Referenca mogućnosti

 

Odnosi se na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Vrijeme zadnje izmjene teme: 2013-04-12

Outlook Web App prilagođava se promjenom izgleda ili ponašanja značajki poput postavki jezika te mogućnosti poruka i kalendara. Sve navedene mogućnosti nisu dostupne svim računima.

Spremanje promjena

Nakon promjene postavki u sklopu stavke Mogućnosti na alatnoj traci kliknite Spremi da bi promjene stupile na snagu. Da biste te promjene i vidjeli, katkad ćete se morati odjaviti i ponovno prijaviti.

Račun

 

Odjeljak Opis

Informacije o računu

Stavka Informacije o računu koristi se za upravljanje osobnim podacima.

Organiziranje e-pošte

 

Kartica Opis

Kartica Pravila mape ulazne pošte

Pravila Ulazne pošte koriste se za automatsko sortiranje poruka odmah po primitku.

Kartica Automatski odgovori

Automatski odgovori služe za obavještavanje drugih korisnika da ste odsutni i ne odgovarate na e-poštu.

Kartica Izvješća o isporuci omogućuje dohvaćanje informacija o isporuci poruka

Izvješća o isporuci obavještavaju vas jesu li poslane poruke isporučene i kada.

Kartica pravila zadržavanja

Pregledajte i upravljajte pravilima zadržavanja za svoj poštanski sandučić.

Grupe

 

Kartica Opis

Javne grupe čiji sam član

Grupe (javne)

Pridružite se javnoj grupi navedenoj u zajedničkom adresaru, napustite je ili se pak dodatno informirajte o grupi kojoj pripadate.

Javne grupe čiji sam vlasnik

Grupe (javne)

Stvorite novu javnu grupu da biste je zajednički koristili s drugima. Ako ste već vlasnik neke grupe, možete je mijenjati, postaviti mogućnosti članstva i odobrenja ili je izbrisati.

Postavke

 

Kartica Opis

Kartica Pošta

Na kartici Pošta postavljaju se mogućnosti poput potpisa, obavijesti o novim porukama i mogućnosti okna za čitanje.

Kartica Pravopis

Na kartici Pravopis postavljaju se mogućnosti provjere pravopisa.

Kartica Kalendar

Na kartici Kalendar postavlja se radni tjedan, radno vrijeme, podsjetnici i ostale mogućnosti povezane s kalendarom.

Kartica Općenito

Kartica Općenito omogućuje upravljanje izgledom programa Outlook Web App i određivanje popisa adresa koji ima prioritet pri razlučivanju imena u porukama koje šaljete.

Kartica Regionalno

Na kartici Regionalno odabire se zadani jezik, oblik datuma i vremena te vremenska zona.

Kartica Lozinka

Na kartici Lozinka moguće je promijeniti lozinku.

Kartica S/MIME

Korištenjem S/MIME bolje ćete osigurati poruke.

Telefon

 

Kartica Opis

Postavke glasovne pošte: Outlook web-aplikacija (BPOS)

Na kartici Glasovna pošta postavlja se glasovna pošta i mijenjaju postavke glasovne pošte u usluzi Outlook Web App.

Kartica Mobilni telefoni

Na kartici Mobilni telefoni prikazuju se pojedinosti o mobilnom uređaju ili telefonima koji se povezuju s vašim računom.

Kartica Tekstne poruke

Na kartici Tekstne poruke mobilni se uređaj postavlja za slanje i primanje tekstnih poruka iz usluge Outlook Web App.

Blokiranje ili dopuštanje

 

Kartica Opis

Postavke bezvrijedne e-pošte

Na kartici Blokiraj ili dopusti upravlja se popisima sigurnih pošiljatelja, sigurnih primatelja i blokiranih pošiljatelja.

 
Povezane teme pomoći
Učitavanje...
Nije pronađen nijedan resurs.