Laiškų ieška ir naikinimas iš vartotojų pašto dėžučių

[Ši tema vykdoma.]  

Taikoma: Office 365 for enterprises, Live@edu

Tema paskutinį kartą modifikuota: 2011-11-23

Kartais administratoriai turi surasti ir panaikinti netinkamus arba galimai kenksmingus el. laiškus, išsiųstus į keletą organizacijos pašto dėžučių. Pavyzdžiui, el. laiškuose gali būti virusų arba saitų, kuriais pasinaudojus atsiunčiami virusai, netinkamas turinys, pvz., suaugusiesiems skirta medžiaga arba slapta informacija, kuri buvo netyčia išsiųsta ne tiems asmenims.

Šiuo tikslu negalima naudoti „Exchange“ valdymo skydo Kelių pašto dėžučių ieškos, tačiau naudojant „Windows PowerShell“ tai galima atlikti su cmdlet Search-Mailbox perjungimo parametru DeleteContent.

Svarbu   Kai naudojate cmdlet Search-Mailbox su parametru DeleteContent, laiškai visam laikui panaikinami iš vartotojo pašto dėžutės ir jų negalima atkurti.

Prieš pradėdami

UNRESOLVED_TOKEN_VAL(<rte:TA_RPSBeforeYouBegin>)

Būtinų RBAC vaidmenų priskyrimas

Turite priskirti nurodytus vaidmenis, kurių norite ieškoti, ir panaikinti laiškus iš vartotojų pašto dėžučių.

  • Pašto dėžutės ieška   Šis vaidmuo leidžia ieškoti laiškų keliose jūsų organizacijos pašto dėžutėse. Administratoriams šis vaidmuo nėra priskiriamas pagal numatytuosius nustatymus. Norėdami ieškoti keliose pašto dėžutėse, įtraukite save kaip narį į vaidmenų grupę Aptikimo valdymas. Žr. Vaidmenų grupės narių įtraukimas arba šalinimas.

  • Pašto dėžutės importavimas / eksportavimas   Šis vaidmuo leidžia panaikinti laiškus iš vartotojo pašto dėžutės. Šis vaidmuo nėra priskiriamas administratoriams pagal numatytuosius nustatymus. Norėdami panaikinti laiškus iš vartotojų pašto dėžučių, įtraukite vaidmenį Pašto dėžutės importavimas / eksportavimas į vaidmenų grupę Organizacijos valdymas. Žr. Vaidmenų grupės ypatybių redagavimas.

Ieškos užklausos informacijos rinkimas

Reikia gauti ir peržiūrėti keletą užkrėsto arba netinkamo laiško kopijų, kad galėtumėte sukurti ieškos užklausą, kuria naudojantis bus galima surasti laišką.

Puslapio viršus

Ieškos ir naikinimo parinktys

Norėdami ieškoti ir panaikinti laiškus vienu veiksmu, galite naudoti cmdlet Search-Mailbox su parametru DeleteContent. Tačiau tai atlikus negalima peržiūrėti ieškos rezultatų arba sukurti žurnalo, kuriame įrašomi ieškos pateikti laiškai. Tai reiškia, kad nežinosite, kurie laiškai buvo panaikinti.

Geresnis variantas yra pirmiau paleisti cmdlet Search-Mailbox su parametru LogOnly. Ši komanda sukuria žurnalą, kuriame yra informacijos apie visus rezultatus, atitinkančius ieškos kriterijus, bet ji nepanaikina laiškų. Ši informacija pateikiama kableliais atskirtų reikšmių (CSV) faile, kuris prisegamas prie el. laiško, išsiunčiamo į pašto dėžutę ir aplanką, apibrėžtą naudojant parametrus TargetMailbox ir TargetFolder, priklausančius cmdlet Search-Mailbox. Peržiūrėję žurnalą, galite patikslinti ieškos kriterijus ir iš naujo paleisti iešką tik žurnale, jei reikia, arba paleisti iešką su parametru DeleteContent.

Trečias variantas – pirmiau nukopijuoti įžeidžiantį laišką prieš panaikinant iš vartotojo pašto dėžutės, kad vėliau prireikus galėtumėte jį pasiekti. Atlikite tai į komandą, kurią vykdote norėdami panaikinti laišką, įtraukdami parametrus TargetMailbox ir TargetFolder.

Puslapio viršus

Ieškoti laiškų ir registruoti ieškos rezultatus

Peržvelkime keletą pavyzdžių, ką galima atlikti su cmdlet Search-Mailbox. Laiško ypatybių, kurias galima įtraukti į parametro SearchQuery reikšmę, sąrašą žr. El. laiško ieškos ypatybės.

Ieškoti vienoje pašto dėžutėje

Nurodyta komanda ieško tam tikroje jūsų organizacijos pašto dėžutėje laiškų, kurių eilutėje Tema yra konkreti reikšmė, tada nusiunčia laišką su rezultatais į paskirties pašto dėžutę. Laiškai nėra panaikinami iš pašto dėžutės, kurioje ieškoma.

Search-Mailbox -Identity <name> -SearchQuery subject:"<verbatim subject line>" -TargetMailbox <name of mailbox> -TargetFolder <name of folder> -LogOnly -LogLevel Full

Pavyzdys   Nurodyta komanda ieško Audros Jasaitytės pašto dėžutėje laiškų, kurių lauke Tema yra frazė Atsisiųsti šį failą, ir užregistruoja ieškos rezultatus administratoriaus pašto dėžutės aplanke SearchLogs.

Search-Mailbox -Identity "Pillar Pinilla" -SearchQuery subject:"Download this file" -TargetMailbox Administrator -TargetFolder SearchLogs -LogOnly -LogLevel Full
Ieškoti visose pašto dėžutėse

Nurodyta komanda visose jūsų organizacijos pašto dėžutėse ieško laiškų, prie kurių prisegtas tam tikras failas, tada nusiunčia laišką su rezultatais į paskirties pašto dėžutę. Laiškai nėra panaikinami iš pašto dėžučių, kuriose ieškoma.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery attachment:<filename> -TargetMailbox <name of mailbox> -TargetFolder <name of folder> -LogOnly -LogLevel Full

Pavyzdys   Nurodyta komanda visose pašto dėžutėse ieško laiškų, kuriuose yra bet kokio tipo prisegtas failas pavadinimu Trojan, ir išsiunčia žurnalo pranešimą į administratoriaus pašto dėžutę.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery attachment:trojan* -TargetMailbox Administrator -TargetFolder SearchLogs -LogOnly -LogLevel Full

Puslapio viršus

Ieškoti laiškų ir juos panaikinti

Nurodyta komanda ieško visose pašto dėžutėse ir panaikina visus laiškus, kurių eilutėje Tema yra tam tikras tekstas.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery subject:<verbatim subject line> -DeleteContent

Pavyzdys   Nurodyta komanda visose pašto dėžutėse ieško laiškų, kurių temos eilutėje yra žodžiai Atsisiųsti šį failą, ir visam laikui juos panaikina.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery subject:"Download this file" -DeleteContent

Svarbu   Prieš visam laikui panaikinant laiškus rekomenduojama naudoti parametrą LogOnly ir sugeneruoti ieškos aptiktų laiškų žurnalą arba nukopijuoti laiškus į kitą pašto dėžutę ir tik tada panaikinti juos iš šaltinio pašto dėžutės.

Kopijuoti laišką prieš panaikinant

Nurodyta komanda visose pašto dėžutėse ieško bet kurio laiško, kurio temos eilutėje yra konkretus tekstas, nukopijuoja faktinius ieškos rezultatus į aplanką ir panaikina visus laiškus, kurie atitinka ieškos kriterijus.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery subject:<verbatim subject line> -TargetMailbox <name of mailbox> -TargetFolder <name of folder> -DeleteContent

Pavyzdys   Nurodyta komanda visose pašto dėžutėse ieško laiškų, kurių temos eilutėje yra žodžiai Atsisiųsti šį failą, nukopijuoja ieškos rezultatus į administratoriaus pašto dėžutės aplanką Panaikinti laiškai, tada visam laikui panaikina laiškus iš vartotojų pašto dėžučių.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery subject:"Download this file" -TargetMailbox Administrator -TargetFolder DeletedMessages -DeleteContent

Puslapio viršus

El. laiško ieškos ypatybės

Šioje lentelėje išvardijamos įprastos laiškų ypatybės, kurias galima įtraukti į parametro SearchQuery reikšmę.

 

Ypatybė Pavyzdys Ieškos rezultatai

Priedai

priedas: kasmetinė ataskaita.ppt

Laiškai, kurių priedas pavadintas kasmetinėataskaita.ppt. Priedo panaudojimas: kasmetinė ataskaita arba priedas: kasmetinė* pateikia tuos pačius rezultatus, kaip ir naudojant visą priedo pavadinimą.

Kopija

kopija: „algis gustas“

kopija: algisg

kopija: algisg@fineartschool.edu

Laiškai, kurių laukelyje Kopija yra Algis Gustas

Nuo

nuo: „Valerijus Ovsianikas“

nuo: valerijuso

nuo: valerijuso@contoso.com

Valerijaus Ovsianiko siųsti laiškai

Išsiųsta

išsiųsta: 2010 10 19

Laiškai, kurie buvo išsiųsti 2010 m. spalio 19 d.

Tema

tema: „Ketvirčio finansai“

Pranešimai, kurių temos eilutėje yra tiksli frazė „Ketvirčio finansai“

Kam

kam: „Olga Turovceva“

kam: olgat

kam: olgat@contoso.com

Laiškai, išsiųsti Olgai Turovcevai

 
Susijusios žinyno temos
Įkeliama...
Nerasta šaltinių.