Ziņojumu un adresātu ierobežojumi

[Šī tēma tiek veidota.]  

Attiecas uz: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Tēma pēdējoreiz modificēta: 2014-01-31

Pēc organizācijas reģistrēšanas lietotājiem, iespējams, radīsies tālāk minētie jautājumi, kas ir tieši saistīti ar e-pasta lietošanu.

  • Vai e-pasta ziņojumiem tiek piemēroti kādi sūtīšanas lieluma ierobežojumi?

  • Kādi adresātu ierobežojumi tiek piemēroti e-pasta ziņojumiem?

Ziņojumu, pastkastu, adresātu un e-pasta klientu ierobežojumi ietilpst kādā no tālāk norādītajām kategorijām.

Svarīgi!   Ņemiet vērā tālāk norādītos apstākļus.

  • Domēnam lietotie ierobežojumi var atšķirties atkarībā no tā, cik ilgi domēns ir reģistrēts pakalpojumā. Kad Microsoft datu centros tiek mainīts ierobežojums, var paiet noteikts laiks, līdz izmaiņas tiek piemērotas visiem esošajiem klientiem.

  • Lielāko daļu no šiem ierobežojumiem nevar modificēt, taču jums un jūsu lietotājiem par tiem ir jāzina.

  • Šie ierobežojumi attiecas gan uz iekšējiem, gan ārējiem adresātiem.

Ziņojumu ierobežojumi

Šie ierobežojumi attiecas uz visiem e-pasta ziņojumiem.

 

Ierobežojums Vērtība

Ziņojumu lieluma ierobežojums   Maksimālais kopējais e-pasta ziņojuma lielums. Kopējo lielumu veido ziņojuma galvene, ziņojuma pamatteksts un visi failu pielikumi.

Piezīme.   E-pasta klients var ierobežot atsevišķu faila pielikuma lielumu līdz vērtībai, kas ir mazāka par ziņojuma lieluma ierobežojumu. Piemēram, lietojumprogrammā Outlook Web App maksimālais atsevišķa faila pielikuma lielums ir 10 MB.

25 MB

Failu pielikumu ierobežojums   Maksimālais atļautais failu pielikumu skaits e-pasta ziņojumā. Pat ja kopējais failu pielikumu lielums nepārsniedz ziņojuma lieluma ierobežojumu, tomēr pastāv ziņojumā atļautā failu pielikumu skaita ierobežojums.

125 pielikumi

Tēmas garuma ierobežojums   Maksimālais atļautais teksta rakstzīmju skaits e-pasta ziņojuma tēmas rindiņā.

255 rakstzīmes

Vairākdaļu ziņojuma ierobežojums   Maksimālais MIME vairākdaļu ziņojumā atļautais ziņojuma pamatteksta daļu skaits.

250 daļu

Iegultā ziņojuma dziļuma ierobežojums   Maksimālais atļautais pāradresēto e-pasta ziņojumu skaits e-pasta ziņojumā.

30 iegultu ziņojumu

Uz lapas sākumu

Adresātu un sūtītāju ierobežojumi

Šie ierobežojumi tiek piemēroti ziņojumiem, sūtītājiem un adresātiem, lai apkarotu surogātpastu, kā arī lielapjoma sūtījumu tārpus un vīrusus.

Piezīme.   Koplietotajā adrešu grāmatā saglabātās adresātu grupas tiek uzskatītas par vienu adresātu. Pastkastes mapē Kontaktpersonas saglabāto adresātu grupu dalībnieki tiek skaitīti atsevišķi.

 

Ierobežojums Vērtība

Adresātu ierobežojums   Maksimālais atļautais ziņojuma adresātu skaits laukos Kam, Kopija un Diskrētā kopija.

500 adresātu

Ziņojumu skaita ierobežojums   Maksimālais e-pasta ziņojumu skaits, ko vienas minūtes laikā var nosūtīt no viena e-pasta klienta. Klientu nosaka pēc lietotāja konta.

30 ziņojumu minūtē

Adresātu skaita ierobežojums   Maksimālais adresātu skaits, kas 24 stundu laikā var saņemt no vienas mākoņa arhitektūras pastkastes sūtītus e-pasta ziņojumus. Pēc tam, kad ierobežojums sasniegts, no pastkastes ziņojumus sūtīt nevar, līdz adresātu skaits, kam pēdējo 24 stundu laikā sūtīti ziņojumi, nesamazinās zem ierobežojuma vērtības. Adresātu skaita ierobežojums attiecas uz ziņojumiem, kas nosūtīti adresātiem gan jūsu organizācijā, gan ārpus tās. Papildinformāciju skatiet sadaļā Lielapjoma e-pasta ziņojumu un ikdienas adresātu skaita ierobežojumi.

  • Microsoft Live@edu: 1500 adresātu dienā*

  • Office 365 profesionāļiem un mazajiem uzņēmumiem: 10 000 adresātu dienā

  • Office 365 uzņēmumiem: 10 000 adresātu dienā

Pārsūtīšanas ierobežojums Maksimālais adresātu skaits, ko var konfigurēt iesūtnes vai transporta kārtulai ar novirzīšanas darbību. Ja kārtula ir konfigurēta ziņojuma novirzīšanai adresātu skaitam, kas ir lielāks nekā norādītais skaits, kārtula netiks lietota un visi ziņojumi, kas atbilst kārtulas nosacījumiem, netiks novirzīti nevienam no kārtulā norādītajiem adresātiem.

10 adresātu

notePiezīme.
* Jauninot Microsoft Live@edu organizāciju uz Office 365 izglītības iestādēm, adresātu skaita ierobežojums tiek palielināts līdz 10 000 adresātiem dienā.

Uz lapas sākumu

Saglabāšanas ierobežojumi

Ar šiem ierobežojumiem tiek noteikts, cik ilgi ir pieejami vienumi noteiktās iesūtnes mapēs.

Šīs vērtības var mainīt, modificējot attiecīgās saglabāšanas politikas atzīmes. Papildinformāciju skatiet sadaļā Saglabāšanas politiku iestatīšana un pārvaldība pakalpojumā Exchange Online.

 

Ierobežojums Vērtība

Mapes Izdzēstie vienumi saglabāšanas periods   Maksimālais dienu skaits, cik ilgi vienumi var atrasties mapē Izdzēstie vienumi pirms automātiskās noņemšanas.

30 dienas

No mapes Izdzēstie vienumi noņemto vienumu saglabāšanas periods   Maksimālais dienu skaits, cik ilgi no mapes Izdzēstie vienumi noņemtie vienumi tiek saglabāti pirms neatgriezeniskas dzēšanas.

14 dienas

Mapes Nevēlamais e-pasts saglabāšanas periods   Maksimālais dienu skaits, kuru vienumi var atrasties mapē Nevēlamais e-pasts pirms automātiskas noņemšanas.

30 dienas

Uz lapas sākumu

Adresātu grupu ierobežojumi

Šie ierobežojumi attiecas uz adresātu grupām.

 

Ierobežojums Vērtība

Maksimālais adresātu grupas dalībnieku skaits   Kopējais adresātu skaits tiek noteikts pēc adresātu grupas izvēršanas.

100 000 dalībnieku

Ziņojumu sūtīšanas ierobežojums lielām adresātu grupām   Adresātu grupām, kurās ir dalībnieku skaits, ko nosaka šis ierobežojums, jābūt konfigurētām piegādes pārvaldības vai ziņojumu apstiprināšanas opcijām. Piegādes pārvaldība norāda to sūtītāju sarakstu, kuri drīkst sūtīt e-pasta ziņojumus adresātu grupai. Ziņojumu apstiprināšana norāda vienu vai vairākus regulatorus, kuriem jāapstiprina visi ziņojumi, kas nosūtīti šai adresātu grupai. Papildinformāciju skatiet sadaļā Adresātu grupas rekvizītu maiņa.

5000 vai vairāk dalībnieku

Maksimālais ziņojuma lielums lielām adresātu grupām   Ja ziņojums nosūtīts 5000 vai vairāk adresātiem, ziņojuma lielums nedrīkst pārsniegt šo ierobežojumu. Ja ziņojuma lielums pārsniedz šo ierobežojumu, ziņojums netiek piegādāts adresātam, un sūtītājs saņem atskaiti par neizdevušos piegādi (NDR). Kopējais adresātu skaits tiek noteikts pēc adresātu grupas paplašināšanās.

2 MB

Uz lapas sākumu

Transporta kārtulu ierobežojumi

Ar šiem ierobežojumiem tiek kontrolētas organizācijas līmeņa kārtulas, dēvētas arī par transporta kārtulām.

 

Ierobežojums Vērtība

Maksimālais transporta kārtulu skaits   Maksimālais kārtulu skaits organizācijas ietvaros.

100 kārtulu

Maksimālais vienas transporta kārtulas izmērs   Maksimālais rakstzīmju skaits, ko var izmantot vienā transporta kārtulā. Rakstzīmes tiek izmantotas nosacījumos, izņēmumos un darbībās.

4000 rakstzīmju

Rakstzīmju ierobežojums visām regulārajām izteiksmēm, kas izmantotas visās transporta kārtulās   Rakstzīmju kopskaits, kas izmantots visās regulārajās izteiksmēs visos transporta kārtulu nosacījumos un izņēmumos organizācijā. Var izmantot dažas kārtulas, kas izmanto garas un sarežģītas regulārās izteiksmes, vai var izmantot daudzas kārtulas, kas izmanto vienkāršas regulārās izteiksmes.

20 000 rakstzīmju

Maksimālais adresātu skaits, ko ziņojumam pievieno visas transporta kārtulas   Kad uz ziņojumu iedarbojas dažādas transporta kārtulas, ziņojumam var pievienot tikai ierobežotu adresātu skaitu. Kad ierobežojums sasniegts, atlikušie adresāti netiek pievienoti ziņojumam. Tāpat ar transporta kārtulu ziņojumam nevar pievienot adresātu grupas.

100 adresātu

Ziņojuma novirzīšanas reižu skaits   Skaits, cik reižu ziņojums tiks novirzīts, pārsūtīts vai uz ziņojumu tiks automātiski atbildēts atbilstoši iesūtnes kārtulām. Piemēram, lietotājam A ir iesūtnes kārtula, kas novirza ziņojumus lietotājam B atbilstoši sūtītājam. Lietotājam B ir iesūtnes kārtula, kas pārsūta ziņojumus lietotājam C, pamatojoties uz tēmas rindiņā esošajiem atslēgvārdiem. Ja ziņojums atbilst abiem šiem nosacījumiem, ziņojums tiek nosūtīts tikai lietotājam B, un tas netiek pārsūtīts lietotājam C, jo ir atļauta tikai viena novirzīšana. Šajā gadījumā ziņojums, nenosūtot atskaiti par neizdevušos piegādi (NDR), tiek nomests lietotājam B, norādot, ka šis ziņojums netika nosūtīts lietotājam C. Līdzīgi, ja lietotājs B ir konfigurējis automātisko atbildi (zināma arī kā ārpus biroja atrašanās paziņojums), lietotājam B novirzītais vai pārsūtītais ziņojums neizveidos automātisko atbildi.

Šis ierobežojums novērš e-pasta ziņojumu cilpas, kad lietotāja pastkaste var tikt piepildīta līdz tās maksimālajai kapacitātei.

1 pārsūtīšana

Uz lapas sākumu

Regulēšanas ierobežojumi

Ar šiem ierobežojumiem tiek kontrolēti regulēšanas iestatījumi, kas tiek izmantoti adresātu grupām un transporta kārtulām lietotajai ziņojumu apstiprināšanai.

 

Ierobežojums Vērtība

Arbitrāžas pastkastes maksimālais lielums   Ja arbitrāžas pastkastes lielums pārsniedz šo ierobežojumu, ziņojumi, kuriem ir nepieciešama regulēšana, tiek atgriezti sūtītājam atskaitē par neizdevušos piegādi (NDR).

10 GB

Maksimālais regulētāju skaits   Maksimālais regulētāju skaits, kuru var piešķirt vienai regulētai adresātu grupai vai kuru var pievienot ziņojumam, izmantojot vienu transporta kārtulu. Ņemiet vērā, ka jūs kā regulētājs nevarat norādīt adresātu grupu.

10 regulētāju

Regulēšanu gaidošo ziņojumu derīguma termiņš   Pēc noklusējuma ziņojuma, kas gaida regulēšanu, derīguma termiņš ir divas dienas. Tomēr izbeigušos regulēto ziņojumu apstrāde notiek ik pēc septiņām dienām. Tas nozīmē, ka regulētais ziņojums var izbeigties jebkurā laikā starp divām un deviņām dienām.

2 dienas

Maksimālais izbeigušos paziņojuma ziņojumu biežums   Šis ierobežojums nosaka maksimālo paziņojuma ziņojumu skaitu par izbeigušajiem regulētajiem ziņojumiem vienas stundas laikā. Šis ierobežojums tiek uzlikts katras pastkastes datu bāzē datu centrā.

Intensīvas lietošanas laikā daži sūtītāji var nesaņemt paziņojuma ziņojumus par regulētajiem ziņojumiem, kas ir izbeigušies. Tomēr šos paziņojumus joprojām var atklāt, izmantojot atskaites par piegādātiem ziņojumiem.

300 izbeigšanās paziņojumu stundā

Uz lapas sākumu

 
Saistītās palīdzības tēmas
Notiek ielāde...
Netika atrasts neviens resurss.