Жалпы топтар туралы қосымша білу

 

Мынаған қолданылады: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Бөлімнің соңғы жаңартылуы: 2011-03-19

Ұйымның ортақ мекенжай кітабындағы жалпы топ электрондық поштаны тарату тізімі сияқты жұмыс істейді. Адамдар хабарды топтың барлық мүшелеріне тарату үшін жалпы топтың мекенжайын электрондық пошта хабарын жібере алады. Параметрлер > Барлық параметрлерді көру > Топтар астында бар топқа қосылуға немесе өз тобыңызды жасауға болады. Менің иелігімдегі топтар тақтасын пайдаланып тобыңызды жасаңыз және басқарыңыз.. Менің иелігімдегі жалпы топтар Кімге тармағын пайдаланып, ортақ мекенжай кітабындағы бар топтарға қосылыңыз немесе олардан шығыңыз.

noteЕскертпе:
UNRESOLVED_TOKEN_VAL(<rte:Alert_FeatureNotAvailable>)

Жалпы топтарды әр түрлі мақсаттармен пайдалануға болады. Оған бірнеше мысал келтіруге болады:

  • Егер адамдар кофеге байланысты тақырыптар және тәжірибе туралы хабарлар жібергісі келсе, олар үшін топ coffeeklatsch деп аталады.

  • InsuranceTalk атты топ тек қана белгілі бір сақтандыру компанияларының сақтандыру агенттерінің өздерінің сақтандыру өнімдері туралы ақпаратты ортақ пайдалануына арналған.

Жалпы топтар туралы
Топтардағы әр түрлі пайдаланушыларды түсіну

Топқа қатынасына байланысты жалпы топта келесі пайдаланушылар түрлері бар.

Ие Жалпы топты сіз жасаған болсаңыз, сіз — оның иесісіз. Ие ретінде топты жоюыңызға, мүшелерді қосуыңызға немесе жоюыңызға, иелерді қосуыңызға немесе жоюыңызға, топқа кімдердің жібере алатынын көрсетуіңізге және топқа жіберілмей тұрып хабарлар үшін бекіту параметрлерін орнатуыңызға болады.

Басқа иелер Егер сіз топ иесі ретінде қосылған болсаңыз, сізде дәл топты жасаушыныкы сияқты бақылау деңгейіңіз бар.

Мүше Егер мекенжай кітабындағы топқа қосылсаңыз немесе оған мүше ретінде қосылсаңыз, топқа хабарлар жібере аласыз және топқа жіберілген барлық хабарларды ала аласыз. Мекенжай кітабында топқа арналған Мәліметтер түймешігін басып, оның иелері, мүшелері, модераторлары және топ туралы басқа ақпаратты көре аласыз.

Модератор Егер топ иесі болсаңыз және топты жасаған болсаңыз, онда топ үшін хабарды бекітуді қосқанда сіз әдепкі бойынша оның модераторысыз. Егер ие ретінде қосылған болсаңыз, бірақ топты жасамасаңыз, өзіңізді топ үшін модератор ретінде қоссаңыз болады. Модератор ретінде басқа модераторларды қосуыңызға, топқа жіберілмей тұрып хабарларды бекітуіңізге немесе қабылдамауыңызға және хабарлары бекітілмегенде жіберушілерге қалай хабарлау керек екенін шешуіңізге болады.

Жіберушілер Топқа хабар жіберу үшін оның мүшесі болудың қажеті жоқ. Әдепкі бойынша, кез келген адам (ортақ мекенжай кітабының бір бөлігі емес адамдарды қоса) жалпы топқа хабар жібере алады.

Топты жасау немесе жою

Менің иелігімдегі топтар тақтасын пайдаланып, өз тобыңызды жасауыңызға болады. Қосымша ақпарат үшін Жалпы топ жасау бөлімін қараңыз. Иелігіңіздегі топты жою үшін Жалпы тобыңызды жою бөлімін қараңыз.

Тобыңызды басқару

Топты жасағанда біраз жылдам параметрлерді таңдайсыз және оған көрсетілеті ат, бүркеншік ат және сипаттама бересіз. Топтың барлық параметрлерін басқару үшін Мәліметтер пәрменін таңдаңыз. Қол жетімді барлық параметрлер туралы білу үшін Жасалған жалпы топтың параметрлерін өзгерту бөлімін қараңыз.

Топ үшін басқаруға болатын қосымша параметрлер келесідей:

  • Иелік Әдепкі бойынша жасаған топты сіз иеленесіз. Себебі топты жасадыңыз, негізгі иесісіз және өзіңізді иесі ретінде жоя алмайсыз. Егер мұндай әрекет жасасаңыз, қате пайда болады. Бірақ мекенжай кітабынан басқа адамдарды да иелер ретінде қоса аласыз. Топ иесі ретінде мүшелерді қосуыңызға немесе жоюыңызға, топқа кімдердің жібере алатынын көрсетуіңізге, топқа жіберілген хабарларды бекітуді бақылауыңызға және бұдан басқа көп нәрселерді істеуіңізге болады. Параметрлерді Иелік бөлімінде көре аласыз.

  • Иелік Бұл бөлімде топқа мүшелерді қосуға немесе топтан мүшелерді жоюға болады.

  • Мүшелікті бекіту Бұл бөлімді топқа қосылу немесе одан шығу үшін адамдардың бекітуді қажет ететін таңдау үшін пайдаланыңыз.

  • Жеткізуді басқару Топқа кімдердің хабар жібере алатынын бақылауға болады. Хабар жіберу басымдылығын Жеткізуді басқару бөліміндегі топпен шектеңіз.

  • Хабарды бекіту Топ үшін хабарды бекітуді қосуға болады. Мұны істегенде топқа жіберілген хабар бірінші бекіту үшін "Кіріс" қалтасына келеді. Жіберушіден келген хабарды бекітуге немесе қабылдамауға болады. Сіз немесе басқа топ модераторы бекітпегенше жіберушінің хабары топқа жетпейді. Топ үшін бірнеше адамдарды модераторлар ретінде қосуға болады. Бұл параметрлерді Хабарды бекіту бөлімінде басқарыңыз.

Топқа қосылу немесе одан шығу

Мен кіретін топтар Кімге тармағын пайдаланып, мекенжай кітабындағы бар топтарға қосылуға немесе олардан шығуға болады. Топ туралы көбірек білу үшін таңдалған топтың Мәліметтер тармағын басыңыз. Топ туралы, мысалы, топтың иесі кім екенін және топтың мүшелері кімдер екенін көбірек білуге болады. Сондай-ақ, топқа қосылуды немесе одан шығуды мәліметтер диалогтық терезесінде орындауға болады. Қосымша ақпарат үшін Жалпы топқа қосылу немесе одан шығу бөлімін қараңыз.

Кіріс қалтасының ережелерін жұмыс істеткізу

Мүшесі болып табылатын топқа жіберілген хабарларға қатысты Кіріс қалтасының ережелерін орнатқан болсаңыз, осы хабарларда қосымша ережелерді өңдеуді тоқтату параметрін қосуды қалауыңыз мүмкін. Бұл ережелердің біреуінің ғана хабарға әсер етуін қалағанда пайдалы. Ережелер біртіндеп, ережелер тізімінің жоғарғы бөлігінен төменге қарай, өңделеді. Егер хабар бірнеше ереженің шарттарына сай болса, хабарға әрбір ереже әсер етеді. Ережелерді кіріс қалтасына келетін хабарларды реттеу үшін жасауға болады. Қосымша ақпаратты Кіріс қалтасының ережелері туралы қосымша білу бөлімінен қараңыз.

Қосымша ақпарат алу үшін не істеу керек?

 
Қатысты анықтама бөлімдері
Жүктелуде...
Ресурстар табылмады.