Postaládanaplók exportálása

 

Hatókör: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Témakör utolsó módosításának ideje: 2011-11-23

Ha egy postaláda esetében engedélyezve van a postaláda-naplózás, a Microsoft Exchange az adatokat a postaládanaplóba jegyzi fel, amikor a postaláda tulajdonosán kívül bárki hozzáfér a postaládához. Minden naplóbejegyzés információval szolgál arról, hogy ki és mikor fért hozzá a postaládához, hogy a nem tulajdonos felhasználó milyen műveleteket hajtott végre, valamint hogy a műveletek sikeresek voltak-e. A postaláda naplófájljaiban lévő bejegyzéseket a rendszer alapértelmezés szerint 90 napig megőrzi. A postaládanapló segítségével megállapíthatja, hogy a postaládához hozzáfért-e bárki a tulajdonosán kívül.

Amikor bejegyzéseket exportál a postaládanaplókból, a Microsoft Exchange a bejegyzéseket egy XML-fájlba menti, és a fájlt mellékeli a megadott címzetteknek küldendő e-mailhez.

A jelen témakör az alábbi kérdéseket ismerteti:

A postaláda-naplózás konfigurálása

A postaláda-naplózást minden naplózni kívánt postaládán engedélyeznie kell, mielőtt postaládanaplókat exportálhatna és tekinthetne meg. Ezen kívül be kell állítania, hogy az Outlook Web App engedélyezze az XML-mellékleteket.

A postaláda-naplózás engedélyezése

A postaláda-naplózást minden olyan postaládához engedélyeznie kell, amelynek esetében nem tulajdonosi postaláda-hozzáférési jelentést szeretne készíteni. Ha a postaláda-naplózás nincs engedélyezve egy postaládában, nem kap eredményt a postaládanapló exportálásakor.

Egy adott postaláda naplózásának engedélyezéséhez futtassa a következő PowerShell parancsot:

Set-Mailbox <Identity> -AuditEnabled $true

A következő parancsok futtatásával engedélyezheti a postaláda-naplózást a szervezet összes felhasználói postaládája esetében:

$UserMailboxes = Get-mailbox -Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')}
$UserMailboxes | ForEach {Set-Mailbox $_.Identity -AuditEnabled $true}
Az XML-mellékletek használatának engedélyezése az Outlook Web App webalkalmazásban

A postaládanapló exportálásakor a Microsoft Exchange a vizsgálati naplót, amely egy XML-fájl, egy e-mailhez mellékeli. Azonban az Outlook Web App alapértelmezés szerint blokkolja az XML-mellékleteket. Be kell állítania az Outlook Web App webalkalmazást, hogy engedélyezze az XML-mellékletek használatát, és így Ön elérhesse az exportált naplót.

A következő parancs futtatásával engedélyezheti az XML-mellékletek használatát az Outlook Web App webalkalmazásban:

Set-OwaMailboxPolicy -Identity OwaMailboxPolicy-Default -AllowedFileTypes '.rpmsg','.xlsx','.xlsm','.xlsb','.tiff','.pptx','.pptm','.ppsx','.ppsm','.docx','.docm','.zip','.xls','.wmv','.wma','.wav','.vsd','.txt','.tif','.rtf','.pub','.ppt','.png','.pdf','.one','.mp3','.jpg','.gif','.doc','.bmp','.avi','.xml'
A postaládanapló exportálása

 1. Válassza a Szervezet kezelése > Szerepkörök és naplózás > Naplózás lehetőséget.

 2. Kattintson a Postaládanaplók exportálása lehetőségre.

 3. Állítsa be az alábbi keresési feltételeket a postaládanapló bejegyzéseinek exportálásához:

  • Kezdés és befejezés dátuma: Válassza ki, hogy milyen dátumintervallumban lévő bejegyzések szerepeljenek az exportált fájlban.

  • A kereséshez használandó postaládák: Válassza ki azokat a postaládákat, amelyekhez naplóbejegyzéseket szeretne lekérni.

  • Nem tulajdonosi hozzáférés típusa: Az alábbi lehetőségek valamelyikét kiválasztva adja meg, hogy milyen típusú nem tulajdonosi hozzáféréshez szeretne bejegyzéseket lekérni:

   • Az összes nem tulajdonos   A rendszergazdák és a szervezeten belüli meghatalmazott felhasználók, valamint a Microsoft adatközpont rendszergazdái általi hozzáférések keresése.

   • Külső felhasználók   A Microsoft adatközpont rendszergazdái általi hozzáférés keresése.

   • Rendszergazdák és meghatalmazott felhasználók: A szervezeten belüli rendszergazdák és meghatalmazott felhasználók általi hozzáférések keresése.

   • Rendszergazdák: A szervezeten belüli rendszergazdák általi hozzáférések keresése.

  • Címzettek: Válassza ki, hogy mely felhasználóknak szeretné elküldeni a postaládanaplót.

 4. Kattintson az Exportálás lehetőségre.

  A Microsoft Exchange összegyűjti a postaládanaplóból a keresési feltételeknek megfelelő bejegyzéseket, elmenti őket egy SearchResult.xml nevű fájlba, majd mellékeli a fájlt az Ön által megadott címzetteknek küldendő e-mailhez.

 5. Kattintson az Exportálás lehetőségre.

  A Microsoft Exchange összegyűjti a rendszergazda vizsgálati naplóból a keresési feltételeknek megfelelő bejegyzéseket, elmenti őket egy SearchResult.xml nevű fájlba, majd mellékeli a fájlt az Ön által megadott címzetteknek küldendő e-mailhez.

Megjegyzés: Ahhoz, hogy egy felhasználó jelentéseket futtathasson az Exchange vezérlőpultjának Naplózási jelentések lapjáról, meg kell kapnia a szükséges engedélyeket. További információt a Naplózási jelentések használata az Exchange Online rendszerben című témakör „Hozzáférés megadása a felhasználóknak a naplójelentésekhez” szakaszában talál.

A postaládanapló megtekintése

A SearchResult.xml fájl megnyitása vagy mentése:

 1. Jelentkezzen be abba a postaládába, amelybe a postaládanaplót küldték.

 2. A Beérkezett üzenetek mappában nyissa meg a Microsoft Exchange által küldött, mellékelt XML-fájlt. Az e-mail törzse tartalmazza a keresési feltételeket.

 3. Kattintson a mellékletre, és válassza ki, hogy megnyitni vagy menteni szeretné az XML-fájlt.

A postaládanapló bejegyzései

A következő példában a SearchResult.xml fájlban lévő postaládanapló egy bejegyzése látható. A bejegyzések előtt <Event>, a bejegyzések után pedig </Event> XML-címke áll. Ebben a bejegyzésben az látható, hogy a rendszergazda 2010. április 30-án eltávolította a "Notification of litigation hold" tárgyú üzenetet tamaraj postaládájának Hulladéklerakó mappájából.

<Event MailboxGuid="6d4fbdae-e3ae-4530-8d0b-f62a14687939" 
 Owner="PPLNSL-dom\tamaraj50001-1363917750" 
 LastAccessed="2010-04-30T11:01:55.140625-07:00" 
 Operation="HardDelete" 
 OperationResult="Succeeded" 
 LogonType="Admin"
 FolderId="0000000073098C3277988F4CB882F5B82EBF64610100A7C317F68C24304BBD18ABE1F185E79B00000026BD4F0000"
 FolderPathName="\Recoverable Items\Deletions"
 ClientInfoString="Client=OWA;Action=ViaProxy" 
 ClientIPAddress="10.196.241.168" 
 InternalLogonType="Owner"
 MailboxOwnerUPN=tamaraj@contoso.com
 MailboxOwnerSid="S-1-5-21-290112810-296651436-1966561949-1151" 
 CrossMailboxOperation="false" 
 LogonUserDN="Administrator"
 LogonUserSid="S-1-5-21-290112810-296651436-1966561949-1149">
 <SourceItems>
  <ItemId="0000000073098C3277988F4CB882F5B82EBF64610700A7C317F68C24304BBD18ABE1F185E79B00000026BD4F0000A7C317F68C24304BBD18ABE1F185E79B00000026BD540"
  Subject="Notification of litigation hold"
  FolderPathName="\Recoverable Items\Deletions" /> 
 </SourceItems>
</Event>
Hasznos mezők a postaládanaplóban

Figyeljen az alábbi mezőkre. A segítségükkel információt kaphat egy adott postaláda nem tulajdonos általi hozzáférésének egyes előfordulásairól.

 

Mező Leírás

Owner

Annak a postaládának a tulajdonosa, amelyhez egy nem tulajdonos hozzáfért.

LastAccessed

A postaládához való hozzáférés dátuma és időpontja.

Operation

A nem tulajdonos által végrehajtott művelet. További információ a Nem tulajdonosi postaláda-hozzáférési jelentés készítése című témakörben, a „Mit naplóz a postaládanapló?” részben található.

OperationResult

Azt jelzi, hogy a nem tulajdonos által végrehajtott művelet sikeres vagy sikertelen volt.

LogonType

A nem tulajdonosi hozzáférés típusa. Rendszergazda, meghatalmazott és külső lehet.

FolderPathName

Annak a mappának a neve, amely a nem tulajdonos által érintett üzenetet tartalmazta.

ClientInfoString

Információ a nem tulajdonos által a postaláda eléréséhez használt levelezőügyfélről.

ClientIPAddress

Annak a számítógépnek az IP-címe, amelyet a nem tulajdonos a postaláda elérésére használt.

InternalLogonType

A nem tulajdonos által a postaláda eléréséhez használt fiók bejelentkezésének típusa.

MailboxOwnerUPN

A postaláda tulajdonosának e-mail címe.

LogonUserDN

A nem tulajdonos megjelenítési neve.

Subject

A nem tulajdonos által érintett e-mail tárgya tartalmazta.

 
Kapcsolódó súgótémakörök
Betöltés...
Nem találhatók erőforrások.