DNS trikčių diagnostika

 

Taikoma: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Tema paskutinį kartą modifikuota: 2011-12-16

Jei patiriate problemų dėl pašto srauto į jūsų nuotolinių išteklių saugyklomis pagrįstą „Exchange“ organizaciją arba problemų atidarydami „Outlook“ nuotolinių išteklių saugyklomis pagrįstą pašto dėžutę, domenui patikrinti galite naudoti „Microsoft Exchange“ nuotolinio ryšio analizatorių („ExRCA“). Arba galite peržiūrėti savo domeno DNS įrašus naudodami „Nslookup“ komandų eilutės priemonę.

Patikrinkite savo domeną naudodami „Exchange“ nuotolinio ryšio analizatorių

Naudodami patikrinimus, siūlomus adresu https://www.testexchangeconnectivity.com, savo domene galite nustatyti šias problemas:

Pastaba   „ExRCA“ yra dar keli patikrinimai, kuriuos galite atlikti savo domene. Bet kai kurie iš tų patikrinimų aktualūs tik vietinei „Microsoft Exchange“ organizacijai.

Gaunamo pašto srauto tikrinimas

Jei norite patikrinti gaunamo pašto srautą naudodami „ExRCA“, dalyje Interneto el. pašto patikrinimai pasirinkite Gaunamas SMTP el. paštas. Šio patikrinimo metu nuskaitomi visi pasiekiami domeno MX įrašai ir atliekami toliau nurodyti kiekvieno MX įrašo patikrinimai:

 1. Bandoma paversti MX įraše nurodytą pagrindinio kompiuterio vardą IP adresu.

 2. Patikrinamas TCP 25 prievado jungiamumas su MX įraše nurodytu pagrindinio kompiuterio vardu. TCP 25 prievadas yra SMTP naudojamas prievadas.

 3. Nusiunčiamas el. laiškas nurodyto domeno abonementui.

 4. Patikrinama, ar MX įraše nurodyto pagrindinio kompiuterio vardo perdavimo serveris yra atviras. Atviras perdavimo serveris leidžia iš naujo pateikti (arba „perduoti“) pranešimus naudojant kitą serverį tikrajam pranešimų šaltiniui užmaskuoti. Atkreipkite dėmesį, kad šis paskutinis patikrinimas nėra susijęs su nuotolinių išteklių saugyklomis pagrįsta „Exchange“, nes jūs negalite tyčia arba netyčia konfigūruoti jo kaip atviro perdavimo serverio.

Gaunamo SMTP el. pašto patikrinimo naudojimas siekiant patikrinti pašto srautą ir savo domeno pašto kelvados MX įrašą

 1. Atidarykite https://www.testexchangeconnectivity.com.

 2. Dalyje Interneto el. pašto patikrinimai pažymėkite Gaunamas SMTP el. paštas ir spustelėkite Pirmyn.

 3. Skyriuje Gaunamas SMTP el. paštas įveskite savo domeno abonemento el. pašto adresą, pvz., admin@contoso.edu.

  Pastaba   Patikrinimas bandys nusiųsti pranešimą į nurodytą el. pašto abonementą. Jei nuotolinių išteklių saugyklomis pagrįstame domene nėra veikiančių abonementų, ši patikrinimo dalis nepavyks.

 4. Skyriuje Tikrinimas įveskite raides, rodomas „CAPTCHA“ vaizde, tada spustelėkite Atlikti patikrinimą.

 5. Patikrinimui pasibaigus, galite atlikti toliau nurodytus veiksmus:

  • spustelėję Kopijuoti įrašykite informaciją ataskaitoje. Tada informaciją galite įklijuoti teksto faile.

  • Spustelėję Išplėsti viską peržiūrėkite patikrinimo rezultatus.

Jei sukūrėte ir MX įrašą, norėdami įrodyti, kad esate domeno savininkas, bendrasis patikrinimas Gaunamas SMTP el. paštas visada bus nesėkmingas. Norėdami suprasti patikrinimo rezultatus, žr. skyrių Patikrinimo veiksmai. Prie kiekvieno MX įrašo matysite du patikrinimus „Mail Exchanger“ tikrinimas:

 • „Mail Exchanger“ tikrinimas <atpažinimo ženklas>.mail.outlook.com.   Tai patikrina MX įrašą, naudojamą pašto kelvadai. Šis veiksmas ir visi papildomai veiksmai turėtų būti sėkmingi.

 • „Mail Exchanger“ tikrinimas <atpažinimo ženklas>.msv1.invalid.   Jis patikrina MX įrašą, naudojamą įrodyti, kad esate domeno savininkas. Šis patikrinimas visada bus nesėkmingas, nes MX įrašas nėra skirtas nukreipti el. paštą.

Puslapio viršus

„Outlook“ ryšio su pašto dėžute tikrinimas

Jei norite patikrinti „Outlook“ ryšį su pašto dėžute naudodami „ExRCA“, dalyje „Microsoft Office Outlook“ ryšio patikrinimai pasirinkite „Outlook“ automatinis radimas. Šio patikrinimo metu naudojami trys skirtingi susisiekimo su jūsų domeno automatinio radimo tarnyba metodai. Turėtų pavykti tik „HTTP peradresavimo metodas“. Šio patikrinimo metu atliekami toliau nurodyti veiksmai.

 1. Bandoma paversti pagrindinio kompiuterio „autodiscover.<domeno vardas>“ IP adresu.

 2. Patikrinamas TCP 80 prievado jungiamumas su pagrindinio kompiuterio „autodiscover.<domeno vardas>“. TCP 80 prievadas yra HTTP naudojamas prievadas.

 3. Patikrinama, ar HTTP sureaguos į „autodiscover.<domeno vardas>“ jį peradresuodamas.

 4. Patikrinama, ar galioja ankstesnio rezultato HTTP peradresavimo URL.

„Outlook“ automatinio radimo patikrinimo naudojimas, siekiant patikrinti „Outlook“ ryšį su pašto dėžute ir savo domeno automatinio radimo CNAME įrašą

 1. Atidarykite https://www.testexchangeconnectivity.com.

 2. Dalyje „Microsoft Online Outlook“ ryšio patikrinimai pažymėkite „Outlook“ automatinis radimas ir spustelėkite Pirmyn.

 3. Skyriuje „Outlook“ automatinis radimas įveskite šią informaciją:

  • El. pašto adresas   Įveskite savo nuotolinių išteklių saugyklomis pagrįsto domeno abonemento el. pašto adresą, pvz., testuser@contoso.edu.

  • Domenas \ vartotojo vardas (arba UPN)   Įveskite tą patį el. pašto adresą, kurį įvedėte ankstesniame lauke, pvz., admin@contoso.edu.

  • Slaptažodis    Įveskite ir patvirtinkite ankstesnių veiksmų metu nurodytą abonemento slaptažodį.

  • Nepaisyti SSL patikimumo   Nežymėkite šio langelio.

 4. Pažymėję žymės langelį patvirtinkite saugos įspėjimą.

  Pastaba   Kaip aprašyta saugos įspėjime ir skyriuje Pastaba, mes rekomenduojame, jei įmanoma, naudoti laikiną bandomąjį abonementą ir panaikinti jį, kai baigsite tikrinti.

 5. Skyriuje Tikrinimas įveskite raides, rodomas „CAPTCHA“ vaizde, tada spustelėkite Atlikti patikrinimą.

 6. Patikrinimui pasibaigus, galite atlikti toliau nurodytus veiksmus:

  • Galite spustelėti Kopijuoti, kad įrašytumėte informaciją ataskaitoje. Tada informaciją galite įklijuoti teksto faile.

  • Galite spustelėti Išplėsti / Sutraukti, kad peržiūrėtumėte patikrinimo rezultatus.

Atkreipkite ypatingą dėmesį į patikrinimo rezultatus dalyje „Bandoma susisiekti su automatinio radimo tarnyba naudojant HTTP peradresavimo metodą“. Jei jūsų nuotolinių išteklių saugyklomis pagrįstas domenas sukonfigūruotas teisingai, visi patikrinimai turėtų pavykti.

Atminkite, kad šie dalyje „Bandomas kiekvienas susisiekimo su automatinio radimo tarnyba metodas“ nurodyti patikrinimai nepavyks, net jei jūsų automatinio radimo CNAME įrašas sukonfigūruotas tinkamai:

 • Bandoma patikrinti galimą automatinio radimo URL https://< domeno vardas >/AutoDiscover/AutoDiscover.xml

 • Bandoma patikrinti galimą automatinio radimo URL https://autodiscover.< domeno vardas >/AutoDiscover/AutoDiscover.xml

Puslapio viršus

DNS įrašų peržiūra naudojant „Nslookup“

Norėdami peržiūrėti savo domeno DNS įrašus, galite naudoti įrankį „Nslookup“, pateikiamą su bet kuria „Microsoft Windows“ versija.

Pastaba   Dėl jūsų organizacijos vidiniame tinkle taikomų užkardos arba interneto tarpinių serverių apribojimų įrankis „Nslookup“ gali veikti netinkamai.

Be to, atlikdami toliau pateiktus veiksmus, visada įveskite savo domeno vardą su tašku gale. Taškas gale ( . ) nurodo, jog domeno vardas yra visiškai apibrėžtas (FQDN). Naudojant tašką gale, uždraudžiami numatytieji DNS plėtiniai, kurie yra sukonfigūruoti taip, kad neleistų į domeno vardą įtraukti jūsų tinklo vardo.

MX įrašų peržiūra

Atidarykite komandinę eilutę ir vykdykite šią komandą:

Nslookup -type=MX <domain name>.

Pavyzdžiui, jei jūsų domeno vardas yra contoso.edu, vykdykite šią komandą:

Nslookup -type=MX contoso.edu.

Atkreipkite dėmesį į tašką domeno vardo gale. Jei turite du MX įrašus: vieną – įrodyti, kad esate domeno savininkas, o kitą – pašto kelvadai, komanda bus maždaug tokia:

contoso.edu  MX preference=10, mail exchanger = e0e792760b25459f40912aae164e0a.mail.outlook.com
contoso.edu  MX preference=100, mail exchanger = msv1.invalid

Puslapio viršus

Automatinio radimo CNAME įrašo peržiūra

Atidarykite komandinę eilutę ir vykdykite šią komandą:

Nslookup -type=CNAME autodiscover.<domain name>.

Pavyzdžiui, jei jūsų domeno vardas yra contoso.edu, vykdykite šią komandą:

Nslookup -type=CNAME autodiscover.contoso.edu.

Atkreipkite dėmesį į tašką domeno vardo gale. Komandos išvestyje gali būti parašyta:

autodiscover.contoso.edu  canonical name = autodiscover.contoso.edu

Puslapio viršus

TXT įrašų peržiūra

Atidarykite komandinę eilutę ir vykdykite šią komandą:

Nslookup -type=TXT <domain name>.

Pavyzdžiui, jei jūsų domeno vardas yra contoso.edu, vykdykite šią komandą:

Nslookup -type=TXT contoso.edu.

Atkreipkite dėmesį į tašką domeno vardo gale. Jei turite du TXT įrašus: vieną – skirtą užtikrinti, kad paskirties el. pašto sistemos pasitiki pranešimais, išsiųstais iš jūsų domeno, o kitą – skirtą įrodyti, kad esate domeno savininkas, komandos išvestis bus maždaug tokia:

contoso.edu  text = "v=spf1 include:outlook.com ~all"
contoso.edu  text = "v=msv1 t=e0e792760b25459f40912aae164e0a"

Puslapio viršus

SRV įrašų peržiūra

Pastaba   SRV įrašas, aprašytas šiame pavyzdyje, naudojamas tik „Live@edu“.

Atidarykite komandinę eilutę ir vykdykite šią komandą:

Nslookup -type=SRV _sipfederationtls._tcp.<domain name>.

Pavyzdžiui, jei jūsų domeno vardas yra contoso.edu, vykdykite šią komandą:

Nslookup -type=SRV _sipfederationtls._tcp.autodiscover.contoso.edu.

Atkreipkite dėmesį į tašką domeno vardo gale. Komandos išvestyje gali būti parašyta:

_sipfederationtls._tcp.contoso.edu  SRV service location:
  priority  = 10
  weight  = 2
  port  = 5061
  svr hostname  = federation.messenger.msn.com

Puslapio viršus

„Nslookup“ rezultatų trikčių šalinimas

Jei jūsų DNS įrašai yra netinkami, arba jei su DNS įrašais susietos tarnybos neveikia, apsvarstykite toliau pateiktas galimas priežastis:

 • Kuriant įrašą labai lengva padaryti spausdinimo klaidą. Įsitikinkite, kad kurdami DNS įrašus naudojote tinkamas reikšmes.

 • Kai kurios DNS išteklių nuomos tarnybos palaiko kelių domenų valdymą naudojant tą pačią žiniatinklio valdymo sąsają, todėl jas naudojant reikia įvesti @, kad nurodytumėte tam tikrų DNS įrašų pirminio domeno vardą. Įvedus faktinį domeną vietoje @, DNS įrašas gali pateikti netikėtų rezultatų.

 • Kai kurios DNS išteklių nuomos tarnybos gali nepalaikyti MX pirmenybės reikšmės „0“. Vietoj 0 pabandykite naudoti MX pašto kelvados įrašo reikšmę 10.

Puslapio viršus

 
Susijusios žinyno temos
Įkeliama...
Nerasta šaltinių.