A postaládák méretének és kvótájának megtekintése a Windows PowerShell használatával

 

Hatókör: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Témakör utolsó módosításának ideje: 2011-12-12

 

A postaládakvóták segítenek a postaládák méretének szabályozásában. A postaládakvótát automatikusan állítja be a postaládához rendelt postaládaszabály. A rendszer az alábbi postaládakvótákat használja:

 • Kvótafigyelmeztetés: ha a postaláda mérete eléri vagy meghaladja a megadott korlátot, a felhasználó kap egy figyelmeztető üzenetet, amely tájékoztatja erről.

 • Küldési kvóta: ha a postaláda mérete eléri vagy meghaladja a megadott korlátot, nem lehet üzenetet küldeni az adott postaládából, és a felhasználó kap egy figyelmeztető üzenetet, amely tájékoztatja erről.

 • Küldési és fogadási kvóta: ha a postaláda mérete eléri vagy meghaladja a megadott korlátot, nem lehet új üzenetet küldeni az adott postaládából, illetve üzeneteket fogadni a postaládában. A postaládának küldött üzeneteket a rendszer visszaküldi a feladónak egy hibaüzenettel együtt.

  Megjegyzés: a küldési és fogadási kvótával hatékonyan meghatározható a postaláda maximális mérete.

A Live@edu-szervezeteknél nem módosíthatók a postaládakvóta-méretek a postaládaszabályok és az egyéni postaládák esetén, a Microsoft Office 365-öt használó szervezetek esetén azonban igen. További információ: Postaládakvóták beállítása az Office 365 rendszerben a Windows PowerShell eszközzel.

A postaládaméretek és a kvótaállapotok figyelése felhőalapú szervezetének felhasználóinál akkor is elvégezhető, ha olyan szervezeteknél vannak, ahol nem módosíthatók a postaládakvóták. Tudni szeretné például, hogy mely postaládák érték el a küldést és fogadást tiltó kvótát? Netán meg szeretné tekinteni egy adott postaláda méretét és kvótaállapotát? Semmi probléma!

A következő műveletek végezhetők el a Get-MailboxStatistics parancsmaggal a Windows PowerShellben:

Előzetes teendők

 • A A Windows PowerShell használata az Exchange Online szolgáltatásban című témakörből megtudhatja, hogy miként kell telepíteni és beállítani a Windows PowerShellt, illetve hogyan lehet kapcsolatot létesíteni a szolgáltatással.

 • A Get-MailboxStatistics parancsmag használata esetén vegye figyelembe a következő jelenséget:

  • Bizonyos postaládatípusok (például a felderítési postaládák, az eszközpostaládák, a megosztott postaládák és az archív postaládák) csak figyelmeztetést jeleníthetnek meg, értéket pedig nem, ha még senki sem jelentkezett be a postaládába. Ezeket a figyelmeztetéseket csak megjeleníti a program. A találatok fájlba rögzítése során a program csak az értékeket rögzíti, a figyelmeztetéseket kihagyja.

  • Egy méretérték legközelebbi megabájtra történő kerekítése során (két tizedesjegyre való kerekítésnél) a nagyon alacsony bájt- vagy kilobájtértékek valószínűleg nullaként jelennek meg. 4 kilobájt például 0,0039 megabájtnak felel meg, amely két tizedesjegyre kerekítve nulla (4/1024).

 • A postaláda és a postaládakvóták az Exchange vezérlőpultján, a postaláda tulajdonságlapjának Postaláda-használat szakaszában találhatók.

 • A felhasználók a következő módszerek valamelyikével tekinthetik meg a saját postaládájukhoz tartozó méret- és kvótaállapotot:

  • Outlook 2010: a Fájl > Információ > Postaláda karbantartása szakaszban. A postaládára vonatkozó részletes információkért kattintson a Karbantartó eszközök > Postaláda karbantartása > Postaláda méretének megtekintése parancsra.

  • Outlook Web App: a Levelek nézetben vigye az egérmutatót a neve fölé a mappalista tetején. Ez a funkció nem érhető el az Outlook Web App egyszerűsített verziójában.

Adott postaláda méretének és kvótaállapotának megtekintése

Futtassa a következő parancsot:

Get-MailboxStatistics <Identity> | Format-List StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

A Tamara Johnston nevű felhasználó postaládájához tartozó jelenlegi méret- és kvótaállapot megtekintéséhez például a következő parancsot kell futtatnia:

Get-MailboxStatistics "Tamara Johnston" | Format-List StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

A lap tetejére

Az összes postaláda méretének és kvótaállapotának megtekintése

A következő paranccsal az alábbi információk kérhetők le az összes postaládára vonatkozóan:

 • a postaláda megjelenített neve,

 • a postaláda kvótaállapota,

 • a postaláda mérete megabájtban kifejezve, két tizedesjegyre kerekítve,

 • a Helyreállítható elemek mappa mérete megabájtban kifejezve, két tizedesjegyre kerekítve,

 • a postaládában található elemek száma,

 • a Helyreállítható elemek mappában szereplő elemek száma.

A találatok rendezése postaláda szerint csökkenő sorrendben történik a legnagyobbtól a legkisebbig, majd az elemeket a C:\Dokumentumok\All Mailboxes.csv nevű CSV-fájlba exportálja a program.

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-CSV "C:\My Documents\All Mailboxes.csv" -NoTypeInformation

A lap tetejére

Csak azoknak a postaládáknak a megtekintése, amelyek túllépték a postaládakvótáikat

Ha csak a beállított kvótaértékeket meghaladó postaládák méretét és kvótaállapotát szeretné megtekinteni, és exportálni szeretné a találatokat a C:\Dokumentumok\Exceeded Quotas.csv nevű CSV-fájlba, futtassa a következő parancsot:

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics | where {$_.StorageLimitStatus -notlike "BelowLimit*"} | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-CSV "C:\My Documents\Exceeded Quotas.csv" -NoTypeInformation

A lap tetejére

A postaládához hozzárendelt összes kvóta megtekintése

Futtassa a következő parancsot:

Get-Mailbox <Identity> | Format-List *Quota

A Tamara Johnston nevű felhasználó postaládájához rendelt postaládakvóták megtekintéséhez például a következő parancsot kell futtatnia:

Get-Mailbox "Tamara Johnston" | Format-List *Quota

Megjegyzés: amint azt korábban már jeleztük, a postaládakvóták értékeit a postaládához rendelt postaládaszabály határozza meg. Ha a postaláda kvótaértékeit postaládaszabályok szerint szeretné megjeleníteni, futtassa a következő parancsot: Get-MailboxPlan | Format-List DisplayName,*Quota.

A lap tetejére

Archív postaládák

Megjegyzés: az archivált postaládák nem érhetők el a Live@edu-szervezeteknek.

A Microsoft Office 365-öt használó szervezeteknél lehetőség nyílik az archivált postaláda méretének és kvótaállapotának megtekintésére is. Az archivált postaláda mérete nem számít bele a felhasználó postaládájának méretébe. Az archivált postaládának megvannak a saját, nem módosítható kvótái, amelyeket a felhasználói postaládához rendelt postaládaszabály állít be. Ez a két kvóta az ArchiveQuota és az ArchiveWarningQuota.

A lap tetejére

Archivált postaláda méretének és kvótaállapotának megtekintése

Futtassa a következő parancsot:

Get-MailboxStatistics <Identity> -Archive | Format-List DisplayName,StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Egy Kim Akers nevű felhasználó archivált postaládájához tartozó jelenlegi méret- és kvótaállapot megtekintéséhez például a következő parancsot kell futtatnia:

Get-MailboxStatistics "Kim Akers" -Archive | Format-List DisplayName,StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Megjegyzés: az <Identity> elem értéke a felhasználó postaládájára, és nem az archivált postaládára vonatkozik.

A lap tetejére

Az összes archivált postaláda méretének és kvótaállapotának megtekintése

A következő paranccsal az alábbi információk kérhetők le az összes archivált postaládára vonatkozóan:

 • az archív postaláda megjelenített neve,

 • az archív postaláda kvótaállapota,

 • az archív postaláda mérete megabájtban kifejezve, két tizedesjegyre kerekítve,

a Helyreállítható elemek mappa mérete megabájtban kifejezve, két tizedesjegyre kerekítve. A találatok rendezése postaláda szerint csökkenő sorrendben történik a legnagyobbtól a legkisebbig, majd az elemeket a C:\Dokumentumok\All Archive Mailboxes.csv nevű CSV-fájlba exportálja a program.

Get-Mailbox -Archive -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics -Archive | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-Csv "C:\My Documents\All Archive Mailboxes.csv" -NoTypeInformation

A lap tetejére

A Get-MailboxStatistics parancsmag által visszaadott értékek magyarázata

A következő értékekről érdemes tudnia:

 • StorageLimitStatus: ez az érték jelzi a postaláda kvótaállapotát. A program az alábbi értékeket használja:

  • BelowLimit: a postaláda mérete kisebb, mint a figyelmeztetést kiváltó kvóta.

  • IssueWarning: a postaláda mérete nagyobb vagy egyenlő, mint a figyelmeztetést kiváltó kvóta, de alacsonyabb a küldést tiltó kvótánál.

  • ProhibitSend: a postaláda mérete nagyobb vagy egyenlő, mint a küldést tiltó kvóta, de alacsonyabb a küldést és fogadást tiltó kvótánál.

  • MailboxDisabled: a postaláda mérete nagyobb vagy egyenlő, mint a küldést és fogadást tiltó kvóta.

 • TotalItemSize és ItemCount: ez a két érték jelzi a jelenleg a postaládában található elemek méretét és számát. A TotalItemSize elem értéke a postaláda mérete. Ezt az értéket veti össze a program a postaládánál beállított kvótaértékekkel.

 • TotalDeletedItemSize és DeletedItemCount: ez a két érték nem a törölt elemek mappájában található elemek méretét és számát jelöli. Ehelyett a jelenleg a postaláda rejtett Hulladéklerakó mappájában található elemek méretét és számát jelzi. A Helyreállítható elemek mappa más néven a lomtár. Az elemek a következő két módszer valamelyikével kerülnek a Helyreállítható elemek mappába:

  • elemek törlése a Törölt elemek mappából,

  • a Shift+Delete billentyűkombinációval törölhetők véglegesen a postaláda elemei.

  A Helyreállítható elemek mappa mérete nem számít bele a postaláda méretébe. Ennek a mappának megvannak a saját, nem módosítható kvótái, amelyeket a postaládához rendelt postaládaszabály állít be. Ez a két kvóta az RecoverableItemsQuota és az RecoverableItemsWarningQuota.

  Megjegyzés: a Helyreállítható elemek mappában található elemeket 14 napig őrzi meg a Microsoft Exchange, a 14 nap leteltével törli őket. Amikor a Microsoft Office 365 nagyvállalatoknak alkalmazásban egy postaládát peres eljárás miatt tartásba helyeznek, a Helyreállítható elemek mappa tartalma nem törlődik, és a mappában lévő elemeket korlátlan ideig megőrzi a program.

A lap tetejére

 
Kapcsolódó súgótémakörök
Betöltés...
Nem találhatók erőforrások.