Pašto šiukšlių filtravimas ir pranešimų priežiūra

 

Taikoma: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Tema paskutinį kartą modifikuota: 2012-12-04

Visos „Microsoft“ nuotolinių išteklių saugyklomis pagristos el. pašto tarnybos versijos naudoja „Forefront Online Protection for Exchange“ (FOPE) kovai su pašto šiukšlėmis ir sukčiavimu apsimetant. Kai pranešimai gaunami nuotolinių išteklių saugyklomis pagristos el. pašto tarnybos šliuzo serveryje, jie įvertinami ir jiems priskiriama patikimumo dėl pašto šiukšlių lygio (SCL) reikšmė. Pranešimui priskirtas SCL įvertinimas rodo tikimybę, kad pranešimas yra pašto šiukšlė, remiantis tokiomis jo savybėmis kaip turinys, pranešimo antraštė ir t. t. Pranešimui keliaujant per debesų technologijos pagrindu veikiančios el. pašto tarnybos infrastruktūrą, SCL yra pridedamas prie pranešimo metaduomenų.

SCL reikšmė yra skaičius nuo 0 iki 9. Didesnis įvertinimas rodo didesnę tikimybę, kad pranešimas yra pašto šiukšlė. Debesų technologijos pagrindu veikiančios el. pašto tarnybos infrastruktūra turi fiksuotus SCL slenksčius, nustatančius, kokių veiksmų reikia imtis esant konkrečioms SCL reikšmėms.

 

SCL slenkstis

Veiksmas

SCL yra 5 arba didesnis.

Pranešimas pristatomas į nuotolinių išteklių saugyklomis pagrįstą el. pašto tarnybą, tada iš ten pristatomas į vartotojo aplanką Nepageidaujamas el. paštas.

SCL yra 4 arba mažesnis.

Pranešimas pristatomas į nuotolinių išteklių saugyklomis pagrįstą el. pašto tarnybą, tada iš ten pristatomas į vartotojo aplanką Gauta.

Galutiniai vartotojai gali konfigūruoti patikimų siuntėjų, kurių el. laiškai niekada nebūtų laikomi pašto šiukšlėmis, sąrašus, ir blokuojamų siuntėjų, kurių el. laiškai visada būtų laikomi pašto šiukšlėmis, sąrašus.

Vartotojo valdomas pašto šiukšlių filtravimas

Pagal numatytuosius nustatymus nepageidaujamo el. pašto filtravimas yra įjungtas visose nuotolinių išteklių saugyklomis pagrįstos el. pašto tarnybos pašto dėžutėse. Vartotojai gali valdyti kai kuriuos savo pašto dėžučių pašto šiukšlių parametrus. Daugiau informacijos apie tai, kaip vartotojai gali valdyti pašto šiukšles, žr. straipsnyje Nepageidaujamo el. pašto parametrai.

Administratoriaus valdoma pranešimų priežiūra, naudojant FOPE

Nors visas nuotolinių išteklių saugyklomis pagrįstas „Microsoft“ el. pašto sistemas saugo FOPE infrastruktūra, galimybė valdyti pranešimų priežiūros funkcijas FOPE administravimo centre teikiama tik „Microsoft Office 365“, skirta įmonėms ir „Live@edu“ administratoriams.

Toliau pateiktoje lentelėje aprašytos pranešimų priežiūros funkcijos, kurias galima valdyti FOPE administravimo centre.

Daugiau informacijos, kaip valdyti šias „Microsoft Office 365“, skirta įmonėms funkcijas, žr. „Office 365“ FOPE funkcijų skirtumai.

 

Sritis

Aprašas

Apsauga nuo pašto šiukšlių

Ryšių filtravimas, naudojant „Microsoft“ DNS pagrįstą blokavimo sąrašą.

Apsauga nuo pašto šiukšlių

„Microsoft“ pašto šiukšlių analizės komandos pateiktas pašto šiukšlių naujinimų turinio filtravimas realiuoju laiku

Apsauga nuo pašto šiukšlių

Patikimų siuntėjų palaikymas

Apsauga nuo virusų

Keletas antivirusinių programų, nuskaitančių FOPE šliuze

Gaunamų laiškų valdymas

Saugusis sąrašas, praleidimo sąrašas

Gaunamų laiškų valdymas

TLS šifravimo konfigūravimas ir vykdymas

Gaunamų laiškų valdymas

Ryšių, turinio ir strategijų filtravimas

Siunčiamų laiškų valdymas

Pasirinktinė siuntimo SMTP kelvada

Siunčiamų laiškų valdymas

TLS šifravimo konfigūravimas ir vykdymas

Pašto šiukšlių filtravimo procesas

Prieš pristatant el. paštą į nuotolinių išteklių saugyklomis pagrįstas el. pašto dėžutes, jis filtruojamas dviem pašto šiukšlių filtravimo būdais:

  • Ryšių filtravimas – stebimas pranešimų, siunčiamų iš vieno IP adreso, kiekis. Jei iš vieno IP adreso siunčiami dideli el. laiškų kiekiai vienam ar daugiau gavėjų jūsų domene, galima įtarti, kad siunčiamos pašto šiukšles.

  • Turinio filtravimas – pranešimo temoje ir tekste ieškoma raktažodžių arba frazių, kurios gali nurodyti, kad pranešimas yra pašto šiukšlė.

Pranešimai, atitinkantys filtravimo kriterijus, gali būti blokuojami arba pristatomi į vartotojo aplanką Nepageidaujamas el. paštas. Be to, galite naudoti visoje organizacijoje taikomas taisykles el. laiškų srautui organizacijoje valdyti. Pvz., taisyklė gali atmesti visus el. laiškus, kuriuose yra konkretūs raktažodžiai arba kurie yra gauti iš konkretaus šaltinio.

Nenumatyti atvejai ir transliavimo pranešimai

Nenumatytais atvejais jūsų organizacijai gali tekti siųsti transliavimo pranešimą visiems nuotolinių išteklių saugyklomis pagrįstos el. pašto tarnybos vartotojams. Kai kuriose organizacijose siunčiant transliavimo pranešimus naudojamos trečiųjų šalių pranešimų tarnybos.

Norėdami užtikrinti, kad FOPE nepalaikytų šių pranešimų pašto šiukšlėmis ir visi vartotojai juos gautų kuo greičiau, imkitės šių atsargumo priemonių:

Jei transliavimo pranešimus iškart siunčiate dideliam vartotojų kiekiui, atminkite, kad naudojant vieną ryšį galima siųsti tik 100 pranešimų. Jei į debesų technologijos pagrindu veikiančią el. pašto tarnybą turi būti nusiųsta daugiau nei 100 pranešimų, po 100 pranešimų ryšys bus nutrauktas ir vietiniai el. pašto serveriai turės atkurti ryšį, kad būtų galima siųsti kitą 100 pranešimų paketą. Todėl turite sugalvoti nenumatytiems atvejams skirtą transliavimo pranešimo planą, leidžiantį greitai siųsti el. laiškus visiems vartotojams, kad naudojant vieną ryšį nebūtų viršytas 100 pranešimų limitas. Geriausias būdas tai padaryti yra naudoti paskirstymo grupes arba dinaminio paskirstymo grupę, kad būtų sumažintas vienu metu siunčiamų pranešimų skaičius. Taikant el. pašto pristatymo apribojimus, grupė laikoma vienu gavėju. Daugiau informacijos žr. Transliavimo adresų siuntimas visiems vartotojams.

Jei pagalbos pranešimams transliuoti vartotojams naudojate trečiosios šalies pagalbos pranešimų tarnybą, kreipkitės į debesų technologijos pagrindu veikiančios el. pašto tarnybos atstovą, norėdami patikrinti, ar ši tarnyba atitinka „Windows Live“ reikalavimus.

 
Susijusios žinyno temos
Įkeliama...
Nerasta šaltinių.