Nuoroda į „Exchange Online“ pasiekiamas „PowerShell“ cmdlet

 

Taikoma: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Tema paskutinį kartą modifikuota: 2012-10-31

Nuotolinių išteklių saugyklomis pagrįstų organizacijų administratoriai naudodami „Windows“ valdymo platformos „Windows PowerShell“ ir „Windows“ nuotolinio valdymo („WinRM“) įrankius gali valdyti gavėjų bei domeno parametrus ir generuoti ataskaitas arba diagnozuoti triktis. Čia glaustai aprašomi administratoriams galimi naudoti cmdlet. Daugiau informacijos apie atskirų cmdlet naudojimą galite gauti komandų eilutėje, kaip aprašyta toliau šioje temoje.

Pastaba.   Kai kuriose organizacijose gali būti pasiekiamos ne visos cmdlet ar funkcijos.

Prieš pradėdami

Norėdami sužinoti, kaip įdiegti bei konfigūruoti „Windows PowerShell“ ir prisijungti prie tarnybos, žr. „Windows PowerShell“ naudojimas „Exchange Online“ programoje.

Gavėjų valdymas

Naudodami šias cmdlet galite peržiūrėti, kurti, konfigūruoti ir naikinti gavėjų objektus.

Jei turite „Microsoft Office 365“ el. pašto organizaciją, naujoms pašto dėžutėms turite priskirti licencijas arba pasibaigus atidėjimo laikotarpiui pašto dėžutės bus išjungtos. Daugiau informacijos žr. „Microsoft“ tinklo paslaugų licencijos suteikimas naujoms pašto dėžutėms.

Pašto dėžutės

Naudodami šias cmdlet galite peržiūrėti, kurti, naikinti ir konfigūruoti pašto dėžutes.

 

Cmdlet Aprašas

Get-Mailbox

Peržiūrėkite informaciją apie nuotolinių išteklių saugyklomis pagrįstas pašto dėžutes.

New-Mailbox

Organizacijoje sukurkite naują vartotoją, turintį pašto dėžutę nuotolinių išteklių saugyklomis pagrįstoje el. pašto tarnyboje.

Remove-Mailbox

Panaikinkite pašto dėžutę.

Get-RemovedMailbox

Peržiūrėkite panaikintas pašto dėžutes, kurias galima atkurti.

Set-Mailbox

Keiskite esamos pašto dėžutės parametrus.

Undo-SoftDeletedMailbox

Ši cmdlet prieinama tik „Microsoft Live@edu“ ir „Microsoft Office 365“ aplinkoje mokslo organizacijoms. Naudokite Undo-SoftDeletedMailbox cmdlet panaikintai pašto dėžutei atkurti. Panaikintas pašto dėžutes galima atkurti tik per 30 dienų.

Cmdlet, kurias šiuo metu gali naudoti „Exchange Online“ administratoriai

Siuntimo grupės

Naudodami šias cmdlet galite peržiūrėti, kurti, naikinti ir konfigūruoti siuntimo grupes, kartais vadinamas „viešosiomis grupėmis“, ir apsaugotąsias siuntimo grupes. Siuntimo grupė, dar vadinama viešąja grupe, yra dviejų ar daugiau žmonių grupė, rodoma bendrinamoje adresų knygelėje. Daugiau informacijos žr. Distribution Groups.

 

Cmdlet Aprašas

Get-DistributionGroup

Peržiūrėkite informaciją apie nurodytas siuntimo grupes arba gaukite bendrinamoje adresų knygelėje saugomų siuntimo grupių sąrašą. Siuntimo grupės kartais vadinamos „viešosiomis grupėmis“.

New-DistributionGroup

Sukurkite siuntimo grupę.

Remove-DistributionGroup

Panaikinkite siuntimo grupę.

Set-DistributionGroup

Pakeiskite esamos siuntimo grupės ypatybes.

Add-DistributionGroupMember

Įtraukite gavėją į esamą siuntimo grupę.

Get-DistributionGroupMember

Peržiūrėkite esamos siuntimo grupės narius.

Remove-DistributionGroupMember

Panaikinkite gavėją iš siuntimo grupės narių.

Update-DistributionGroupMember

Perrašykite esamus siuntimo grupės narius.

Get-Group

Peržiūrėkite visas organizacijos siuntimo, saugos ir vaidmenų grupes.

Set-Group

Pakeiskite grupės, kuriose negalite pakeisti kitaip, ypatybes naudodami Set-DistributionGroup cmdlet.

Cmdlet, kurias šiuo metu gali naudoti „Exchange Online“ administratoriai

Dinaminio siuntimo grupės

Naudodami šias cmdlet galite peržiūrėti, kurti, naikinti ir konfigūruoti organizacijos dinaminio siuntimo grupes. Įprastose siuntimo grupėse naudojamas statinis narių sąrašas, o dinaminio siuntimo grupės narių sąrašas apskaičiuojamas kaskart, kai grupei siunčiamas pranešimas. Skaičiuojama pagal kuriant grupę nustatytus filtrus ir sąlygas. Daugiau informacijos žr. Dinaminio paskirstymo grupės.

 

Cmdlet Aprašas

Get-DynamicDistributionGroup

Peržiūrėkite esamos dinaminio siuntimo grupės parametrus.

New-DynamicDistributionGroup

Sukurkite dinaminio siuntimo grupę.

Remove-DynamicDistributionGroup

Panaikinkite dinaminio siuntimo grupę.

Set-DynamicDistributionGroup

Pakeiskite esamos dinaminio siuntimo grupės ypatybes.

Cmdlet, kurias šiuo metu gali naudoti „Exchange Online“ administratoriai

Išoriniai kontaktai

Naudodami šias cmdlet galite peržiūrėti, kurti, naikinti ir konfigūruoti išorinius kontaktus. Išoriniais kontaktais vadinami jūsų organizacijai nepriklausantys asmenys, kurie gali būti rodomi organizacijos adresų knygelėje. Daugiau informacijos žr. Išoriniai kontaktai adresų knygelėje.

 

Cmdlet Aprašas

Get-MailContact

Peržiūrėkite informaciją apie nurodytą išorinį kontaktą ar kontaktus.

New-MailContact

Sukurkite išorinio kontakto įrašą bendrinamoje adresų knygelėje.

Remove-MailContact

Panaikinkite kontaktą bendrinamoje adresų knygelėje.

Set-MailContact

Keiskite esamo išorinio kontakto parametrus.

Get-Contact

Peržiūrėkite informaciją apie nurodytus kontaktus arba gaukite kontaktų, saugomų bendrinamoje adresų knygelėje, sąrašą.

Set-Contact

Keiskite esamo kontakto ypatybes. Pastaba: Kad galėtumėte kontaktui nusiųsti el. laišką, naudokite *-MailContact cmdlet.

Cmdlet, kurias šiuo metu gali naudoti „Exchange Online“ administratoriai

Pašto vartotojai

Naudodami šias cmdlet galite peržiūrėti, kurti, naikinti ir konfigūruoti pašto vartotojus. Pašto vartotojas organizacijoje turi abonementą, bet neturi pašto dėžutės. Pašto vartotojas gauna el. laiškus išoriniu el. pašto adresu. Daugiau informacijos žr. Pašto vartotojų kūrimas.

 

Cmdlet Aprašas

Get-MailUser

Peržiūrėkite informaciją apie organizacijos pašto vartotojus.

New-MailUser

Organizacijoje sukurkite naują pašto vartotoją.

Remove-MailUser

Panaikinkite esamą pašto vartotoją.

Set-MailUser

Keiskite esamo pašto vartotojo parametrus.

Cmdlet, kurias šiuo metu gali naudoti „Exchange Online“ administratoriai

Kitos gavėjų cmdlet

 

Cmdlet Aprašas

Get-LinkedUser

Peržiūrėkite informaciją apie susietą vartotojo abonementą. Susieti vartotojų abonementai naudojami autentifikuoti hibridinio diegimo scenarijais ir kartu su „Exchange“ gavėjų valdymo žiniatinklio tarnybomis. Organizacijos vartotoją galima susieti su išoriniu vartotoju ar sertifikatu.

Set-LinkedUser

Keiskite susieto vartotojo abonemento ypatybes.

Get-SecurityPrincipal

Gaukite organizacijos saugos sistemos objektus. Saugos sistemos objektai yra objektai, pvz., vartotojai ar saugos grupės, kuriems galima priskirti teises.

Get-Recipient

Peržiūrėkite informaciją apie organizacijos objektus, kurių el. paštas įgalintas. Pateikiami rezultatai apima pašto dėžutes, pašto vartotojus, kontaktus, siuntimo grupes ir dinaminio siuntimo grupes.

Get-User

Peržiūrėkite informaciją apie organizacijos pašto dėžutes ir pašto vartotojus.

Set-User

Keiskite esamos pašto dėžutės ar pašto vartotojo ypatybes.

New-MailMessage

Sukurkite el. laišką ir įkelkite jį į vartotojo pašto dėžutės aplanką Juodraščiai.

Test-MAPIConnectivity

Patikrinkite, ar galima prisijungti prie nurodytos pašto dėžutės naudojant MAPI protokolą, kurį naudoja „Microsoft Office Outlook“.

Cmdlet, kurias šiuo metu gali naudoti „Exchange Online“ administratoriai

Parengimas

Naudodami šias cmdlet galite parengti daug pašto dėžučių kableliais atskirtų reikšmių (CSV) failu. Daugiau informacijos žr. Naujų „Exchange Online“ vartotojų importavimas naudojant CSV failą.

 

Cmdlet Aprašas

Get-ProvisioningRequest

Peržiūrėkite būsenos informaciją apie dabartinę parengimo užklausą. Parengimo užklausa leidžia sukurti naujas CSV faile nurodytų vartotojų nuotolinių išteklių saugyklomis pagrįstas pašto dėžutes.

New-ProvisioningRequest

Pateikia naują CSV faile nurodytų vartotojų paketo masinio parengimo užklausą. CSV failas patikrinamas ir, jei jis sėkmingai patvirtinamas, sukuriama pristabdytos būsenos parengimo užklausa. Parengimo procesas pradedamas naudojant Start-ProvisioningRequest cmdlet.

Remove-ProvisioningRequest

Sustabdykite laukimo būsenos arba vykdomą masinio apdorojimo užklausą.

Start-ProvisioningRequest

Pradedama vykdyti laukimo būsenos parengimo užklausa, sukurta naudojant New-ProvisioningRequest cmdlet.

Cmdlet, kurias šiuo metu gali naudoti „Exchange Online“ administratoriai

Perkėlimas

Naudodami šias cmdlet galite perkelti el. paštą iš vietinės pranešimų sistemos į nuotolinių išteklių saugyklomis pagristą organizaciją. Daugiau informacijos žr. El. pašto perkėlimo apžvalga.

 

Cmdlet Aprašas

Get-MigrationBatch

Peržiūrėkite informaciją apie dabartinį el. pašto perkėlimo paketą.

New-MigrationBatch

Sukurkite naują perkėlimo paketą, kuriuo galite perkelti pašto dėžučių duomenis iš vietinio IMAP serverio arba „Microsoft Exchange“ pranešimų sistemos į nuotolinių išteklių saugyklomis pagrįstas pašto dėžutes. Norėdami vykdyti IMAP perkėlimo procesą, prieš perkeldami pašto dėžučių duomenis turite sukurti nuotolinių išteklių saugyklomis pagrįstas pašto dėžutes.

Remove-MigrationBatch

Naikina migracijos paketą, kuris neveikia arba yra baigtas.

Set-MigrationBatch

Keiskite esamo migracijos paketo ypatybes.

Start-MigrationBatch

Pradėkite laukimo būsenos el. pašto perkėlimo paketo perkėlimo procesą.

Stop-MigrationBatch

Sustabdykite vykdomą perkėlimo paketo apdorojimą.

Test-MigrationServerAvailability

Patikrinkite, ar galite užmegzti ryšį su vietiniu pašto serveriu, kuriame laikomi į nuotolinių išteklių saugyklomis pagrįstas pašto dėžutes norimi perkelti pašto dėžučių duomenys.

Get-MigrationStatus

Peržiūrėkite informaciją apie bendrą el. pašto perkėlimo procesą.

Get-MigrationUser

Peržiūrėkite būsenos informaciją apie vieną vartotojo pašto dėžutę arba apie visas perkėlimo pakete esančias pašto dėžutes, kurios yra apdorojamos.

Get-MigrationUserStatistics

Peržiūrėkite būsenos informaciją apie perkėlimą iš atskiros vietinės pašto dėžutės į debesį.

Cmdlet, kurias šiuo metu gali naudoti „Exchange Online“ administratoriai

Teisės

Naudodami šias cmdlet galite peržiūrėti, priskirti ir panaikinti teises, paskirtas vartotojams jūsų domene.

Administratoriaus vaidmenų grupės

Naudodami šias cmdlet galite peržiūrėti, kurti, naikinti ir modifikuoti administratoriaus vaidmenų grupes. Vaidmenų grupė yra universali saugos grupė, kuriai priskirtos administratoriaus teisės. Daugiau informacijos žr. Administratoriaus vaidmenų grupės.

 

Cmdlet Parametras

Get-RoleGroup

Peržiūrėkite informaciją apie nurodytas vaidmenų grupes arba gaukite organizacijos vaidmenų grupių sąrašą.

New-RoleGroup

Sukurkite vaidmenų grupę.

Remove-RoleGroup

Panaikinkite vaidmenų grupę.

Set-RoleGroup

Keiskite esamos vaidmenų grupės ypatybes.

Add-RoleGroupMember

Įtraukite gavėją į esamą vaidmenų grupę.

Get-RoleGroupMember

Peržiūrėkite esamos vaidmenų grupės narius.

Remove-RoleGroupMember

Panaikinkite gavėją iš vaidmenų grupės narių.

Update-RoleGroupMember

Perrašykite esamus vaidmenų grupės narius.

Cmdlet, kurias šiuo metu gali naudoti „Exchange Online“ administratoriai

Vaidmenų priskyrimo strategijos

Naudodami šias cmdlet galite peržiūrėti, kurti, modifikuoti ir naikinti vaidmenų priskyrimo strategijas. Vaidmenų priskyrimo strategija yra vieno arba kelių galutinio vartotojo valdymo vaidmenų rinkinys, leidžiantis vartotojams valdyti savo abonementų ir siuntimo grupių parametrus. Daugiau informacijos žr. Vaidmenų priskyrimo strategijos.

Pastaba.   „Live@edu“ organizacijose negalite kurti, naikinti ir modifikuoti vaidmenų priskyrimo strategijos ypatybių. Tačiau galite įtraukti arba pašalinti vaidmenų priskyrimo strategijai priskirtus galutinio vartotojo vaidmenis.

 

Cmdlet Aprašas

Get-RoleAssignmentPolicy

Peržiūrėkite informaciją apie nurodytas vaidmenų priskyrimo strategijas arba gaukite organizacijos vaidmenų priskyrimo strategijų sąrašą.

New-RoleAssignmentPolicy

Sukurkite vaidmenų priskyrimo strategiją.

Remove-RoleAssignmentPolicy

Panaikinkite vaidmenų priskyrimo strategiją.

Set-RoleAssignmentPolicy

Keiskite esamos vaidmenų priskyrimo strategijos ypatybes.

Cmdlet, kurias šiuo metu gali naudoti „Exchange Online“ administratoriai

Vaidmenimis pagrįstas prieigos valdymas

Naudodami šias cmdlet galite valdyti organizacijos vaidmenimis pagrįsto prieigos valdymo (RBAC) vaidmenis. Naudodami RBAC vartotojams priskiriate galimybes. Visas teises ir galimybes apibrėžia valdymo vaidmenys. Valdymo vaidmuo, dar vadinamas RBAC vaidmeniu arba paprasčiausiai vaidmeniu, apibrėžia, prie ko kiekvienas turi prieigą ir kokias užduotis gali atlikti. Daugiau informacijos žr. Vaidmenimis pagrįstas prieigos valdymas.

 

Cmdlet Aprašas

Get-ManagementRole

Peržiūrėkite organizacijoje pasiekiamus valdymo vaidmenis.

New-ManagementRole

Sukurkite naują valdymo vaidmenį, pagrįstą esamu vaidmeniu.

Remove-ManagementRole

Pašalinkite valdymo vaidmenį. Galite šalinti tik pačių sukurtus vaidmenis. Įtaisytųjų vaidmenų šalinti negalite.

Get-ManagementRoleAssignment

Peržiūrėkite valdymo vaidmenis, šiuo metu priskirtus konkrečiam vartotojui.

New-ManagementRoleAssignment

Priskirkite vartotojui naują valdymo vaidmenį.

Remove-ManagementRoleAssignment

Pašalinkite vartotojo valdymo vaidmenį.

Set-ManagementRoleAssignment

Pakeiskite valdymo vaidmenų priskyrimo parametrus, pvz., susietą valdymo aprėptį.

Add-ManagementRoleEntry

Įtraukite prieigą prie konkrečios cmdlet ir esamo valdymo vaidmens parametrus.

Get-ManagementRoleEntry

Peržiūrėkite cmdlet ir parametrus, pasiekiamus esamam valdymo vaidmeniui.

Remove-ManagementRoleEntry

Pašalinkite esamo valdymo vaidmens prieigą prie cmdlet.

Set-ManagementRoleEntry

Įtraukite arba pašalinkite prieigą prie parametro.

Get-ManagementScope

Peržiūrėkite organizacijoje apibrėžtas valdymo aprėptis. Valdymo aprėptis lemia, kokie objektai yra pasiekiami vartotojui. Pvz., tipinio vartotojo valdymo aprėptis ribojama jo abonementu. Organizacijos administratoriaus valdymo aprėptį sudaro visi domene esantys objektai.

New-ManagementScope

Apibrėžkite naują valdymo aprėptį.

Remove-ManagementScope

Pašalinkite valdymo aprėptį. Galite šalinti tik pačių apibrėžtas valdymo aprėptis.

Set-ManagementScope

Pakeiskite esamos valdymo aprėpties apibrėžimą.

Cmdlet, kurias šiuo metu gali naudoti „Exchange Online“ administratoriai

Pašto dėžutės teisės

Naudodami šias cmdlet galite peržiūrėti, suteikti ir atšaukti pašto dėžutės ir jos aplankų teises.

 

Cmdlet Aprašas

Add-MailboxPermission

Suteikite vartotojui teisę pasiekti kito vartotojo pašto dėžutę.

Get-MailboxPermission

Peržiūrėkite teises, priskirtas vartotojo pašto dėžutei.

Remove-MailboxPermission

Pašalinkite vartotojo teisę pasiekti kito vartotojo pašto dėžutę.

Add-MailboxFolderPermission

Suteikite vartotojui teisę pasiekti aplanką, esantį kito vartotojo pašto dėžutėje. Pvz., galite suteikti vartotojui teisę valdyti kito vartotojo kalendorių. Paskirties aplankas nurodomas šiuo formatu: pseudonimas:\aplankopavadinimas..

Get-MailboxFolderPermission

Peržiūrėkite teises, suteiktas konkrečiam vartotojo pašto dėžutės aplankui.

Set-MailboxFolderPermission

Keiskite teises, suteiktas konkrečiam vartotojo pašto dėžutės aplankui.

Remove-MailboxFolderPermission

Pašalinkite vartotojo teisę pasiekti konkretų aplanką, esantį kito vartotojo pašto dėžutėje.

Cmdlet, kurias šiuo metu gali naudoti „Exchange Online“ administratoriai

Teisė Siųsti kaip

Naudodami šias cmdlet galite peržiūrėti, suteikti ir atšaukti teises Siųsti kaip. Teisė Siųsti kaip, dar vadinama SendAs teise, leidžia vartotojams lauke Nuo naudoti kito gavėjo el. pašto adresą. Daugiau informacijos žr. Teisės Siųsti kaip suteikimas vartotojams.

 

Cmdlet Aprašas

Add-RecipientPermission

Vartotojams suteikite teisę Siųsti kaip.

Get-RecipientPermission

Peržiūrėkite vartotojams suteiktą teisę Siųsti kaip.

Remove-RecipientPermission

Atšaukite vartotojams suteiktą teisę Siųsti kaip.

Cmdlet, kurias šiuo metu gali naudoti „Exchange Online“ administratoriai

Atitiktis

Naudodami šias cmdlet galite organizacijoje laikytis teisinių ar verslo reikalavimų.

Ieška keliose pašto dėžutėse

Naudodami šias cmdlet organizacijos pašto dėžutėse galite ieškoti el. laiškų ir kitų tipų pranešimų, kuriuose yra konkrečių raktažodžių. Šie cmdlet apibrėžiami tik vaidmenyje Pašto dėžučių ieška ir turi būti priskirti aptikimo vadybininkams. Norint naudoti pašto dėžučių ieškos cmdlet, reikia būti vaidmenų grupės Aptikimo valdymas nariu. Daugiau informacijos žr. Prieigos prie keleto pašto dėžučių ieškos suteikimas vartotojams.

 

Cmdlet Aprašas

Get-MailboxSearch

Peržiūrėkite vykdomas, atliktas arba sustabdytas ieškas keliose pašto dėžutėse.

New-MailboxSearch

Sukurkite naują iešką keliose pašto dėžutėse. Naudodami šį cmdlet apibrėžiate ieškos parametrus, bet pačią iešką paleidžiate naudodami Start-MailboxSearch cmdlet.

Remove-MailboxSearch

Pašalinkite iešką keliose pašto dėžutėse.

Search-Mailbox

Ieškokite pašto dėžutės ir nukopijuokite rezultatus į nurodytą paskirties pašto dėžutę, panaikinkite pranešimus iš šaltinio pašto dėžutės arba padarykite ir viena, ir kita.

Pastaba.   Ši cmdlet pasiekiama ir naudojant vaidmenį Pašto dėžutės importavimas / eksportavimas. Pagal numatytuosius nustatymus vaidmuo Pašto dėžutės importavimas / eksportavimas nepriskiriamas jokioms grupėms.

Set-MailboxSearch

Keiskite esamos ieškos keliose pašto dėžutėse ypatybes.

Start-MailboxSearch

Paleiskite arba tęskite esamą iešką keliose pašto dėžutėse, kurią sukūrėte naudodami New-MailboxSearch cmdlet.

Stop-MailboxSearch

Sustabdykite vykdomą iešką keliose pašto dėžutėse.

Cmdlet, kurias šiuo metu gali naudoti „Exchange Online“ administratoriai

Transportavimo taisyklės

Naudodami šias cmdlet galite peržiūrėti, konfigūruoti, kurti ir šalinti transportavimo taisykles. Naudodami transportavimo taisykles galite valdyti organizacijos el. laiškų srautą. Jūs apibrėžiate konkrečius pranešimų atributus (arba sąlygas) ir veiksmus, kuriuos norite taikyti tuos atributus turintiems pranešimams. Daugiau informacijos žr. Visos organizacijos taisyklės.

 

Cmdlet Aprašas

Disable-TransportRule

Išjunkite transportavimo taisyklę.

Enable-TransportRule

Įgalinkite transportavimo taisyklę.

Get-TransportRule

Peržiūrėkite informaciją apie nurodytas transportavimo taisykles arba gaukite organizacijos transportavimo taisyklių sąrašą.

New-TransportRule

Sukurkite transportavimo taisyklę.

Remove-TransportRule

Panaikinkite transportavimo taisyklę.

Set-TransportRule

Keiskite esamos transportavimo taisyklės ypatybes.

Get-TransportRuleAction

Peržiūrėkite informaciją apie nurodytos transportavimo taisyklės veiksmus arba gaukite visų organizacijos transportavimo taisyklių veiksmų sąrašą.

Get-TransportRulePredicate

Peržiūrėkite informaciją apie nurodytos transportavimo taisyklės sąlygas arba gaukite visų organizacijos transportavimo taisyklių sąlygų sąrašą. Transportavimo taisyklių sąlygas galite naudoti ir kaip sąlygas, ir kaip išimtis.

Cmdlet, kurias šiuo metu gali naudoti „Exchange Online“ administratoriai

Priežiūros strategijos

Naudodami šias cmdlet galite peržiūrėti ir konfigūruoti „Live@edu“ organizacijų priežiūros strategijas. Priežiūros strategijos leidžia kontroliuoti, kas jūsų organizacijoje gali siųsti el. laiškus konkretiems vartotojams ir iš jų gauti el. laiškus bei filtruoti ir atmesti el. laiškus, kuriuose yra nepageidaujamų žodžių. Daugiau informacijos žr. Priežiūros strategijos.

Pastaba   „Microsoft Office 365“ priežiūros strategijų nepalaiko.

 

Cmdlet Aprašas

Add-SupervisionListEntry

Įtraukite įrašą į nurodyto vartotojo leidžiamų arba atmetamų elementų sąrašą.

Get-SupervisionListEntry

Peržiūrėkite apibrėžtą nurodyto vartotojo leidžiamo arba atmetamo elemento įrašą.

Remove-SupervisionListEntry

Pašalinkite įrašą iš nurodyto vartotojo leidžiamų arba atmetamų elementų sąrašo.

Get-SupervisionPolicy

Peržiūrėkite organizacijos priežiūros strategijų parametrus.

Set-SupervisionPolicy

Konfigūruokite priežiūros strategijos parametrus.

Cmdlet, kurias šiuo metu gali naudoti „Exchange Online“ administratoriai

Informacijos teisių valdymas

Naudodami šias cmdlet galite peržiūrėti ir konfigūruoti organizacijos informacijos teisių valdymo (IRM) funkcijas. IRM apsauga padeda nustatyti, kas turi prieigą prie el. laiško, kas galį jį persiųsti, spausdinti bei kopijuoti slaptus duomenis. Daugiau informacijos žr. Informacijos teisių valdymo nustatymas ir valdymas „Exchange Online“.

 

Cmdlet Aprašas

Get-IRMConfiguration

Peržiūrėkite organizacijos IRM konfigūraciją.

Set-IRMConfiguration

Keiskite organizacijos IRM konfigūracijos ypatybes.

Test-IRMConfiguration

Išbandykite organizacijos IRM konfigūracijos funkcijas.

Get-RMSTemplate

Peržiūrėkite informaciją apie nurodytus „Microsoft Active Directory“ teisių valdymo tarnybos (AD RMS) teisių strategijos šablonus arba gaukite organizacijos AD RMS teisių strategijos šablonų sąrašą.

Set-RMSTemplate

Keiskite esamo AD RMS teisių strategijos šablono ypatybes.

Get-RMSTrustedPublishingDomain

Peržiūrėkite organizacijos esamo patikimo publikavimo domeno (TPD) parametrus. Patikimame publikavimo domene yra parametrų, kurių reikia, kad organizacijoje būtų galima naudoti RMS funkcijas. Pvz., vartotojai gali taikyti AD RMS teisių strategijos šablonus el. laiškams.

Import-RMSTrustedPublishingDomain

Importuokite patikimą publikavimo domeną iš vietinio serverio, kuriame veikia AD RMS, į organizaciją.

Remove-RMSTrustedPublishingDomain

Pašalinkite esamą patikimą publikavimo domeną, kurį importavote į organizaciją.

Set-RMSTrustedPublishingDomain

Keiskite organizacijos esamo patikimo publikavimo domeno ypatybes.

Cmdlet, kurias šiuo metu gali naudoti „Exchange Online“ administratoriai

„Outlook“ apsaugos taisyklės

Naudodami šias cmdlet galite peržiūrėti ir konfigūruoti „Outlook“ apsaugos taisykles. „Outlook“ apsaugos taisyklės yra administratoriaus sukurtos taisyklės, taikomos prieš vartotojui siunčiant „Outlook“ pranešimą. Prieš siunčiant pranešimą, pagal „Outlook“ apsaugos taisykles jam automatiškai pritaikomas „Microsoft Active Directory“ teisių valdymo tarnybos (AD RMS) strategijos šablonas.

 

Cmdlet Aprašas

Disable-OutlookProtectionRule

Išjunkite „Outlook“ apsaugos taisyklę.

Enable-OutlookProtectionRule

Įgalinkite „Outlook“ apsaugos taisyklę.

Get-OutlookProtectionRule

Peržiūrėkite informaciją apie nurodytas „Outlook“ apsaugos taisykles arba gaukite organizacijos „Outlook“ apsaugos taisyklių sąrašą.

New-OutlookProtectionRule

Sukurkite „Outlook“ apsaugos taisyklę.

Remove-OutlookProtectionRule

Panaikinkite „Outlook“ apsaugos taisyklę.

Set-OutlookProtectionRule

Keiskite „Outlook“ apsaugos taisyklės ypatybes.

Cmdlet, kurias šiuo metu gali naudoti „Exchange Online“ administratoriai

Saugojimo strategijos

Naudodami šias cmdlet galite peržiūrėti, kurti, šalinti ir konfigūruoti organizacijos saugojimo strategijas. Saugojimo strategija susieta su saugojimo strategijos žymių, kuriomis apibrėžiami pašto dėžutėje esančių elementų saugojimo parametrai, grupe. Strategijoje gali būti viena numatytoji saugojimo strategijos žymė ir kelios nenumatytosios saugojimo strategijos žymės. Pašto dėžutei gali būti taikoma tik viena saugojimo strategija. Daugiau informacijos žr. Saugojimo strategijos nustatymas ir valdymas „Exchange Online“.

 

Cmdlet Aprašas

Get-RetentionPolicy

Peržiūrėkite informaciją apie nurodytas saugojimo strategijas arba gaukite organizacijos saugojimo strategijų sąrašą.

New-RetentionPolicy

Sukurkite saugojimo strategiją.

Remove-RetentionPolicy

Panaikinkite saugojimo strategiją.

Set-RetentionPolicy

Keiskite saugojimo strategijos ypatybes.

Get-RetentionPolicyTag

Peržiūrėkite informaciją apie nurodytas saugojimo strategijos žymes arba gaukite organizacijos saugojimo strategijos žymių sąrašą. Naudojant saugojimo strategijos žymes pranešimams arba aplankams pritaikomi pranešimų saugojimo parametrai.

New-RetentionPolicyTag

Sukurkite saugojimo strategijos žymę.

Remove-RetentionPolicyTag

Panaikinkite saugojimo strategijos žymę.

Set-RetentionPolicyTag

Keiskite saugojimo strategijos žymės ypatybes.

Start-ManagedFolderAssistant

Iškart įdiekite nurodytoje pašto dėžutėje sukonfigūruotas saugojimo strategijas.

Cmdlet, kurias šiuo metu gali naudoti „Exchange Online“ administratoriai

Pranešimų klasifikavimas

Naudodami šias cmdlet galite peržiūrėti, kurti, šalinti ir konfigūruoti organizacijos pranešimų klasifikacijas. Sukurtas pranešimų klasifikacijas vartotojai gali taikyti naudodami „Outlook Web App“ arba jūs galite taikyti pranešimams naudodami transportavimo taisykles. Be to, klasifikacijas galite naudoti kaip transportavimo taisyklių sąlygas arba išimtis.

 

Cmdlet Aprašas

Get-MessageClassification

Peržiūrėkite informaciją apie nurodytas pranešimų klasifikacijas arba gaukite organizacijos pranešimų klasifikacijų sąrašą.

New-MessageClassification

Sukurkite pranešimų klasifikaciją.

Remove-MessageClassification

Panaikinkite pranešimų klasifikaciją.

Set-MessageClassification

Keiskite pranešimų klasifikacijos ypatybes.

Cmdlet, kurias šiuo metu gali naudoti „Exchange Online“ administratoriai

Archyvavimas ir registravimas žurnale

Naudodami šias cmdlet galite peržiūrėti ir konfigūruoti organizacijos archyvavimo ir registravimo žurnale parametrus. Norėdami gauti daugiau informacijos žr. toliau nurodytas temas.

Pastaba   „Live@edu“ organizacijose archyvavimas nepalaikomas.

 

Cmdlet Aprašas

Disable-Mailbox

Išjunkite esamos pašto dėžutės archyvą naudodami parametrą Archive.

Enable-Mailbox

Įgalinkite esamos pašto dėžutės archyvą naudodami parametrą Archive.

Disable-JournalRule

Išjunkite žurnalo taisyklę. Žurnalo taisyklės naudojamos norint įrašyti („registruoti žurnale“) konkretiems gavėjams siunčiamus arba iš jų gaunamus el. laiškus. Pranešimas registruojamas žurnale, jei jis atitinka nustatytus žurnalo taisyklės kriterijus.

Enable-JournalRule

Įgalinkite žurnalo taisyklę.

Get-JournalRule

Peržiūrėkite informaciją apie nurodytas žurnalo taisykles arba gaukite organizacijos žurnalo taisyklių sąrašą.

New-JournalRule

Sukurkite žurnalo taisyklę.

Remove-JournalRule

Panaikinkite žurnalo taisyklę.

Set-JournalRule

Keiskite esamos žurnalo taisyklės ypatybes.

Cmdlet, kurias šiuo metu gali naudoti „Exchange Online“ administratoriai

Ataskaitos

Naudodami šias cmdlet galite peržiūrėti organizacijos ataskaitas ir statistiką.

Audito žurnalų pildymas

Naudodami šias cmdlet galite konfigūruoti audito žurnalų pildymą ir peržiūrėti audito žurnalus. Audito žurnalų pildymo funkcija įrašo konkrečių vartotojų atliktus konkrečius veiksmus. Daugiau informacijos žr. Audito žurnalų naudojimas vartotojo veiksmams įrašyti.

 

Cmdlet Aprašas

Search-AdminAuditLog

Ieškokite administratoriaus audito žurnalo turinio.

Write-AdminAuditLog

Įtraukite komentarų į administratoriaus audito žurnalą.

Get-AdminAuditLogConfig

Peržiūrėkite esamos administratoriaus audito žurnalo pildymo konfigūracijos parametrus.

New-AdminAuditLogSearch

Ieškokite administratoriaus audito žurnalo turinio ir siųskite rezultatus nurodytiems gavėjams.

Get-MailboxAuditBypassAssociation

Peržiūrėkite abonementus, kuriems netaikoma pašto dėžutės audito žurnalo pildymo funkcija.

Set-MailboxAuditBypassAssociation

Peržiūrėkite abonementus, kuriems netaikoma pašto dėžutės audito žurnalo pildymo funkcija. Pvz., galite nurodyti tarnybų abonementus, kurie dažnai kreipiasi į pašto dėžutes, kad pašto dėžučių audito žurnaluose būtų mažiau įrašų.

Search-MailboxAuditLog

Ieškokite pašto dėžutės audito žurnalo turinio.

New-MailboxAuditLogSearch

Ieškokite pašto dėžutės audito žurnalo turinio ir siųskite rezultatus nurodytiems gavėjams.

Cmdlet, kurias šiuo metu gali naudoti „Exchange Online“ administratoriai

Pranešimų sekimas

Naudodami šias cmdlet galite sekti pranešimų, išsiųstų iš bet kurios nurodytos organizacijos pašto dėžutės arba atsiųstų į ją, pristatymo informaciją. Daugiau informacijos žr. Pranešimų pristatymo pažymos administratoriams.

 

Cmdlet Aprašas

Get-MessageTrackingReport

Gaukite konkrečios pranešimų sekimo ataskaitos duomenis. Norint naudoti šią cmdlet, reikia nurodyti norimos peržiūrėti pranešimų sekimo ataskaitos ID. Todėl pirmiausia naudojant Search-MessageTrackingReport cmdlet reikia rasti konkrečios pranešimų sekimo ataskaitos ID. Paskui perkelkite Search-MessageTrackingReport cmdlet išvestą pranešimų sekimo ataskaitos ID į Get-MessageTrackingReport cmdlet.

Search-MessageTrackingReport

Raskite unikalią pranešimų sekimo ataskaitą, sukurtą pagal nurodytus ieškos kriterijus. Paskui galite perkelti pranešimų sekimo ataskaitos ID į Get-MessageTrackingReport cmdlet ir gauti išsamią pranešimų sekimo informaciją.

Cmdlet, kurias šiuo metu gali naudoti „Exchange Online“ administratoriai

Kitos ataskaitų cmldet

 

Cmdlet Aprašas

Get-FailedContentIndexDocuments

Peržiūrėkite pašto dėžutės, kurios negalima indeksuoti naudojant „Exchange“ iešką, dokumentų sąrašą.

Get-LogonStatistics

Peržiūrėkite informaciją apie pradėtus nurodytų pašto dėžučių įėjimo seansus, pvz., vartotojo vardą, įėjimo laiką ir paskutinį prieigos laiką. Norėdamas užbaigti įėjimo seansą, vartotojas turi atsijungti, todėl gali būti rodoma, kad vartotojai, kurie ką tik uždarė naršykles, pradėję kelis seansus.

Get-MailboxFolderStatistics

Peržiūrėkite informaciją apie nurodytos pašto dėžutės aplankus, įskaitant aplanke esančių elementų skaičių ir dydį, aplanko vardą ir ID bei kitą informaciją.

Get-MailboxStatistics

Peržiūrėkite informaciją apie nurodytą pašto dėžutę, pvz., pašto dėžutės dydį, joje esančių pranešimų skaičių ir paskutinį prisijungimo laiką.

Get-RecipientStatisticsReport

Peržiūrėkite informaciją apie bendrą organizacijos gavėjų skaičių, įskaitant pašto dėžučių, aktyvių pašto dėžučių, kontaktų ir siuntimo grupių skaičių.

Cmdlet, kurias šiuo metu gali naudoti „Exchange Online“ administratoriai

Domenai

Naudodami šias cmdlet galite peržiūrėti ir konfigūruoti organizacijoje apibrėžtų vidinių ir išorinių domenų parametrus.

Pripažinti domenai

Naudodami šias cmdlet galite peržiūrėti ir konfigūruoti pripažintus domenus. Pripažintas domenas yra bet kokia SMTP vardų sritis, kuriai nuotolinėmis duomenų saugyklomis pagrįsta el. pašto organizacija siunčia arba iš kurios gauna el. laiškus. Daugiau informacijos žr. Pripažinti domenai.

 

Cmdlet Aprašas

Get-AcceptedDomain

Peržiūrėkite visų pripažintų domenų arba konkretaus pripažinto domeno konfigūracijos informaciją.

Set-AcceptedDomain

Konfigūruokite pripažinto domeno, kurį užregistravote nuotolinių išteklių saugyklomis pagrįstoje el. pašto tarnyboje, parametrus.

Cmdlet, kurias šiuo metu gali naudoti „Exchange Online“ administratoriai

Nuotoliniai domenai

Naudodami šiuos cmdlet galite peržiūrėti, naikinti ir konfigūruoti nuotolinius domenus. Nuotoliniai domenai apibrėžia el. laiškų srauto parametrus pagal kiekvieno el. laiško paskirties domeną. Daugiau informacijos žr. Nuotoliniai domenai.

 

Cmdlet Aprašas

Get-RemoteDomain

Peržiūrėkite visų nuotolinių domenų arba konkretaus nuotolinio domeno konfigūracijos informaciją.

New-RemoteDomain

Sukurkite naują nuotolinio domeno įrašą, kad galėtumėte konfigūruoti į tą domeną siunčiamų pranešimų formatą ir siuntimo strategiją.

Remove-RemoteDomain

Pašalinkite nuotolinio domeno įrašą.

Set-RemoteDomain

Konfigūruokite esamo nuotolinio domeno įrašo pranešimų formatą ir strategijos parametrus.

Cmdlet, kurias šiuo metu gali naudoti „Exchange Online“ administratoriai

Pašto dėžutės parametrai

Naudodami šias cmdlet galite konfigūruoti ir valdyti vartotojų prieigą prie nuotolinių išteklių saugyklomis pagrįstos el. pašto tarnybos.

 

Cmdlet Aprašas

Get-CASMailbox

Peržiūrėkite įgalintus protokolus, kuriais galima prisijungti prie vienos ar kelių organizacijos pašto dėžučių naudojant klientus.

Set-CASMailbox

Konfigūruokite kliento prieigos ryšio protokolus, įgalintus konkrečioje pašto dėžutėje.

Get-CASMailboxPlan

Peržiūrėkite numatytuosius kliento prieigos parametrus, taikomus naujoms organizacijos pašto dėžutėms.

Get-OWAMailboxPolicy

Peržiūrėkite strategijas, kurias galite taikyti pašto dėžutėms, prie kurių prisijungiama naudojant „Outlook Web App“, ir tų strategijų konfigūracijos parametrus.

Get-MailboxPlan

Peržiūrėkite informaciją apie organizacijoje galimus naudoti pašto dėžučių planus ir jų parametrus. Pašto dėžutės planas – tai vartotojo parengimo šablonas.

Set-MailboxPlan

Pakeiskite pašto dėžutės plano rodomą vardą arba nustatykite numatytuoju kitą pašto dėžutės planą.

New-OWAMailboxPolicy

Sukurkite naują strategiją, kuria organizacijos pašto dėžutėms galima pritaikyti „Outlook Web App“ ryšių parametrus.

Remove-OWAMailboxPolicy

Pašalinkite esamą strategiją, kuria galima pritaikyti „Outlook Web App“ ryšių parametrus.

Set-OwaMailboxPolicy

Konfigūruokite esamos strategijos, kuria organizacijos pašto dėžutėms galima pritaikyti „Outlook Web App“ ryšių parametrus, parametrus.

Cmdlet, kurias šiuo metu gali naudoti „Exchange Online“ administratoriai

Organizacijos parametrai

Naudodami šias cmdlet galite peržiūrėti ir konfigūruoti visoje organizacijoje taikomus parametrus.

 

Cmdlet Aprašas

Get-OrganizationConfig

Peržiūrėkite informaciją apie įvairius organizacijos parametrus.

Set-OrganizationConfig

Konfigūruokite įvairius organizacijos parametrus.

Get-TransportConfig

Peržiūrėkite transportavimo konfigūracijos parametrus, pvz., kalbą, kuria siunčiamos pristatymo pažymos (DSN).

Set-TransportConfig

Keiskite transportavimo konfigūracijos parametrus, pvz., DSN kalbą.

Cmdlet, kurias šiuo metu gali naudoti „Exchange Online“ administratoriai

Apsimetimo programa

Šis cmdlet yra priskirtas ApplicationImpersonation RBAC vaidmeniui ir naudoja „Microsoft Exchange“ žiniatinklio tarnybą (EWS), kuri leidžia programinę prieigą prie „Exchange Online“ pašto dėžutės. Jei reikia daugiau informacijos, žr. MSDN tema.

 

Cmdlet Aprašas

Impersonate-ExchangeUser

Suteikia skirtajam tarnybos abonementui programinę prieigą prie vartotojo pašto dėžučių.

Cmdlet, kurias šiuo metu gali naudoti „Exchange Online“ administratoriai

Išorinis perdavimas ir hibridinis diegimas

Naudodami šias cmdlet galite peržiūrėti ir konfigūruoti organizacijos išorinio perdavimo ir hibridinio diegimo funkcijas.

Išorinis perdavimas

Naudodami šias cmdlet galite peržiūrėti ir konfigūruoti domeno išorinio perdavimo parametrus. Išorinio perdavimo (arba išorinio bendrinimo) funkcija naudoja „Microsoft Federation Gateway“ („Microsoft“ nuotolinių išteklių saugyklomis pagrįstą tapatybių tarnybą) kaip patikimą tarpininką tarp vietinės „Exchange Server 2010“ ir nuotolinių išteklių saugyklomis pagrįstos el. pašto organizacijų. Daugiau informacijos žr. Jungtinio perdavimo konfigūravimas nuotolinėje duomenų saugykloje.

 

Cmdlet Aprašas

Get-FederatedOrganizationIdentifier

Peržiūrėkite savo organizacijos išorinės organizacijos identifikatorių ir susijusią išsamią informaciją, pvz., išorinius domenus, organizacijos kontaktus ir būseną.

Set-FederatedOrganizationIdentifier

Konfigūruokite savo organizacijos išorinės organizacijos identifikatorių.

Get-FederationInformation

Peržiūrėkite išorinės „Exchange“ organizacijos išorinio ryšio informaciją, įskaitant išorinių domenų vardus ir paskirties URL adresus.

Get-FederationTrust

Peržiūrėkite organizacijoje sukonfigūruotus patikimus išorinius ryšius.

Get-OrganizationRelationship

Peržiūrėkite išorinio perdavimo ryšio parametrus: informaciją apie užimtumą ar saugų pranešimų pristatymą tarp organizacijų.

New-OrganizationRelationship

Sukurkite išorinio perdavimo ryšį tarp organizacijų.

Remove-OrganizationRelationship

Pašalinkite išorinio perdavimo ryšį tarp organizacijų.

Set-OrganizationRelationship

Konfigūruokite išorinio perdavimo ryšį tarp organizacijų.

Test-OrganizationRelationship

Patikrinkite, ar išorinio perdavimo ryšys tarp organizacijų tinkamai sukonfigūruotas ir veikia, kaip tikimasi.

Cmdlet, kurias šiuo metu gali naudoti „Exchange Online“ administratoriai

Bendrinimo strategijos

Naudodami šias cmdlet galite peržiūrėti ir konfigūruoti bendrinimo strategijas. Bendrinimo strategijomis reguliuojama, kaip organizacijai priklausantys vartotojai gali bendrinti kalendorių ir kontaktinę informaciją su organizacijai nepriklausančiais vartotojais.

 

Cmdlet Aprašas

Get-SharingPolicy

Peržiūrėkite informaciją apie nurodytas bendrinimo strategijas arba gaukite organizacijos bendrinimo strategijų sąrašą.

New-SharingPolicy

Sukurkite naują bendrinimo strategiją.

Remove-SharingPolicy

Panaikinkite bendrinimo strategiją. Kad galėtumėte panaikinti bendrinimo strategiją, ji turi būti nepriskirta jokioms pašto dėžutėms.

Set-SharingPolicy

Modifikuokite esamos bendrinimo strategijos parametrus.

Cmdlet, kurias šiuo metu gali naudoti „Exchange Online“ administratoriai

Prieinamumo informacija

Naudodami šias cmdlet galite peržiūrėti ir konfigūruoti užimtumo prieinamumo informaciją, kuria jūsų organizacija bendrai naudojasi su kitomis organizacijomis.

 

Cmdlet Aprašas

Add-AvailabilityAddressSpace

Nurodykite prieigos metodą ir susietus kredencialus, naudojamus norint keistis užimtumo informacija tarp organizacijų.

Get-AvailabilityAddressSpace

Peržiūrėkite išsamią informaciją, kaip jūsų „Exchange“ organizacija yra sukonfigūruota keistis užimtumo informacija tarp organizacijų.

Remove-AvailabilityAddressSpace

Pašalinkite anksčiau apibrėžtą pasiekiamumo adreso vietą ir susijusius kredencialus, naudojamus užklausoms dėl užimtumo informacijos tarp organizacijų.

Get-AvailabilityConfig

Peržiūrėkite abonementus, kurie yra patikimi norint keistis užimtumo informacija tarp organizacijų.

New-AvailabilityConfig

Sukurkite užimtumo informacijos tarp organizacijų apsikeitimą.

Remove-AvailabilityConfig

Pašalinkite anksčiau konfigūruotus užimtumo informacijos tarp organizacijų apsikeitimus.

Set-AvailabilityConfig

Konfigūruokite informacijos apie užimtumą prieigos lygį.

Cmdlet, kurias šiuo metu gali naudoti „Exchange Online“ administratoriai

Pašto dėžučių perkėlimas

Naudodami šias cmdlet galite perkelti pašto dėžutes iš nuotolinių išteklių saugyklomis pagrįstos organizacijos į vietinę „Exchange“ organizaciją ir atvirkščiai. Norint perkelti pašto dėžutes iš nuotolinių išteklių saugyklos į vietinę organizaciją ir atvirkščiai, turi būti naudojama hibridinė įdiegtis. Daugiau informacijos žr. „Exchange“ hibridinis diegimas ir perkėlimas naudojant „Office 365“.

 

Cmdlet Aprašas

Get-MoveRequest

Peržiūrėkite vykdomo pašto dėžutės perkėlimo proceso, pradėto naudojant New-MoveRequest cmdlet, būseną.

New-MoveRequest

Pradėkite naują pašto dėžutės perkėlimo procesą.

Remove-MoveRequest

Atšaukite pašto dėžutės perkėlimo procesą, pradėtą naudojant New-MoveRequest cmdlet.

Resume-MoveRequest

Tęskite laikinai sustabdytą arba nepavykusią perkėlimo užklausą.

Set-MoveRequest

Keiskite esamos perkėlimo užklausos ypatybes.

Suspend-MoveRequest

Laikinai sustabdykite perkėlimo užklausą prieš jai pasiekiant būseną CompletionInProgress.

Get-MoveRequestStatistics

Peržiūrėkite išsamią informaciją apie perkėlimo užklausas.

Cmdlet, kurias šiuo metu gali naudoti „Exchange Online“ administratoriai

Pašto dėžutės parinktys

Naudodami šias cmdlet galite peržiūrėti ir konfigūruoti vartotojų pašto dėžučių parametrus, pasiekiamus „Outlook Web App“ > Parinktys. Kaip atidaryti vartotojo parinkčių puslapį, žr. Prieiga prie kito vartotojo parinkčių puslapio.

 

Cmdlet Aprašas

Get-CalendarNotification

Peržiūrėkite vartotojo pašto dėžutės kalendoriaus pranešimų taisykles. Vartotojai gali gauti teksto pranešimus apie kalendoriaus įvykių pasikeitimus ir kasdienes darbotvarkes.

Get-CalendarProcessing

Peržiūrėkite nurodytos pašto dėžutės kalendoriaus apdorojimo parametrus. Įprastos reikšmės: AutoUpdate (vartotojų pašto dėžutėms) ir AutoAccept (srities ir įrangos pašto dėžutėms).

Set-CalendarProcessing

Keiskite nurodytos pašto dėžutės kalendoriaus apdorojimo parametrus. Taip pat galite konfigūruoti visus srities ir įrangos pašto dėžučių išteklių parametrus.

Disable-InboxRule

Išjunkite vartotojo pašto dėžutės aplanko Gauta taisyklę. Naudojant aplanko Gauta taisykles pagal nurodytas sąlygas apdorojami aplanke Gauta esantys pranešimai ir atliekami veiksmai, pvz., pranešimai perkeliami į nurodytą aplanką arba panaikinami.

Pastaba.   Sukūrus, modifikavus, pašalinus, įgalinus arba išjungus aplanko Gauta taisyklę, bet kokios „Microsoft Outlook“ kliento sukurtos taisyklės pašalinamos.

Enable-InboxRule

Įgalinkite vartotojo pašto dėžutės aplanko Gauta taisyklę.

Get-InboxRule

Peržiūrėkite informaciją apie nurodytas aplanko Gauta taisykles arba gaukite vartotojo pašto dėžutės aplanko Gauti taisyklių sąrašą.

New-InboxRule

Sukurkite vartotojo pašto dėžutės aplanko Gauta taisyklę.

Remove-InboxRule

Panaikinkite vartotojo pašto dėžutės aplanko Gauta taisyklę.

Set-InboxRule

Keiskite vartotojo pašto dėžutės aplanko Gauta taisyklės ypatybes.

Get-MailboxAutoReplyConfiguration

Peržiūrėkite vartotojo pašto dėžutės automatinio atsakymo parametrus.

Set-MailboxAutoReplyConfiguration

Konfigūruokite vartotojo pašto dėžutės automatinio atsakymo parametrus.

Get-MailboxCalendarConfiguration

Peržiūrėkite vartotojo pašto dėžutės kalendoriaus parametrus.

Set-MailboxCalendarConfiguration

Konfigūruokite vartotojo kalendoriaus parametrus. Šie parametrai turi įtakos vartotojo kalendoriaus išvaizdai ir „Outlook Web App“ priminimų veikimui. Šiais parametrais taip pat apibrėžiama, kaip vartotojui siunčiami kvietimai į susitikimą, atsakymai ir pranešimai.

Get-MailboxCalendarFolder

Peržiūrėkite vartotojo kalendoriaus aplanko informaciją. Į šią informaciją įeina: kalendoriaus aplanko pavadinimas, ar aplankas šiuo metu publikuojamas arba bendrinamas, publikuojamų kalendorinių dienų pradžios ir pabaigos diapazonas, publikuojamos kalendoriaus informacijos detalumo lygis, ar publikuojamą kalendoriaus URL galima rasti žiniatinklyje ir publikuojamas kalendoriaus URL.

Set-MailboxCalendarFolder

Konfigūruokite vartotojo pašto dėžutės kalendoriaus aplanko publikuojamus arba bendrinamus parametrus.

Get-MailboxJunkEmailConfiguration

Peržiūrėkite vartotojo pašto dėžutės nepageidaujamo el. pašto taisyklių konfigūraciją.

Set-MailboxJunkEmailConfiguration

Konfigūruokite vartotojo pašto dėžutės nepageidaujamo el. pašto taisykles.

Get-MailboxMessageConfiguration

Peržiūrėkite vartotojo pašto dėžutės el. laiškų parametrus. Į parametrus įeina: el. laiško parašas, el. laiško formatas, el. laiško parinktys, perskaitymo pažymos, skaitymo sritis ir pokalbiai.

Set-MailboxMessageConfiguration

Konfigūruokite vartotojo pašto dėžutės el. laiškų parametrus.

Get-MailboxRegionalConfiguration

Peržiūrėkite vartotojo pašto dėžutės regiono parametrus. Į parametrus įeina: laiko juosta, laiko formatas, data ir kalba.

Set-MailboxRegionalConfiguration

Konfigūruokite vartotojo pašto dėžutės regiono parametrus.

Get-MailboxSpellingConfiguration

Peržiūrėkite „Outlook Web App“ vartotojo pašto dėžutės rašybos tikrinimo parametrus. Į parametrus įeina: žodyno kalba ir ar nepaisyti žodžių, kuriuose yra skaitmenų arba kurie sudaryti iš didžiųjų raidžių.

Set-MailboxSpellingConfiguration

Konfigūruokite „Outlook Web App“ vartotojo pašto dėžutės rašybos tikrinimo parametrus.

Get-MessageCategory

Peržiūrėkite informaciją apie nurodytas pranešimų kategorijas arba gaukite vartotojo pašto dėžutės pranešimų kategorijų sąrašą.

Get-SendAddress

Peržiūrėkite vartotojo pašto dėžutės el. pašto adresą, kurį galima konfigūruoti kaip numatytąjį adresą Nuo. Konfigūruoti numatytąjį adresą Nuo verta tik tada, jei vartotojo pašto dėžutėje sukonfigūruota POP, IMAP arba „Hotmail“ prenumerata. Numatytąjį vartotojo adresą Nuo galite nustatyti Set-MailboxMessageConfiguration cmdlet parametru SendAddressDefault. Vartotojas gali perrašyti numatytąjį adresą Nuo kurdamas el. laišką programoje „Outlook Web App“.

Get-TextMessagingAccount

Peržiūrėkite vartotojo trumpųjų pranešimų tarnybos (SMS) parametrus. Į šiuos parametrus įeina: ar įgalinta „Microsoft Exchange ActiveSync“, vartotojo šalies arba regiono ID, mobiliojo ryšio operatoriaus ID, paslaugų teikėjo ID ir pranešimų telefono numeris.

Import-ContactList

Importuokite vartotojo pašto kontaktus į nuotolinių išteklių saugyklomis pagrįstą pašto dėžutę naudodami kableliais atskirtų reikšmių (CSV) failą.

Get-HotmailSubscription

Peržiūrėkite „Hotmail“ prenumeratos, sukonfigūruotos nurodytoje pašto dėžutėje, parametrus.

Set-HotmailSubscription

Keiskite „Hotmail“ prenumeratos, sukonfigūruotos nurodytoje pašto dėžutėje, parametrus.

Get-ImapSubscription

Peržiūrėkite nurodytos pašto dėžutės IMAP prenumeratos (arba prijungtojo abonemento) informaciją. Naudodami šią komandą galite padėti vartotojams diagnozuoti IMAP ryšio problemas.

Set-ImapSubscription

Konfigūruokite pašto dėžutės IMAP prenumeratos parametrus.

Get-PopSubscription

Peržiūrėkite nurodytos pašto dėžutės POP prenumeratos informaciją. Naudodami šią komandą galite padėti vartotojams diagnozuoti POP ryšio problemas.

Set-PopSubscription

Konfigūruokite pašto dėžutės POP prenumeratos parametrus.

Get-Subscription

Peržiūrėkite nurodytos pašto dėžutės išorinio el. pašto abonemento prenumeratas. Naudokite šią komandą, kai tiksliai nežinote, kokios rūšies prenumeratą sukonfigūravo vartotojas.

Remove-Subscription

Pašalinkite vartotojo pašto dėžutės išorinio el. pašto abonemento prenumeratą.

Cmdlet, kurias šiuo metu gali naudoti „Exchange Online“ administratoriai

„Exchange ActiveSync“

Naudodami šias cmdlet galite peržiūrėti ir konfigūruoti organizacijos „Exchange ActiveSync“ parametrus. Daugiau informacijos žr. Organizacijos „Exchange ActiveSync“ tvarkymas.

 

Cmdlet Aprašas

Clear-ActiveSyncDevice

Išvalo mobiliojo įrenginio, kuris jungiamas prie organizacijos pašto dėžutės naudojant „Exchange ActiveSync“, turinį. Ši komanda paprastai naudojama, kai įrenginys pametamas ar pavagiamas.

Get-ActiveSyncDevice

Peržiūrėkite mobiliųjų įrenginių, kurie jungiami prie organizacijos pašto dėžučių naudojant „Exchange ActiveSync“, sąrašą.

Remove-ActiveSyncDevice

Pašalinkite mobiliojo įrenginio pašto dėžutės „Exchange ActiveSync“ ryšį. Turite žinoti mobiliojo įrenginio ir vartotojo pašto dėžutės pavadinimus.

Get-ActiveSyncDeviceAccessRule

Peržiūrėkite „Exchange ActiveSync“ įrenginių prieigos taisykles, sukurtas naudojant New-ActiveSyncDeviceAccessRule cmdlet.

New-ActiveSyncDeviceAccessRule

Sukurkite „Exchange ActiveSync“ įrenginių prieigos taisykles, leidžiančias vartotojams sinchronizuoti pašto dėžutes su konkrečiomis mobiliųjų įrenginių šeimomis arba modeliais.

Remove-ActiveSyncDeviceAccessRule

Pašalinkite esamas organizacijos „Exchange ActiveSync“ įrenginių prieigos taisykles.

Set-ActiveSyncDeviceAccessRule

Konfigūruokite esamas „Exchange ActiveSync“ įrenginių prieigos taisykles.

Get-ActiveSyncDeviceClass

Peržiūrėkite „Exchange ActiveSync“ įrenginių, prijungtų prie organizacijos pašto dėžučių, sąrašą.

Get-ActiveSyncDeviceStatistics

Peržiūrėkite mobiliųjų įrenginių, sinchronizuojamų su nurodyta vartotojo pašto dėžute, sąrašą ir kiekvieno įrenginio sinchronizavimo statistiką. Pateikiama informacija apima statistinius duomens, pvz., kada paskutinį kartą buvo bandyta sinchronizuoti, ir įrenginio identifikavimą.

Get-ActiveSyncMailboxPolicy

Peržiūrėkite strategijas, kurias galima taikyti prie organizacijos pašto dėžučių prijungtiems „Exchange ActiveSync“ įrenginiams, ir tų strategijų konfigūracijos parametrus.

New-ActiveSyncMailboxPolicy

Sukurkite „Exchange ActiveSync“ pašto dėžutės strategiją, kurią galite pritaikyti organizacijos pašto dėžutėms, kad būtų naudojami prijungtų „Exchange ActiveSync“ įrenginių parametrai.

Remove-ActiveSyncMailboxPolicy

Pašalinkite esamas „Exchange ActiveSync“ pašto dėžučių strategijas, kuriomis pritaikomi prijungtų „Exchange ActiveSync“ įrenginių parametrai.

Set-ActiveSyncMailboxPolicy

Konfigūruokite esamos strategijos, taikomos organizacijos pašto dėžutėms, parametrus, kad būtų naudojami prijungtų „Exchange ActiveSync“ įrenginių parametrai.

Get-ActiveSyncOrganizationSettings

Peržiūrėkite organizacijos „Exchange ActiveSync“ parametrus.

Set-ActiveSyncOrganizationSettings

Konfigūruokite numatytuosius organizacijos „Exchange ActiveSync“ parametrus. Pvz., galite nustatyti numatytąjį prieigos lygį ir leisti, blokuoti arba laikyti karantine naujus įrenginius.

Cmdlet, kurias šiuo metu gali naudoti „Exchange Online“ administratoriai

Vieningoji pranešimų sistema

Naudodami šias cmdlet galite peržiūrėti ir konfigūruoti vieningosios pranešimų sistemos (UM) parametrus, kuriuos naudoja „Microsoft Office 365“, skirta įmonėms. Daugiau informacijos žr. Vieningosios pranešimų sistemos naudojimas prie telefono sistemos prijungiant „Exchange“.

Pastaba.   „Live@edu“ organizacijose vieningoji pranešimų sistema nepalaikoma.

 

Cmdlet Aprašas

Disable-UMAutoAttendant

Išjunkite įgalintą UM automatinį operatorių. UM automatinį operatorių galite išjungti, jei jis susietas su UM nukreipimo grupe, kuri susieta su numatytąja UM skambinimo schema.

Enable-UMAutoAttendant

Įgalinkite išjungtą UM automatinį operatorių. Sukurtas UM automatinis operatorius įgalinamas pagal numatytuosius nustatymus. Kad automatinis operatorius galėtų atsiliepti į įeinančius skambučius, jį pirmiausia reikia įgalinti.

Get-UMAutoAttendant

Peržiūrėkite informaciją apie nurodytus UM automatinius operatorius arba gaukite organizacijos UM automatinių operatorių sąrašą.

New-UMAutoAttendant

Sukurkite naują UM automatinį operatorių. Sukurtas naujas UM automatinis operatorius susiejamas su viena UM skambinimo schema, kurioje yra plėtinių numerių sąrašas.

Remove-UMAutoAttendant

Panaikinkite UM automatinį operatorių. Taip pat panaikinami UM automatinio operatoriaus egzemplioriai visose susietose UM skambinimo schemose. Panaikinus UM automatinį operatorių, UM automatinis operatorius nebeatsiliepia į įeinančius telefono skambučius į sukonfigūruotus plėtinius.

Set-UMAutoAttendant

Keiskite esamo UM automatinio operatoriaus parametrus. Kai kurių UM automatinio operatoriaus reikšmių keisti arba modifikuoti negalima, nebent UM automatinis operatorius panaikinamas ir sukuriamas naujas UM automatinis operatorius.

Export-UMCallDataRecord

Eksportuokite nurodytos datos UM skambučių duomenų įrašus į kableliais atskirtų reikšmių (CSV) failą. Konkrečių UM skambinimo schemų ir UM IP šliuzų skambučių duomenų įrašus galite filtruoti. Tačiau jei nenurodysite UM IP šliuzo, bus grąžinti visi skambučių duomenų įrašai.

Get-UMCallDataRecord

Peržiūrėkite konkrečios UM įgalintos vartotojo pašo dėžutės UM skambučių duomenų įrašus.

Get-UMCallSummaryReport

Peržiūrėkite sukauptus statistinius duomenis apie visus organizacijoje gautus arba inicijuotus skambučius, įskaitant balso pranešimus, praleistus skambučius, prenumeratoriaus prieigą, automatinį operatorių ir fakso skambučius.

Get-UMDialPlan

Peržiūrėkite informaciją apie nurodytas UM skambinimo schemas arba gaukite organizacijos UM skambinimo schemų sąrašą.

New-UMDialPlan

Sukurkite UM skambinimo schemą.

Remove-UMDialPlan

Panaikinkite UM skambinimo schemą.

Set-UMDialPlan

Keiskite esamos UM skambinimo schemos ypatybes.

Get-UMHuntGroup

Peržiūrėkite informaciją apie nurodytas UM nukreipimo grupes arba gaukite organizacijos UM nukreipimo grupių sąrašą. Norėdami peržiūrėti konkrečią UM nukreipimo grupę, turite nurodyti UM IP šliuzo, susieto su UM nukreipimo grupe, pavadinimą, pvz., Get-UMHuntGroup MyUMIPGateway\MyUMHuntGroup1.

New-UMHuntGroup

Sukurkite naują UM nukreipimo grupę, kurią naudojant įeinantys skambučiai susiejami su konkrečia UM skambinimo schema. Turite sukurti UM nukreipimo grupę, kad būtų galima užmegzti ryšį tarp UM IP šliuzo ir UM skambinimo schemos.

Remove-UMHuntGroup

Panaikinkite UM nukreipimo grupę. UM nukreipimo grupė pašalinama ir iš UM IP šliuzo.

Disable-UMIPGateway

Išjunkite UM IP šliuzą. UM IP šliuzas nebeatsiliepia į įeinančius skambučius ir nebeinicijuoja išeinančių skambučių.

Enable-UMIPGateway

Įgalinkite UM IP šliuzą. UM IP šliuzas atsiliepia į įeinančius ir inicijuoja išeinančius skambučius per IP šliuzą.

Get-UMIPGateway

Peržiūrėkite informaciją apie nurodytus UM IP šliuzus arba gaukite organizacijos UM nukreipimo šliuzų sąrašą.

New-UMIPGateway

Sukurkite naują UM IP šliuzą.

Remove-UMIPGateway

Panaikinkite UM IP šliuzą.

Set-UMIPGateway

Modifikuokite UM IP šliuzo konfigūracijos parametrus.

Disable-UMMailbox

Išjunkite UM įgalintos pašto dėžutės UM funkcijas.

Enable-UMMailbox

Įgalinkite pašto dėžutės UM funkcijas.

Get-UMMailbox

Peržiūrėkite UM informaciją apie nurodytas UM įgalintas pašto dėžutes arba gaukite organizacijos UM įgalintų pašto dėžučių sąrašą.

Set-UMMailbox

Modifikuokite UM įgalintos pašto dėžutės UM konfigūracijos parametrus.

Get-UMMailboxPIN

Peržiūrėkite informaciją, apskaičiuotą pagal PIN duomenis, saugomus užšifruota forma vartotojo UM įgalintoje pašto dėžutėje. Ši cmdlet taip pat parodo, ar pašto dėžutės arba vartotojo prieiga užblokuota.

Set-UMMailboxPIN

Iš naujo nustatykite UM įgalintos pašto dėžutės PIN.

Get-UMMailboxPolicy

Peržiūrėkite informaciją apie nurodytą UM pašto dėžutes strategiją arba gaukite organizacijos UM pašto dėžučių strategijų sąrašą.

New-UMMailboxPolicy

Sukurkite naują UM pašto dėžutės strategiją.

Remove-UMMailboxPolicy

Panaikinkite UM pašto dėžutės strategiją. UM pašto dėžutės strategijos negalima panaikinti, jei ji naudojama bent vienoje UM įgalintoje pašto dėžutėje.

Set-UMMailboxPolicy

Modifikuokite esamos UM pašto dėžutės strategijos konfigūracijos parametrus. Į parametrus įeina: PIN strategijos, pranešimų teksto parametrai ir skambinimo apribojimai.

Export-UMPrompt

Eksportuokite garso įrašo failą, kurį UM skambinimo schemos ir automatiniai operatoriai naudoja kaip pasisveikinimą.

Import-UMPrompt

Importuokite pasirinktinį garso įrašo failą, kurį gali naudoti UM skambinimo schemos ir automatiniai operatoriai.

Cmdlet, kurias šiuo metu gali naudoti „Exchange Online“ administratoriai

Žinynas komandų eilutėje

Komandų eilutėje galite gauti informacijos apie atskirų cmdlet naudojimą. Naudodami komandų eilutės žinyną galite rasti kiekvienos cmdlet parametrus ir atitinkamą sintaksę.

Komandų eilutės žinyne informaciją galite gauti skirtingais detalumo lygiais. Norėdami gauti daugiau tikslingos pagalbos komandų eilutėje, naudokite toliau nurodytas komandas. Sužinokite daugiau apie Get-Help cmdlet ir susijusią sintaksę „Microsoft Exchange Server“ žinyne: Kreipimasis pagalbos. Nors šiame straipsnyje kalbama apie „Exchange“ valdymo aplinką, kuri naudojama vietinėse „Exchange“ įdiegtyse, turinys tinka ir nuotolinių išteklių saugyklomis pagrįstai el. pašto tarnybai bei „Windows PowerShell“ su „WinRM“.

 

Žinyno komanda Aprašas Pavyzdys

Get-Help <cmdlet>

Suteikia informacijos apie tai, kaip naudoti cmdlet, ir apie sintaksę.

Get-Help Get-Mailbox

Get-Help <cmdlet> -Examples

Rodo įprasto cmdlet naudojimo pavyzdžius.

Get-Help Get-Mailbox -Examples

Get-Help <cmdlet> -Detailed

Pateikia cmdlet aprašą, sintaksę, visų parametrų sąrašą, suteikia informacijos apie jų naudojimą bei pavyzdžių.

Get-Help Get-Mailbox -Detailed

Nuotolinių išteklių saugyklomis pagrįstos organizacijos gali pasiekti visų „Exchange“ valdymo cmdlet rinkinį. Be to, šios organizacijos gali pasiekti visų toms cmdlet taikomų parametrų rinkinį. Komandų eilutės žinynas šiuo metu nesiskiria vietinėse ir nuotolinių išteklių saugyklomis pagrįstose įdiegtyse. Todėl komandų eilutės žinyne matysite kai kurias cmdlet ir parametrus, kurie netaikomi nuotolinių išteklių saugyklomis pagrįstai el. pašto tarnybai.

Paprastai galite nepaisyti bet kokio parametro, kuris nurodo fizinį išteklių. Jei rodomas klaidos pranešimas, kuriame pranešama, kad negalima rasti parametro arba cmdlet neatpažįstama, turbūt bandote naudoti parametrą arba cmdlet, kurie neleidžiami priskirtam valdymo vaidmeniui arba netinka organizacijai.

Cmdlet, kurias šiuo metu gali naudoti „Exchange Online“ administratoriai

 
Susijusios žinyno temos
Įkeliama...
Nerasta šaltinių.