Masiškai siunčiami el. laiškai ir dienos gavėjų kiekio apribojimai

 

Taikoma: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Tema paskutinį kartą modifikuota: 2013-03-07

Debesų technologijos pagrindu veikiantiems el. pašto abonementams yra taikomas gavėjų kiekio apribojimas, dažnai vadinamas siuntėjų arba siuntimo apribojimu. Šis apribojimas nustato didžiausią gavėjų, kurie gali gauti el. laiškus iš vieno debesų technologijos pagrindu veikiančio abonemento per 24 valandas, skaičių. Gavėjų skaičiaus apribojimas „Exchange Online“ yra:

 

„Microsoft Office 365“, skirta profesionalams ir mažoms įmonėms

10,000

„Microsoft Office 365“, skirta įmonėms

10000

„Microsoft Live@edu“

1500*

notePastaba
* Kai „Microsoft Live@edu“ organizacijos versija atnaujinama į „Office 365“ švietimo įstaigoms, gavėjų kiekio apribojimas padidinamas iki 10 000 gavėjų per dieną.

Gavėjų kiekio apribojimas taikomas gavėjų pranešimams, kurie siunčiami jūsų organizacijos viduje ir už jos ribų. Pasiekus nustatytą ribą pranešimų iš pašto dėžutės nebegalima siųsti tol, kol gavėjų skaičius, kuriems buvo išsiųsti pranešimai per pastarąsias 24 val., nesumažėja žemiau ribos. Keli pranešimai, kuriuos siunčiate tam pačiam gavėjui, skaičiuojami atskirai. Pavyzdžiui, jei vartotojas per 24 val. išsiunčia 10 pranešimų tam pačiam gavėjui, šie 10 pranešimų skaičiuojami kaip 10 gavėjų ir pridedami prie gavėjų skaičiaus apribojimo.

importantSvarbu
Geriausias būdas išvengti gavėjų skaičiaus apribojimo siunčiant pranešimus dideliam gavėjų skaičiui yra naudoti siuntimo arba dinaminio paskirstymo grupes. Grupės yra skaičiuojamos kaip vienas gavėjas. Pavyzdžiui, jei pranešimus siunčiate 100 gavėjų kiekvieną jų įtraukdami laukuose Kam:, Kopija: arba Nematoma kopija: , jie skaičiuojami kaip 100 gavėjų. Tačiau jei šiuos 100 gavėjų įtraukiate į siuntimo arba dinaminio paskirstymo grupę ir išsiunčiate pranešimą grupei, jie skaičiuojami kaip vienas gavėjas. Žr. Masinio el. laiškų siuntimo strategijos.
Gavėjų skaičiaus apribojimo pavyzdžiai

Gavėjų skaičiaus apribojimas yra skaičiuojamas pagal 24 val. slenkantį langą. Tai reiškia, kad gavėjų skaičiaus apribojimas skaičiuojamas pagal gavėjų, kuriems pranešimas buvo išsiųstas per 24 val. laikotarpį, skaičių. Štai keli pavyzdžiai, padėsiantys aiškiau apibūdinti gavėjų skaičiaus apribojimą.

 • Pirmadienio rytą, kai visą savaitgalį nesiuntėte el. laiškų, 11 val. siunčiate pranešimą 10 000 gavėjų naudodami taikomąją programą. Kito pranešimo negalėsite išsiųsti iki kitos dienos 11 val.

 • Kito pirmadienio rytą 9 val. siunčiate pranešimą 500 gavėjų. Nuo to laiko kas 30 min. išsiunčiate kitą pranešimą 500 gavėjų. Paskutinis pranešimas bus išsiųstas 19 val. Negalėsite siųsti pranešimų iki kitos dienos 9 val.

 • Per pastarąsias 24 val. neišsiuntėte nė vieno pranešimo, tada 7:30 val. išsiunčiate pranešimą 500 gavėjų. Dieną toliau siunčiate el. laiškus daugybei gavėjų. Jei 17 val. išsiųsite pranešimą 10 000-ajam gavėjui, kito pranešimo negalėsite siųsti iki kitos dienos 7:30 val.

Be to, „Exchange Online“ nepriima dalinio pranešimų pristatymo tam tikriems gavėjams. Jei vartotojas siunčia pranešimą keliems gavėjams, o šio pranešimo gavėjų skaičius viršija gavėjų skaičiaus apribojimą, blokuojamas pranešimo siuntimas visiems gavėjams.

Kodėl taikomas šis apribojimas?

Gavėjų kiekio ribojimas padeda kovoti su pašto šiukšlėmis ir neleidžia piktnaudžiauti organizacijos vartotojams, programišiams arba kitiems, naudojantiems užgrobtą abonementą. Piktnaudžiavimas bet kuriuo abonementu gali paveikti jūsų organizacijos paslaugos pasiekiamumą.

Laiškams, kurie skirti debesų technologijos pagrindu veikiantiems gavėjams, „Microsoft“ suteikia papildomos apsaugos, pvz., ryšio filtravimą ir turinio filtravimą. Daugiau informacijos žr. Pašto šiukšlių filtravimas ir pranešimų priežiūra.

Kas nutinka, kai viršijamas pašto dėžutės gavėjų skaičiaus apribojimas?

„Outlook Web App“ neleidžia vartotojui siųsti pranešimo, o informacijos juostoje pasirodo klaidos pranešimas, kuriame nurodoma, kad vartotojas pasiekė gavėjų skaičiaus apribojimo ribą. Vartotojas gali spustelėti Įrašyti ir neišsiųstą pranešimą įrašyti aplanke Juodraščiai. Kai pašto dėžutės apribojimo galiojimas baigiasi, vartotojas gali atidaryti pranešimą aplanke Juodraščiai ir jį išsiųsti pakartotinai.

Programoje „Microsoft Outlook“ vartotojas pranešimą gali išsiųsti. Tačiau pranešimas bus grąžintas vartotojui pateikiant klaidos pranešimą, kuriame nurodoma, kad pranešimas negali būti pristatytas, todėl nebuvo išsiųstas. Vis dėlto šiame nepristatytame pranešime pateikiama parinktis siųsti pranešimą dar kartą. Kai pašto dėžutės apribojimas baigia galioti, vartotojas gali spustelėti Siųsti dar kartą ir pranešimą išsiųsti pakartotinai.

Masinio el. laiškų siuntimo strategijos

Yra daugybė teisėtų priežasčių siųsti didelį el. laiškų kiekį per trumpą laiko tarpą. Pavyzdžiui, norite vienu metu nusiųsti pasveikinimo laišką, atsiskaitymo atskaitą, įvertinimus arba kitus skirtingiems asmenims adresuotus pranešimus. Be to, jūsų organizacija gali naudoti automatines pašto programas, kurios siunčia el. laiškus masiškai, pavyzdžiui, bibliotekos pranešimus dėl vėluojamų grąžinti knygų arba pranešimus klientams ar reklaminius pranešimus.

Peržvelkime dažniausių masinių el. laiškų siuntimo scenarijų strategijas.

 

Scenarijus Pavyzdžiai Sprendimas

Transliavimo adresai – siųskite tą patį laišką dideliam debesų technologijos pagrindu veikiančios organizacijos vartotojų skaičiui.

 • Universiteto skelbimai

 • Pranešimai visiems darbuotojams nuo generalinio direktoriaus ar kito įmonės vadovo

Dinaminio paskirstymo grupių naudojimas – dinaminio paskirstymo grupė yra laikoma vienu gavėju, todėl padės neviršyti siuntėjų apribojimo. Daugiau informacijos žr. Transliavimo adresų siuntimas visiems vartotojams.

Statinio paskirstymo grupės naudojimas – įprastos paskirstymo grupės, dar vadinamos viešosiomis grupėmis, laikomos vienu gavėju. Naudokite paskirstymo grupę, jei grupės narystė labai nepasikeis.

Svarbu.   Didelių paskirstymo grupių ir dinaminio paskirstymo grupių atveju būtinai apribokite, kas gali siųsti laiškus grupei, arba įjunkite vadovo laiškų patvirtinimo funkciją. Tai padės apsisaugoti nuo „atsakymo visiems audrų“ ir grupei siunčiamų pašto šiukšlių.

Masiškai į debesų technologijos pagrindu veikiančias pašto dėžutes siunčiami el. laiškai – naudokite laiškų suliejimo arba automatinio laiškų siuntimo programas, norėdami tinkintus laiškus siųsti tik unikaliems nuotolinių išteklių saugyklomis pagrįstos organizacijos adresatams.

 • Bibliotekos pranešimai

 • Atsiskaitymo informacija studentams

 • Generalinio direktoriaus ar kito įmonės vadovo pranešimas

Vietinio pašto serverio naudojimas – sukonfigūruokite vietiniame serveryje naudotinas automatinio laiškų siuntimo arba laiškų suliejimo programas. Turite įtraukti vietinių serverių IP adresus į saugiuosius nuotolinių išteklių saugyklos sąrašus. Daugiau informacijos žr. Gaunamų laiškų saugiųjų sąrašų sudarymo scenarijus.

Masiškai siunčiami el. laiškai į išorines pašto dėžutes – naudokite laiškų suliejimo arba automatinio laiškų siuntimo programas, norėdami nusiųsti tinkintus laiškus išoriniams vartotojams.

 • Naujiems vartotojams siunčiami sveikinimosi pranešimai su prisijungimo kredencialais

 • Laiškai buvusiems studentams arba tėvams

 • Pranešimai esamiems ar potencialiems klientams

 • Reklaminiai pranešimai ar specialūs pasiūlymai

Vietinio pašto serverio naudojimas – sukonfigūruokite automatinį laiškų siuntimą arba programas, naudotinas vietinėje sistemoje.

Statinio ar dinaminio paskirstymo grupių naudojimas – sukurkite išorinius kontaktus tokiems gavėjams kaip tėvai, klientai ar tiekėjai, tada įtraukite šiuos išorinius kontaktus kaip statinio ar dinaminio paskirstymo grupės narius.

 
Susijusios žinyno temos
Įkeliama...
Nerasta šaltinių.