta ziņojumus. Ja ziņojums atbilst žurnāla kārtulas noteiktajiem kritērijiem, šis ziņojums tiek žurnalēts.

Enable-JournalRule

Iespējojiet žurnāla kārtulu.

Get-JournalRule

Apskatiet informāciju par norādītajām žurnāla kārtulām vai izgūstiet sarakstu ar uzņēmumā esošajām žurnāla kārtulām.

New-JournalRule

Izveidojiet žurnāla kārtulu.

Remove-JournalRule

Dzēsiet žurnāla kārtulu.

Set-JournalRule

Mainiet žurnāla kārtulas rekvizītus.

Pašlaik Exchange Online administratoriem pieejamie cmdlet

Atskaišu sūtīšana

Izmantojiet šos cmdlet, lai apskatītu atskaites un statistiku savā uzņēmumā.

Audita reģistrēšana

Izmantojiet šos cmdlet, lai konfigurētu audita reģistrēšanu, kā arī apskatītu audita žurnālus. Audita reģistrēšanas procesā tiek ierakstītas specifiskas darbības, ko veikuši konkrēti lietotāji. Papildinformāciju skatiet sadaļā Audita reģistrēšanas izmantošana, lai ierakstītu lietotāju darbības.

 

Cmdlet Apraksts

Search-AdminAuditLog

Meklējiet administratora audita žurnāla saturu.

Write-AdminAuditLog

Pievienojiet komentārus administratora audita žurnālā.

Get-AdminAuditLogConfig

Apskatiet pašreizējās administratora audita reģistrēšanas konfigurācijas iestatījumus.

New-AdminAuditLogSearch

Meklējiet administratora audita žurnāla saturu un nosūtiet rezultātus norādītajiem adresātiem.

Get-MailboxAuditBypassAssociation

Apskatiet kontus, kuri apiet pastkastu audita reģistrēšanu.

Set-MailboxAuditBypassAssociation

Norādiet kontus, kuri apiet pastkastu audita reģistrēšanu. Piemēram, varat norādīt pakalpojuma kontus, kuri regulāri piekļūst pastkastēm, lai samazinātu nebūtiskās informācijas apjomu pastkastu audita žurnālos.

Search-MailboxAuditLog

Meklējiet pastkastu audita žurnāla saturu.

New-MailboxAuditLogSearch

Meklējiet pastkastu audita žurnāla saturu un nosūtiet rezultātus norādītajiem adresātiem.

Pašlaik Exchange Online administratoriem pieejamie cmdlet

Ziņojuma sekošana

Izmantojiet šos cmdlet, lai izsekotu piegādes informāciju par ziņojumiem, kuri ir nosūtīti uz jebkuru konkrētu uzņēmuma pastkasti vai saņemti no tās. Papildinformāciju skatiet sadaļā Administratoriem paredzētas atskaites par piegādātu ziņojumu.

 

Cmdlet Apraksts

Get-MessageTrackingReport

Atgrieziet konkrēta ziņojuma izsekošanas atskaites informāciju. Šajā cmdlet ir jānorāda tās ziņojuma izsekošanas atskaites ID, kuru vēlaties apskatīt. Tāpēc vispirms izmantojiet cmdlet komandu Search-MessageTrackingReport, lai atrastu ziņojuma izsekošanas atskaites ID konkrētajam ziņojumam. Pēc tam norādiet cmdlet komandas Search-MessageTrackingReport izvadē ietverto ziņojuma izsekošanas atskaites ID cmdlet komandā Get-MessageTrackingReport.

Search-MessageTrackingReport

Atrodiet unikālu ziņojuma izsekošanas atskaiti pēc norādītajiem meklēšanas kritērijiem. Lai saņemtu pilnīgu ziņojuma izsekošanas informāciju, varat norādīt šo ziņojuma izsekošanas atskaites ID cmdlet komandā Get-MessageTrackingReport.

Pašlaik Exchange Online administratoriem pieejamie cmdlet

Citi atskaišu cmdlet

 

Cmdlet Apraksts

Get-FailedContentIndexDocuments

Apskatiet pastkastē esošo dokumentu sarakstu, kurus Exchange meklēšana nevarēja indeksēt.

Get-LogonStatistics

Apskatiet informāciju par atvērtām pieteikšanās sesijām norādītajā pastkastē, piemēram, lietotājvārdu un pēdējo piekļūšanas reizi. Lietotājam jāizrakstās, lai aizvērtu pieteikšanās sesiju, tāpēc lietotājiem, kas tikko aizvēruši savu pārlūkprogrammu, var tikt parādītas vairākas sesijas.

Get-MailboxFolderStatistics

Apskatiet informāciju par mapēm norādītajā pastkastē, tai skaitā mapē esošo vienumu skaitu un lielumu, mapes nosaukumu un ID, kā arī citu informāciju.

Get-MailboxStatistics

Apskatiet informāciju par norādītu pastkasti, piemēram, pastkastes lielumu, tajā esošo ziņojumu skaitu un pēdējo reizi, kad tai tika piekļūts.

Get-RecipientStatisticsReport

Apskatiet informāciju par kopējo adresātu skaitu savā uzņēmumā, tostarp pastkastu skaitu, aktīvo pastkastu skaitu, kontaktpersonu skaitu un adresātu grupu skaitu.

Pašlaik Exchange Online administratoriem pieejamie cmdlet

Domēni

Izmantojiet šos cmdlet, lai apskatītu un konfigurētu jūsu uzņēmumā definētos iekšējo un ārējo domēnu iestatījumus.

Akceptētie domēni

Izmantojiet šos cmdlet, lai apskatītu un konfigurētu akceptētos domēnus. Akceptētais domēns ir jebkura vienkāršā pasta pārsūtīšanas protokola (SMTP) nosaukumvieta, uz kuru mākoņa arhitektūras e-pasta uzņēmums sūta vai no kuras saņem e-pasta ziņojumus. Papildinformāciju skatiet sadaļā Akceptētie domēni.

 

Cmdlet Apraksts

Get-AcceptedDomain

Apskatiet konfigurēšanas informāciju visiem akceptētajiem domēniem vai noteiktam akceptētajam domēnam.

Set-AcceptedDomain

Konfigurējiet mākoņa arhitektūras pakalpojumā reģistrēta akceptētā domēna iestatījumus.

Pašlaik Exchange Online administratoriem pieejamie cmdlet

Attālie domēni

Izmantojiet šos cmdlet, lai apskatītu, izveidotu, dzēstu un konfigurētu attālos domēnus. Attālie domēni definē iestatījumus pasta plūsmai, pamatojoties uz katra e-pasta ziņojuma mērķa domēnu. Papildinformāciju skatiet sadaļā Attālie domēni.

 

Cmdlet Apraksts

Get-RemoteDomain

Apskatiet konfigurēšanas informāciju visiem attālajiem domēniem vai noteiktam attālajam domēnam.

New-RemoteDomain

Izveidojiet jaunu attālā domēna ierakstu, lai varētu konfigurēt ziņojumu formatēšanu un politiku uz šo domēnu sūtītajiem ziņojumiem.

Remove-RemoteDomain

Noņemiet attālā domēna ierakstu.

Set-RemoteDomain

Konfigurējiet ziņojumu formatējumu un politikas iestatījumus esošam attālā domēna ierakstam.

Pašlaik Exchange Online administratoriem pieejamie cmdlet

Pastkastes iestatījumi

Izmantojiet šos cmdlet, lai konfigurētu un kontrolētu veidu, kādā lietotāji piekļūst mākoņa arhitektūras e-pasta pakalpojumam.

 

Cmdlet Apraksts

Get-CASMailbox

Apskatiet protokolus, kas ir iespējoti klienta savienojumiem vienai vai vairākām pastkastēm jūsu uzņēmumā.

Set-CASMailbox

Konfigurējiet klienta piekļuves savienojuma protokolus, kas ir iespējoti norādītajai pastkastei.

Get-CASMailboxPlan

Apskatiet noklusējuma klienta piekļuves iestatījumus, kas jūsu uzņēmumā tiek piešķirti jaunām pastkastēm.

Get-OWAMailboxPolicy

Skatiet politikas, ko var lietot pastkastēm, kuras veido savienojumu, izmantojot lietojumprogrammu Outlook Web App, kā arī šīm politikām konfigurētos iestatījumus.

Get-MailboxPlan

Apskatiet informāciju par jūsu uzņēmumam pieejamiem pastkastes plāniem un to iestatījumiem. Pastkastes plāns ir lietotāja nodrošināšanas veidne.

Set-MailboxPlan

Mainiet pastkastes plāna parādāmo vārdu vai iestatiet alternatīvu noklusējuma pastkastes plānu.

New-OWAMailboxPolicy

Izveidojiet jaunu politiku, ko var lietot uzņēmuma pastkastēm, lai piemērotu lietojumprogrammas Outlook Web App savienojumu iestatījumus.

Remove-OWAMailboxPolicy

Noņemiet esošu politiku, kas tiek izmantota, lai piemērotu lietojumprogrammas Outlook Web App savienojumu iestatījumus.

Set-OwaMailboxPolicy

Konfigurējiet esošas politikas iestatījumus, kas tiek lietota uzņēmuma pastkastēm, lai piemērotu lietojumprogrammas Outlook Web App savienojumu iestatījumus.

Pašlaik Exchange Online administratoriem pieejamie cmdlet

Uzņēmuma iestatījumi

Izmantojiet šos cmdlet, lai apskatītu un konfigurētu uzņēmuma līmeņa iestatījumus.

 

Cmdlet Apraksts

Get-OrganizationConfig

Skatiet informāciju par dažādiem iestatījumiem jūsu organizācijā.

Set-OrganizationConfig

Konfigurējiet dažādus iestatījumus savā uzņēmumā.

Get-TransportConfig

Apskatiet transporta konfigurēšanas iestatījumus, piemēram, valodu, kādā tiek sūtīti piegādes statusa paziņojumi (DSN).

Set-TransportConfig

Mainiet transporta konfigurācijas iestatījumus, piemēram, DSN valodu.

Pašlaik Exchange Online administratoriem pieejamie cmdlet

Lietojumprogrammas personificēšana

Šis cmdlet ir piešķirts RBAC lomai ApplicationImpersonation. Tas izmanto Microsoft Exchange tīmekļa pakalpojumus (Exchange Web Services — EWS), lai nodrošinātu programmatisku piekļuvi Exchange Online pastkastēm. Papildinformāciju skatiet šajā MSDN tēmā.

 

Cmdlet Apraksts

Impersonate-ExchangeUser

Noteiktam pakalpojumam tiek sniegta programmatiska piekļuve lietotāju pastkastēm.

Pašlaik Exchange Online administratoriem pieejamie cmdlet

Integrētā deleģēšana un hibrīda izvietojums

Izmantojiet šos cmdlet, lai apskatītu un konfigurētu integrētās deleģēšanas un hibrīda izvietojuma līdzekļus savā uzņēmumā.

Integrētā deleģēšana

Izmantojiet šos cmdlet, lai apskatītu un konfigurētu integrētās deleģēšanas iestatījumus savā domēnā. Integrētai deleģēšanai, kas zināma arī kā integrētā koplietošana, tiek izmantots pakalpojums Microsoft Federation Gateway (korporācijas Microsoft piedāvāts mākoņa arhitektūras identitātes pakalpojums), kas ir uzticamības starpnieks starp lokālo Exchange Server 2010 uzņēmumu un mākoņa arhitektūras e-pasta uzņēmumu. Papildinformāciju skatiet sadaļā Integrētās deleģēšanas konfigurēšana mākoņa arhitektūrā.

 

Cmdlet Apraksts

Get-FederatedOrganizationIdentifier

Apskatiet sava uzņēmuma integrēto uzņēmuma identifikatoru un saistīto informāciju, piemēram, integrētos domēnus, uzņēmuma kontaktpersonu un statusu.

Set-FederatedOrganizationIdentifier

Konfigurējiet sava uzņēmuma integrēto uzņēmuma identifikatoru.

Get-FederationInformation

No ārēja Exchange uzņēmuma apskatiet integrēto informāciju, tai skaitā, integrēto domēnu nosaukumus un galamērķa URL.

Get-FederationTrust

Apskatiet integrācijas uzticamības, kas konfigurētas jūsu uzņēmumam.

Get-OrganizationRelationship

Apskatiet integrētās deleģēšanas relācijas iestatījumus informācijas par aizņemtību kopīgošanai vai drošai ziņojumu piegādei starp uzņēmumiem.

New-OrganizationRelationship

Izveidojiet integrētās deleģēšanas relāciju starp uzņēmumiem.

Remove-OrganizationRelationship

Noņemiet integrētās deleģēšanas relāciju starp uzņēmumiem.

Set-OrganizationRelationship

Konfigurējiet integrētās deleģēšanas relāciju starp uzņēmumiem.

Test-OrganizationRelationship

Pārbaudiet, vai integrētās deleģēšanas relācija starp uzņēmumiem ir pareizi konfigurēta un darbojas tā, kā paredzēts.

Pašlaik Exchange Online administratoriem pieejamie cmdlet

Koplietošanas politikas

Izmantojiet šos cmdlet, lai apskatītu un konfigurētu koplietošanas politikas. Koplietošanas politikas nosaka, kādā veida lietotāji uzņēmuma iekšienē var koplietot kalendāra un kontaktpersonu informāciju ar citiem lietotājiem ārpus uzņēmuma.

 

Cmdlet Apraksts

Get-SharingPolicy

Apskatiet informāciju par norādītajām koplietošanas politikām vai izgūstiet sarakstu ar uzņēmumā esošajām koplietošanas politikām.

New-SharingPolicy

Izveidojiet jaunu koplietošanas politiku.

Remove-SharingPolicy

Dzēsiet koplietošanas politiku. Pirms koplietošanas politikas dzēšanas ir jāpārbauda, vai politika nav piešķirta kādai pastkastei.

Set-SharingPolicy

Modificējiet esošas koplietošanas politikas iestatījumus.

Pašlaik Exchange Online administratoriem pieejamie cmdlet

Informācija par pieejamību

Izmantojiet šīs cmdlet komandas, lai skatītu un konfigurētu aizņemtības informāciju, kas jūsu organizācijā tiek koplietota ar citām organizācijām.

 

Cmdlet Apraksts

Add-AvailabilityAddressSpace

Nosakiet piekļuves metodi un ar to saistītos akreditācijas datus, ko izmanto, lai apmainītos ar aizņemtības informāciju vairākās organizācijās.

Get-AvailabilityAddressSpace

Skatiet detalizētu informāciju par Exchange organizācijas konfigurāciju saistībā ar aizņemtības informācijas apmaiņu vairākās organizācijās.

Remove-AvailabilityAddressSpace

Noņemiet iepriekš noteiktu pieejamības adrešu telpu un ar to saistītos akreditācijas datus, ko izmanto, pieprasot aizņemtības informāciju vairākās organizācijās.

Get-AvailabilityConfig

Skatiet uzticamos kontus, ko izmanto aizņemtības informācijas apmaiņā vairākās organizācijās.

New-AvailabilityConfig

Izveidojiet aizņemtības informācijas apmaiņu vairākās organizācijās.

Remove-AvailabilityConfig

Noņemiet iepriekš konfigurēto aizņemtības informācijas apmaiņu vairākās organizācijās.

Set-AvailabilityConfig

Konfigurējiet piekļuves līmeni aizņemtības informācijai.

Pašlaik Exchange Online administratoriem pieejamie cmdlet

Pastkastu pārvietošana

Izmantojiet šos cmdlet, lai pārvietotu pastkastes starp mākoņa arhitektūras uzņēmumu un lokālo Exchange uzņēmumu. Lai veiktu pastkastu pārvietošanu starp mākoņa arhitektūras un lokālo uzņēmumu, ir nepieciešams hibrīda izvietojums. Papildinformāciju skatiet sadaļā Exchange hibrīdā izvietošana un migrācija, izmantojot pakalpojumu Office 365.

 

Cmdlet Apraksts

Get-MoveRequest

Apskatiet notiekošas pastkastes pārvietošanas statusu, kas tika sākta, izmantojot cmdlet komandu New-MoveRequest.

New-MoveRequest

Izveidojiet jaunu pastkastes pārvietošanu.

Remove-MoveRequest

Atceliet pastkastes pārvietošanu, kas tika sākta, izmantojot cmdlet komandu New-MoveRequest.

Resume-MoveRequest

Atsāciet aizturētas vai nesekmīgas pārvietošanas pieprasījumu.

Set-MoveRequest

Mainiet esoša pārvietošanas pieprasījuma rekvizītus.

Suspend-MoveRequest

Aizturiet pārvietošanas pieprasījumu, pirms tiek sasniegts statuss CompletionInProgress.

Get-MoveRequestStatistics

Apskatiet detalizētu informāciju par pārvietošanas pieprasījumiem.

Pašlaik Exchange Online administratoriem pieejamie cmdlet

Pastkastes opcijas

Izmantojiet šos cmdlet, lai apskatītu un konfigurētu lietotāju pastkastu iestatījumus, kas pieejami lietojumprogrammā Outlook Web App > Opcijas. Lai piekļūtu lietotāja lapai Opcijas, skatiet sadaļu Piekļuve cita lietotāja lapai Opcijas.

 

Cmdlet Apraksts

Get-CalendarNotification

Apskatiet kalendāra paziņojumu kārtulas lietotāja pastkastē. Lietotāji var saņemt īsziņu paziņojumus par kalendāra notikumu un dienas kārtības izmaiņām.

Get-CalendarProcessing

Apskatiet kalendāra apstrādes iestatījumus norādītajai pastkastei. Tipiskā vērtība lietotāju pastkastēm ir AutoUpdate, savukārt telpu vai aprīkojuma pastkastēm — AutoAccept.

Set-CalendarProcessing

Mainiet kalendāra apstrādes iestatījumus norādītajai pastkastei. Konfigurējiet arī visus resursu iestatījumus telpu vai aprīkojuma pastkastēm.

Disable-InboxRule

Atspējojiet iesūtnes kārtulu lietotāja pastkastē. Izmantojot iesūtnes kārtulas, iesūtnē esošie ziņojumi tiek apstrādāti saskaņā ar norādītajiem nosacījumiem un tiek veiktas darbības, piemēram, ziņojuma pārvietošana uz norādīto mapi vai ziņojuma dzēšana.

Piezīme   Izveidojot, modificējot, noņemot, iespējojot vai atspējojot iesūtnes kārtulu, tiek noņemtas visas Microsoft Outlook izveidotās klienta puses kārtulas.

Enable-InboxRule

Iespējojiet iesūtnes kārtulu lietotāja pastkastē.

Get-InboxRule

Apskatiet informāciju par norādītajām iesūtnes kārtulām vai izgūstiet sarakstu ar iesūtnes kārtulām lietotāja pastkastē.

New-InboxRule

Izveidojiet iesūtnes kārtulu lietotāja pastkastē.

Remove-InboxRule

Dzēsiet iesūtnes kārtulu lietotāja pastkastē.

Set-InboxRule

Mainiet iesūtnes kārtulas rekvizītus lietotāja pastkastē.

Get-MailboxAutoReplyConfiguration

Apskatiet lietotāja pastkastes automātisko atbilžu iestatījumus.

Set-MailboxAutoReplyConfiguration

Konfigurējiet lietotāja pastkastes automātisko atbilžu iestatījumus.

Get-MailboxCalendarConfiguration

Apskatiet lietotāja pastkastes kalendāra iestatījumus.

Set-MailboxCalendarConfiguration

Konfigurējiet lietotāja kalendāra iestatījumus. Šie iestatījumi ietekmē to, kā izskatās lietotāja kalendārs un kā lietojumprogrammā Outlook Web App darbojas atgādinājumi. Šie iestatījumi nosaka arī to, kā lietotajam tiek nosūtīti uzaicinājumi, atbildes un paziņojumi.

Get-MailboxCalendarFolder

Apskatiet informāciju par lietotāja kalendāra mapi. Šī informācija ietver kalendāra mapes nosaukumu, informāciju par to, vai mape pašlaik tiek publicēta vai koplietota, publicēto kalendāra dienu sākuma un beigu diapazonu, kalendārā publicētās detalizētās informācijas līmeni, informāciju par to, vai kalendāra publicēto URL var meklēt tīmeklī, kā arī kalendāra publicēto URL.

Set-MailboxCalendarFolder

Konfigurējiet lietotāja pastkastes kalendāra mapes publicēšanas vai koplietošanas iestatījumus.

Get-MailboxJunkEmailConfiguration

Apskatiet nevēlamā e-pasta kārtulas konfigurāciju lietotāja pastkastē.

Set-MailboxJunkEmailConfiguration

Konfigurējiet nevēlamā e-pasta kārtulas konfigurāciju lietotāja pastkastē.

Get-MailboxMessageConfiguration

Apskatiet lietotāja pastkastes e-pasta ziņojumu iestatījumus. Iestatījumi ietver e-pasta parakstu, ziņojumu formātu, ziņojumu opcijas, lasīšanas apliecinājumus, lasīšanas rūti un sarunas.

Set-MailboxMessageConfiguration

Konfigurējiet lietotāja pastkastes e-pasta ziņojumu iestatījumus.

Get-MailboxRegionalConfiguration

Apskatiet lietotāja pastkastes reģionālos iestatījumus. Iestatījumi ietver laika joslu, laika formātu, datumu un valodu.

Set-MailboxRegionalConfiguration

Konfigurējiet lietotāja pastkastes reģionālos iestatījumus.

Get-MailboxSpellingConfiguration

Apskatiet Outlook Web App pareizrakstības pārbaudes iestatījumus lietotāja pastkastei. Iestatījumi ietver vārdnīcas valodu un tādu vārdu ignorēšanu, kuros ir cipari vai kuri rakstīti ar lielajiem burtiem.

Set-MailboxSpellingConfiguration

Konfigurējiet Outlook Web App pareizrakstības pārbaudes iestatījumus lietotāja pastkastei.

Get-MessageCategory

Apskatiet informāciju par norādītajām ziņojumu kategorijām vai izgūstiet sarakstu ar ziņojumu kategorijām lietotāja pastkastē.

Get-SendAddress

Apskatiet lietotāja pastkastes e-pasta adreses, kuras var konfigurēt kā noklusējuma e-pasta ziņojuma lodziņa No adresi. Noklusējuma e-pasta ziņojuma lodziņa No adresi ieteicams konfigurēt tikai tad, ja lietotāju pastkastēs ir konfigurēti POP, IMAP vai Hotmail abonementi. Iestatiet lietotāja noklusējuma e-pasta ziņojuma lodziņa No adresi cmdlet komandas Set-MailboxMessageConfiguration parametrā SendAddressDefault. Lietotājs var ignorēt noklusējuma e-pasta ziņojuma lodziņa No adresi, izveidojot e-pasta ziņojumu lietojumprogrammā Outlook Web App.

Get-TextMessagingAccount

Apskatiet lietotāja īsziņu pakalpojuma (SMS) iestatījumus. Šie iestatījumi ietver to, vai Microsoft Exchange ActiveSync ir iespējots, lietotāja valsts vai reģiona ID, mobilo sakaru operatora ID, pakalpojumu sniedzēja ID un tālruņa numuru paziņojumu saņemšanai.

Import-ContactList

Importējiet lietotāja pastkastes kontaktpersonas no komatatdalīto vērtību faila (CSV) mākoņa arhitektūras pastkastē.

Get-HotmailSubscription

Apskatiet norādītajai pastkastei konfigurētos Hotmail abonementa iestatījumus.

Set-HotmailSubscription

Mainiet norādītajai pastkastei konfigurētos Hotmail abonementa iestatījumus.

Get-ImapSubscription

Apskatiet informāciju par norādītās pastkastes IMAP abonementu vai pievienoto kontu. Izmantojiet šo komandu, lai lietotājiem palīdzētu novērst IMAP savienojuma problēmas.

Set-ImapSubscription

Konfigurējiet pastkastes IMAP abonementa iestatījumus.

Get-PopSubscription

Apskatiet norādītās pastkastes POP abonementa informāciju. Izmantojiet šo komandu, lai lietotājiem palīdzētu novērst POP savienojuma problēmas.

Set-PopSubscription

Konfigurējiet pastkastes POP abonementa iestatījumus.

Get-Subscription

Apskatiet norādītās pastkastes ārējā e-pasta konta abonementus. Izmantojiet šo komandu, ja neesat pārliecināts par abonementa veidu, ko lietotājs konfigurējis.

Remove-Subscription

Noņemiet lietotāja pastkastei abonementu uz ārēju e-pasta kontu.

Pašlaik Exchange Online administratoriem pieejamie cmdlet

Exchange ActiveSync

Izmantojiet šos cmdlet, lai apskatītu un konfigurētu Exchange ActiveSync iestatījumus savā uzņēmumā. Papildinformāciju skatiet sadaļā Exchange ActiveSync pārvaldība uzņēmumā.

 

Cmdlet Apraksts

Clear-ActiveSyncDevice

Notīriet saturu mobilajā ierīcē, kas izmanto Exchange ActiveSync, lai veidotu savienojumu ar pastkasti jūsu uzņēmumā. Šī komanda parasti tiek izmantota, ja ierīce ir pazaudēta vai nozagta.

Get-ActiveSyncDevice

Apskatiet sarakstu ar mobilajām ierīcēm, kas izmanto Exchange ActiveSync, lai veidotu savienojumu ar pastkastēm jūsu uzņēmumā.

Remove-ActiveSyncDevice

Noņemiet no pastkastes Exchange ActiveSync savienojumu mobilajai ierīcei. Jums jāzina mobilās ierīces nosaukums un lietotāja pastkaste.

Get-ActiveSyncDeviceAccessRule

Apskatiet Exchange ActiveSync ierīces piekļuves kārtulas, ko izveidojāt, izmantojot cmdlet komandu New-ActiveSyncDeviceAccessRule.

New-ActiveSyncDeviceAccessRule

Izveidojiet Exchange ActiveSync ierīces piekļuves kārtulas, lai atļautu lietotājiem sinhronizēt savas pastkastes noteiktos mobilo ierīču modeļos vai saimēs.

Remove-ActiveSyncDeviceAccessRule

Noņemiet no sava uzņēmuma esošas Exchange ActiveSync ierīces piekļuves kārtulas.

Set-ActiveSyncDeviceAccessRule

Konfigurējiet esošas Exchange ActiveSync ierīces piekļuves kārtulas.

Get-ActiveSyncDeviceClass

Apskatiet sarakstu ar Exchange ActiveSync ierīcēm, kurām izveidots savienojums ar pastkastēm jūsu uzņēmumā.

Get-ActiveSyncDeviceStatistics

Apskatiet sarakstu ar mobilajiem tālruņiem, kas konfigurēti sinhronizēties ar norādīto lietotāja pastkasti, kā arī katras ierīces sinhronizēšanās statistiku. Sniegtā informācija ietver tādu statistiku kā pēdējā reize, kad tika mēģināts veikt sinhronizēšanos, un ierīces identifikācija.

Get-ActiveSyncMailboxPolicy

Apskatiet politiku, ko var lietot Exchange ActiveSync ierīcēm, kas pievienotas pastkastēm jūsu uzņēmumā, un šai politikai konfigurētos iestatījumus.

New-ActiveSyncMailboxPolicy

Izveidojiet Exchange ActiveSync pastkastu politiku, ko var piemērot pastkastēm jūsu uzņēmumā, lai uzspiestu pievienoto Exchange ActiveSync ierīču iestatījumus.

Remove-ActiveSyncMailboxPolicy

Noņemiet esošu Exchange ActiveSync pastkastu politiku, kas uzspiež pievienoto Exchange ActiveSync ierīču iestatījumus.

Set-ActiveSyncMailboxPolicy

Konfigurējiet iestatījumus esošajai politikai, ko lieto pastkastēm jūsu uzņēmumā, lai uzspiestu pievienoto Exchange ActiveSync ierīču iestatījumus.

Get-ActiveSyncOrganizationSettings

Apskatiet sava uzņēmuma Exchange ActiveSync iestatījumus.

Set-ActiveSyncOrganizationSettings

Konfigurējiet noklusējuma Exchange ActiveSync iestatījumus savā uzņēmumā. Piemēram, varat iestatīt noklusējuma piekļuves līmeni, lai atļautu, bloķētu vai ievietotu karantīnā jaunas ierīces.

Pašlaik Exchange Online administratoriem pieejamie cmdlet

Vienotā ziņojumapmaiņa

Izmantojiet šos cmdlet, lai apskatītu un konfigurētu vienotās ziņojumapmaiņas (UM) iestatījumus Microsoft Office 365 uzņēmumiem. Papildinformāciju skatiet sadaļā Vienotās ziņojumapmaiņas izmantošana, lai izveidotu Exchange savienojumu ar tālruņa sistēmu.

Piezīme.   Vienotā ziņojumapmaiņa nav pieejama Live@edu uzņēmumos.

 

Cmdlet Apraksts

Disable-UMAutoAttendant

Atspējojiet esošu UM automātisko operatoru, kas ticis iespējots. UM automātisko operatoru nevar atspējot, ja tas ir piesaistīts vai saistīts ar UM meklēšanas grupu, kas saistīta ar noklusējuma UM numuru sastādīšanas plānu.

Enable-UMAutoAttendant

Iespējojiet esošu UM automātisko operatoru, kas ticis atspējots. Izveidojot UM automātisko operatoru, pēc noklusējuma tas netiek iespējots. Lai automātiskais operators varētu atbildēt uz ienākošiem zvaniem, tas vispirms ir jāiespējo.

Get-UMAutoAttendant

Apskatiet informāciju par norādītajiem UM automātiskajiem operatoriem vai izgūstiet sarakstu ar uzņēmuma UM automātiskajiem operatoriem.

New-UMAutoAttendant

Izveidojiet jaunu UM automātisko operatoru. Izveidojot jaunu UM automātisko operatoru, tas tiek piesaistīts atsevišķam UM numuru sastādīšanas plānam, kurā ietverts paplašinājuma numuru saraksts.

Remove-UMAutoAttendant

Dzēsiet UM automātisko operatoru. UM automātiskā operatora instances tiek dzēstas arī no visiem saistītajiem UM numuru sastādīšanas plāniem. Kad tiek dzēsts UM automātiskais operators, tas vairs neatbild uz konfigurētajos paplašinājumos ienākošajiem tālruņa zvaniem.

Set-UMAutoAttendant

Mainiet esoša UM automātiskā operatora iestatījumus. Dažas ar UM automātisko operatoru saistītās vērtības nevar mainīt vai modificēt, kamēr UM automātiskais operators nav dzēsts un izveidots jauns UM automātiskais operators.

Export-UMCallDataRecord

Eksportējiet norādītā datuma UM zvanu datu ierakstus uz komatatdalīto vērtību failu (CSV). Zvanu datu ierakstus var filtrēt pēc noteiktiem UM numuru sastādīšanas plāniem un UM IP vārtejām. Taču, ja netiek norādīta UM IP vārteja, tiek atgriezti visi zvanu datu ieraksti.

Get-UMCallDataRecord

Apskatiet UM zvanu datu ierakstus noteiktai lietotāja pastkastei ar iespējotu UM.

Get-UMCallSummaryReport

Apskatiet uzkrātos statistikas datus par visiem zvaniem, kas saņemti vai veikti jūsu uzņēmumā, tai skaitā balss ziņojumiem, neatbildētajiem zvaniem, abonenta piekļuvēm, automātiskajiem operatoriem vai faksa zvaniem.

Get-UMDialPlan

Apskatiet informāciju par norādītajiem UM numuru sastādīšanas plāniem vai izgūstiet sarakstu ar uzņēmumā esošajiem UM numuru sastādīšanas plāniem.

New-UMDialPlan

Izveidojiet jaunu UM numuru sastādīšanas plānu.

Remove-UMDialPlan

Dzēsiet UM numuru sastādīšanas plānu.

Set-UMDialPlan

Mainiet esoša UM numuru sastādīšanas plāna rekvizītus.

Get-UMHuntGroup

Apskatiet informāciju par norādītajām UM meklēšanas grupām vai izgūstiet sarakstu ar uzņēmumā esošajām UM meklēšanas grupām. Lai apskatītu noteiktu UM meklēšanas grupu, ir jānorāda tās UM IP vārtejas nosaukums, kas ir saistīta ar UM meklēšanas grupu, piemēram, Get-UMHuntGroup MyUMIPGateway\MyUMHuntGroup1.

New-UMHuntGroup

Izveidojiet jaunu UM meklēšanas grupu, kas tiek izmantota, lai piesaistītu ienākošos zvanus noteiktam UM numuru sastādīšanas plānam. Ir jāizveido UM meklēšanas grupa, lai atļautu saziņu starp UM IP vārteju un UM numuru sastādīšanas plānu.

Remove-UMHuntGroup

Dzēsiet UM meklēšanas grupu. UM meklēšanas grupa tiek noņemta arī no UM IP vārtejas.

Disable-UMIPGateway

Atspējojiet UM IP vārteju. Izmantojot UM IP vārteju, vairs netiks atbildēti ienākošie zvani un netiks veikti izejošie zvani.

Enable-UMIPGateway

Iespējojiet UM IP vārteju. Izmantojot UM IP vārteju, tiks atbildēts uz ienākošajiem zvaniem un tiks veikti izejošie zvani.

Get-UMIPGateway

Apskatiet informāciju par norādītajām UM IP vārtejām vai izgūstiet sarakstu ar uzņēmumā esošajām UM IP vārtejām.

New-UMIPGateway

Izveidojiet jaunu UM IP vārteju.

Remove-UMIPGateway

Dzēsiet UM IP vārteju.

Set-UMIPGateway

Modificējiet UM IP vārtejas konfigurācijas iestatījumus.

Disable-UMMailbox

Atspējojiet UM līdzekļus pastkastei ar iespējotu UM.

Enable-UMMailbox

Iespējojiet UM līdzekļus pastkastei.

Get-UMMailbox

Apskatiet UM informāciju par norādītajām pastkastēm ar iespējotu UM vai izgūstiet sarakstu ar uzņēmuma pastkastēm ar iespējotu UM.

Set-UMMailbox

Modificējiet UM konfigurācijas iestatījumus pastkastei ar iespējotu UM.

Get-UMMailboxPIN

Apskatiet informāciju, kas tiek aprēķināta saskaņā ar PIN datiem, kas saglabāti šifrētā formā lietotāja pastkastē ar iespējotu UM. Izmantojot šo cmdlet komandu, var redzēt, vai ir bloķēta pastkastes vai lietotāja piekļuve.

Set-UMMailboxPIN

Atiestatiet PIN pastkastei ar iespējotu UM.

Get-UMMailboxPolicy

Apskatiet informāciju par norādītajām UM pastkastes politikām vai izgūstiet sarakstu ar uzņēmuma UM pastkastes politikām.

New-UMMailboxPolicy

Izveidojiet jaunu UM pastkastes politiku.

Remove-UMMailboxPolicy

Dzēsiet UM pastkastes politiku. UM pastkastes politiku nevar dzēst, ja tā ir piesaistīta pastkastēm ar iespējotu UM.

Set-UMMailboxPolicy

Modificējiet esošas UM pastkastes politikas konfigurācijas iestatījumus. Iestatījumi ietver PIN politikas, ziņojumu teksta iestatījumus un numuru sastādīšanas ierobežojumus.

Export-UMPrompt

Eksportējiet audio failu, kas tiek izmantots kā UM numuru sastādīšanas plānu un automātisko operatoru uzrunas uzvedne.

Import-UMPrompt

Importējiet pielāgotu audio failu, lai to varētu izmantot UM numuru sastādīšanas plāniem un automātiskajiem operatoriem.

Pašlaik Exchange Online administratoriem pieejamie cmdlet

Palīdzības saņemšana komandrindā

Jūs varat saņemt palīdzību atsevišķiem komandrindas cmdlet. Izmantojiet komandrindas palīdzību, lai identificētu parametrus, kas tiek lietoti ar katru cmdlet, un piemērotu sintaksi.

Komandrindas palīdzība var sniegt dažāda skaidrojuma līmeņa informāciju. Lai komandrindā saņemtu vairāk mērķētas palīdzības, izmantojiet tālāk uzskaitītās komandas. Uzziniet vairāk par Pašreizējo informāciju par cmdlet Get-Help un saistīto sintaksi Microsoft Exchange Server palīdzībā: Palīdzības saņemšana. Lai arī šī tēma attiecas uz Exchange pārvaldības čaulu, kas atrodas lokālajos Exchange izvietojumos, saturs attiecas arī uz mākoņa arhitektūras e-pasta pakalpojumu un Windows PowerShell ar WinRM.

 

Palīdzības komanda Apraksts Piemērs

Get-Help <cmdlet>

Sniedz informāciju par cmdlet lietošanu un sintaksi.

Get-Help Get-Mailbox

Get-Help <cmdlet> -Examples

Parāda parastās cmdlet lietošanas piemērus.

Get-Help Get-Mailbox -Examples

Get-Help <cmdlet> -Detailed

Sniedz cmdlet aprakstu, sintaksi, pilnīgu sarakstu ar parametriem un to lietošanu, un piemērus.

Get-Help Get-Mailbox -Detailed

Mākoņa arhitektūras uzņēmumiem ir piekļuve visu Exchange pārvaldības cmdlet apakškopai. Tāpat šiem uzņēmumiem ir piekļuve visu šiem cmdlet pieejamo parametru apakškopai. Komandrindas palīdzība pašlaik neatšķir lokālos un mākoņa arhitektūras izvietojumus. Tāpēc komandrindas palīdzībā būs redzami daži cmdlet un parametri, kas nav attiecināmi uz mākoņa arhitektūras e-pasta pakalpojumu.

Parasti jūs varat ignorēt jebkuru parametru, kas attiecas uz fizisku resursu. Ja saņemat kļūdas ziņojumu, kur teikts, ka parametrs nav atrodams vai ka cmdlet netiek atpazīts, visticamāk, jūs mēģināt lietot parametru vai cmdlet, kas nav atļauts jūsu pārvaldības lomas piešķirei vai nav derīgs jūsu uzņēmumam.

Pašlaik Exchange Online administratoriem pieejamie cmdlet

 
Saistītās palīdzības tēmas
Notiek ielāde...
Netika atrasts neviens resurss.