Pranešimo kūrimas

 

Taikoma: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Tema paskutinį kartą modifikuota: 2011-11-23

Pranešimus galite kurti naujo pranešimo formoje. Tai ta pati forma, kuri naudojama atsakant į pranešimus ir peradresuojant juos.

Kaip sukurti naują pranešimą?

 1. Bet kuriame pašto aplanke spustelėkite Naujas naujas pranešimas arba klaviatūroje paspauskite CTRL+N.

  Be to, naują pranešimą galima sukurti peržiūrint adresų knygelę. Įrankių juostoje spustelėkite Adresų knygelė adresų knygelė, tada naudodami ieškos teksto lauką raskite žmogų arba grupę, kuriai norite nusiųsti pranešimą. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite gavėjo vardą sąraše, tada spustelėkite kurti pranešimą kontaktuiNaujas pranešimas.

 2. Norimus gavėjus įveskite eilutėse Kam ir Kopija. Daugiau informacijos apie gavėjus žr. Gavėjų įtraukimas arba šalinimas.

 3. Įveskite temą.

 4. Įveskite pranešimą pranešimo tekstui skirtoje vietoje.

 5. Baigę rinkti pranešimą, spustelėkite siųstiSiųsti arba paspauskite ALT+S ir išsiųskite.

Ką dar turiu žinoti?

 • Administratorius gali jums leisti siųsti kito jūsų organizacijai priklausančio asmens vardu. Kai sukonfigūruojama teisė siųsti kito asmens vardu, naudodami eilutę Nuo galite kurti pranešimą, kuriame kaip siuntėjas bus nurodomas kitas asmuo. Kad eilutė Nuo taptų prieinama, pranešimo įrankių juostoje spustelėkite Parinktys, pažymėkite Rodyti Nuo, tada spustelėkite Gerai, kad sugrįžtumėte į pranešimo langą. Jei norite naudoti eilutę Nuo, įveskite asmens, kurio vardu siunčiate, vardą, arba šalia Nuo spustelėkite rodyklę žemyn, pasirinkite Kitas el. pašto adresas, tada adresų knygelėje pasirinkite adresą, kuriuo norite siųsti.

  Skyrių Pranešimų parinktys, esantį Skirtukas Paštas, galite naudoti norėdami eilutę Nuo įjungti visiems pranešimams.

 • Atsakant į pranešimą, antraštės informacija (Kam, Nuo ir Tema) įrašoma automatiškai. Peradresuodami pranešimą, lauką Kam turėsite užpildyti savarankiškai. Norėdami sužinoti daugiau, žr. Atsakymas į pranešimą arba jo peradresavimas.

 • Kurdami pranešimą, galite nustatyti HTML arba Paprastasis tekstas pranešimo formatą, naudodami sąrašą pranešimo formos viršuje. Pasirinkus HTML, virš pranešimo teksto parodoma teksto formatavimo įrankių juosta. Galite naudoti įrankių juostą, norėdami pakeisti viso pranešimo arba pažymėtų dalių šriftą. Jei neužtenka numatytųjų formatavimo parinkčių, parinktis į įrankių juostą galite įtraukti formatavimo įrankių juostos gale spustelėdami Tinkinti išplėsti piktogramą ir pažymėdami žymės langelį šalia norimos įtraukti parinkties. Jei reikia daugiau informacijos, kaip formatuoti pranešimus, žr. Pranešimų formatavimas.

 • Jei siunčiate didelį kiekį el. laiškų arba kelis pranešimus dideliam gavėjų skaičiui, galite pasiekti jūsų pašto dėžutei taikomą siuntimo apribojimą. Siuntimo apribojimas nustatomas pagal gavėjų skaičių, kuriam pranešimus siuntėte per pastarąsias 24 val., ir priklauso nuo organizacijos parametrų. Jei viršijote šį apribojimą, kitą kartą siųsdami pranešimą pamatysite įspėjimą.

  El. laiškai, kuriuos sukursite viršiję siuntimo apribojimą, bus automatiškai įrašyti į juodraščių aplanką. Šiek tiek palaukę el. laišką galėsite atidaryti iš juodraščių aplanko ir pabandyti jį siųsti dar kartą. Jei vis tiek būsite viršiję siuntimo apribojimą, dar kartą pamatysite įspėjimo pranešimą. El. laiškas liks juodraščių aplanke, kol jo neišsiųsite arba nepanaikinsite. Jei išlaukėte visas 24 val. ir siųsdami pranešimą vis tiek gaunate tą patį įspėjimą, pabandykite sumažinti gavėjų skaičių.

 • Kuriant pranešimą, įrankių juostoje yra šios parinktys.

   

  Mygtukas Aprašas

  siųstiSiųsti

  Pranešimas siunčiamas gavėjams.

  įrašyti

  Pranešimas įrašomas į aplanką Juodraščiai, bet neišsiunčiamas.

  priedo piktograma

  Prie pranešimo pridedamas failas. Daugiau informacijos apie failų pridėjimą žr. Darbas su priedais.

  adresų knygelė

  Atidaro adresų knygelę, kad galėtumėte ieškoti gavėjų vardų.

  žymėti vardus

  Patikrina pranešimo gavėjų vardus adresų knygelėje arba aplanke Kontaktai. Daugiau informacijos apie vardų nustatymą žr Gavėjų įtraukimas arba šalinimas.

  didelė svarba

  Nustatoma pranešimo svarba – Labai svarbu.

  maža svarba

  Nustatoma pranešimo svarba – Nesvarbu.

  parašas

  Įtraukia parašą, rodomą pranešimo pabaigoje. Daugiau informacijos apie parašus žr. Parašo įtraukimas.

  Norėdami, kad šis mygtukas veiktų, pirmiausia turite sukurti parašą.

  tikrinti rašybą

  Patikrina pranešimo teksto rašybą. Daugiau informacijos apie rašybos tikrinimą žr. Sužinokite apie rašybos tikrinimą.

  Parinktys

  Parodo dialogo langą Pranešimų parinktys. Daugiau informacijos apie pranešimų parinktis žr. Pranešimo parinkčių nustatymas.

  Sąrašas Pranešimo formatas

  Nustato pranešimo formatą: HTML arba Paprastasis tekstas. Daugiau informacijos apie formato nustatymą žr. Pranešimų formatavimas.

Jei noriu sužinoti daugiau?

 
Susijusios žinyno temos
Įkeliama...
Nerasta šaltinių.