Hivatkozás elérhető PowerShell parancsmagokra az Exchange Online alkalmazásban

 

Hatókör: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Témakör utolsó módosításának ideje: 2012-10-31

A felhőalapú szervezetek rendszergazdái a Windows felügyeleti keretrendszerben a Windows PowerShell és a Rendszerfelügyeleti webszolgáltatások (WinRM) használatával kezelhetik a címzettek és a tartományok beállításait, illetve jelentéseket készíthetnek, valamint ezeket az eszközöket a hibaelhárításban is felhasználhatják. Az alábbiakban az ilyen rendszergazdák számára használható parancsmagok rövid ismertetése olvasható. Az egyes parancsmagok használatával kapcsolatban a parancssorból, a témakör későbbi részében ismertetett részében kaphat további segítséget.

Megjegyzés: Nem minden parancsmag és szolgáltatás érhető el minden szervezetnél.

Az első lépések

A A Windows PowerShell használata az Exchange Online szolgáltatásban című témakörből megtudhatja, hogy miként kell telepíteni és beállítani a Windows PowerShellt, illetve hogyan lehet kapcsolatot létesíteni a szolgáltatással.

Címzettkezelés

Ezekkel a parancsmagokkal címzettobjektumokat tekinthet meg, hozhat létre, állíthat be, illetve törölhet.

Ha Microsoft Office 365 e-mail szervezettel rendelkezik, licenceket kell rendelnie az új postaládákhoz, különben letiltja őket a rendszer, amikor lejár a türelmi időszak. További információk: Microsoft Online Services-licenc hozzárendelése új postaládákhoz.

Postaládák

Ezekkel a parancsmagokkal postaládákat tekinthet meg, hozhat létre, törölhet, illetve állíthat be.

 

Parancsmag Leírás

Get-Mailbox

Felhőalapú postaládákra vonatkozó adatok megtekintése.

New-Mailbox

Olyan új felhasználó létrehozása a szervezetnél, aki postaládával rendelkezik a felhőalapú levelezési szolgáltatásban.

Remove-Mailbox

Postaláda törlése.

Get-RemovedMailbox

A visszaállítható törölt postaládák megtekintése.

Set-Mailbox

Meglévő postaláda beállításainak módosítása.

Undo-SoftDeletedMailbox

Ez a parancsmag csak az oktatási szervezetek számára érhető el a Microsoft Live@edu és Microsoft Office 365 használata esetén. Az Undo-SoftDeletedMailbox parancsmag használatával helyreállíthatja a törölt postaládákat. A postaládák a törlés napjától számított 30 napon belül állíthatók helyre.

Az Exchange Online-rendszergazdák számára jelenleg használható parancsmagok

Terjesztési csoportok

A következő parancsmagok használatával terjesztési csoportokat (más néven nyilvános csoportokat) és biztonságos terjesztési csoportokat tekinthet meg, hozhat létre, törölhet, illetve állíthat be. A terjesztési csoport, más néven nyilvános csoport két vagy több emberből áll, akik megjelennek a megosztott címjegyzékben. További információ: Distribution Groups.

 

Parancsmag Leírás

Get-DistributionGroup

Adatok megtekintése a megadott terjesztési csoportokkal kapcsolatban, illetve a megosztott címjegyzékben tárolt terjesztési csoportok listájának beolvasása. A terjesztési csoportokat „nyilvános csoportoknak” is nevezik.

New-DistributionGroup

Terjesztési csoport létrehozása.

Remove-DistributionGroup

Terjesztési csoport törlése.

Set-DistributionGroup

Meglévő terjesztési csoport tulajdonságainak módosítása.

Add-DistributionGroupMember

Címzett felvétele meglévő terjesztési csoportba.

Get-DistributionGroupMember

Meglévő terjesztési csoport tagjainak megtekintése.

Remove-DistributionGroupMember

Címzett törlése egy terjesztési csoport tagságából.

Update-DistributionGroupMember

Nyilvános csoport aktuális tagságának felülírása.

Get-Group

A szervezeten belüli összes terjesztési csoport, biztonsági csoport és szerepkörcsoport megtekintése.

Set-Group

A Set-DistributionGroup parancsmaggal módosíthatók az olyan csoportok tulajdonságai, amelyek másként nem módosíthatók.

Az Exchange Online-rendszergazdák számára jelenleg használható parancsmagok

Dinamikus terjesztési csoportok

A következő parancsmagok használatával dinamikus terjesztési csoportokat tekinthet meg, hozhat létre, törölhet, illetve állíthat be. A szokásos terjesztési csoportok statikus tagságától eltérően a dinamikus terjesztési csoportok tagsági listáját a program minden alkalommal kiszámítja, amikor a csoportnak üzenetet küldenek. A számítás a csoport létrehozásakor megadott szűrőktől és feltételektől függ. További információ: Dinamikus terjesztési csoportok.

 

Parancsmag Leírás

Get-DynamicDistributionGroup

Meglévő dinamikus terjesztési csoport beállításainak megtekintése.

New-DynamicDistributionGroup

Dinamikus terjesztési csoport létrehozása.

Remove-DynamicDistributionGroup

Dinamikus terjesztési csoport törlése.

Set-DynamicDistributionGroup

Meglévő dinamikus terjesztési csoport tulajdonságainak módosítása.

Az Exchange Online-rendszergazdák számára jelenleg használható parancsmagok

Külső partnerek

Ezekkel a parancsmagokkal külső partnereket tekinthet meg, hozhat létre, állíthat be, illetve törölhet. A külső partnerek olyan, a szervezeten kívüli személyeket jelentenek, akik megjeleníthetők a szervezet címjegyzékében. További információ: Külső partnerek a címjegyzékben.

 

Parancsmag Leírás

Get-MailContact

Adott külső partnerre vagy partnerekre vonatkozó információk megtekintése.

New-MailContact

Bejegyzés létrehozása a megosztott címjegyzékben egy külső partnerre vonatkozóan.

Remove-MailContact

Névjegy törlése a megosztott címjegyzékből.

Set-MailContact

Meglévő külső partner beállításainak módosítása.

Get-Contact

Adatok megtekintése a megadott névjegyekkel kapcsolatban, illetve a megosztott címjegyzékben tárolt névjegyek listájának beolvasása.

Set-Contact

Meglévő névjegy tulajdonságainak módosítása. Megjegyzés: Ha egy partner számára szeretne tudni e-mailt küldeni, használja a *-MailContact parancsmagokat.

Az Exchange Online-rendszergazdák számára jelenleg használható parancsmagok

Levelezési felhasználók

Ezekkel a parancsmagokkal levelezési felhasználókat tekinthet meg, hozhat létre, állíthat be, illetve törölhet. Egy levelezési felhasználó rendelkezik fiókkal a szervezeténél, de nincs postaládája. A levelezési felhasználó ehelyett az e-mailt egy külső e-mail címen fogadja. További információ: Levelezési felhasználók létrehozása.

 

Parancsmag Leírás

Get-MailUser

A szervezetben található levelezési felhasználókra vonatkozó információk megtekintése.

New-MailUser

Új felhasználó létrehozása a szervezetnél.

Remove-MailUser

Meglévő levelezési felhasználó törlése.

Set-MailUser

Meglévő levelezési felhasználó beállításainak módosítása.

Az Exchange Online-rendszergazdák számára jelenleg használható parancsmagok

Egyéb címzettek parancsmagjai

 

Parancsmag Leírás

Get-LinkedUser

Kapcsolt felhasználói fiókra vonatkozó adatok megtekintése. Kapcsolt felhasználói fiókok használatával történik a hitelesítés hibrid telepítést alkalmazó helyzetekben, illetve az Exchange címzettkezelési webszolgáltatásainál. Szervezete egy felhasználóját külső felhasználóhoz vagy tanúsítványhoz lehet kapcsolni.

Set-LinkedUser

Kapcsolt felhasználói fiók tulajdonságainak módosítása.

Get-SecurityPrincipal

Felsorolja a biztonságitag-objektumokat a szervezeten belül. A rendszerbiztonsági tagok olyan elemek, például felhasználók vagy biztonsági csoportok, amelyekhez engedélyeket és felhasználói jogosultságokat lehet rendelni.

Get-Recipient

A szervezetben található minden típusú levelezésre engedélyezett objektumra vonatkozó információk megtekintése. Az eredmények között megtalálhatók a postaládák, a levelezési felhasználók, a partnerek, a terjesztési csoportok, illetve a dinamikus terjesztési csoportok.

Get-User

A szervezetben található postaládákra és levelezési felhasználókra vonatkozó információk megtekintése.

Set-User

Meglévő postaláda vagy levelezési felhasználó tulajdonságainak módosítása.

New-MailMessage

E-mail létrehozása, majd elhelyezése egy felhasználó postaládájának Piszkozatok mappájába.

Test-MAPIConnectivity

Teszt annak ellenőrzésére, hogy egy adott postaláda tud-e csatlakozni a Microsoft Office Outlook alkalmazás által használt MAPI protokollon keresztül.

Az Exchange Online-rendszergazdák számára jelenleg használható parancsmagok

Létrehozás

A következő parancsmagok használatával nagyszámú új postaláda létrehozására van lehetőség vesszővel elválasztott értékeket tartalmazó (CSV) fájl segítségével. További információ: Új Exchange Online-felhasználók importálása CSV-fájl használatával.

 

Parancsmag Leírás

Get-ProvisioningRequest

Állapotinformációk megtekintése a jelenlegi fióklétesítési kérésről. A fióklétesítési kérés új felhőalapú postaládákat hoz létre egy CSV-fájlban meghatározott felhasználók részére.

New-ProvisioningRequest

Új fióklétesítési kérést küld el egy CSV-fájlban azonosított felhasználók részére. Ha a CSV-fájl ellenőrzése sikeres, akkor létrejön egy fióklétesítési kérés, de ekkor még szüneteltetett állapotban. A fióklétesítési folyamat a Start-ProvisioningRequest parancsmag használatával kezdhető meg.

Remove-ProvisioningRequest

Egy függőben lévő vagy futó fióklétesítési kérés folyamatának leállítása.

Start-ProvisioningRequest

Elkezd egy olyan függőben lévő fióklétesítési kérést, amelyet a New-ProvisioningRequest parancsmaggal hoztak létre.

Az Exchange Online-rendszergazdák számára jelenleg használható parancsmagok

Áttelepítés

A következő parancsmagok segítségével áttelepítheti az intézményi üzenetküldő rendszerben tárolt e-maileket a felhőalapú szervezetbe. További információ: Az e-mail áttelepítés áttekintése.

 

Parancsmag Leírás

Get-MigrationBatch

Információk megtekintése a jelenlegi e-mailáttelepítési köteggel kapcsolatban.

New-MigrationBatch

Egy új áttelepítési köteg létrehozásával telepíthetők át a postaládák adatai, egy intézményi IMAP-kiszolgálóról vagy Microsoft Exchange levelezőrendszerről a felhőalapú postaládákba. IMAP-áttelepítés esetén a postaládaadatok áttelepítése előtt létre kell hozni a felhőalapú postaládákat.

Remove-MigrationBatch

Töröl egy nem futó vagy befejezett áttelepítési köteget.

Set-MigrationBatch

Módosítja egy meglévő áttelepítési köteg tulajdonságait.

Start-MigrationBatch

Megkezdi egy függőben lévő e-mail áttelepítési köteg áttelepítésének folyamatát.

Stop-MigrationBatch

Leállítja a folyamatban lévő áttelepítési köteg feldolgozását.

Test-MigrationServerAvailability

Ellenőrzi a kommunikációt azzal az intézményi levelezőkiszolgálóval, amely tartalmazza a felhőalapú postaládákba áttelepíteni kívánt postaládaadatokat.

Get-MigrationStatus

Információk megtekintése a folyamatban lévő e-mail áttelepítéssel kapcsolatban.

Get-MigrationUser

Állapotinformációk megtekintése a feldolgozás alatt álló áttelepítési köteg egy adott vagy minden felhasználói postaládájáról.

Get-MigrationUserStatistics

Egy intézményi felhasználói postaláda felhőbe való áttelepítésével kapcsolatos állapotinformációk megjelenítése.

Az Exchange Online-rendszergazdák számára jelenleg használható parancsmagok

Engedélyek

Ezekkel a parancsmagokkal a tartományban a felhasználóknak megadott engedélyek tekinthetők meg, rendelhetők hozzá, illetve távolíthatók el.

Rendszergazdai szerepkörcsoportok

Ezekkel a parancsmagokkal rendszergazdai szerepkörcsoportokat tekinthet meg, hozhat létre, törölhet, illetve állíthat be. A szerepkörcsoport egy univerzális biztonsági csoport, amelyhez rendszergazdai jogosultságok vannak hozzárendelve. További információ: Rendszergazdai szerepkörcsoportok.

 

Parancsmag Paraméter

Get-RoleGroup

Adatok megtekintése a megadott szerepkörcsoportokkal kapcsolatban, illetve a szervezeténél található szerepkörcsoportok listájának beolvasása.

New-RoleGroup

Szerepkörcsoport létrehozása.

Remove-RoleGroup

Szerepkörcsoport törlése.

Set-RoleGroup

Meglévő szerepkörcsoport tulajdonságainak módosítása.

Add-RoleGroupMember

Címzett felvétele meglévő szerepkörcsoportba.

Get-RoleGroupMember

Meglévő szerepkörcsoport tagjainak megtekintése.

Remove-RoleGroupMember

Címzett törlése egy szerepkörcsoport tagságából.

Update-RoleGroupMember

Szerepkörcsoport aktuális tagságának felülírása.

Az Exchange Online-rendszergazdák számára jelenleg használható parancsmagok

Szerepkör-hozzárendelési házirendek

Ezekkel a parancsmagokkal szerepkör-hozzárendelési házirendeket tekinthet meg, hozhat létre, módosíthat, illetve törölhet. A szerepkör-hozzárendelési házirend egy vagy több olyan végfelhasználói felügyeleti szerepkörből álló csoport, amelyekkel a felhasználók saját fiókjaik és a terjesztési csoportok beállításait kezelhetik. További információ: Szerepkör-hozzárendelési házirendek.

Megjegyzés: A Live@edu-szervezeteknél nem hozhatja létre, törölheti, illetve nem módosíthatja a szerepkör-hozzárendelési házirend tulajdonságait. Lehetőség van azonban a szerepkör-hozzárendelési házirendhez rendelt végfelhasználói szerepkörök hozzáadására vagy eltávolítására.

 

Parancsmag Leírás

Get-RoleAssignmentPolicy

Adatok megtekintése a megadott szerepkör-hozzárendelési házirendekkel kapcsolatban, illetve a szervezeténél található szerepkör-hozzárendelési házirendek listájának beolvasása.

New-RoleAssignmentPolicy

Szerepkör-hozzárendelési házirend létrehozása.

Remove-RoleAssignmentPolicy

Szerepkör-hozzárendelési házirend törlése.

Set-RoleAssignmentPolicy

Meglévő szerepkör-hozzárendelési házirend tulajdonságainak módosítása.

Az Exchange Online-rendszergazdák számára jelenleg használható parancsmagok

Szerepkör alapú hozzáférés-vezérlés

Ezekkel a parancsmagokkal kezelheti szervezeténél a szerepkör alapú hozzáférés-vezérlés (angol rövidítéssel: RBAC) szerepköreit. A képességeket a szerepkör alapú hozzáférés-vezérlés használatával rendelheti a felhasználókhoz. Minden engedélyt és képességet felügyeleti szerepkörök definiálnak. A felügyeleti szerepkör, más néven RBAC-szerepkör vagy egyszerűen szerepkör határozza meg, hogy az egyes személyek milyen elemekhez férhetnek hozzá, illetve milyen műveleteket hajthatnak végre. További információ: Szerepkör alapú hozzáférés-vezérlés.

 

Parancsmag Leírás

Get-ManagementRole

A szervezetben használható felügyeleti szerepkörök megtekintése.

New-ManagementRole

Új felügyeleti szerepkör létrehozása meglévő szerepkör alapján.

Remove-ManagementRole

Felügyeleti szerepkör eltávolítása. Csak a saját maga által létrehozott szerepköröket tudja eltávolítani. A beépített szerepkörök nem távolíthatók el.

Get-ManagementRoleAssignment

Adott felhasználóhoz az adott pillanatban hozzárendelt felügyeleti szerepkörök megtekintése.

New-ManagementRoleAssignment

Új felügyeleti szerepkör kiosztása felhasználó számára.

Remove-ManagementRoleAssignment

Felügyeleti szerepkör megvonása egy felhasználótól.

Set-ManagementRoleAssignment

Felügyeleti szerepkör kiosztására vonatkozó beállítások (például a kapcsolódó felügyeleti hatókör) beállításainak módosítása.

Add-ManagementRoleEntry

Adott parancsmagra és paramétereire vonatkozó hozzáférés megadása egy meglévő felügyeleti szerepkör számára.

Get-ManagementRoleEntry

Egy meglévő felügyeleti szerepkör számára használható parancsmagok és paraméterek megtekintése.

Remove-ManagementRoleEntry

Parancsmag hozzáférésének megvonása egy meglévő felügyeleti szerepkörtől.

Set-ManagementRoleEntry

Paraméter hozzáférhetőségének hozzáadása és eltávolítása.

Get-ManagementScope

A szervezet számára meghatározott felügyeleti hatókörök megtekintése. A felügyeleti hatókör határozza meg a felhasználó számára elérhető objektumokat. Egy tipikus felhasználó esetében a felügyeleti hatókör a saját fiókjára korlátozódik. A szervezet rendszergazdájának felügyeleti hatóköre a tartományban található összes objektumra vonatkozik.

New-ManagementScope

Új felügyeleti hatókör meghatározása.

Remove-ManagementScope

Felügyeleti hatókör eltávolítása. Csak a saját maga által meghatározott felügyeleti hatóköröket tudja eltávolítani.

Set-ManagementScope

Meglévő felügyeleti hatókör meghatározásának módosítása.

Az Exchange Online-rendszergazdák számára jelenleg használható parancsmagok

Postaláda-engedélyek

Ezekkel a parancsmagokkal engedélyeket tekinthet meg, adhat meg, illetve vonhat vissza postaládákra és postaládák mappáira vonatkozóan.

 

Parancsmag Leírás

Add-MailboxPermission

Engedély megadása felhasználó részére egy másik felhasználó postaládájának elérésére.

Get-MailboxPermission

Egy felhasználó postaládájához rendelt engedélyek megtekintése.

Remove-MailboxPermission

Engedély megvonása felhasználótól egy másik felhasználó postaládájának elérésére vonatkozóan.

Add-MailboxFolderPermission

Engedély megadása felhasználónak egy másik felhasználó postaládájához tartozó mappa elérésére. Engedélyt adhat például az egyik felhasználónak, hogy egy másik felhasználó naptárát kezelje. A célmappa a következő formátumban van megadva: alias:\mappanév.

Get-MailboxFolderPermission

Felhasználó postaládájában adott mappához rendelt engedélyek megtekintése.

Set-MailboxFolderPermission

Felhasználó postaládájában adott mappához rendelt engedélyek módosítása.

Remove-MailboxFolderPermission

Engedély megvonása felhasználótól egy másik felhasználó postaládájához tartozó adott mappa elérésére vonatkozóan.

Az Exchange Online-rendszergazdák számára jelenleg használható parancsmagok

Küldés másként engedély

Ezekkel a parancsmagokkal Küldés másként engedélyeket tekinthet meg, adhat meg, illetve vonhat vissza. A Küldés másként engedéllyel, más néven SendAs engedéllyel lehetőséget biztosíthat egy felhasználónak, hogy a Feladó címének megadásakor egy másik címzett e-mail címét használja. További információ: Küldés másként engedély megadása a felhasználóknak.

 

Parancsmag Leírás

Add-RecipientPermission

Küldés másként engedély megadása a felhasználóknak.

Get-RecipientPermission

A felhasználóknak megadott Küldés másként engedély megtekintése.

Remove-RecipientPermission

Küldés másként engedély visszavonása felhasználóktól.

Az Exchange Online-rendszergazdák számára jelenleg használható parancsmagok

Megfelelés

Ezek a parancsmagok segítséget nyújthatnak a szervezetnek a jogszabályi és üzleti követelmények betartásában.

Keresés több postaládában

Ezekkel a parancsmagokkal bizonyos kulcsszavakat tartalmazó e-maileket és egyéb típusú üzeneteket kereshet a szervezet postaládáiban. Ezeknek a parancsmagoknak a meghatározása csak a Postaláda-keresés szerepkörnél történik, és csak a felderítés-kezelőkhöz rendelhetők. A postaláda-keresési parancsmagok használatához a Felderítés-kezelés szerepkörcsoport tagjának kell lennie. További információ: Több postaládában való keresés engedélyezése a felhasználók számára.

 

Parancsmag Leírás

Get-MailboxSearch

A folyamatban lévő, befejeződött vagy megszakított, több postaládás keresések megjelenítése.

New-MailboxSearch

Több postaládára kiterjedő keresés létrehozása. /Ezzel a parancsmaggal meghatározza a keresési paramétereket, de a keresést ténylegesen a Start-MailboxSearch parancsmaggal futtathatja.

Remove-MailboxSearch

Több postaládában történő keresés eltávolítása.

Search-Mailbox

Keresés végrehajtása egy postaládában, és az eredmények másolása egy megadott cél postaládába, az üzenetek törlése a forráspostaládából, illetve mindkettő.

Megjegyzés: Ez a parancsmag elérhető a Postaláda importálása és exportálása szerepkörben is. A Postaláda importálása és exportálása szerepkör alapértelmezés szerint nincs hozzárendelve egyetlen szerepkörcsoporthoz sem.

Set-MailboxSearch

Meglévő több postaládás keresés tulajdonságainak módosítása.

Start-MailboxSearch

A New-MailboxSearch parancsmaggal létrehozott több postaládás keresés indítása vagy folytatása.

Stop-MailboxSearch

Több postaládában való, folyamatban lévő keresés leállítása.

Az Exchange Online-rendszergazdák számára jelenleg használható parancsmagok

Továbbítási szabályok

Ezekkel a parancsmagokkal átviteli szabályokat tekinthet meg, állíthat be, hozhat létre, illetve távolíthat el. Az átviteli szabályokkal is felügyelheti a szervezetben folyó e-mail forgalmat. Adott üzenetattribútumokat vagy feltételeket definiálhat, és megadhatja azokat a műveleteket, amelyeket alkalmazni szeretne a definiált attribútumokat tartalmazó üzenetekre. További információ: Szervezetszintű szabályok.

 

Parancsmag Leírás

Disable-TransportRule

Egy átviteli szabály letiltása.

Enable-TransportRule

Egy átviteli szabály engedélyezése.

Get-TransportRule

Adatok megtekintése a megadott átviteli szabályokkal kapcsolatban, illetve a szervezeténél található átviteli szabályok listájának beolvasása.

New-TransportRule

Egy átviteli szabály létrehozása.

Remove-TransportRule

Átviteli szabály törlése.

Set-TransportRule

Átviteli szabály tulajdonságainak módosítása.

Get-TransportRuleAction

Adatok megtekintése a megadott átviteli szabályok műveleteivel kapcsolatban, illetve a szervezeténél elérhető összes átviteli szabállyal kapcsolatos műveletek listájának beolvasása.

Get-TransportRulePredicate

Adatok megtekintése a megadott átviteli szabályok predikátumaival kapcsolatban, illetve a szervezeténél elérhető összes átviteli szabálypredikátummal kapcsolatos műveletek listájának beolvasása. Az átviteli szabályok predikátumai feltételekként vagy kivételekként szolgálnak az átviteli szabályoknál.

Az Exchange Online-rendszergazdák számára jelenleg használható parancsmagok

Felügyeleti házirendek

Ezekkel a parancsmagokkal a Live@edu szervezetek felügyeleti beállításait lehet megtekinteni és megadni. A felügyeleti házirendekkel szabályozható, hogy ki küldhet e-mailt a szervezet felhasználóinak, és ki fogadhat e-mailt tőlük, továbbá szűrhetők és elutasíthatók a nem kívánt szavakat tartalmazó e-mailek. További információ: Felügyeleti házirendek.

Megjegyzés   A felügyeleti házirendek nem érhetők el a Microsoft Office 365 alkalmazásban.

 

Parancsmag Leírás

Add-SupervisionListEntry

Bejegyzés felvétele adott felhasználó engedélyezési vagy tiltási listájába.

Get-SupervisionListEntry

Adott felhasználó számára megadott engedélyezési vagy tiltási bejegyzés megtekintése.

Remove-SupervisionListEntry

Bejegyzés eltávolítása adott felhasználó engedélyezési vagy tiltási listájából.

Get-SupervisionPolicy

A szervezet számára meghatározott felügyeleti házirendek beállításainak megtekintése.

Set-SupervisionPolicy

Felügyeleti házirend beállításainak konfigurálása.

Az Exchange Online-rendszergazdák számára jelenleg használható parancsmagok

Tartalomvédelem

Ezekkel a parancsmagokkal a szervezet IRM-funkcióinak beállításait lehet megtekinteni és megadni. A tartalomvédelemmel állandó védelem biztosítható, és szabályozható, hogy ki férhet hozzá az e-mailekben szereplő bizalmas adatokhoz, illetve ki továbbíthatja, nyomtathatja ki és másolhatja őket. További információ: A tartalomvédelmi szolgáltatás beállítása és kezelése az Exchange Online alkalmazásban.

 

Parancsmag Leírás

Get-IRMConfiguration

A szervezet IRM-beállításainak megjelenítése.

Set-IRMConfiguration

A szervezet IRM-beállításaira vonatkozó tulajdonságok módosítása.

Test-IRMConfiguration

A szervezet IRM-beállításaira vonatkozó funkciók módosítása.

Get-RMSTemplate

Információk megtekintése adott Microsoft Active Directory Rights Management Services (AD RMS) jogmegadási sablonokról, vagy az AD RMS jogmegadási sablonok lekérése a szervezeténél.

Set-RMSTemplate

Meglévő AD MS jogmegadási sablon tulajdonságainak módosítása.

Get-RMSTrustedPublishingDomain

Meglévő megbízható közzétevő tartomány (TPD) beállításainak megtekintése a szervezeténél. Egy megbízható közzétevő tartomány (TPD) az RMS funkciók szervezeten belüli használatához szükséges beállításokat tartalmazza. A felhasználók például AD RMS jogmegadási sablonokat használhatnak az e-maileknél.

Import-RMSTrustedPublishingDomain

Megbízható közzétevő tartomány (TPD) importálása egy AD RMS intézményi kiszolgálóról a szervezeténél.

Remove-RMSTrustedPublishingDomain

A szervezethez importált meglévő megbízható közzétevő tartomány (TPD) eltávolítása.

Set-RMSTrustedPublishingDomain

Meglévő megbízható közzétevő tartomány (TPD) tulajdonságainak módosítása a szervezeténél.

Az Exchange Online-rendszergazdák számára jelenleg használható parancsmagok

Outlook védelmi szabályok

Ezekkel a parancsmagokkal tekinthet meg és állíthatja be az Outlook védelmi szabályait. Outlook védelmi szabályok: rendszergazda által létrehozott szabályok, melyeket a szolgáltatás azelőtt alkalmaz, mielőtt egy felhasználó üzeneteket küldene az Outlook programmal. Az Outlook védelmi szabályai automatikusan egy Microsoft Active Directory Rights Management Services (AD RMS) jogmegadási sablont alkalmaznak az üzenethez az üzenet elküldését megelőzően.

 

Parancsmag Leírás

Disable-OutlookProtectionRule

Outlook védelmi szabály letiltása.

Enable-OutlookProtectionRule

Outlook védelmi szabály engedélyezése.

Get-OutlookProtectionRule

Adatok megtekintése a megadott Outlook védelmi szabályokkal kapcsolatban, illetve a szervezeténél található Outlook védelmi szabályok listájának beolvasása.

New-OutlookProtectionRule

Outlook védelmi szabály létrehozása.

Remove-OutlookProtectionRule

Outlook védelmi szabály törlése.

Set-OutlookProtectionRule

Outlook védelmi szabály tulajdonságainak módosítása.

Az Exchange Online-rendszergazdák számára jelenleg használható parancsmagok

Adatmegőrzési szabályok

Ezekkel a parancsmagokkal a szervezeténél az adatmegőrzési szabályok tekinthetők meg, távolíthatók el, illetve állíthatók be. Az adatmegőrzési szabály az adatmegőrzési szabályok címkéinek egy csoportjához van társítva, amelyek megadják az adatmegőrzési beállításokat egy postaláda elemeire vonatkozóan. Egy szabály tartalmazhatja egy alapértelmezett adatmegőrzési szabály címkéjét és több nem alapértelmezett adatmegőrzési szabály címkéjét. Egy postaládára csak egy adatmegőrzési szabályt lehet alkalmazni. További információ: Adatmegőrzési szabályok beállítása az Exchange Online alkalmazásban.

 

Parancsmag Leírás

Get-RetentionPolicy

Adatok megtekintése a megadott adatmegőrzési szabályokkal kapcsolatban, illetve a szervezeténél található adatmegőrzési szabályok listájának beolvasása.

New-RetentionPolicy

Adatmegőrzési szabály létrehozása.

Remove-RetentionPolicy

Adatmegőrzési szabály törlése.

Set-RetentionPolicy

Adatmegőrzési szabály tulajdonságainak módosítása.

Get-RetentionPolicyTag

Adatok megtekintése a megadott adatmegőrzési szabályok címkéivel kapcsolatban, illetve a szervezeténél található adatmegőrzési szabályok címkelistájának beolvasása. Az adatmegőrzési szabályok címkéivel alkalmazhatók a megőrzési szabályok az e-mailekre és a mappákra.

New-RetentionPolicyTag

Adatmegőrzési szabály címkéjének létrehozása.

Remove-RetentionPolicyTag

Adatmegőrzési szabály címkéjének törlése.

Set-RetentionPolicyTag

Adatmegőrzési szabály címketulajdonságainak módosítása.

Start-ManagedFolderAssistant

Egy megadott postaládánál beállított adatmegőrzési szabályok azonnali alkalmazása.

Az Exchange Online-rendszergazdák számára jelenleg használható parancsmagok

Üzenetbesorolások

Ezekkel a parancsmagokkal a szervezeténél az üzenetbesorolások tekinthetők meg, távolíthatók el, illetve állíthatók be. Miután létrehozta az üzenetbesorolásokat, a felhasználók alkalmazhatják azokat az üzenetekre az Outlook Web App használatával, illetve Ön is alkalmazhatja őket az átviteli szabályok használatával. A besorolások feltételekként vagy kivételekként szolgálnak az átviteli szabályoknál.

 

Parancsmag Leírás

Get-MessageClassification

Adatok megtekintése a megadott üzenetbesorolásokkal kapcsolatban, illetve a szervezeténél található üzenetbesorolások listájának beolvasása.

New-MessageClassification

Üzenetbesorolás létrehozása.

Remove-MessageClassification

Üzenetbesorolás törlése.

Set-MessageClassification

Egy üzenetbesorolás tulajdonságainak megtekintése.

Az Exchange Online-rendszergazdák számára jelenleg használható parancsmagok

Archiválás és naplózás

Ezekkel a parancsmagokkal tekintheti meg a szervezetére érvényes archiválási és naplózási beállításokat. További tudnivalókat a következő témakörökben talál:

Megjegyzés   Az archiválás nem érhető el a Live@edu szervezetekben.

 

Parancsmagok Leírás

Disable-Mailbox

Az Archive paraméterrel tilthatja le a meglévő postaládák archiválását.

Enable-Mailbox

Az Archive paraméterrel engedélyezheti le a meglévő postaládák archiválását.

Disable-JournalRule

Naplószabály letiltása. A naplószabályokat adott címzetteknek, illetve címzettek által küldött e-mailek rögzítésére vagy „naplózására” használják. Ha egy üzenet megfelel a naplószabályban meghatározott feltételnek, a rendszer naplózza az üzenetet.

Enable-JournalRule

Naplószabály engedélyezése.

Get-JournalRule

Adatok megtekintése a megadott naplózási szabályokkal kapcsolatban, illetve a szervezeténél található naplózási szabályok listájának beolvasása.

New-JournalRule

Naplószabály létrehozása.

Remove-JournalRule

Naplószabály törlése.

Set-JournalRule

Naplószabály tulajdonságainak módosítása.

Az Exchange Online-rendszergazdák számára jelenleg használható parancsmagok

Jelentéskészítés

Ezekkel a parancsmagokkal tekinthetők meg a jelentések és a statisztikák szervezeténél.

Naplózás

Ezekkel a parancsmagokkal állíthatja be a naplózást, illetve tekintheti meg a naplókat. A naplózás rögzíti meghatározott felhasználók meghatározott műveleteit. További információ: A felhasználói műveletek rögzítése naplózással.

 

Parancsmag Leírás

Search-AdminAuditLog

Keresés a rendszergazdai naplóban.

Write-AdminAuditLog

Megjegyzések hozzáadása a rendszergazdai naplóhoz.

Get-AdminAuditLogConfig

Az aktuális rendszergazda-naplózás konfigurációs beállításainak megtekintése.

New-AdminAuditLogSearch

Keresés a rendszergazdai napló tartalmában, és az eredmények küldése megadott címzettek részére.

Get-MailboxAuditBypassAssociation

Azoknak a fiókoknak a megtekintése, amelyek kimaradnak a postaláda naplózásából.

Set-MailboxAuditBypassAssociation

Azoknak a fiókoknak a megadása, amelyek kimaradnak a postaláda naplózásából. Megadhatja például azokat a szolgáltató fiókokat, amelyek gyakran férnek hozzá a postaládákhoz, annak érdekében, hogy csökkentse a felesleges adatok számát a naplókban.

Search-MailboxAuditLog

Keresés a postaládanaplóban.

New-MailboxAuditLogSearch

Keresés a postaláda naplójának tartalmában, és az eredmények küldése megadott címzettek részére.

Az Exchange Online-rendszergazdák számára jelenleg használható parancsmagok

Üzenetek nyomon követése

Ezekkel a parancsmagokkal nyomon követheti a kézbesítési információkat azokról az üzenetekről, amelyeket a szervezeti postaládákból küldtek, illetve amelyek oda érkeztek. További információ: Kézbesítési jelentés kérése rendszergazdák számára.

 

Parancsmag Leírás

Get-MessageTrackingReport

Adatok visszaküldése egy adott kézbesítési jelentésnél. Ez a parancsmag előírja, hogy megadja a megtekinteni kívánt kézbesítési jelentés azonosítóját. Ezért először a Search-MessageTrackingReport parancsmagot kell használnia annak érdekében, hogy kikeresse egy adott üzenethez tartozó kézbesítési jelentés azonosítóját. Ezt követően áthelyezi az üzenet kézbesítési jelentésének azonosítóját a Search-MessageTrackingReport parancsmag kimenetéből a Get-MessageTrackingReport parancsmagba.

Search-MessageTrackingReport

Az egyedi kézbesítési jelentés kikeresése a biztosított keresési feltételek alapján. Ezt követően áthelyezi az üzenet kézbesítési jelentésének azonosítóját a Get-MessageTrackingReport parancsmaghoz a teljes körű üzenetkövetési információ lekéréséhez.

Az Exchange Online-rendszergazdák számára jelenleg használható parancsmagok

Egyéb jelentéskészítő parancsmagok

 

Parancsmag Leírás

Get-FailedContentIndexDocuments

Azoknak a dokumentumoknak a listája egy postaládában, amelyeket nem tudott indexelni az Exchange-keresés.

Get-LogonStatistics

Adott postaládába való nyitott bejelentkezési munkamenetekre vonatkozó információk – például a felhasználónév, a bejelentkezés időpontja és a legutóbbi hozzáférés időpontja – megtekintése. A bejelentkezési munkamenetek lezárásához a felhasználónak ki kell jelentkeznie, ezért több bejelentkezési munkamenet is megjelenhet az olyan felhasználók esetében, akik egyszerűen csak bezárják a böngészőt.

Get-MailboxFolderStatistics

Információk megtekintése egy adott postaláda mappáiról, beleértve a mappában található elemek számát és méretét, a mappa nevét és azonosítóját és más információkat is.

Get-MailboxStatistics

Adott postafiókra vonatkozó adatok – például a postaláda méretének, a benne található üzenetek számának, valamint a legutóbbi hozzáférés időpontjának – megtekintése.

Get-RecipientStatisticsReport

Információk megtekintése a szervezeténél található címzettek számáról, beleértve a postaládák, aktív postaládák, névjegyek és terjesztési csoportok számát.

Az Exchange Online-rendszergazdák számára jelenleg használható parancsmagok

Tartományok

Ezekkel a parancsmagokkal tekintheti meg és állíthatja be a belső és külső tartományok olyan beállításait, amelyeket a szervezeténél határoztak meg.

Elfogadott tartományok

Ezekkel a parancsmagokkal elfogadott tartományokat tekinthet meg, illetve állíthat be. Elfogadott tartomány minden olyan SMTP-névtér, amelynek a felhőalapú e-mail szervezet üzenetet küld, illetve amelyből üzenetet fogad. További információ: Elfogadott tartományok.

 

Parancsmag Leírás

Get-AcceptedDomain

Az összes vagy egy adott elfogadott tartományra vonatkozó konfigurációs adatok megtekintése.

Set-AcceptedDomain

A felhőalapú szolgáltatásban regisztrált elfogadott tartomány beállításainak megadása.

Az Exchange Online-rendszergazdák számára jelenleg használható parancsmagok

Távoli tartományok

Ezekkel a parancsmagokkal távoli tartományokat tekinthet meg, hozhat létre, törölhet vagy állíthat be. A távoli tartományok az üzenetforgalom irányítására szolgáló beállításokat határoznak meg az egyes e-mailek céltartománya alapján. További információ: Távoli tartományok.

 

Parancsmag Leírás

Get-RemoteDomain

Az összes vagy adott távoli tartományra vonatkozó konfigurációs adatok megtekintése.

New-RemoteDomain

Távoli tartomány bejegyzésének létrehozása, hogy beállítható legyen az üzenetformázás, illetve az üzenetekre vonatkozó házirend az ebbe a tartományba küldött üzenetekre vonatkozóan.

Remove-RemoteDomain

Távoli tartomány bejegyzésének eltávolítása.

Set-RemoteDomain

Meglévő távoli tartomány bejegyzésére vonatkozó üzenetformázási és házirend-beállítások megadása.

Az Exchange Online-rendszergazdák számára jelenleg használható parancsmagok

Postaláda beállításai

Ezekkel a parancsmagokkal konfigurálható és szabályozható, hogyan férnek hozzá a felhasználók a felhőalapú levelezési szolgáltatáshoz.

 

Parancsmag Leírás

Get-CASMailbox

A szervezetben egy vagy több postaládához tartozó ügyfélkapcsolatoknál engedélyezett protokollok megtekintése.

Set-CASMailbox

Adott postaládára vonatkozóan engedélyezett ügyfél-hozzáférési protokollok beállításainak megadása.

Get-CASMailboxPlan

A szervezetben az új postaládákon alkalmazott alapértelmezett ügyfél-hozzáférési beállítások megtekintése.

Get-OWAMailboxPolicy

Az Outlook Web App alkalmazással kapcsolódó postaládákon alkalmazható házirendek megtekintése.

Get-MailboxPlan

A szervezet számára használható postaládákra vonatkozó információk és a postaládák beállításainak megtekintése. A postafiókszabályok felhasználó-létrehozási sablont jelentenek.

Set-MailboxPlan

Postafiókszabályok nevének megváltoztatása, illetve más postafiókszabályok beállítása alapértelmezettként.

New-OWAMailboxPolicy

A szervezetben található postaládákon az Outlook Web App alkalmazáshoz tartozó kapcsolatok beállításainak érvényesítése céljából alkalmazható új házirend létrehozása.

Remove-OWAMailboxPolicy

Az Outlook Web App alkalmazáshoz tartozó kapcsolatok beállításainak érvényesítésére használt meglévő házirend eltávolítása.

Set-OwaMailboxPolicy

A szervezetben található postaládákon az Outlook Web App alkalmazáshoz tartozó kapcsolatok beállításainak érvényesítése céljából alkalmazott meglévő házirend beállításainak megadása.

Az Exchange Online-rendszergazdák számára jelenleg használható parancsmagok

Szervezeti beállítások

Ezekkel a parancsmagokkal tekinthetők meg, illetve konfigurálhatók a szervezetszintű beállítások.

 

Parancsmag Leírás

Get-OrganizationConfig

A szervezet különböző beállításaival kapcsolatos információk megtekintése.

Set-OrganizationConfig

Különböző beállításainak konfigurálása a szervezeténél.

Get-TransportConfig

Az átvitel konfigurációs beállításainak (például a kézbesítési állapotra vonatkozó értesítések nyelvének) megtekintése.

Set-TransportConfig

Az átvitel konfigurációs beállításainak (például a kézbesítési állapotra vonatkozó értesítések nyelvének) módosítása.

Az Exchange Online-rendszergazdák számára jelenleg használható parancsmagok

Alkalmazásmegszemélyesítés

Ez a parancsmag az ApplicationImpersonation RBAC-szerepkörhöz tartozik, és a Microsoft Exchange Web Services (EWS) használatával engedélyezi az Exchange Online-postaládák programozott hozzáférését. További információ (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg): MSDN-témakör.

 

Parancsmag Leírás

Impersonate-ExchangeUser

Programozott hozzáférést ad egy kiválasztott szolgáltatásfióknak a felhasználói postaládákhoz.

Az Exchange Online-rendszergazdák számára jelenleg használható parancsmagok

Összevont megosztás és hibrid telepítés

Ezekkel a parancsmagokkal a szervezeténél érvényes összevont megosztásra és hibrid telepítésre vonatkozó beállításokat lehet megtekinteni és megadni.

Összevont megosztás

Ezekkel a parancsmagokkal a tartomány összevont megosztására vonatkozó beállításokat lehet megtekinteni és megadni. Az összevont megosztás a Microsoft felhőalapú azonosító szolgáltatását, a Microsoft Federation Gatewayt használja hitelesítésre az intézményi Microsoft Exchange Server 2010 szervezet és a felhőalapú e-mail szervezet között. További információ: Összevont megosztás beállítása a felhőben.

 

Parancsmag Leírás

Get-FederatedOrganizationIdentifier

A szervezet összevont szervezeti adatainak, valamint a kapcsolódó részleteknek a megtekintése, például összevont tartományok, szervezeti névjegy és állapot.

Set-FederatedOrganizationIdentifier

Szervezete összevont szervezeti azonosítójának megtekintése.

Get-FederationInformation

Információk megtekintése az összevonásról, beleértve az összevont tartományneveket és cél URL-címeket egy külső Exchange-szervezettől.

Get-FederationTrust

A szervezetre vonatkozó konfigurált bizalmi kapcsolatok megtekintése a szervezetre vonatkozóan.

Get-OrganizationRelationship

Beállítások megtekintése az összevont megosztás kapcsolatának megtekintéséhez a foglaltsági információk megosztásához vagy a szervezetek közötti biztonságos üzenetkézbesítéshez.

New-OrganizationRelationship

Összevont megosztási kapcsolat létrehozása szervezetek között.

Remove-OrganizationRelationship

Összevont megosztási kapcsolat eltávolítása szervezetek között.

Set-OrganizationRelationship

Összevont megosztási kapcsolat konfigurálása szervezetek között.

Test-OrganizationRelationship

A szervezetek közötti összevont megosztási kapcsolat ellenőrzésének konfigurálása megfelelő, és az elvárt módon viselkedik.

Az Exchange Online-rendszergazdák számára jelenleg használható parancsmagok

Megosztási házirendek

Ezekkel a parancsmagokkal megosztási házirendeket tekinthet meg, illetve állíthat be. A megosztási szabályok irányítják azt, hogy a szervezeten belüli felhasználók miként oszthatják meg a naptár- és névjegy-információkat a szervezeten kívüli felhasználókkal.

 

Parancsmag Leírás

Get-SharingPolicy

Adatok megtekintése a megadott megosztási szabályokkal kapcsolatban, illetve a szervezeténél található megosztási szabályok listájának beolvasása.

New-SharingPolicy

Új megosztási házirend létrehozása.

Remove-SharingPolicy

Megosztási házirend törlése. Mielőtt törölne egy megosztási házirendet, meg kell győződnie arról, hogy a házirend nincs más postaládákhoz társítva.

Set-SharingPolicy

Meglévő megosztási házirend beállításainak módosítása.

Az Exchange Online-rendszergazdák számára jelenleg használható parancsmagok

Elérhetőségi információk

Ezekkel a parancsmagokkal megtekintheti és beállíthatja a foglaltsági állapottal kapcsolatos információkat, amelyeket a szervezete megoszt más szervezetekkel.

 

Parancsmag Leírás

Add-AvailabilityAddressSpace

Meghatározza a foglaltsági állapotra vonatkozó, szervezetek között megosztott információk elérési módszerét és a kapcsolódó hitelesítő adatokat.

Get-AvailabilityAddressSpace

Az Exchange-szervezet foglaltsági adatainak szervezetek közötti megosztásával kapcsolatos beállítások részleteinek megtekintése.

Remove-AvailabilityAddressSpace

Egy korábban meghatározott elérhetőségi címtér és a hozzá kapcsolódó foglaltsági adatok szervezetek közti kéréséhez használt hitelesítő adatok eltávolítása.

Get-AvailabilityConfig

A foglaltsági információk szervezetek közti megosztásában megbízhatónak minősülő fiókok megtekintése.

New-AvailabilityConfig

Szervezetek közötti foglaltsági információátadás létrehozása.

Remove-AvailabilityConfig

A foglaltsági adatok szervezetek közötti előre beállított megosztásának eltávolítása.

Set-AvailabilityConfig

A foglaltsági adatok hozzáférési szintjének beállítása.

Az Exchange Online-rendszergazdák számára jelenleg használható parancsmagok

Postaládák áthelyezése

Ezekkel a parancsmagokkal postaládák helyezhetők át a felhőalapú szervezet és az intézményi Exchange-szervezet között. A postaládák áthelyezése a felhőről az intézményi szervezethez hibrid telepítést igényel. További információ: Az Exchange hibrid telepítése és áttelepítése az Office 365 alkalmazással.

 

Parancsmagok Leírás

Get-MoveRequest

Egy olyan folyamatban lévő postaláda-áthelyezés állapotának megtekintése, melyet a New-MoveRequest parancsmaggal hajtottak végre.

New-MoveRequest

Új postaláda-áthelyezés létrehozása.

Remove-MoveRequest

Egy olyan postaláda-áthelyezés törlése, melyet a New-MoveRequest parancsmaggal hajtottak végre.

Resume-MoveRequest

Felfüggesztett vagy sikertelen áthelyezési kérés folytatása.

Set-MoveRequest

Meglévő áthelyezési kérés tulajdonságainak módosítása.

Suspend-MoveRequest

Áthelyezési kérés felfüggesztése, mielőtt az elérné a CompletionInProgress állapotot.

Get-MoveRequestStatistics

Részletes információk megtekintése az áthelyezési kérésekről.

Az Exchange Online-rendszergazdák számára jelenleg használható parancsmagok

Postaládák beállításai

Ezekkel a parancsmagokkal a felhasználók Outlook Web App > Beállítások lapon elérhető postaláda-beállításainak megjelenítése és beállítása végezhető el. Tudnivalók egy felhasználó Beállítások oldalának eléréséről: Másik felhasználó Beállítások lapjának elérése.

 

Parancsmag Leírás

Get-CalendarNotification

A naptár értesítési szabályainak megtekintése egy felhasználó postaládájánál. A felhasználók szöges üzenetben értesítést kaphatnak a naptáresemények módosulásáról és napirendjeikről.

Get-CalendarProcessing

A naptár feldolgozási beállításainak megtekintése egy adott postaládánál. Az általánosan használt érték felhasználói postaládáknál az AutoUpdate, helyiség- vagy berendezés-postaládáknál pedig az AutoAccept.

Set-CalendarProcessing

A naptár feldolgozási beállításainak módosítása egy adott postaládánál. Konfigurál továbbá minden erőforrásbeállítást a helyiség- vagy berendezés-postaládánál.

Disable-InboxRule

Beérkezett üzenetekre vonatkozó szabály letiltása egy felhasználó postaládájánál. A beérkezett üzenetekre vonatkozó szabályok a Beérkezett üzenetek mappájában lévő üzeneteket a megadott feltételek alapján dolgozzák fel, és elvégzik a megfelelő műveleteket, például egy üzenet áthelyezését a megadott mappába, illetve egy üzenet törlését.

Megjegyzés: Amikor létrehoz, módosít, eltávolít, engedélyez vagy letilt egy beérkező üzenetekre vonatkozó szabályt, a program eltávolít minden, a Microsoft Outlook által létrehozott ügyféloldali szabályt is.

Enable-InboxRule

Beérkezett üzenetekre vonatkozó szabály engedélyezése egy felhasználó postaládájánál.

Get-InboxRule

Adatok megtekintése a megadott beérkezett üzenetekre vonatkozó szabályokkal kapcsolatban, illetve a felhasználó postaládájában található beérkezett üzenetekre vonatkozó szabályok listájának beolvasása.

New-InboxRule

Beérkezett üzenetekre vonatkozó szabály létrehozása egy felhasználó postaládájánál.

Remove-InboxRule

Beérkezett üzenetekre vonatkozó szabály törlése egy felhasználó postaládájánál.

Set-InboxRule

Beérkezett üzenetekre vonatkozó szabály tulajdonságainak módosítása egy felhasználó postaládájánál.

Get-MailboxAutoReplyConfiguration

Automatikus válaszok beállításainak megtekintése egy felhasználó postaládájánál.

Set-MailboxAutoReplyConfiguration

Automatikus válaszok beállításainak megadása egy felhasználó postaládájánál.

Get-MailboxCalendarConfiguration

A naptár beállításainak megtekintése egy felhasználó postaládájánál.

Set-MailboxCalendarConfiguration

Egy felhasználó naptárbeállításainak konfigurálása. Ezek a beállítások határozzák meg a felhasználó naptárának megjelenését, illetve az emlékeztetők működését az Outlook Web App alkalmazásban. Ezek a beállítások határozzák meg az értekezletmeghívók, válaszok és értesítések felhasználóhoz történő küldésének módját is.

Get-MailboxCalendarFolder

Információk megtekintése egy felhasználó naptármappájáról. Ezek közé az adatok közé tartozik a naptár mappájának neve, hogy a mappa jelenleg meg van-e osztva, illetve nyilvános-e, a közzétett naptári napok kezdő és befejező dátuma, az, hogy a naptár közzétett URL-címe kereshető-e az interneten, valamint a naptár közzétett URL-címe.

Set-MailboxCalendarFolder

Megjelenítési vagy megosztási beállítások megadása egy naptármappánál egy felhasználó postaládájánál.

Get-MailboxJunkEmailConfiguration

A levélszemétszabály megtekintése egy felhasználó postaládájánál.

Set-MailboxJunkEmailConfiguration

A levélszemétszabály beállítása egy felhasználó postaládájánál.

Get-MailboxMessageConfiguration

Levelezés beállításainak megtekintése egy felhasználó postaládájánál. A beállítások közé tartozik az e-mail aláírása, az üzenetek formátuma, az üzenetek beállításai, a visszaigazolások, az betekintő tábla és a beszélgetések.

Set-MailboxMessageConfiguration

Levelezés beállításainak megadása egy felhasználó postaládájánál.

Get-MailboxRegionalConfiguration

A regionális beállítások megtekintése egy felhasználó postaládájánál. A beállítások közé tartoznak az időzóna, az időformátum és a nyelv beállításai.

Set-MailboxRegionalConfiguration

A regionális beállítások megadása egy felhasználó postaládájánál.

Get-MailboxSpellingConfiguration

Az Outlook Web App helyesírás-ellenőrzője beállításainak megtekintése egy felhasználó postaládájánál. A beállítások közé tartoznak a szótár nyelve, illetve a számjegyeket és csak nagybetűket tartalmazó szavak figyelmen kívül hagyása.

Set-MailboxSpellingConfiguration

Az Outlook Web App helyesírás-ellenőrzője beállításainak megadása egy felhasználó postaládájánál.

Get-MessageCategory

Adatok megtekintése a megadott üzenetkategóriákkal kapcsolatban, illetve a felhasználó postaládájában található üzenetkategóriák listájának beolvasása.

Get-SendAddress

Egy felhasználó postaládájában található olyan e-mail címek megjelenítése, amelyek konfigurálhatók a Feladó alapértelmezett címeként. A Feladó alapértelmezett címének konfigurálását csak akkor ésszerű elvégezni, ha a felhasználó POP-, IMAP- vagy Hotmail-hozzáféréssel rendelkezik a postaládájában. A Set-MailboxMessageConfiguration parancsmag SendAddressDefault paraméterében állíthatja be a felhasználó alapértelmezett Feladói címét. A felhasználó felülírhatja a Feladó rovatban alapértelmezésként szereplő címet, amikor új e-mailt hoz létre az Outlook Web App alkalmazásban.

Get-TextMessagingAccount

Egy felhasználó SMS (Short Messaging Service) beállításainak megjelenítése. Ezek a beállítások tartalmazzák, hogy a Microsoft Exchange ActiveSync engedélyezve van-e, a felhasználó ország- vagy régióazonosítóját, a mobilszolgáltató azonosítóját, a szolgáltatói azonosítót és az értesítési telefonszámot.

Import-ContactList

Felhasználó levelezési névjegyeinek importálása egy vesszővel elválasztott értékeket tartalmazó (CSV) fájl segítségével.

Get-HotmailSubscription

Adott postaládára vonatkozóan konfigurált Hotmail-előfizetés beállításainak megtekintése.

Set-HotmailSubscription

Adott postaládára vonatkozóan konfigurált Hotmail-előfizetés beállításainak módosítása.

Get-ImapSubscription

IMAP-előfizetés vagy a kapcsolódó fiók információinak megtekintése egy adott postaládánál. A parancs használata segítséget jelenthet a felhasználók IMAP-kapcsolódási problémáinak hibaelhárításában.

Set-ImapSubscription

Egy postaládához tartozó IMAP-előfizetési beállítások megadása.

Get-PopSubscription

Adott postaládához tartozó POP-előfizetési adatok megtekintése. A parancs használata segítséget jelenthet a felhasználók POP-kapcsolódási problémáinak hibaelhárításában.

Set-PopSubscription

Egy postaládához tartozó POP-előfizetési beállítások megadása.

Get-Subscription

Adott postaládához tartozó külső e-mail fiókok előfizetéseinek megtekintése. Ezt a parancsot akkor érdemes használnia, ha nem biztos benne, hogy a felhasználó milyen előfizetést állított be.

Remove-Subscription

Külső e-mail fiók előfizetésének eltávolítása egy felhasználó postaládájából.

Az Exchange Online-rendszergazdák számára jelenleg használható parancsmagok

Exchange ActiveSync

Ezekkel a parancsmagokkal az Exchange ActiveSync beállításait lehet megtekinteni és megadni a szervezeténél. További információ: Az Exchange ActiveSync felügyelete a szervezetben.

 

Parancsmag Leírás

Clear-ActiveSyncDevice

A szervezetben található postaládához az Exchange ActiveSync használatával kapcsolódó mobileszköz tartalmának törlése. Ezt a parancsot rendszerint akkor használják, ha az eszköz elveszett vagy ellopták.

Get-ActiveSyncDevice

A szervezetben található postaládákhoz az Exchange ActiveSync használatával kapcsolódó mobileszközök listájának megtekintése.

Remove-ActiveSyncDevice

Mobileszközhöz tartozó Exchange ActiveSync-kapcsolat eltávolítása egy postaládából. Az eszköz és a felhasználó postaládájának nevét tudnia kell.

Get-ActiveSyncDeviceAccessRule

Az Exchange ActiveSync New-ActiveSyncDeviceAccessRule parancsmaggal létrehozott eszköz-hozzáférési szabályainak megtekintése.

New-ActiveSyncDeviceAccessRule

Az Exchange ActiveSync eszköz-hozzáférési szabályok segítségével engedélyezheti a felhasználók számára, hogy szinkronizálhassák postaládájukat bizonyos mobil eszközökkel.

Remove-ActiveSyncDeviceAccessRule

Meglévő Exchange ActiveSync eszköz-hozzáférési szabályok eltávolítása szervezeténél.

Set-ActiveSyncDeviceAccessRule

Meglévő Exchange ActiveSync eszköz-hozzáférési szabályok beállítása.

Get-ActiveSyncDeviceClass

A szervezetben található postaládákhoz kapcsolódó Exchange ActiveSync eszközök listájának megtekintése.

Get-ActiveSyncDeviceStatistics

Adott felhasználó postaládájával való szinkronizálásra beállított mobiltelefonok listájának, valamint az egyes készülékekre vonatkozó szinkronizálási statisztikáknak a megtekintése. Az eredményül adott adatok között olyan statisztikai adatok szerepelnek, mint például a legutóbbi szinkronizálási kísérlet időpontja, valamint a készülék azonosítása.

Get-ActiveSyncMailboxPolicy

A szervezetben található postaládákhoz kapcsolódó Exchange ActiveSync-eszközökön alkalmazható házirendek, illetve az ezekhez a házirendekhez megadott beállítások megtekintése.

New-ActiveSyncMailboxPolicy

A szervezetben található postaládákon a kapcsolódó Exchange ActiveSync-eszközök beállításainak érvényesítése céljából alkalmazható Exchange ActiveSync postaláda-házirend létrehozása.

Remove-ActiveSyncMailboxPolicy

A csatlakoztatott Exchange ActiveSync-eszközök beállításait érvényesítő meglévő Exchange postaláda-házirendek eltávolítása.

Set-ActiveSyncMailboxPolicy

A szervezetben található postaládákon a kapcsolódó Exchange ActiveSync-eszközök beállításainak érvényesítése céljából alkalmazott meglévő házirend beállításainak megadása.

Get-ActiveSyncOrganizationSettings

Az Exchange ActiveSync szervezeténél érvényes beállításainak megtekintése.

Set-ActiveSyncOrganizationSettings

Az alapértelmezett Exchange ActiveSync beállítások megadása szervezeténél. Az alapértelmezett hozzáférési szintnél például beállíthatja az új eszközök engedélyezését, letiltását vagy karanténba helyezését.

Az Exchange Online-rendszergazdák számára jelenleg használható parancsmagok

Egyesített üzenetküldés

Ezekkel a parancsmagokkal tekintheti meg és állíthatja be az egyesített üzenetküldési szolgáltatás (UM) beállításait a Microsoft Office 365 nagyvállalatoknak alkalmazásban. További információ: Az Exchange csatlakoztatása a telefonrendszerhez az egyesített üzenetküldési szolgáltatással.

Megjegyzés: Az egyesített üzenetküldés a Live@edu-szervezetekben nem érhető el.

 

Parancsmag Leírás

Disable-UMAutoAttendant

Egy meglévő, bekapcsolt egyesített üzenetküldési segítő kikapcsolása. Ha az egyesített üzenetküldési segítő össze van kapcsolva vagy társítva van az alapértelmezett egyesített üzenetküldési tárcsázási terv egyesített üzenetküldési keresőcsoportjával, akkor nem lehet kikapcsolni.

Enable-UMAutoAttendant

Egy meglévő, kikapcsolt egyesített üzenetküldési segítő bekapcsolása. Egyesített üzenetküldési segítő létrehozása esetén azt a rendszer alapértelmezés szerint nem kapcsolja be. Ahhoz, hogy a segítő fogadhassa a bejövő hívásokat, először engedélyeznie kell azt.

Get-UMAutoAttendant

Adatok megtekintése a megadott egyesített üzenetküldési segítőkkel kapcsolatban, illetve a szervezeténél található egyesített üzenetküldési segítők listájának beolvasása.

New-UMAutoAttendant

Új egyesített üzenetküldési segítő létrehozása. Amikor új egyesített üzenetküldési segítőt hoz létre, azt a rendszer összekapcsolja egy mellékszámok listáját tartalmazó egyszerű egyesített üzenetküldési tárcsázási tervvel.

Remove-UMAutoAttendant

Egyesített üzenetküldési segítő törlése. Ezzel törli az egyesített üzenetküldési segítő minden példányát is minden társított egyesített üzenetküldési tárcsázási tervből. Amikor az egyesített üzenetküldési segítő törlődött, a beállított mellékekhez érkező hívásokat a továbbiakban nem válaszolja meg az egyesített üzenetküldési segítő.

Set-UMAutoAttendant

Meglévő egyesített üzenetküldési segéd beállításainak módosítása. Az egyesített üzenetküldési segítő bizonyos értékei csak az egyesített üzenetküldési segítő törlésével, majd új egyesített üzenetküldési segítő létrehozásával módosíthatók.

Export-UMCallDataRecord

A megadott dátumra vonatkozó egyesített üzenetküldési hívásadatok exportálása vesszővel elválasztott értékeket tartalmazó (CSV) fájlba. A hívásadatokat szűkítheti megadott egyesített üzenetküldési tárcsázási tervek vagy IP-átjárók szerint. Ha azonban nem ad meg egyesített üzenetküldési IP-átjárót, akkor a rendszer valamennyi hívásadatot exportál.

Get-UMCallDataRecord

Egyesített üzenetküldési hívásadatok megtekintése egy adott egyesített üzenetküldési szolgáltatást használó felhasználó postaládájánál.

Get-UMCallSummaryReport

Összesített statisztikák megjelenítése a szervezet bejövő és kimenő hívásairól, amely magába foglalja a hangpostaüzeneteket, a nem fogadott hívásokat, az előfizetői hozzáféréseket, a segítőket és a faxhívásokat is.

Get-UMDialPlan

Adatok megtekintése a megadott egyesített üzenetküldési tárcsázási tervekkel kapcsolatban, illetve a szervezeténél található egyesített üzenetküldési tárcsázási tervek listájának beolvasása.

New-UMDialPlan

Egyesített üzenetküldési tárcsázási terv létrehozása.

Remove-UMDialPlan

Egyesített üzenetküldési tárcsázási terv törlése.

Set-UMDialPlan

Egy meglévő egyesített üzenetküldési tárcsázási terv tulajdonságainak módosítása.

Get-UMHuntGroup

Adatok megtekintése a megadott egyesített üzenetküldési keresőcsoportokkal kapcsolatban, illetve a szervezeténél található egyesített üzenetküldési keresőcsoportok listájának beolvasása. Egy adott egyesített üzenetküldési keresőcsoport megtekintéséhez meg kell adni a keresőcsoporthoz társított egyesített üzenetküldési IP-átjáró nevét, például Get-UMHuntGroup MyUMIPGateway\MyUMHuntGroup1.

New-UMHuntGroup

Olyan új egyesített üzenetküldési keresőcsoport létrehozása, amelynek segítségével a bejövő hívások egy adott egyesített üzenetküldési tárcsázási tervhez társíthatók. Egy egyesített üzenetküldési keresőcsoport létrehozásával engedélyezhető a kommunikáció egy egyesített üzenetküldési IP-átjáró és egy egyesített üzenetküldési szolgáltatás tárcsázási terv között.

Remove-UMHuntGroup

Egyesített üzenetküldési keresőcsoport törlése. Az egyesített üzenetküldési keresőcsoport eltávolításra kerül az egyesített üzenetküldési IP-átjárótól is.

Disable-UMIPGateway

Egyesített üzenetküldési IP-átjáró letiltása. Az egyesített üzenetküldési szolgáltatás a továbbiakban nem válaszolja meg a bejövő hívásokat, illetve nem kezdeményez kimenő hívásokat.

Enable-UMIPGateway

Egyesített üzenetküldési IP-átjáró engedélyezése. Az egyesített üzenetküldési szolgáltatás a továbbiakban megválaszolja a bejövő hívásokat, illetve kimenő hívásokat kezdeményez az IP-átjárón keresztül.

Get-UMIPGateway

Adatok megtekintése a megadott egyesített üzenetküldési IP-átjárókkal kapcsolatban, illetve a szervezeténél található egyesített üzenetküldési keresési átjárók listájának beolvasása.

New-UMIPGateway

Új egyesített üzenetküldési IP-átjáró létrehozása.

Remove-UMIPGateway

Egyesített üzenetküldési IP-átjáró törlése.

Set-UMIPGateway

Az egyesített üzenetküldési IP-átjáró konfigurációs beállításainak módosítása.

Disable-UMMailbox

Egyesített üzenetküldési funkciók letiltása egyesített üzenetküldést használó postaládánál.

Enable-UMMailbox

Egyesített üzenetküldési funkciók engedélyezése egy adott postaláda esetében.

Get-UMMailbox

Adatok megtekintése a megadott egyesített üzenetküldéshez beállított postaládákról, illetve a szervezeténél található, egyesített üzenetküldéshez beállított postaládák listájának beolvasása.

Set-UMMailbox

Az egyesített üzenetküldéshez beállított postaláda egyesített üzenetküldési konfigurációs beállításainak módosítása.

Get-UMMailboxPIN

A felhasználó egyesített üzenetküldéshez beállított postaládájában titkosított formában tárolt PIN-adatok alapján kiszámított információk megtekintése. Ez a parancsmag azt is megmutatja, ha a postaláda vagy a felhasználó hozzáférését zárolták.

Set-UMMailboxPIN

PIN-kód visszaállítása egy egyesített üzenetküldést használó postaládánál.

Get-UMMailboxPolicy

Adatok megtekintése a megadott egyesített üzenetküldési postaláda-házirendről, illetve a szervezeténél található egyesített üzenetküldési postaláda-házirendek listájának beolvasása.

New-UMMailboxPolicy

Új egyesített üzenetküldési postaláda-házirend létrehozása.

Remove-UMMailboxPolicy

Egyesített üzenetküldési postaláda-házirend törlése. Az egyesített üzenetküldési postaláda-házirendek nem törölhetők, ha bármely egyesített üzenetküldést használó postaláda hivatkozik rájuk.

Set-UMMailboxPolicy

Az meglévő egyesített üzenetküldéshez beállított postaláda konfigurációs beállításainak módosítása. A beállítások közé tartoznak a PIN-kód házirendek, a szöveges üzenetek beállításai és a tárcsázási korlátozások.

Export-UMPrompt

Olyan hangfájl exportálása, amely üdvözlő üzenetként használható az egyesített üzenetküldési terveknél és segítőknél.

Import-UMPrompt

Egyéni hangfájl importálása, amely felhasználható az egyesített üzenetküldési terveknél és segítőknél.

Az Exchange Online-rendszergazdák számára jelenleg használható parancsmagok

A súgó elérhetősége a parancssorból

Az egyes parancsmagokra vonatkozó súgó elérhető a parancssorból. A parancssori súgó segítségével megismerheti az egyes parancsmagokhoz használt paramétereket, illetve a megfelelő szintaxist.

A parancssori súgó többféle szinten tudja megadni a tudnivalókat. Az alábbi futtatásával célzottabb tudnivalókat érhet el a parancssorban. A Get-Help parancsmagról és a kapcsolódó szintaxisról további tudnivalókat a Microsoft Exchange Server súgójában találhat a Getting Help (angol nyelvű) webhelyen. Bár a jelen témakör az Exchange Management Shell rendszer intézményi Exchange-telepítéseiről szól, a tartalom ugyanúgy érvényes a felhő alapú levelezési szolgáltatásra és a WinRM környezetben használt Windows PowerShell parancshéjra is.

 

Súgó parancs Leírás Példa

Get-Help <cmdlet>

A parancsmag használatával és szintaxisával kapcsolatos tudnivalók.

Get-Help Get-Mailbox

Get-Help <cmdlet> -Examples

A parancsmag használatával kapcsolatos gyakori példák megjelenítése.

Get-Help Get-Mailbox -Examples

Get-Help <cmdlet> -Detailed

A parancsmag leírása, szintaxisa, paramétereinek teljes felsorolása, valamint használatuk, példákkal.

Get-Help Get-Mailbox -Detailed

A felhőalapú szervezetek az összes Exchange-felügyeleti parancsmag egy részhalmazához férnek hozzá. A szervezetek emellett az ilyen parancsmagok összes paraméterének egy részhalmazát használhatják. A parancssori súgó jelenleg nem tesz különbséget az intézményi és a felhőalapú telepítések között. Ennek megfelelően néhány olyan parancsmagot és paramétert is láthat a parancssori súgóban, amelyek nem vonatkoznak a felhőalapú levelezési szolgáltatásra.

Általánosságban szólva ­mindazokat a paramétereket figyelmen kívül hagyhatja, amelyek valamilyen fizikai erőforrásra utalnak. Ha hibaüzenetet kap, miszerint egy paraméter nem található, vagy egy parancsmag nem ismerhető fel, valószínűleg olyan paramétert vagy parancsmagot próbál használni, amely a kiosztott felügyeleti szerepkörhöz nem engedélyezett, illetve érvénytelen az adott szervezet esetében.

Az Exchange Online-rendszergazdák számára jelenleg használható parancsmagok

 
Kapcsolódó súgótémakörök
Betöltés...
Nem találhatók erőforrások.