Prikaz veličina i kvota poštanskih sandučića pomoću komponente Windows PowerShell

 

Odnosi se na: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Vrijeme zadnje izmjene teme: 2011-12-12

 

Pomoću kvota poštanskog sandučića može se kontrolirati veličina poštanskih sandučića. Kvote poštanskih sandučića automatski se postavljaju putem plana poštanskog sandučića dodijeljenog poštanskom sandučiću. Koriste se sljedeće kvote poštanskih sandučića:

 • Kvota za slanje upozorenja   Ako veličina poštanskog sandučića dosegne ili premaši navedeno ograničenje, korisnik prima opisnu poruku upozorenja.

 • Kvota za zabranu slanja   Ako veličina poštanskog sandučića dosegne ili premaši navedeno ograničenje, iz poštanskog sandučića nije moguće slati nove poruke e-pošte te korisnik prima opisnu poruku upozorenja.

 • Kvota za zabranu slanja i primanja   Ako veličina poštanskog sandučića dosegne ili premaši navedeno ograničenje, iz poštanskog sandučića ne mogu se slati ni primati nove poruke e-pošte. Sve se poruke poslane u poštanski sandučić vraćaju pošiljatelju zajedno s opisnom porukom pogreške.

  Napomena   Kvota za zabranu slanja i primanja zapravo određuje maksimalnu veličinu poštanskog sandučića.

U Live@edu tvrtkama ili ustanovama ne možete izmijeniti kvote poštanskih sandučića putem planova poštanskih sandučića ni preko pojedinačnih poštanskih sandučića, no to možete učiniti putem značajke Microsoft Office 365. Dodatne informacije potražite u članku Postavljanje kvota poštanskog sandučića u sustavu Office 365 pomoću komponente Windows PowerShell.

Čak i u tvrtkama ili ustanovama u kojima ne možete izmijeniti kvote poštanskih sandučića ipak možete nadzirati veličine poštanskih sandučića i stanje kvote za korisnike u tvrtki ili ustanovi u oblaku. Želite li, na primjer, znati koji su poštanski sandučići dosegli kvotu za zabranu slanja i primanja? Ili želite pregledati veličinu poštanskog sandučića i stanje kvote određenog poštanskog sandučića? Nema problema!

Cmdlet Get-MailboxStatistics komponente Windows PowerShell omogućuje sljedeće:

Prije početka

 • Informacije o instalaciji i konfiguriranju komponente Windows PowerShell te povezivanju sa servisom potražite u članku Korištenje komponente Windows PowerShell u sustavu Exchange Online.

 • Kada koristite cmdlet Get-MailboxStatistics, vodite računa o sljedećem ponašanju:

  • Određene vrste poštanskih sandučića, primjerice poštanski sandučići za otkrivanje, poštanski sandučići opreme, zajednički i arhivski poštanski sandučići, mogu prikazati upozorenja ili ne prikazati vrijednosti ako se nitko nikada nije prijavio u poštanski sandučić. Ta se upozorenja koriste samo za prikaz. Kada rezultate zabilježite u datoteku, vrijednosti će biti zabilježene, a upozorenja će biti izostavljena.

  • Ako vrijednost veličine zaokružite na najbliži megabajt i rezultate ograničite na dva decimalna mjesta, vrlo male vrijednosti koje se mjere u bajtima ili kilobajtima vjerojatno će biti prikazane kao nula. Na primjer 4 kilobajta su 0,0039 megabajta, što će, kada se zaokruži na dva decimalna mjesta, iznositi nula (4/1024).

 • Veličinu i kvote poštanskih sandučića možete pregledati u odjeljku svojstava poštanskog sandučića Korištenje poštanskog sandučića na upravljačkoj ploči sustava Exchange.

 • Korisnici mogu trenutnu veličinu i status kvote svog sandučića pregledati na neki od sljedećih načina:

  • Outlook 2010   U odjeljku Čišćenje poštanskog sandučića pod Datoteka > Informacije. Za detaljne informacije o veličini poštanskog sandučića kliknite Alati za čišćenje > Čišćenje poštanskog sandučića > Prikaži veličinu poštanskog sandučića.

  • Outlook Web App   U prikazu Pošta postavite pokazivač miša iznad svog imena pri vrhu popisa mapa. Napominjemo da ta značajka ne funkcionira u osnovnoj verziji web-aplikacije Outlook Web App.

Prikaz veličine i stanja kvote određenog poštanskog sandučića

Izvršite sljedeću naredbu:

Get-MailboxStatistics <Identity> | Format-List StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Da biste, primjerice, prikazali trenutnu veličinu i stanje kvote poštanskog sandučića koji pripada korisnici Katarini Čerkez, izvršite sljedeću naredbu:

Get-MailboxStatistics "Tamara Johnston" | Format-List StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Vrh stranice

Prikaz veličine i stanja kvota svih poštanskih sandučića

Sljedeća će naredba dohvatiti sljedeće podatke za sve poštanske sandučiće:

 • zaslonski naziv poštanskog sandučića

 • stanje kvote poštanskog sandučića

 • Veličinu poštanskog sandučića u megabajtima (MB) zaokruženu na dva decimalna mjesta

 • veličinu mape Oporavljive stavke u megabajtima (MB) zaokruženu na dva decimalna mjesta

 • broj stavki u poštanskom sandučiću

 • broj stavki u mapi Oporavljive stavke

Rezultati se sortiraju prema veličini poštanskog sandučića od najvećeg do najmanjeg i izvoze se u CSV datoteku pod nazivom "C:\Moji dokumenti\All Mailboxes.csv".

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-CSV "C:\My Documents\All Mailboxes.csv" -NoTypeInformation

Vrh stranice

Prikaz samo onih poštanskih sandučića koji su prekoračili svoje kvote

Da biste prikazali samo veličinu i stanje kvote onih poštanskih sandučića koji su veći od konfiguriranih vrijednosti kvota poštanskih sandučića i da biste rezultate izvezli u CSV datoteku "C:\Moji dokumenti\Exceeded Quotas.csv", izvršite sljedeću naredbu:

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics | where {$_.StorageLimitStatus -notlike "BelowLimit*"} | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-CSV "C:\My Documents\Exceeded Quotas.csv" -NoTypeInformation

Vrh stranice

Prikaz svih kvota dodijeljenih poštanskom sandučiću

Izvršite sljedeću naredbu:

Get-Mailbox <Identity> | Format-List *Quota

Da biste, na primjer, prikazali kvote poštanskog sandučića dodijeljene korisnici Katarini Čerkez, izvršite sljedeću naredbu:

Get-Mailbox "Tamara Johnston" | Format-List *Quota

Napomena   Kao što je ranije objašnjeno, sve sljedeće vrijednosti kvota poštanskog sandučića postavljene su planom dodijeljenim poštanskom sandučiću. Da biste prikazali vrijednosti kvota poštanskog sandučića prema planu poštanskog sandučića, izvršite sljedeću naredbu: Get-MailboxPlan | Format-List DisplayName,*Quota.

Vrh stranice

Arhivski poštanski sandučići

Napomena   Arhivski poštanski sandučići nisu dostupni u Live@edu tvrtkama ni ustanovama.

U tvrtkama ili ustanovama koje koriste sustav Microsoft Office 365 možete prikazati i veličinu i stanje kvote arhivskih poštanskih sandučića. Veličina arhivskog poštanskog sandučića nije uvrštena u veličinu korisnikova poštanskog sandučića. Arhivski poštanski sandučić ima vlastite zasebne kvote koje se ne mogu konfigurirati, a postavljene su planom dodijeljenim korisnikovu poštanskom sandučiću. Te su kvote ArchiveQuota i ArchiveWarningQuota.

Vrh stranice

Prikaz veličine i stanja kvote arhivskog poštanskog sandučića

Izvršite sljedeću naredbu:

Get-MailboxStatistics <Identity> -Archive | Format-List DisplayName,StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Da biste, primjerice, prikazali trenutnu veličinu i stanje kvote arhivskog poštanskog sandučića korisnice Jagode Ivančić, izvršite sljedeću naredbu:

Get-MailboxStatistics "Kim Akers" -Archive | Format-List DisplayName,StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Napomena   Vrijednost <Identity> predstavlja identitet korisnikova poštanskog sandučića, a ne identitet arhivskog poštanskog sandučića.

Vrh stranice

Prikaz veličine i stanja kvote svih arhivskih poštanskih sandučića

Sljedeća će naredba za sve arhivske poštanske sandučiće dohvatiti sljedeće informacije:

 • zaslonski naziv arhivskog poštanskog sandučića

 • stanje kvote arhivskog poštanskog sandučića

 • veličinu arhivskog poštanskog sandučića u megabajtima (MB) zaokruženu na dva decimalna mjesta

veličinu mape Oporavljive stavke u megabajtima (MB) zaokruženu na dva decimalna mjesta Rezultati se sortiraju prema veličini poštanskog sandučića od najvećeg do najmanjeg i izvoze se u CSV datoteku pod nazivom "C:\Moji dokumenti\All Archive Mailboxes.csv".

Get-Mailbox -Archive -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics -Archive | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-Csv "C:\My Documents\All Archive Mailboxes.csv" -NoTypeInformation

Vrh stranice

Objašnjenje vrijednosti koje je vratio cmdlet Get-MailboxStatistics

Pogledajmo vrijednosti s kojima biste trebali biti upoznati:

 • StorageLimitStatus   Ta vrijednost označava stanje kvote poštanskog sandučića. Koriste se sljedeće vrijednosti:

  • BelowLimit   Veličina poštanskog sandučića manja je od kvote za slanje upozorenja.

  • IssueWarning   Veličina poštanskog sandučića veća je ili jednaka kvoti za slanje upozorenja, no manja od kvote zabrane slanja.

  • ProhibitSend   Veličina poštanskog sandučića veća je ili jednaka kvoti zabrane slanja, no manja od kvote zabrane slanja i primanja.

  • MailboxDisabled   Veličina poštanskog sandučića veća je ili jednaka kvoti zabrane slanja i primanja.

 • TotalItemSize i ItemCount   Te vrijednosti označavaju veličinu i broj stavki koje se trenutno nalaze u poštanskom sandučiću. Vrijednost TotalItemSize predstavlja veličinu poštanskog sandučića. Ta se vrijednost uspoređuje s kvotama poštanskog sandučića koje su konfigurirane za poštanski sandučić.

 • TotalDeletedItemSize i DeletedItemCount   Te vrijednosti ne označavaju veličinu i broj stavki koje se nalaze u mapi Izbrisane stavke. One zapravo označavaju veličinu i broj stavki u skrivenoj mapi poštanskog sandučića Oporavljive stavke. Mapa Oporavljive stavke naziva se i kantom za smeće. Stavke ulaze u mapu Oporavljive stavke na neki od sljedećih načina:

  • brisanjem stavki iz mape Izbrisane stavke

  • trajnim brisanjem stavki iz poštanskog sandučića pomoću kombinacije tipki Shift+Delete.

  Veličina mape Oporavljive stavke nije uvrštena u veličinu poštanskog sandučića. Mapa Oporavljive stavke ima vlastite kvote koje se ne mogu konfigurirati, a postavljene su planom dodijeljenim poštanskom sandučiću. Te su kvote RecoverableItemsQuota i RecoverableItemsWarningQuota.

  Napomena   Stavke u mapi Oporavljive stavke prema zadanim se postavkama čuvaju 14 dana, a zatim će ih sustav Microsoft Exchange izbrisati. Kada se za poštanski sandučić u Microsoft Office 365 za tvrtke postavi obaveza čuvanja u svrhe spora, stavke iz mape Oporavljive stavke neće biti izbrisane, već će se čuvati neodređeno dugo.

Vrh stranice

 
Povezane teme pomoći
Učitavanje...
Nije pronađen nijedan resurs.