Az üzenetekre és a címzettekre vonatkozó korlátozások

[A témakör elkészítése folyamatban van.]  

Hatókör: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Témakör utolsó módosításának ideje: 2014-01-31

A szervezet regisztrálását követően a felhasználókban az e-mail használhatóságát közvetlenül érintő, alábbi kérdések merülhetnek fel:

  • Vonatkozik-e méretkorlátozás az elküldött e-mailekre?

  • Milyen korlátozások vonatkoznak a címzettek szempontjából az e-mailekre?

Az üzenetekre, a postaládákra, a címzettekre és a levelezőprogramokra vonatkozó korlátozások a következő kategóriák valamelyikébe tartoznak:

Fontos: Ne feledje a következőket:

  • A tartományra vonatkozó korlátozások attól függően különbözhetnek, hogy mióta használja a tartomány a szolgáltatást. Amikor egy korlátozás módosul a Microsoft adatközpontjaiban, időbe telhet, amíg a módosítást alkalmazzuk az összes meglévő ügyfélre.

  • A korlátozások többsége nem módosítható, de nem árt, ha Ön és felhasználói tudnak róluk.

  • A korlátozások a belső és külső címzettekre egyaránt érvényesek.

Üzenetekre vonatkozó korlátozások

Ezek a korlátozások minden e-mailre érvényesek.

 

Korlátozás Érték

Üzenet méretkorlátja: Egy e-mail maximális teljes mérete. A teljes méretbe beleértendő az üzenet fejléce, törzse és az esetleges fájlmellékletek is.

Megjegyzés: A levelezőprogramok az üzenet méretkorlátjánál sokkal kisebb értékűre korlátozhatják az egyes fájlmellékletek méretét. Az Outlook Web App alkalmazásban például az egyes fájlmellékletek maximális mérete 10 MB.

25 MB

Fájlmellékletek korlátja: Az e-mailekben engedélyezett fájlmellékletek maximális száma. Még ha az összes fájlmelléklet együttes mérete nem is haladja meg az üzenet méretkorlátját, az üzenetben engedélyezett mellékletek száma akkor is korlátozott.

125 melléklet

Tárgy hosszkorlátja: Az e-mailek tárgysorában engedélyezett szöveges karakterek maximális száma.

255 karakter

Többrészes üzenet korlátja: A MIME többrészes üzenetekben engedélyezett üzenettörzsrészek maximális száma.

250 rész

Beágyazott üzenetek mélységi korlátja: Az e-mailekben továbbított e-mail üzenetek megengedett maximális száma.

30 beágyazott üzenet

A lap tetejére

Címzettekre és feladókra vonatkozó korlátozások

Ezeket a korlátozásokat az üzenetekre, a feladókra és a címzettekre alkalmazza a rendszer a levélszemét, valamint a leveleket tömegesen küldő férgek és vírusok elleni védelemként.

Megjegyzés: A megosztott címjegyzékben tárolt terjesztési csoportok esetén a csoport egy címzettnek számít. A postaláda Névjegyalbum mappájában tárolt terjesztési csoportok tagjait külön-külön veszi figyelembe a rendszer.

 

Korlátozás Érték

Címzettek száma: A Címzett, a Másolatot kap és a Titkos másolat mezőben megadható címzettek maximális száma.

500 címzett

Üzenetküldés gyakorisági korlátozása: A levelezőprogramokból egy perc alatt elküldhető e-mail üzenetek maximális száma. Az ügyfélprogramot a felhasználói fiók azonosítja.

30 üzenet/perc

Címzett gyakorisági korlátozása: Azon címzettek maximális száma, akik egy 24 órás időközben megkaphatják az egy felhőalapú postaládából küldött e-maileket. Miután elérte a korlátot, a rendszer nem tud üzenetet küldeni a postaládából, amíg a korlát alá nem kerül azoknak a címzetteknek a száma, akiknek az elmúlt 24 órában küldött üzenetet. A címzettszám-korlátozás a szervezeten belüli és kívüli címzetteknek küldött üzenetekre vonatkozik. További információ: A tömeges e-mailezés és a napi címzettszám korlátozásai.

  • Microsoft Live@edu: 1500 címzett naponta*

  • Office 365 szakembereknek és kisvállalatoknak: 10 000 címzett naponta

  • Office 365 nagyvállalatoknak: 10 000 címzett naponta

Továbbító korlátja: A postaládákhoz vagy átviteli szabályokhoz egy átirányítási művelettel beállítható címzettek maximális száma. Ha egy olyan szabály van beállítva, amely ennél a számnál több címzetthez irányít át egy üzenetet, a rendszer nem alkalmazza a szabályt, és nem irányítja át a szabályfeltételnek megfelelő üzeneteket a szabályban felsorolt egyik címzettnek sem.

10 címzett

noteMegjegyzés:
*Ha egy Microsoft Live@edu szolgáltatást használó szervezet az Office 365 oktatási célokra csomagra frissít, a címzettek számára vonatkozó korlát napi 10 000 címzettre nő.

A lap tetejére

Megőrzési korlátozások

Ezek a korlátozások határozzák meg, hogy a Beérkezett üzenetek mappa adott mappáiban tárolt elemek mennyi ideig érhetők el.

Ezeket az értékeket úgy módosíthatja, ha megváltoztatja a kapcsolódó adatmegőrzési szabályok címkéit. További információ: Adatmegőrzési szabályok beállítása az Exchange Online alkalmazásban.

 

Korlátozás Érték

Törölt elemek mappa adatmegőrzési időszaka: A Törölt elemek mappában legfeljebb ennyi napig maradnak meg az elemek az automatikus eltávolítás előtt.

30 nap

A Törölt elemek mappából eltávolított elemek adatmegőrzési időszaka: Legfeljebb ennyi napig őrzi meg a rendszer a Törölt elemek mappából eltávolított elemeket, mielőtt véglegesen törölné őket.

14 nap

Levélszemét mappa adatmegőrzési időszaka: A Levélszemét mappában legfeljebb ennyi napig maradnak meg az elemek az automatikus eltávolítás előtt.

30 nap

A lap tetejére

Terjesztési csoportokra vonatkozó korlátozások

Ezek a korlátozások a terjesztési csoportokra vonatkoznak.

 

Korlátozás Érték

A terjesztési csoport tagjainak maximális száma: A címzettek teljes számának meghatározása a terjesztési csoport bővítése után történik.

100 000 tag

Nagy terjesztési csoportoknak való üzenetküldés korlátja: Az e korlátban meghatározott számú tagot számláló terjesztési csoportok esetében konfigurálni kell a kézbesítéskezelési vagy az üzenet-jóváhagyási beállításokat. A kézbesítéskezelés határozza meg azoknak a feladóknak a listáját, akik küldhetnek üzeneteket a terjesztési csoportnak. Az üzenet-jóváhagyási funkcióval egy vagy több moderátor állítható be, akiknek jóvá kell hagynia a terjesztési csoportnak küldött összes üzenetet. További információ: Terjesztési csoport tulajdonságainak módosítása.

5000 vagy több tag

Maximális üzenetméret nagy terjesztési csoportok esetén: Ha egy üzenetet 5000 vagy több címzettnek küldenek el, az üzenet mérete nem haladhatja meg ezt a korlátot. Ha az üzenet mérete meghaladja a korlátot, a rendszer nem kézbesíti az üzenetet, és a feladó sikertelen kézbesítésről szóló jelentést (NDR) kap. A címzettek teljes számának megállapítása a terjesztési csoport bővítése után történik.

2 MB

A lap tetejére

Átviteli szabályokra vonatkozó korlátozások

Ezek a korlátozások az egész szervezetre kiterjedő szabályokat, más néven az átviteli szabályokat kezelik.

 

Korlátozás Érték

Átviteli szabályok maximális száma: A szervezetben létrehozható szabályok maximális száma.

100 szabály

Egyéni átviteli szabályok maximális mérete: Az egy átviteli szabályban használható karakterek maximális száma. A karakterek feltételekben, kivételekben és műveletekben használatosak.

4000 karakter

Karakterkorlát az átviteli szabályokban használt összes reguláris kifejezéshez: A szervezet összes átviteli szabályának feltételeiben és kivételeiben szereplő reguláris kifejezések által használt karakterek száma összesen. Lehet csak néhány, hosszú és összetett reguláris kifejezéseket használó szabálya, vagy lehet sok, egyszerű reguláris kifejezéseket használó szabálya.

20 000 karakter

Az üzenetekhez az összes átviteli szabály által hozzáadható címzettek maximális száma: Amikor egy üzenetet több különböző átviteli szabály kezel, csak véges számú címzett adható hozzá az üzenethez. A korlát elérése után nem adhatók további címzettek az üzenethez. Ezenkívül átviteli szabállyal nem adható hozzá az üzenethez terjesztési csoport.

100 címzett

Üzenet átirányításainak száma: Az üzenet átirányításainak, továbbításainak vagy automatikus megválaszolásainak száma a beérkezett üzenetekre vonatkozó szabályok alapján. Tegyük fel például, hogy az A felhasználónál be van állítva egy olyan, beérkezett üzenetekre vonatkozó szabály, amely átirányítja a B felhasználónak címzett üzeneteket a feladó alapján. B felhasználónál pedig egy olyan, beérkezett üzenetekre vonatkozó szabály van beállítva, amely továbbítja a C felhasználónak címzett üzeneteket a tárgysorban szereplő kulcsszavak alapján. A fenti feltételek mindegyikének megfelelő üzeneteket a rendszer csak B felhasználónak küldi el, és nem továbbítja C felhasználó részére, mivel csak egy átirányítás engedélyezett. Ebben az esetben az üzenetet anélkül veti el a program, hogy jelentést küldene B felhasználónak arról, hogy az üzenet nem lett kézbesítve C felhasználónak. Ehhez hasonlóan, ha B felhasználó automatikus választ (más néven Házon kívül üzenetet) állított be, a B felhasználónak átirányított vagy továbbított üzenetek esetében nem jön létre automatikus válasz.

Ez a korlátozás megakadályozza a levélhurkok kialakulását, amelyek miatt megtelhetne a felhasználók postaládája.

1 átirányítás

A lap tetejére

Moderálási korlátozások

Ezek a korlátozások határozzák meg a terjesztési csoportokra és az átviteli szabályokra alkalmazott üzenet-jóváhagyás során használt moderálási beállításokat.

 

Korlátozás Érték

Az egyeztetési postaláda maximális mérete: Ha az egyeztetési postaláda túllépi ezt a korlátot, a moderálást igénylő üzeneteket sikertelen kézbesítésről szóló jelentésben visszaküldik a feladónak.

10 GB

Moderátorok maximális száma: A moderált terjesztési csoporthoz hozzárendelhető, illetve üzenethez átviteli szabállyal hozzáadható moderátorok maximális száma. Ne feledje, hogy moderátornak nem állíthat be terjesztési csoportot.

10 moderátor

Moderálásra váró üzenetek érvényességének lejárata: Alapértelmezés szerint az üzenetek moderálásra való várakozása 2 nap után telik le. Azonban a lejárt érvényességű moderált üzenetek feldolgozása 7 naponta történik. Ez azt jelenti, hogy a moderált üzenet érvényessége 2 és 9 nap között bármikor letelhet.

2 nap

Letelt érvényességű moderálási értesítőüzenetek maximális gyakorisága: Ez a korlát állítja be, hogy óránként legfeljebb hány értesítőüzenet küldhető a letelt érvényességű moderált üzenetekről. Ezt a korlátot az egyes postaláda-adatbázisokra állítják be az adatközpontban.

A rendkívül aktív időszakokba egyes feladók nem feltétlenül kapnak értesítőüzeneteket a lejárt érvényességű moderált üzenetekről. Ezek az értesítések kézbesítési jelentésekkel azonban továbbra is fellelhetők.

Óránként 300 értesítés a letelt érvényességű üzenetekről

A lap tetejére

 
Kapcsolódó súgótémakörök
Betöltés...
Nem találhatók erőforrások.