„Exchange“ hibridinis diegimas ir perkėlimas naudojant „Office 365“

 

Taikoma: Office 365 for enterprises

Tema paskutinį kartą modifikuota: 2012-05-02

Jei valdote vietinę el. pašto sistemą ir dabar diegiate „„Microsoft Office 365“, skirta įmonėms“, viską kruopščiai suplanuokite. Pirma apgalvokite ilgalaikius tikslus.

 • Jei norite laikyti pašto dėžutes ir vietinėje organizacijoje, ir nuotolinių išteklių saugykloje, į vietinę organizaciją turite įdiegti „Exchange“. Tai vadinama hibridine įdiegtimi.

  Hibridinei įdiegčiai reikalingas „Microsoft Exchange Server 2010“. Tačiau visas funkcijas palaikanti „Exchange 2010“ organizacija gali ir nenaudoti hibridinės įdiegties. Esamoje „Exchange 2003“ arba „Exchange 2007“ organizacijoje galite įdiegti minimalų „Exchange 2010“ hibridinį serverį.

 • Jei siekiate perkelti visas pašto dėžutės į nuotolinių išteklių saugyklą, įvertinkite esamą vietinio el. pašto infrastruktūrą ir pasirinkite geriausiai jūsų organizacijai tinkantį perkėlimo įrankį. Galite keliais būdais perkelti visas pašto dėžutes į „„Office 365“, skirta įmonėms“. Kiekvienas būdas turi pranašumų ir trūkumų, su kuriais susiduria administratoriai ir vartotojai. Be to, yra taikomi konkretūs reikalavimai.

Šioje temoje pateikta informacija padės sužinoti apie visas parinktis ir suplanuoti diegimo procesą. Paaiškinama terminija ir aprašomos diegimo parinktys ir įrankiai, įtraukti su „Exchange Online“ ir „„Office 365“, skirta įmonėms“.

Terminija: Paslapčių iškodavimas

Nagrinėdami programinės įrangos ir papildomą dokumentaciją, pastebėsite, kad vartojame tokius terminus kaip „visapusiškas sambūvis“ ir „paprastas sambūvis“, „diegimas keliose vietose“ ir „hibridinės įdiegtys“. Šie terminai atspindi programinės įrangos tobulinimą siekiant pagerinti „diegimo keliose vietose“ scenarijų.

Stengiamės apibrėžti terminus, kurie bus vartojami. O kol kas tikimės, kad ši lentelė padės perprasti terminus, vartojamus programinėje įrangoje ir dokumentacijoje.

 

Terminas

Aprašas

hibridinė įdiegtis

Visas funkcijas palaikančios „Exchange“ pranešimų sistemos diegimas keliose vietose naudojant „„Office 365“, skirta įmonėms“ ir „Exchange Online“. Toliau pateikiama keletas esamų funkcijų.

 • Pašto kelvada tarp vietinės ir nuotolinių išteklių saugyklomis pagrįstos organizacijų.

 • Pašto kelvada naudojant bendrai naudojamą domeno vardų sritį. Pvz., ir vietinės, ir nuotolinių išteklių saugyklomis pagrįstos organizacijos naudoja @contoso.com SMTP domeną.

 • Bendrasis visuotinis adresų sąrašas, dar vadinamas „bendrai naudojama adresų knygele“

 • Užimtumo informacijos ir kalendoriaus bendrinimas tarp vietinės ir nuotolinių išteklių saugyklomis pagrįstos organizacijų.

 • Centralizuotas pašto srauto valdymas. Vietinė organizacija gali valdyti vietinės ir nuotolinėmis duomenų saugyklomis pagrįstos organizacijos pašto srautą.

 • Vienas „Outlook Web App“ URL, skirtas ir vietinei, ir nuotolinių išteklių saugyklomis pagristai organizacijai

 • Galimybė perkelti esamas vietines pašto dėžutes į nuotolinių išteklių saugyklomis pagrįstą organizaciją.

 • Centralizuotas pašto dėžučių valdymas naudojant vietinę „Exchange“ valdymo konsolę (EMC)

 • Pranešimų sekimas, el. pašto įspėjimai ir ieška keliose pašto dėžutėse vietinėse ir nuotolinių išteklių saugyklomis pagrįstose organizacijose.

hibridas

Sutrumpintas termino „hibridinė įdiegtis“ variantas

keliose vietose

Bendras terminas, kuris reiškia bet kokį pranešimų sistemos diegimą, kur pašto kelvada apima ir vietinę organizaciją, ir nuotolinių išteklių saugyklomis pagrįstą organizaciją.

visapusiškas sambūvis

Žr. terminą „hibridinė įdiegtis“. Terminą „visapusiškas sambūvis“ pakeitė terminas „hibridinė įdiegtis“.

paprastas sambūvis

Nevartojamas terminas, kuris reiškia diegimą keliose vietose, kai „Exchange 2010“ neįdiegta vietinėje aplinkoje. Mes supratome, kad terminas yra per platus, todėl nusprendėme jo nebevartoti. Kai kuriuose dokumentuose ir vartotojo sąsajoje galite rasti terminą „paprastas sambūvis“.

„Exchange“ perkėlimas

„Exchange Online“ funkcija, kurią naudodami galite perkelti pašto dėžutes arba vartotojų pašto dėžučių turinį, jei kalbama apie IMAP el. pašto perkėlimą, iš vietinės „Exchange“ organizacijos į nuotolinių išteklių saugyklą. „Exchange Online“ perkėlimo įrankius rasite „Exchange“ valdymo skydo skirtuke El. pašto perkėlimas. Yra trys „Exchange“ perkėlimo tipai.

 • Visiškas „Exchange“ perkėlimas, anksčiau vadintas paprastu „Exchange“ perkėlimu.

 • Dalinis „Exchange“ perkėlimas, leidžiantis nustatyti trumpalaikę arba ilgalaikę pašto kelvadą vietinėje organizacijoje ir nuotolinių išteklių saugyklomis pagrįstoje organizacijoje.

 • IMAP el. pašto perkėlimas leidžia perkelti vartotojų pašto dėžučių turinį iš IMAP pranešimų sistemos į nuotolinių išteklių saugyklomis pagristą pašto dėžutę.

bendroji autentifikacija

Autentifikavimo procesas, kuris leidžia vartotojams naudojant esamus „Active Directory“ kredencialus (vartotojo vardą ir slaptažodį) gauti prieigą prie „„Office 365“, skirta įmonėms“ paslaugų. Dar vadinama jungtine tapatybe, bendroji autentifikacija „„Microsoft Office 365““ naudoja „Active Directory Federation Services 2.0“ (AD FS).

jungtinė tapatybė

Šiuo terminu apibūdinamas terminas „bendroji autentifikacija“. Šis terminas vartojamas „„Microsoft Office 365““ dokumentacijoje, bet jį pakeis terminas „bendroji autentifikacija“. Termino „ryšys“, kuris vartojamas „Office 365“, paaiškinimo ieškokite „wiki“ įraše Ryšys „Office 365“ ir „Exchange“.

hibridinis serveris

Kompiuteris, kuriame veikia „Exchange Server 2010“ hibridinė versija, įdiegta „Exchange 2003“ arba „Exchange 2007“ organizacijoje siekiant įgalinti hibridinę įdiegtį. Kai kurioje dokumentacijoje toks serveris anksčiau buvo vadinamas „sambūvio serveriu“.

Grįžti į viršų

Pagrindinės ilgalaikio el. pašto diegimo parinktys

Sukurti „„Office 365“, skirta įmonėms“ planavimo ir diegimo įrankiai, palaikantys nurodytas ilgalaikio el. pašto diegimo parinktis.

 • Hibridinė įdiegtis – organizacijos pašto dėžutės gali būti vietinėje „Exchange“ organizacijoje ir nuotolinių išteklių saugykloje. Naudojant hibridinės įdiegties scenarijų pranešimų sistemos funkcijos sklandžiai veikia ir vietinėje organizacijoje, ir nuotolinių išteklių saugyklomis pagrįstoje organizacijoje. Norėdami gauti išsamų palaikomų funkcijų sąrašą, žr. prieš tai pateiktoje lentelėje pateiktą terminą „hibridinė įdiegtis“.

  Į hibridinės įdiegties scenarijų galima įtraukti bendrąją autentifikaciją, kuri leidžia vartotojams naudojant esamus „Active Directory“ vietinius kredencialus gauti prieigą prie visų vietinių ir nuotolinių išteklių.

 • Visos pašto dėžutės nuotolinių išteklių saugykloje – jei nebūtina palaikyti pranešimų funkcijų keliose vietose, geriau planuokite perkelti pašto dėžutes į nuotolinių išteklių saugyklą. Visas perkėlimo procesas gali trukti savaitę ar net mėnesius, bet tai geriausia išeitis, jei siekiate perkelti visas pašto dėžutes į nuotolinių išteklių saugyklą.

Kaip aiškiname kitame skyriuje, naudojant daugelį perkėlimo ir keliose vietose naudojamų įrankių, kurie sukurti siekiant palaikyti šias dvi ilgalaikių pašto dėžučių parinktis, galima įgyvendinti kitus keliose vietose taikomų sprendimų scenarijus. Tačiau planavimo ir diegimo įrankių, įtaisytų „„Office 365“, skirta įmonėms“ ir „Exchange Online“, paskirtis yra perkelti visas pašto dėžutes į nuotolinių išteklių saugyklą ir palaikyti hibridinę įdiegtį.

Grįžti į viršų

Papildomos diegimo parinktys

Naudodami šiame dokumente aprašytus įrankius galite suderinti kitus sprendimus, kurie tiktų jūsų organizacijai, pvz., trumpalaikius sprendimus, naudojamus tik perkėlimo procesui atlikti, arba ilgalaikius sprendimus. Apžvelkime šias parinktis.

Vietinių vartotojų valdymas naudojant „Office 365“ įrankius

Kitas perkėlimo būdas – perkelti visas pašto dėžutes į nuotolinių išteklių saugyklą, bet ir toliau valdyti vartotojus ir išteklius naudojant esamą „Active Directory“. Nustačius bendrąją autentifikaciją ir įdiegus įrankį „Microsoft Online Services Directory Synchronization“, vartotojai naudodamiesi savo „Active Directory“ kredencialais (vartotojo vardu ir slaptažodžiu) gali gauti prieigą prie naujų pašto dėžučių, esančių nuotolinių išteklių saugykloje, ir esamų vietinių išteklių. Jeigu jūsų organizacijoje veikia „Exchange 2003“ arba naujesnė versija ir jūs turite mažiau nei 1000 pašto dėžučių, galite vykdyti visišką „Exchange“ perkėlimą, kad perkeltumėte savo pašto dėžutes, tada sukonfigūruoti bendrąją autentifikaciją. Jei reikia daugiau informacijos, žr. Visiškas „Exchange“ perkėlimas ir bendroji autentifikacija.

Arba, jeigu šiuo metu vietiniame serveryje veikia „Exchange 2003“ arba „Exchange 2007“, galite naudoti dalinį „Exchange“ perkėlimą, kad būtų galima naudoti šį scenarijų. Jei reikia daugiau informacijos, žr. Vartotojų tapatybės planavimas atliekant parengtąjį „Exchange“ perkėlimą.

Vartotojų konfigūravimas ir parengimas perkelti iš vietinės „Active Directory“ į nuotolinių išteklių saugyklą

Jei jums nereikia bendrosios autentifikacijos funkcijos, įdiegę „Active Directory“ sinchronizavimą tik vietinėje organizacijoje galėsite konfigūruoti vartotojus perkelti iš vietinės „Active Directory“ į nuotolinių išteklių saugyklą. Šis sprendimas tinka organizacijoms, kurios palaiko pašto kelvadą tarp nuotolinių išteklių saugyklomis pagrįstos organizacijos ir ne „Exchange“ vietinės pranešimų sistemos, arba organizacijoms, kurios tiesiog nori perkelti visus vartotojus iš vietinės „Active Directory“. Organizacijose, kuriose yra daug vartotojų, reikia apsvarstyti pasirinktinį sprendimą sinchronizuoti vietinės organizacijos slaptažodžius su nuotolinių išteklių saugyklomis pagal šį scenarijų.

Trečiųjų šalių sprendimai

Jei nenaudojate „Exchange 2003“ arba naujesnės versijos arba naudojate žiniatinklio pranešimų sistemą ar kitokias vietines pranešimų sistemas, gali reikėti pasitarti su partneriu ir rasti sprendimą, kuris patenkintų jūsų poreikius, naudojant šiame dokumente aptartus įrankius. Pvz., naudodami IMAP el. pašto perkėlimą galite perkelti vartotojų pašto dėžučių duomenis, o trečiosios šalies pateikiamas sprendimas gali padėti perkelti pranešimų sistemos darbo eigą į „Exchange Online“.

Grįžti į viršų

Kintamieji: dalykai, kuriuos reikia apgalvoti, ruošiantis diegti

Nusprendę pasirinkti ilgalaikio el. pašto diegimo parinktį, susipažinkite su įrankiais, kuriais galite perkelti pašto dėžutes į nuotolinių išteklių saugyklą ir supaprastinti perkėlimo etapą vartotojams ir IT specialistams. Planuodami perkėlimą arba hibridinę įdiegtį atsižvelkite į kelvados, pašto srauto ir tapatybės valdymą.

 • Tapatybės valdymas

 • Įrankis „Microsoft Online Services Directory Synchronization“

 • Pašto kelvada

 • Perkėlimo būdai ir įrankiai

Tapatybės valdymas

Kaip norite valdyti vartotojų, esančių nuotolinių išteklių saugykloje, tapatybes? Galimos dvi parinktys:

 • Nesusieta tapatybė

 • bendroji autentifikacija (dar vadinama jungtine tapatybe).

Nesusieta tapatybė

Naudojant nesusietą tapatybę visi nuotolinių išteklių saugykloje esančių pašto dėžučių vartotojai naudoja „Office 365“ sukurtus kredencialus, kad pasiektų savo „Office 365“ išteklius. „Office 365“ portale galite sukurti naujus „Office 365“ vartotojų abonementus ir slaptažodžius. Be to, galite naudoti katalogų sinchronizavimo funkciją, kad automatiškai konfigūruotumėte perkelti vartotojus iš vietinės „Active Directory“. Bet kuriuo atveju kredencialus sukuria ir valdo „Office 365“.

Jei naudojate vietinę tapatybės valdymo sistemą, vartotojai turės atskirus kredencialus „Office 365“ ištekliams ir vietiniams ištekliams pasiekti.

Nesusietos tapatybės valdymo sprendimo pranašumas – lengviau įdiegti ir nustatyti tapatybės valdymą. Kai kurioms nedidelėms organizacijoms arba organizacijoms, kurios ruošiasi netrukus perkelti visus vartotojus į nuotolinių išteklių saugyklą, geriausiai tinka nesusietos tapatybės valdymo sprendimas.

Kai kurioms organizacijoms, kurios vis dar palaiko vartotojų išteklius vietinėje struktūroje, nesusietos tapatybės sprendimas nėra labai parankus, nes vartotojai turi naudoti skirtingus kredencialus ir juos reikia išsamiau informuoti apie kredencialų valdymą. Jei norite, kad vartotojai valdytų du kredencialų rinkinius, kad galėtų pasiekti skirtingose vietose esančius išteklius, palaikymas gali pareikalauti nemažai lėšų.

Vidutinio dydžio arba didelėms organizacijoms nesusietos tapatybės sprendimas gali kainuoti daugiau nei bendroji autentifikacija, nes reikia skirti papildomų lėšų ilgalaikiam valdymui ir pagalbos tarnybai palaikyti.

Bendroji autentifikacija

Įdiegus bendrąją autentifikaciją visi nuotolinių išteklių saugykloje esančių pašto dėžučių vartotojai gali naudodami esamus vietinės „Active Directory“ kredencialus gauti prieigą prie vietinių ir nuotolinių išteklių saugyklos išteklių.

Trumpai tariant, šią galimybę galite įgalinti vietinėje organizacijoje įdiegdami AD FS serverį arba serverius. Tarp AD FS serverio ir nuotolinių išteklių saugykloje esančios „Office 365“ tarnybos sukuriamas ryšys, kad vietinėje organizacijoje esantiems vartotojams būtų suteikta prieiga prie tam tikrų „Office 365“ ir „Exchange Online“ išteklių nuotolinių išteklių saugyklomis pagrįsto domeno vardų srityje.

Bendrosios autentifikacijos pranašumas – vartotojams nereikia mokytis naujos kredencialų valdymo schemos. Be minėtų pranašumų vartotojams, tai suteikia daugiau galimybių administratoriams.

 • Strategijų valdymas:administratorius gali valdyti abonemento strategijas naudodamas „Active Directory“, kuri leidžia administratoriui valdyti slaptažodžių strategijas, darbo vietos apribojimus, blokavimo valdiklius ir t. t., o nuotolinių išteklių saugykloje nereikia atlikti jokių papildomų užduočių.

 • Prieigos valdymas:administratorius gali apriboti prieigą prie „Office 365“, kad tarnybas būtų galima pasiekti tik naudojant įmonės aplinką, interneto serverius arba abiem būdais.

 • Pagalbos skambučių sumažinimas:palaikymo tarnybos paprastai sulaukia nemažai skambučių dėl pamirštų slaptažodžių. Kuo mažiau slaptažodžių turės įsiminti vartotojai, tuo mažesnė tikimybė, kad jie juos pamirš.

 • Sauga:vartotojų tapatybės ir informacija yra apsaugotos, nes visi serveriai ir tarnybos, naudojantys bendrąją autentifikaciją, yra valdomi ir kontroliuojami vietinėje organizacijoje.

 • Griežto autentifikavimo palaikymas: turėdami „Office 365“ galite naudoti griežtą autentifikavimą, dar vadinamą dviejų dalių autentifikavimu. Tačiau jei naudojate griežtą autentifikavimą, turite naudoti bendrąją autentifikaciją.

Įdiegę AD FS ir katalogų sinchronizavimą galite valdyti visus vartotojus ir išteklius naudodami esamą vietinę „Active Directory“.

Bendrosios autentifikacijos trūkumas – reikia įdiegti naujų serverių, kuriems sertifikavimo institucija (CA) turi išduoti sertifikatą. Be to, vartotojų valdymas bus sudėtingesnis ir brangesnis.

Pastaba.   Taikant hibridinės įdiegties scenarijų rekomenduojama naudoti bendrąją autentifikaciją, nors tai nėra būtina.

Bendroji autentifikacija gali būti puikus sprendimas kai kurioms didelėms organizacijoms, kurios planuoja perkelti visas pašto dėžutes į „Office 365“ per keletą mėnesių.

Laikui bėgant daugeliui organizacijų, kurios planuoja palaikyti vietinį „Active Directory“ išteklių rinkinį kartu su „Office 365“, bendroji autentifikacija padėtų racionalizuoti vartotojų tapatybių valdymą.

Svarbu

 • Norint naudoti bendrąją autentifikaciją su AD FS reikia vietinės „Active Directory“.

 • Norint naudoti bendrąją autentifikaciją reikia įdiegti ir paleisti įrankį „Microsoft Online Services Directory Synchronization“.

 • Jei planuojate perkelti visas pašto dėžutes į nuotolinių išteklių saugyklą ir nustatyti bendrąją autentifikaciją, negalite diegti AD FS arba katalogų sinchronizavimo, kol neįvykdysite visiško „Exchange“ perkėlimo naudodami „Exchange“ valdymo skydą. Tačiau įdiegę AD FS ir katalogų sinchronizaciją galite vykdyti dalinio „Exchange“ perkėlimo procesą.

Daugiau informacijos žr. toliau nurodytuose straipsniuose.

Grįžti į viršų

Įrankis „Microsoft Online Services Directory Synchronization“

Naudodami įrankį „Microsoft Online Services Directory Synchronization“ galite sinchronizuoti „Exchange“ visuotinį adresų sąrašą, kuris dar vadinamas bendrai naudojama adresų knygele, palaikyti sudėtingus kelvados scenarijus ir konfigūruoti vartotojus diegiant sistemą keliose vietose. Norint taikyti hibridinės įdiegties scenarijų būtina sinchronizuoti katalogus. Be to, šis procesas gali pagerinti vartotojų darbą, naudojant kai kuriuos perkėlimo scenarijus, ypač jei planuojate įgalinti bendrąją autentifikaciją.

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad katalogų sinchronizavimas yra ilgalaikis vartotojų valdymo sprendimas. Nors galite deaktyvinti (ir vėl aktyvinti) katalogų sinchronizavimą, turite apsvarstyti katalogų sinchronizavimo diegimą kaip ilgalaikį priskyrimą. Daugiau informacijos apie katalogų sinchronizavimo deaktyvinimą ir aktyvinimą rasite „wiki“ įraše Katalogų sinchronizavimas ir įgaliojimo šaltinis.

Pagal numatytuosius parametrus įrankis „Directory Synchronization“ sinchronizuoja vietinį katalogą ir nuotolinių išteklių saugykloje esantį katalogą (vienpusis sinchronizavimas) įrašydamas vartotojo ir pašto dėžutės informaciją į jūsų „Office 365“ organizacijai skirtą nuotolinių išteklių saugyklos katalogą.

Norėdami įgalinti kai kurias hibridinės įdiegties funkcijas, turite suteikti įrankiui „Directory Synchronization“ rašymo prieigą, kad būtų galima sinchronizuoti kai kuriuos su pranešimų sistema susijusius vartotojo duomenis vietinėje „Active Directory“. Rašymo prieigos sinchronizavimas vietinėje „Active Directory“ įgalina toliau nurodytas funkcijas.

 • Vietinių pašto dėžučių archyvavimas debesyje

 • Pašto dėžučių perkėlimas iš nuotolinių išteklių saugyklos į vietinę „ Exchange“ organizaciją.

 • Vartotojo valdomų patikimų siuntėjų ir blokuojamų siuntėjų sąrašų, esančių nuotolinių išteklių saugykloje, sinchronizavimas.

 • Balso pašto pranešimų sinchronizavimas nuotolinių išteklių saugykloje.

Svarbu   Katalogų sinchronizavimas yra reikalingas: hibridinei įdiegčiai, bendrajai autentifikacijai ir daliniam „Exchange“ perkėlimui.

Jei reikia daugiau informacijos, žr. „Active Directory“ sinchronizavimas: maršruto žemėlapis.

Grįžti į viršų

Pašto kelvada

Galima sakyti, kad labai paprasta nustatyti hibridinei įdiegčiai skirtą pašto kelvadą. Įrankiai (paprastai įrankis „Directory Synchronization“) yra optimizuoti, kad nukreiptų jūsų MX įrašą į jūsų vietinę „Exchange“ sistemą kaip į patikimą domeną. Tada el. paštas, skirtas nuotolinių išteklių saugykloje esantiems gavėjams, yra perduodamas iš vietinės „Exchange“ organizacijos į nuotolinių išteklių saugyklą. „Exchange Server“ pagalbinė diegimo priemonė paaiškina, kaip konfigūruoti šią kelvados schemą, skirtą hibridinei įdiegčiai.

Be to, galite konfigūruoti hibridinei įdiegčiai skirtą kelvadą, kad MX įrašas nukreiptų į nuotolinių išteklių saugyklą kaip į patikimą domeną. Daugiau informacijos rasite Hibridinė kelvada – jūsų MX įrašų nukreipimas į debesį.

Paprastai sudėtingesnės pašto kelvados konfigūracijos reikia tada, kai planuojate ilgalaikę įdiegtį, o pranešimų sistemos apima vietinę ir nuotolinių išteklių saugyklos įdiegtis. Daugeliu atvejų, jei planuojate perkelti visas pašto dėžutes į nuotolinių išteklių saugyklą, nereikia naudoti sudėtingos pašto kelvados. Išimtis taikoma ilgai trunkantiems, daliniams perkėlimams, kai siekiant užtikrinti el. pašto paslaugos kokybę atliekant perkėlimo procesą reikia išplėstinės pašto kelvados.

Svarbu   Tiek visiškas „Exchange“ perkėlimas, tiek dalinis „Exchange“ perkėlimas vykdo trumpalaikį el. pašto sinchronizavimą perkėlimo etape. Kol bus baigtas perkėlimo procesas, visiškas „Exchange“ perkėlimas sinchronizuoja el. paštą naudodamas prenumeratas. Dalinis „Exchange“ perkėlimas nukreipia el. paštą nurodydamas nuotolinių išteklių saugyklos paskirties adresą vietinėse pašto dėžutėse.

Grįžti į viršų

Perkėlimo būdai ir įrankiai

Galimi toliau nurodyti perkėlimo būdai ir įrankiai.

 • Perkėlimo užklausos naudojant pašto dėžučių replikavimo tarnybą (MRS)

 • Visiškas „Exchange“ perkėlimas

 • Dalinis „Exchange“ perkėlimas

 • IMAP el. pašto perkėlimas

 • PST įrašymo įrankis

 • Trečiųjų šalių sprendimai

„Exchange Server“ pagalbinė diegimo priemonė paaiškina, kaip įdiegti daugelį šių sprendimų.

Perkėlimo užklausos naudojant pašto dėžučių replikavimo tarnybą (MRS)

„Microsoft Exchange“ pašto dėžučių replikavimo tarnyba (MRS), kuri yra visuose „Exchange 2010“ klientų prieigos serveriuose, yra tarnyba, atsakinga už pašto dėžučių perkėlimą, .pst failų importavimą ir eksportavimą, išjungtų ir nevisiškai panaikintų pašto dėžučių atkūrimą.

Norint vykdyti perkėlimo užklausas reikia hibridinės įdiegties. Perkėlimo užklausos leidžia perkelti pašto dėžutes iš vietinės „Exchange“ organizacijos į nuotolinių išteklių saugyklą ir atvirkščiai. Tai galite padaryti naudodami „Exchange“ valdymo konsolę.

Jei planuojate perkelti pašto dėžutes ir naudoti ilgalaikę hibridinę įdiegtį vietinėje „Exchange“, rekomenduojame perkelti pašto dėžutes naudojant perkėlimo užklausas.

Be to, didelėms organizacijoms, kurios naudoja vietinį „Exchange 2003“ arba „Exchange 2007“ ir planuoja perkelti visas pašto dėžutes į nuotolinių išteklių saugyklą per keletą mėnesių, rekomenduojama vykdyti dalinio perkėlimo procesą, t. y. hibridinę įdiegtį, naudojant perkėlimo užklausas.

Svarbu   Norint vykdyti perkėlimo užklausas, vietinėje „Exchange“ organizacijoje turi būti įdiegtas „Exchange 2010“ hibridinis serveris. Norint naudoti hibridinę įdiegtį reikia „Exchange 2003“ arba naujesnės versijos. „Exchange Server“ pagalbinė diegimo priemonė gali padėti sukurti hibridinės įdiegties planą.

Daugiau informacijos žr. toliau nurodytuose straipsniuose.

Visiškas „Exchange“ perkėlimas

Visiškas „Exchange“ perkėlimas yra skirtas organizacijoms, kurios turi mažiau nei 1 000 pašto dėžučių ir kurios nori perkelti visas pašto dėžutes į nuotolinių išteklių saugyklą per vieną operaciją. Norėdami pasiekti šį įrankį naudokite „Exchange“ valdymo skydo parinktį El. pašto perkėlimas.

Svarbu

 • Visiškas „Exchange“ perkėlimas palaiko tik „Exchange 2003“ ir naujesnes versijas. Jei naudojate senesnes „Exchange“ versijas, reikės naudoti IMAP el. pašto perkėlimą arba trečiosios šalies sprendimą.

 • Jei naudojate „Exchange“ ir turite daugiau nei 1 000 pašto dėžučių, reikės vykdyti dalinio „Exchange“ perkėlimo procesą.

 • Jei planuojate diegti bendrąją autentifikaciją, pirmiausia įvykdykite visišką „Exchange“ perkėlimą. Baigę perkėlimo procesą nustatykite bendrąją autentifikaciją (ir katalogų sinchronizavimą). Jei prieš vykdydami visišką „Exchange“ perkėlimą vykdysite katalogų sinchronizavimą, perkėlimo procesas gali sutrikti.

Norėdami sužinoti daugiau žr. toliau nurodytas „Exchange Online“ temas.

Grįžti į viršų

Dalinis „Exchange“ perkėlimas

Dalinis „Exchange“ perkėlimas yra skirtas didelėms organizacijoms arba organizacijoms, kurios nori palaipsniui perkelti pašto dėžutes į nuotolinių išteklių saugyklą. Pagal šį scenarijų kai kurias pašto dėžutes galite perkelti į nuotolinių išteklių saugyklą, o likusias palikti vietinėje organizacijoje. Norėdami pasiekti šį įrankį naudokite „Exchange“ valdymo skydo parinktį El. pašto perkėlimas.

Svarbu

 • Dalinis „Exchange“ perkėlimas skirtas organizacijoms, kurios galiausiai planuoja perkelti visas vietines „Exchange“ pašto dėžutes į nuotolinių išteklių saugyklą. Jei norite perkelti tik keletą pašto dėžučių pagal ilgalaikio sambūvio scenarijų, nerekomenduojama naudoti dalinio „Exchange“ perkėlimo proceso.

 • Dalinis „Exchange“ perkėlimas palaiko tik „Exchange 2003“ ir „Exchange 2007“. Jei naudojate senesnes „Exchange“ versijas, reikės naudoti IMAP el. pašto perkėlimą arba trečiosios šalies sprendimą. Jei naudojate „Exchange 2010“, turite įdiegti hibridinę įdiegtį ir perkelti pašto dėžutes naudodami perkėlimo užklausas.

 • Norint taikyti dalinį „Exchange“ perkėlimą reikia sinchronizuoti katalogus.

 • Jei planuojate diegti bendrąją autentifikaciją pagal ilgalaikės įdiegties planą, prieš vykdydami dalinio „Exchange“ perkėlimo procesą nustatykite bendrąją autentifikaciją ir katalogų sinchronizavimą.

Daugiau informacijos žr. toliau nurodytuose straipsniuose.

IMAP el. pašto perkėlimas

IMAP el. pašto perkėlimas yra atsarginis el. pašto turinio perkėlimo įrankis, skirtas įvairiems el. pašto serveriams. Jei naudojate „Exchange 2000 Server“, „Exchange Server 5.5“ su 4 pakeitimų paketu arba bet kurį kitą suderinamą IMAP serverį, pvz., „Gmail“, galite naudoti IMAP el. pašto perkėlimą. Naudokite „Exchange“ valdymo skydo parinktį El. pašto perkėlimas ir CSV failą.

Norėdami sužinoti daugiau žr. toliau nurodytas „Exchange Online“ temas.

PST įrašymo įrankis

Kitas pašto dėžučių perkėlimo į debesų pašto dėžutes būdas – naudoti „Microsoft Exchange“ PST įrašymo įrankį. PST įrašymo įrankiu galite ieškoti ir surinkti PST failus, kurie saugomi vietinės organizacijos kompiuteriuose, tada importuoti šiuos PST failus į debesų pašto dėžutes. Atminkite, kad PST įrašymo įrankį galite naudoti ir importuodami PST failus į vietines pirmines ar archyvo pašto dėžutes. Jei reikia daugiau informacijos, žr. „Microsoft Exchange“ PST įrašymo įrankis.

Trečiųjų šalių sprendimai

Pateikiame keletą trečiųjų šalių siūlomų perkėlimo įrankių ir partnerių, kurie gali padėti atlikti „Exchange“ perkėlimo iš ne „Microsoft“ platformų procesą.

 • „Binary Tree“ – teikia pranešimų perkėlimo iš vienos platformos į kitą ir sambūvio programinę įrangą ir produktus, kurie leidžia analizuoti vietinę ir nuotolinę korporacijos pranešimų sistemos ir bendradarbiavimo aplinką, užtikrinti sambūvį ir atlikti perkėlimo procesą, pagrįstus „IBM Lotus Notes“ ir „Domino“, „Microsoft Exchange“ ir „Microsoft SharePoint“.

 • „BitTitan“ – teikia savarankiškai įgyvendinamus el. pašto perkėlimo ir sambūvio sprendimus, skirtus „Exchange 2007“ ir „Exchange Online“.

 • „Cemaphore“ – teikia perkėlimo iš vietinės „Microsoft Exchange“ į „Microsoft Online“ sprendimus.

 • „Quest“ – teikia perkėlimo sprendimus, skirtus „Exchange Online“ ir „SharePoint Online“, įskaitant perkėlimą iš „Lotus Notes“ ir „Novell GroupWise“ į „Exchange Online“.

 • „Metalogix“ – teikia perkėlimo sprendimus, skirtus „Exchange Online“ ir „SharePoint Online“.

Grįžti į viršų

 
Susijusios žinyno temos
Įkeliama...
Nerasta šaltinių.