DNS-hibaelhárítás

 

Hatókör: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Témakör utolsó módosításának ideje: 2011-12-16

Ha problémákat tapasztal a felhőalapú Exchange-szervezetébe beérkező üzenetforgalommal, vagy nehézségei adódnak egy felhőalapú postaládának az Outlook segítségével történő megnyitásával, ellenőrizheti a tartományt a Microsoft Exchange Távkapcsolat-elemző (ExRCA) eszközzel. Azt is megteheti, hogy az Nslookup parancssori segédprogrammal megtekinti tartománya DNS-rekordjait.

A tartomány ellenőrzése a Microsoft Exchange Server Remote Connectivity Analyzer segítségével

A felhőalapú tartomány következő problémái háríthatók el a https://www.testexchangeconnectivity.com címen található ellenőrzések segítségével:

Megjegyzés:   Az ExRCA számos, a tartományon elvégezhető további ellenőrzést is tartalmaz. A tesztek egy része azonban csak intézményi Microsoft Exchange-szervezetre érvényes.

A beérkező üzenetforgalom ellenőrzése

Ha a bejövő e-mail forgalmat kívánja tesztelni az ExRCA segítségével, válassza az Internet E-mail Tests (Internetes e-mail tesztjei) terület Inbound SMTP Email (Bejövő SMTP e-mail) elemét. Ez a teszt lekérdezi a tartomány minden elérhető MX-rekordját, majd a következő teszteket végzi el az egyes MX-rekordokon:

 1. Megpróbálja az MX-rekordban található állomásnevet IP-címmé feloldani.

 2. Ellenőrzi az MX-rekordban található nevű állomás elérhetőségét a 25-ös TCP-porton. A TCP 25-ös portot használja az SMTP szolgáltatás.

 3. Tesztüzenetet küld a tartomány egy megadott fiókjára.

 4. Ellenőrzi az MX-rekordban található nevű állomást nyílt továbbítás szempontjából. A nyílt továbbítás lehetővé teszi az üzenetek újraküldését avagy „továbbítását” egy másik kiszolgáló használatával, amely rejti az üzenetek valódi forrását. Ez utóbbi teszt a felhőalapú Exchange-rendszer szempontjából lényegtelen, mivel nem konfigurálható nyílt továbbítóként, sem szándékosan, sem véletlenül.

Az Inbound SMTP Email (Bejövő SMTP e-mail) teszt használata a levélforgalomnak és a tartomány levéltovábbítási MX-rekordjának az ellenőrzésére

 1. Nyissa meg a https://www.testexchangeconnectivity.com webhelyet.

 2. Jelölje be az Internet E-mail Tests (Internetes e-mail tesztjei) terület Inbound SMTP E-mail (Bejövő SMTP e-mail) elemét, és kattintson a Next (Tovább) gombra.

 3. Az Inbound SMTP Email (Bejövő SMTP e-mail) területen adja meg a tartomány egy fiókjának e-mail címét, pl. admin@contoso.edu.

  Megjegyzés:   A teszt megpróbál üzenetet küldeni a megadott e-mail fióknak. Ha a felhőalapú tartományban nincs működőképes fiók, a tesztnek ez a része sikertelen lesz.

 4. Írja be a képen látható karaktereket a Verification (Ellenőrzés) területen lévő mezőbe, majd kattintson a Perform Test (Teszt végrehajtása) gombra.

 5. Amikor a teszt befejeződött, a következőkre van lehetősége:

  • A Copy (Másolás) hivatkozásra kattintva mentheti a jelentésben található információkat. Ezután beillesztheti az információkat egy szövegfájlba.

  • Az Expand All (Az összes kibontása) hivatkozásra kattintva megjelenítheti a teszt eredményeit.

Ha a tartomány tulajdonjogának az igazolására is létrehozott MX-rekordot, akkor az Incoming SMTP E-Mail (Bejövő SMTP e-mail) teszt mindig sikertelen lesz. A teszteredmények megértéséhez nézze meg a Test Steps (Tesztlépések) szakaszt. Minden MX-rekordnál két Testing Mail Exchanger (MX-tesztelés) teszt látható:

 • Testing Mail Exchanger <token>.mail.outlook.com.   Ez a levéltovábbításhoz használt MX-rekordot teszteli. Ennek a lépésnek és minden allépésének sikerülnie kell.

 • Testing Mail Exchanger <token>.mail.outlook.com.   Ez a tartomány tulajdonjogának az igazolására használt MX-rekordot teszteli. Ez a teszt mindig sikertelen lesz, mert ez az MX-rekord nem e-mail továbbításra való.

A lap tetejére

Annak ellenőrzése, hogy kapcsolatot lehet-e létesíteni az Outlook programból egy postaládával

Ha ellenőrizni szeretné az ExRCA segítségével, hogy kapcsolatot lehet-e létesíteni egy postaládával az Outlook programból, válassza a Microsoft Office Outlook Connectivity Tests (Microsoft Outlook-kapcsolattesztek) területen az Outlook Autodiscover (Outlook automatikus észlelés) lehetőséget. Ez a teszt háromféle módszerrel veszi fel a kapcsolatot a tartomány automatikus észlelési szolgáltatásával. A kapcsolatfelvételnek csak a „HTTP redirect method” (HTTP-átirányítási módszer) esetében kell sikeresnek lennie. Ez a teszt a következőket teszi:

 1. Megpróbálja az „autodiscover.<tartománynév>” állomást IP-címmé feloldani.

 2. Ellenőrzi az „autodiscover.<tartománynév>” állomás elérhetőségét a 80-as TCP-porton. A TCP 80-as portot használja a HTTP protokoll.

 3. Ellenőrzi az „autodiscover.<tartománynév>” elérhetőségét HTTP-átirányítási válasz szempontjából.

 4. Ellenőrzi az előző eredményből kapott HTTP-átirányítási URL-cím érvényességét.

A tartomány automatikus észlelési CNAME-rekordjának ellenőrzése az Outlook Autodiscover (Outlook automatikus észlelése) teszttel

 1. Nyissa meg a https://www.testexchangeconnectivity.com webhelyet.

 2. Jelölje be a Microsoft Office Outlook Connectivity Tests (Microsoft Outlook-kapcsolattesztek) területen az Outlook Autodiscover (Outlook automatikus észlelése) választógombot, majd kattintson a Next (Tovább) gombra.

 3. Adja meg a következő adatokat az Outlook Autodiscover (Outlook automatikus észlelése) területen:

  • E-mail Address (E-mail cím):   Adja meg a felhőalapú tartomány egy fiókjának e-mail címét, pl. testuser@contoso.edu.

  • Domain\Username (or UPN) (Tartomány\felhasználónév (vagy UPN)):   Adja meg ugyanazt az e-mail címet, mint az előző mezőben, például admin@contoso.edu.

  • Password (Jelszó):   Írja be és erősítse meg az előző lépésekben megadott fiók jelszavát.

  • Ignore Trust for SSL (Megbízhatóság figyelmen kívül hagyása SSL esetén):   Hagyja bejelöletlenül ezt a jelölőnégyzetet.

 4. Jelölje be a biztonsági figyelmeztetés tudomásul vételét jelző jelölőnégyzetet.

  Megjegyzés:   Amint az a biztonsági figyelmeztetésben és a Notice (Tájékoztató) területen olvasható, azt ajánljuk, hogy lehetőleg ideiglenes tesztfiókot használjon, majd a teszt befejezése után törölje ezt a fiókot.

 5. Írja be a képen látható karaktereket a Verification (Ellenőrzés) területen lévő mezőbe, majd kattintson a Perform Test (Teszt végrehajtása) gombra.

 6. Amikor a teszt befejeződött, a következőkre van lehetősége:

  • A Copy (Másolás) hivatkozásra kattintva mentheti a jelentésben található információkat. Ezután beillesztheti az információkat egy szövegfájlba.

  • Az Expand/Collapse (Kibontás/összecsukás) hivatkozásra kattintva megjeleníti a teszt eredményeit.

Különösen figyeljen oda az „Attempting to contact the Autodiscover service using the HTTP redirect method” (Kísérlet az automatikus észlelési szolgáltatás elérésére a HTTP-átirányítási módszer használatával) című részben található teszteredményekre. Akkor van helyesen konfigurálva a felhőalapú tartomány automatikus észlelési CNAME-rekordja, ha minden teszt sikeresen végződik.

Az „Attempting each method of contacting the AutoDiscover Service” (Az automatikus észlelési szolgáltatás elérésére vonatkozó módszerek egyenkénti megkísérlése) című tesztek közül az alábbiak még abban az esetben is sikertelenek lesznek, ha az automatikus észlelési CNAME rekord megfelelően van konfigurálva:

 • Kísérlet az automatikus észlelés potenciális https://< tartománynév >/AutoDiscover/AutoDiscover.xml URL-címének elérésére

 • Kísérlet az automatikus észlelés potenciális https://autodiscover.< tartománynév >/AutoDiscover/AutoDiscover.xml URL-címének elérésére

A lap tetejére

A DNS-rekordok megtekintése az Nslookup eszközzel

A Microsoft Windows rendszer minden verziójában megtalálható Nslookup eszköz segítségével megjelenítheti a tartomány DNS-rekordjait.

Megjegyzés:   A szervezet belső hálózatán működő tűzfal vagy az internetes proxy korlátozásai megakadályozhatják az Nslookup eszköz helyes működését.

Továbbá az alábbi lépésekben a tartománynév megadásakor mindig írjon be utána egy pontot. A záró pont ( . ) teljesen minősített tartománynévre (FQDN) utal. A záró pont használata megakadályozza, hogy a tartománynévhez véletlenül a hálózatra vonatkozóan konfigurált bármelyik alapértelmezett DNS-utótag hozzákerüljön.

Az MX-rekordok megjelenítése

Nyisson parancssori ablakot, és futtassa a következő parancsot:

Nslookup -type=MX <domain name>.

Ha például a tartománynév contoso.edu, a következő parancsot kell futtatnia:

Nslookup -type=MX contoso.edu.

Ügyeljen a tartománynév utáni záró pontra. Ha két MX-rekordja van, egy a tartomány tulajdonjogának az igazolására, egy pedig a levelek továbbítására, akkor a parancs kimenete ehhez hasonló lesz:

contoso.edu  MX preference=10, mail exchanger = e0e792760b25459f40912aae164e0a.mail.outlook.com
contoso.edu  MX preference=100, mail exchanger = msv1.invalid

A lap tetejére

Az automatikus észlelési CNAME-rekord megjelenítése

Nyisson parancssori ablakot, és futtassa a következő parancsot:

Nslookup -type=CNAME autodiscover.<domain name>.

Ha például a tartománynév contoso.edu, a következő parancsot kell futtatnia:

Nslookup -type=CNAME autodiscover.contoso.edu.

Ügyeljen a tartománynév utáni záró pontra. A parancs eredménye a következőhöz hasonlóan fog kinézni:

autodiscover.contoso.edu  canonical name = autodiscover.contoso.edu

A lap tetejére

Az TXT-rekordok megjelenítése

Nyisson parancssori ablakot, és futtassa a következő parancsot:

Nslookup -type=TXT <domain name>.

Ha például a tartománynév contoso.edu, a következő parancsot kell futtatnia:

Nslookup -type=TXT contoso.edu.

Ügyeljen a tartománynév utáni záró pontra. Ha két TXT-rekordja van, egy annak a biztosítására, hogy a cél e-mail rendszerek megbízhatónak tekintik az Ön tartományából küldött üzeneteket, egy pedig a tartomány tulajdonjogának az igazolására, akkor a parancs kimenete ehhez hasonló lesz:

contoso.edu  text = "v=spf1 include:outlook.com ~all"
contoso.edu  text = "v=msv1 t=e0e792760b25459f40912aae164e0a"

A lap tetejére

Az SRV-rekordok megjelenítése

Megjegyzés   Az ebben a példában bemutatott SRV-rekord csak a Live@edu rendszerben van használatban.

Nyisson parancssori ablakot, és futtassa a következő parancsot:

Nslookup -type=SRV _sipfederationtls._tcp.<domain name>.

Ha például a tartománynév contoso.edu, a következő parancsot kell futtatnia:

Nslookup -type=SRV _sipfederationtls._tcp.autodiscover.contoso.edu.

Ügyeljen a tartománynév utáni záró pontra. A parancs eredménye a következőhöz hasonlóan fog kinézni:

_sipfederationtls._tcp.contoso.edu  SRV service location:
  priority  = 10
  weight  = 2
  port  = 5061
  svr hostname  = federation.messenger.msn.com

A lap tetejére

Hibaelhárítás az Nslookup eszköz által adott eredményekben

Ha a DNS-rekordok közül bármelyik helytelennek látszik, vagy ha a DNS-rekordokhoz társított szolgáltatások nem működnek, vizsgálja meg a következő lehetséges okokat:

 • A rekord létrehozása során nagyon könnyű tipográfiai hibát véteni. Ellenőrizze, hogy a helyes értékeket használta-e a DNS-rekordok létrehozásakor.

 • Egyes DNS-üzemeltető szolgáltatások támogatják több tartomány kezelését ugyanannak a webes kezelőfelületnek a használatával, ezért bizonyos típusú DNS-rekordok esetében a szülőtartomány nevének megadása céljából a @ karakter használatát írják elő. Ha a @ karakter helyett a tényleges tartománynév van megadva, nem várt eredmények jöhetnek létre a DNS-rekordban.

 • Előfordulhat, hogy a DNS-üzemeltető szolgáltató nem támogatja a 0 értékű MX-rekord használatát. 0 helyett próbálja a szokványos 10-es értéket alkalmazni a levéltovábbítási MX-rekordban.

A lap tetejére

 
Kapcsolódó súgótémakörök
Betöltés...
Nem találhatók erőforrások.