Pašto dėžučių dydžių ir kvotų peržiūra naudojant „Windows PowerShell“

 

Taikoma: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Tema paskutinį kartą modifikuota: 2011-12-12

 

Pašto dėžučių kvotos padeda kontroliuoti pašto dėžučių dydį. Pašto dėžučių kvotos automatiškai nustatomos pagal pašto dėžutei priskirtą pašto dėžutės planą. Naudojamos toliau išvardytos pašto dėžučių kvotos.

 • Įspėjimo pranešimas apie kvotą   jei pašto dėžutės dydis pasiekia arba viršija nurodytą limitą, vartotojas gauną aprašomąjį įspėjimo pranešimą.

 • Draudimo siųsti kvota   jei pašto dėžutės dydis pasiekia arba viršija nurodytą limitą, iš pašto dėžutės negalima išsiųsti naujų pranešimų, o vartotojas gauna aprašomąjį įspėjimo pranešimą.

 • Draudimo siųsti ir gauti kvota   jei pašto dėžutės dydis pasiekia arba viršija nurodytą limitą, negalima gauti ir siųsti naujų pranešimų. Visi į pašto dėžutę siunčiami pranešimai grąžinami siuntėjui su aprašomuoju klaidos pranešimu.

  Pastaba.   Draudimo siųsti ir gauti kvota efektyviai nustato maksimalų pašto dėžutės dydį.

„Live@edu“ organizacijose negalima modifikuoti nei pašto dėžučių planuose nurodytų, nei atskirose pašto dėžutėse nustatytų pašto dėžučių kvotų, bet „„Microsoft Office 365““ tai daryti galima. Daugiau informacijos žr. „Office 365“ pašto dėžučių kvotų nustatymas naudojant „Windows PowerShell“.

Net ir tose organizacijose, kuriose pašto dėžučių kvotų modifikuoti negalima, galima stebėti debesų technologijos pagrindu veikiančiai organizacijai priklausančių vartotojų pašto dėžučių dydžių ir kvotų būsenas. Pvz., galbūt norite sužinoti, kuriose pašto dėžutės pasiekta draudimo siųsti ir gauti kvota? O galbūt norite peržiūrėti konkrečios pašto dėžutės dydžio ir kvotos būsenas? Tai nesunku!

Toliau išvardytos temos, kuriose nurodyta, ką galite padaryti naudodami „Windows PowerShell“ cmdlet Get-MailboxStatistics.

Prieš pradėdami

 • Norėdami sužinoti, kaip įdiegti bei konfigūruoti „Windows PowerShell“ ir prisijungti prie tarnybos, žr. „Windows PowerShell“ naudojimas „Exchange Online“ programoje.

 • Naudojant cmdlet Get-MailboxStatistics reikia žinoti toliau nurodytus veikimo ypatumus.

  • Niekam anksčiau neprisijungus prie tam tikro tipo pašto dėžučių, pvz., aptikimo, įrangos, bendrinamų ir archyvo pašto dėžučių, jose gali būti pateikiami įspėjimai, o ne reikšmės. Nors įspėjimai rodomi, jų paisyti nereikia. Įrašius rezultatus į failą, įrašomos reikšmės, o įspėjimai praleidžiami.

  • Suapvalinus dydžio reikšmę iki artimiausio megabaito ir nurodžius, kad rezultatai būtų apvalinami iki dviejų skaičių po kablelio, vietoj labai mažų reikšmių baitais arba kilobaitais greičiausiai bus rodomi nuliai. Pvz., 4 kilobaitai yra 0,0039 megabaito, o suapvalinus iki dviejų skaičių po kablelio gaunamas nulis (4 / 1024).

 • Pašto dėžutės dydis ir kvotos nurodomos „Exchange“ valdymo skydo pašto dėžutės ypatybių srityje Pašto dėžutės naudojimas.

 • Vienu iš toliau nurodytų būdų vartotojai gali peržiūrėti dabartines savo pašto dėžučių dydžių ir kvotų būsenas.

  • „Outlook 2010“ – srityje Pašto dėžutės valymas, į kurią patenkama pasirenkant Failas > Informacija. Norėdami gauti išsamią pašto dėžutės dydžio informaciją, spustelėkite Valymo įrankiai > Pašto dėžutės valymas > Peržiūrėti pašto dėžutės dydį.

  • „Outlook Web App“ – rodinyje Paštas palaikykite žymiklį virš savo vardo, rodomo aplankų sąrašo viršuje. Atminkite, kad naudojant supaprastintąją „Outlook Web App“ versiją šio veiksmo atlikti nepavyks.

Konkrečios pašto dėžutės dydžio ir kvotos būsenos peržiūra

Vykdykite toliau nurodytą komandą.

Get-MailboxStatistics <Identity> | Format-List StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Pvz., norėdami peržiūrėti dabartines vartotojos Tamara Johnston pašto dėžutės dydžio ir kvotų būsenas, vykdykite toliau nurodytą komandą.

Get-MailboxStatistics "Tamara Johnston" | Format-List StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Puslapio viršus

Visų pašto dėžučių dydžių ir kvotų būsenų peržiūra

Įvykdžius toliau pateiktą komandą gaunama toliau nurodyta pašto dėžučių informacija.

 • Pašto dėžutės rodomas pavadinimas

 • Pašto dėžutės kovotos būsena

 • Pašto dėžutės dydis megabaitais (MB), suapvalintas iki dviejų skaičių po kablelio

 • Aplanko Atkuriami elementai dydis megabaitais (MB), suapvalintas iki dviejų skaičių po kablelio

 • Pašto dėžutėje esančių elementų skaičius

 • Aplanke Atkuriami elementai esančių elementų skaičius

Rezultatai rikiuojami pagal pašto dėžučių dydį, nuo didžiausios iki mažiausios, ir eksportuojami į CSV failą, kurio vardas C:\My Documents\All Mailboxes.csv.

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-CSV "C:\My Documents\All Mailboxes.csv" -NoTypeInformation

Puslapio viršus

Tik pašto dėžučių kvotas viršijusių pašto dėžučių peržiūra

Norėdami peržiūrėti tik tų pašto dėžučių, kurių dydžių reikšmės didesnės už sukonfigūruotas pašo dėžučių kvotų reikšmes, ir rezultatus eksportuoti į CSV failą, kurio vardas C:\My Documents\Exceeded Quotas.csv, vykdykite toliau nurodytą komandą.

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics | where {$_.StorageLimitStatus -notlike "BelowLimit*"} | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-CSV "C:\My Documents\Exceeded Quotas.csv" -NoTypeInformation

Puslapio viršus

Visų pašto dėžutei priskirtų kvotų peržiūra

Vykdykite toliau nurodytą komandą.

Get-Mailbox <Identity> | Format-List *Quota

Pvz., norėdami peržiūrėti pašto dėžutės kvotas, priskirtas vartotojos Tamara Johnston pašto dėžutei, vykdykite toliau nurodytą komandą.

Get-Mailbox "Tamara Johnston" | Format-List *Quota

Pastaba.   Kaip paaiškinta pirmiau, visos šios pašto dėžučių kvotų reikšmės yra nustatytos pagal pašto dėžutei priskirtą pašto dėžutės planą. Jei norite peržiūrėti pašto dėžutės kvotų reikšmes pagal pašto dėžutės planą, vykdykite tokią komandą: Get-MailboxPlan | Format-List DisplayName,*Quota.

Puslapio viršus

Archyvo pašto dėžutės

Pastaba.   „Live@edu“ organizacijose archyvo pašto dėžučių nėra.

„„Microsoft Office 365““ organizacijose taip pat galima peržiūrėti archyvo pašto dėžučių dydžių ir kvotų būsenas. Archyvo pašto dėžutės dydis neįskaičiuojamas į vartotojo pašto dėžutės dydį. Archyvo pašto dėžutei priskirtos atskiros nekonfigūruojamos kvotos, nustatytos pagal vartotojo pašto dėžutei priskirtą pašto dėžutės planą. Šios kvotos yra ArchiveQuota ir ArchiveWarningQuota.

Puslapio viršus

Archyvo pašto dėžutės dydžio ir kvotos būsenos reikšmių peržiūra

Vykdykite toliau nurodytą komandą.

Get-MailboxStatistics <Identity> -Archive | Format-List DisplayName,StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Pvz., norėdami peržiūrėti dabartines vartotojo Kim Akers archyvo pašto dėžutės dydžio ir kvotos būsenos reikšmes, vykdykite toliau nurodytą komandą.

Get-MailboxStatistics "Kim Akers" -Archive | Format-List DisplayName,StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Pastaba.   <Identity> reikšmė yra vartotojo, o ne archyvo pašto dėžutės tapatybė.

Puslapio viršus

Visų archyvo pašto dėžučių dydžių ir kvotų būsenų reikšmių peržiūra

Įvykdžius toliau nurodytą komandą gaunama nurodyta visų archyvo pašto dėžučių informacija.

 • Archyvo pašto dėžutės rodomas pavadinimas

 • Archyvo pašto dėžutės kovotos būsena

 • Archyvo pašto dėžutės dydis megabaitais (MB), suapvalintas iki dviejų skaičių po kablelio

Aplanko Atkuriami elementai dydis megabaitais (MB), suapvalintas iki dviejų skaičių po kablelio. Rezultatai rikiuojami pagal pašto dėžučių dydį, nuo didžiausios iki mažiausios, ir eksportuojami į CSV failą, kurio vardas C:\My Documents\All Archive Mailboxes.csv.

Get-Mailbox -Archive -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics -Archive | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-Csv "C:\My Documents\All Archive Mailboxes.csv" -NoTypeInformation

Puslapio viršus

Get-MailboxStatistics pateikiamų reikšmių paaiškinimai

Peržvelkime reikšmes, kurias jums reikia suprasti.

 • StorageLimitStatus – nurodo pašto dėžutės kvotos būseną. Naudojamos toliau nurodytos reikšmės.

  • BelowLimit – pašto dėžutės dydžio reikšmė mažesnė už įspėjimo apie problemą kvotos reikšmę.

  • IssueWarning – pašto dėžutės dydžio reikšmė didesnė už įspėjimo apie problemą kvotos reikšmę arba jai lygi, bet mažesnė už draudimo siųsti kvotos reikšmę.

  • ProhibitSend – pašto dėžutės dydžio reikšmė didesnė už draudimo siųsti kvotos reikšmę arba jai lygi, bet mažesnė už draudimo siųsti ir gauti kvotos reikšmę.

  • MailboxDisabled – pašto dėžutės dydžio reikšmė didesnė už draudimo siųsti ir gauti kvotos reikšmę.

 • TotalItemSize ir ItemCount – nurodo dabar pašto dėžutėje esančių elementų skaičių ir dydį. TotalItemSize reikšmė nurodo pašto dėžutės dydį. Ši reikšmė lyginama su pašto dėžutėje sukonfigūruotų pašto dėžutės kvotų reikšmėmis.

 • TotalDeletedItemSize ir DeletedItemCount – aplanke Panaikinti elementai esančių elementų skaičiaus ir dydžio šios reikšmės nenurodo. Tačiau jos nurodo paslėptame pašto dėžutės aplanke Atkuriami elementai esančių elementų skaičių ir dydį. Aplankas Atkuriami elementai dar vadinamas šiukšline. Į aplanką Atkuriami elementai elementai perkeliami toliau išvardytais atvejais.

  • Elementai panaikinami iš aplanko Panaikinti elementai.

  • Klavišų derinio „Shift“ + „Delete“ paspaudimas, kad pašto dėžutės elementai būtų panaikinti visam laikui.

  Aplanko Atkuriami elementai dydis neįskaičiuojamas į pašto dėžutės dydį. Aplankui Atkuriami elementai priskirtos atskiros nekonfigūruojamos kvotos, nustatytos pagal vartotojo pašto dėžutei priskirtą pašto dėžutės planą. Šios kvotos yra RecoverableItemsQuota ir RecoverableItemsWarningQuota.

  Pastaba.   Pagal numatytuosius parametrus elementai, esantys aplanke Atkuriami elementai, saugomi 14 dienų, o tada „Microsoft Exchange“ juos pašalina. „„Microsoft Office 365“, skirta įmonėms“ organizacijose, kai pašto dėžutė sulaikoma dėl bylinėjimosi, aplankas Atkuriami elementai nėra išvalomas, o jame esantys elementai saugomi neribotą laiką.

Puslapio viršus

 
Susijusios žinyno temos
Įkeliama...
Nerasta šaltinių.