Üzenetek megkeresése és törlése a felhasználók postaládájában

[A témakör elkészítése folyamatban van.]  

Hatókör: Office 365 for enterprises, Live@edu

Témakör utolsó módosításának ideje: 2011-11-23

Előfordul, hogy a rendszergazdáknak meg kell keresniük a nem helyénvaló vagy esetleg kártékony e-maileket a szervezet több postaládájában, és törölniük kell őket. Az e-mailek tartalmazhatnak például vírusokat vagy vírusok letöltésére mutató hivatkozásokat, nem helyénvaló tartalmat (például pornográf anyagokat), illetve bizalmas információkat, amelyeket véletlenül illetékteleneknek küldtek el.

Az Exchange vezérlőpult Keresés több postaládában funkciója nem használható erre a célra, de a Windows PowerShell Search-Mailbox parancsmagja és a DeleteContent paraméter segítségével megoldható a probléma.

Fontos: A Search-Mailbox parancsmagnak a DeleteContent paraméterrel való használata esetén az üzenetek véglegesen törlődnek a felhasználó postaládájából, és nem lehet helyreállítani őket.

Az első lépések

UNRESOLVED_TOKEN_VAL(<rte:TA_RPSBeforeYouBegin>)

A hozzáférés-vezérlési szerepkörök hozzárendelése

A következő szerepkörökkel kell rendelkeznie ahhoz, hogy megkereshesse és törölhesse az üzeneteket a felhasználók postaládájában:

  • Keresés a postaládában: Ez a szerepkör engedélyezi, hogy a szervezet több postaládájára kiterjedően végezzen üzenetkeresést. A rendszergazdák nem kapják meg automatikusan ezt a szerepkört. Ha több postaládában szeretne keresni, vegye fel magát a Felderítés-kezelés szerepkörcsoportba. További információ: Szerepkörcsoport tagjainak felvétele és eltávolítása.

  • Postaláda importálása és exportálása: Ez a szerepkör lehetővé teszi a felhasználók postaládájában található üzenetek törlését. A rendszergazdák nem kapják meg automatikusan ezt a szerepkört. Ha törölni szeretne üzeneteket a felhasználók postaládájából, vegye fel a Postaláda importálása és exportálása szerepkört a Szervezetkezelés szerepkörcsoportba. További információ: Szerepkörcsoport tulajdonságainak szerkesztése.

A keresést végző lekérdezéshez szükséges adatok összegyűjtése

Ahhoz, hogy el tudja készíteni azt a lekérdezést, amely megtalálja a fertőzött vagy nem helyénvaló üzenetet, be kell szereznie és meg kell vizsgálnia az üzenet néhány példányát.

A lap tetejére

A keresés és a törlés lehetőségei

A Search-Mailbox parancsmag és annak DeleteContent paramétere segítségével egy lépésben megkeresheti és törölheti az üzeneteket. Ha viszont ezt teszi, nem tudja megtekinteni a keresés eredményét, és nem generálhat olyan naplót, amely tartalmazza a keresés által megtalált üzeneteket. Más szóval nem tudhatja meg, hogy mely üzeneteket törölt.

Ennél jobb megoldás, ha előbb a LogOnly paraméterrel futtatja a Search-Mailbox parancsmagot. Ez a parancs egy naplót generál, amely tartalmazza a keresési feltételeknek megfelelő üzenetek adatait, de nem törli az üzeneteket. Ezek az információk egy vesszővel tagolt (CSV-) fájlban találhatók, amelyet egy e-mail mellékleteként küld el a rendszer a Search-Mailbox parancsmag TargetMailbox és TargetFolder paraméterével meghatározott postaládába és mappába. A napló áttekintése után szükség esetén módosíthatja a keresési feltételeket, és újra futtathat csak naplózó keresést, vagy a DeleteContent paraméterrel futtathatja a keresést.

Harmadik lehetőségként azt is megteheti, hogy először másolja a nemkívánatos üzenetet, mielőtt törli a felhasználó postaládájából, így később szükség esetére rendelkezésre áll. Ezt úgy teheti meg, hogy az üzenet törlése végett futtatott parancsba felveszi a TargetMailbox és a TargetFolder paramétert.

A lap tetejére

Üzenetek megkeresése és a keresési eredmények naplózása

Ismerkedjünk meg néhány példával arra, hogy milyen műveletek végezhetők a Search-Mailbox parancsmag segítségével. Arról, hogy milyen üzenettulajdonságok foglalhatók bele értékként a SearchQuery paraméterbe, Az e-mailek kereshető tulajdonságai című rész nyújt tájékoztatást.

Keresés egyetlen postaládában

A következő parancs a szervezet egy megadott postaládájában keresi meg az olyan üzeneteket, amelyeknek Tárgy sora egy meghatározott értéket tartalmaz, majd az eredményeket elküldi egy üzenetben a cél postaládába. Nem törli az üzeneteket az átkutatott postaládából.

Search-Mailbox -Identity <name> -SearchQuery subject:"<verbatim subject line>" -TargetMailbox <name of mailbox> -TargetFolder <name of folder> -LogOnly -LogLevel Full

Példa: A következő parancs megkeresi Pilar Pinilla postaládájában azokat az üzeneteket, amelyek tartalmazzák a Download this file szószerkezetet a Tárgy sorukban, és beírja a keresés eredményt a felhasználó postaládájának SearchLogs mappájába.

Search-Mailbox -Identity "Pillar Pinilla" -SearchQuery subject:"Download this file" -TargetMailbox Administrator -TargetFolder SearchLogs -LogOnly -LogLevel Full
Keresés minden postaládában

A következő parancs a szervezet minden postaládájában megkeresi az olyan üzeneteket, amelyekhez egy meghatározott fájl van csatolva, majd az eredményeket elküldi egy üzenetben a cél postaládába. Nem törli az üzeneteket az átkutatott postaládákból.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery attachment:<filename> -TargetMailbox <name of mailbox> -TargetFolder <name of folder> -LogOnly -LogLevel Full

Példa: A következő parancs minden postaládát megvizsgál, hogy vannak-e benne olyan üzenetek, amelyekhez bármilyen típusú, Trojan nevű fájl van csatolva, majd elküldi az eredményt naplózó üzenetet a rendszergazda postaládájába.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery attachment:trojan* -TargetMailbox Administrator -TargetFolder SearchLogs -LogOnly -LogLevel Full

A lap tetejére

Üzenetek megkeresése és törlése

A következő parancs átkutat minden postaládát, és töröl minden olyan üzenetet, amelynek tárgysora a megadott szöveget tartalmazza:

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery subject:<verbatim subject line> -DeleteContent

Példa: A következő parancs minden postaládából véglegesen törli azokat az üzeneteket, amelyeknek a tárgysora Download this file.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery subject:"Download this file" -DeleteContent

Fontos: Azt ajánljuk, hogy mielőtt véglegesen töröl üzeneteket, generáljon naplót a keresés eredményében szereplő üzenetekről a LogOnly paraméterrel, vagy törlésük előtt másolja az üzeneteket egy másik postaládába a forrás postaládából.

Üzenet másolása a törlése előtt

A következő parancs minden postaládában megkeresi azokat az üzeneteket, amelyeknek a Tárgy sora egy megadott szöveget tartalmaz, másolja a feltételeknek megfelelő üzeneteket egy mappába, majd törli őket az eredeti mappából.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery subject:<verbatim subject line> -TargetMailbox <name of mailbox> -TargetFolder <name of folder> -DeleteContent

Példa: A következő parancs minden postaládában megkeresi azokat az üzeneteket, amelyeknek a Tárgy sora Download this file, másolja a keresés eredményét a rendszergazda postaládájának DeletedMessages mappájába, majd véglegesen törli az üzeneteket a felhasználók postaládájából.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery subject:"Download this file" -TargetMailbox Administrator -TargetFolder DeletedMessages -DeleteContent

A lap tetejére

Az e-mailek kereshető tulajdonságai

A következő táblázatban azok a gyakori üzenettulajdonságok vannak felsorolva, amelyek használhatók a SearchQuery paraméter értékeként.

 

Tulajdonság Példa Keresési eredmények

Mellékletek

attachment:évesjelentés.ppt

Az évesjelentés.ppt mellékletet tartalmazó üzenetek. Az attachment:évesjelentés vagy az attachment:éves* megadása ugyanazt az eredményt adja, mint a melléklet teljes nevével végzett keresés.

Másolatot kap

cc:"gurinder singh"

cc:gurinders

cc: gurinders@fineartschool.edu

Azok az üzenetek, amelyeknek Másolatot kap mezőjében szerepel Gurinder Singh neve.

Feladó

from:"Max Stevens"

from:maxs

from:maxs@contoso.com

A Max Stevens által küldött üzenetek.

Elküldve

sent:10/19/2010

A 2010. október 19-én küldött üzenetek.

Tárgy

subject:"Negyedéves pénzügyi adatok"

A tárgysorban a „Negyedéves pénzügyi adatok” kifejezést pontosan tartalmazó üzenetek.

Címzett

to:"Judy Lew"

to:judyl

to:judyl@contoso.com

A Judy Lew számára küldött üzenetek.

 
Kapcsolódó súgótémakörök
Betöltés...
Nem találhatók erőforrások.