Izvoz nadzornih zapisnika poštanskog sandučića

 

Odnosi se na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Vrijeme zadnje izmjene teme: 2011-11-23

Kada je za poštanski sandučić omogućena kontrola, Microsoft Exchange zapisuje informacije u zapisnik kontrole poštanskog sandučića svaki puta kada poštanskom sandučiću pristupi osoba koja nije vlasnik tog sandučića. Svaki unos zapisnika sadrži informacije o osobi koja je pristupila sandučiću i vremenu pristupa, akcije osobe koja nije vlasnik te jesu li te akcije bile uspješne. Po zadanim postavkama unosi u zapisniku kontrole poštanskog sandučića zadržavaju se 90 dana. Zapisnik kontrole poštanskog sandučića može se koristiti da bi se ustanovilo jesu li poštanskom sandučiću pristupale osobe koje nisu vlasnici tog sandučića.

Kada izvozite unose zapisnika kontrole, Microsoft Exchange ih sprema u XML datoteku koju prilaže uz poruke e-pošte koje se šalju odabranim primateljima.

U ovoj se temi objašnjava sljedeće:

Konfiguriranje zapisivanja kontrole za poštanski sandučić

Prije izvoza i pregledavanja zapisnika kontrole, zapisivanje kontrole poštanskog sandučića treba omogućiti za svaki sandučić koji želite nadzirati. Treba također konfigurirati web-aplikaciju Outlook Web App tako da dopušta XML privitke.

Omogućavanje zapisivanja kontrole za poštanski sandučić

Za svaki sandučić za koji želite pokrenuti izvješće o pristupanju poštanskom sandučiću osoba koje nisu njegovi vlasnici morate omogućiti zapisivanje kontrole za poštanski sandučić. Ako zapisivanje kontrole za poštanski sandučić nije omogućeno, pri izvozu zapisnika kontrole sandučića nećete dobiti rezultate.

Da biste omogućili zapisivanje kontrole poštanskog sandučića za jedan poštanski sandučić, pokrenite sljedeću naredbu komponente PowerShell:

Set-Mailbox <Identity> -AuditEnabled $true

Da biste omogućili zapisivanje kontrole poštanskog sandučića za sve korisničke poštanske sandučiće u vašoj organizaciji, pokrenite sljedeće naredbe:

$UserMailboxes = Get-mailbox -Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')}
$UserMailboxes | ForEach {Set-Mailbox $_.Identity -AuditEnabled $true}
Konfigurirajte web-aplikaciju Outlook Web App tako da dopušta XML privitke.

Kada izvozite zapisnik kontrole, Microsoft Exchange prilaže zapisnik kontrole, XML datoteku, uz poruke e-pošte koje se šalju odabranim primateljima. Outlook Web App ipak blokira XML privitke veće od 5 MB. Da biste izvezenom zapisniku kontrole mogli pristupiti, web-aplikaciju Outlook Web App treba konfigurirati tako da dopušta XML privitke.

Da biste u web-aplikaciji Outlook Web App omogućili XML privitke pokrenite sljedeću naredbu:

Set-OwaMailboxPolicy -Identity OwaMailboxPolicy-Default -AllowedFileTypes '.rpmsg','.xlsx','.xlsm','.xlsb','.tiff','.pptx','.pptm','.ppsx','.ppsm','.docx','.docm','.zip','.xls','.wmv','.wma','.wav','.vsd','.txt','.tif','.rtf','.pub','.ppt','.png','.pdf','.one','.mp3','.jpg','.gif','.doc','.bmp','.avi','.xml'
Izvoz zapisnika kontrole poštanskog sandučića

 1. Odaberite Upravljanje mojom organizacijom > Uloge & Kontrola > Kontrola.

 2. Kliknite Izvoz zapisnika kontrole poštanskog sandučića.

 3. Za izvoz unosa zapisnika kontrole poštanskog sandučića konfigurirajte sljedeće kriterije pretraživanja:

  • Datum početka i završetka Odabir raspona datuma za unose koje treba uključiti u izvezenu datoteku.

  • Poštanski sandučići koje treba potražiti u zapisniku kontrole Odabir poštanskih sandučića za koje treba dohvatiti unose zapisnika kontrole.

  • Vrsta nevlasničkog pristupa Odabir jedne od sljedećih mogućnosti definiranja nevlasničkog pristupa za koji treba dohvatiti unose:

   • Svi koji nisu vlasnici   Pretražite pristup administratora i delegiranih korisnika u vašoj organizaciji, kao i administratora Microsoftova podatkovnog centra.

   • Vanjski korisnici   Pretražite samo pristup administratora Microsoftova podatkovnog centra.

   • Administratori i delegirani korisnici   Pretražite pristup administratora i delegiranih korisnika u vašoj organizaciji.

   • Administratori   Pretražite pristup administratora u vašoj organizaciji.

  • Primatelji Odabir korisnika kojima se šalje zapisnik kontrole poštanskih sandučića.

 4. Kliknite Izvezi.

  Microsoft Exchange dohvaća unose u zapisnik kontrole poštanskog sandučića koji odgovaraju kriterijima pretraživanja, sprema ih u datoteku pod nazivom SearchResult.xml te prilaže XML datoteku uz poruku e-pošte koja se šalje odabranim primateljima.

 5. Kliknite Izvezi.

  Microsoft Exchange dohvaća unose u zapisnik kontrole administratora koji odgovaraju kriterijima pretraživanja, sprema ih u datoteku pod nazivom SearchResult.xml te prilaže XML datoteku uz poruku e-pošte koja se šalje odabranim primateljima.

Napomena Za pristup izvješćima i pokretanje izvješća na kartici Izvješća o kontroli na upravljačkoj ploči sustava Exchange korisnik mora imati potrebne dozvole. Dodatne informacije potražite u odjeljku "Dopuštanje korisničkog pristupa nadzornim zapisnicima" u članku Korištenje izvješća o nadzoru u Exchange Online.

Prikaz zapisnika kontrole poštanskog sandučića

Da biste otvorili datoteku SearchResult.xml:

 1. Prijavite se u poštanski sandučić u koji je poslan zapisnik kontrole poštanskog sandučića.

 2. U pretincu Ulazna pošta otvorite poruku s XML datotekom u privitku koju je poslao sustav Microsoft Exchange. Obratite pozornost na činjenicu da tijelo poruke e-pošte sadrži kriterije pretraživanja.

 3. Kliknite privitak te odaberite otvaranje ili spremanje XML datoteke.

Stavke zapisnika kontrole poštanskog sandučića

Sljedeći primjer prikazuje unos zapisnika kontrole poštanskog sandučića koji sadrži datoteka SearchResult.xml: Ispred svakog unosa nalazi se XML oznaka <Event>, a iza njega XML oznaka </Event>. Taj unos ukazuje da je administrator očistio poruku s predmetom "Notification of litigation hold" iz mape Oporavljene stavke u poštanskom sandučiću korisnice tamaraj na datum 30. travnja 2010.

<Event MailboxGuid="6d4fbdae-e3ae-4530-8d0b-f62a14687939" 
 Owner="PPLNSL-dom\tamaraj50001-1363917750" 
 LastAccessed="2010-04-30T11:01:55.140625-07:00" 
 Operation="HardDelete" 
 OperationResult="Succeeded" 
 LogonType="Admin"
 FolderId="0000000073098C3277988F4CB882F5B82EBF64610100A7C317F68C24304BBD18ABE1F185E79B00000026BD4F0000"
 FolderPathName="\Recoverable Items\Deletions"
 ClientInfoString="Client=OWA;Action=ViaProxy" 
 ClientIPAddress="10.196.241.168" 
 InternalLogonType="Owner"
 MailboxOwnerUPN=tamaraj@contoso.com
 MailboxOwnerSid="S-1-5-21-290112810-296651436-1966561949-1151" 
 CrossMailboxOperation="false" 
 LogonUserDN="Administrator"
 LogonUserSid="S-1-5-21-290112810-296651436-1966561949-1149">
 <SourceItems>
  <ItemId="0000000073098C3277988F4CB882F5B82EBF64610700A7C317F68C24304BBD18ABE1F185E79B00000026BD4F0000A7C317F68C24304BBD18ABE1F185E79B00000026BD540"
  Subject="Notification of litigation hold"
  FolderPathName="\Recoverable Items\Deletions" /> 
 </SourceItems>
</Event>
Korisna polja zapisnika kontrole poštanskog sandučića

Pripazite na sljedeća polja. Pomoću njih možete pronaći detaljne informacije o svakoj instanci nevlasničkog pristupa poštanskom sandučiću.

 

Polje Opis

Owner

Vlasnik poštanskog sandučića kojemu su pristupile osobe koje nisu vlasnici tog sandučića.

LastAccessed

Datum i vrijeme posljednjeg pristupa poštanskom sandučiću.

Operation

Akciju koju je izvela osoba koja nije vlasnik sandučića. Dodatne informacije potražite u odjeljku "Što će biti evidentirano u zapisniku kontrole poštanskog sandučića?" dokumenta Pokreni izvješće o pristupanju poštanskom sandučiću osoba koje nisu njegovi vlasnici

OperationResult

Je li akcija koju je izvela osoba koja nije vlasnik sandučića uspjela ili ne.

LogonType

Vrsta nevlasničkog pristupa. Moguće vrste su pristup administratora, delegata i vanjski pristup.

FolderPathName

Naziv mape u kojoj se nalazila poruka kojoj je pristupila osoba koja nije vlasnik sandučića.

ClientInfoString

Informacije o klijentu za poštu koji je korišten za nevlasnički pristup poštanskom sandučiću.

ClientIPAddress

IP adresa računala koje je korišteno za nevlasnički pristup poštanskom sandučiću.

InternalLogonType

Vrsta prijave na račun korištena za nevlasnički pristup poštanskom sandučiću.

MailboxOwnerUPN

Adresa e-pošte vlasnika poštanskog sandučića.

LogonUserDN

Zaslonsko ime osobe koja nije vlasnik sandučića.

Subject

Redak predmeta poruke e-pošte na koju je utjecao nevlasnički pristup.

 
Povezane teme pomoći
Učitavanje...
Nije pronađen nijedan resurs.